2008. december 31., szerda

Átölel a múlt...

Vannak idők

Lám, akkorát bukott mint Rottenbiller

Túlnyerte magát - újra - az úgynevezett nyugati kapitalizmus. Mert Marx se több se kevesebb nem volt, mint ennek a rendszer a kritikusa, mint az uralkodó szabályok elemzője és megmutatta - akkor amikor élt - hogy mi mitől is működik avagy sem ... majd Lenininék messze nem azt csinálták amiről ő, mint egy elképzelhető kimenet beszélt. Sőt! Hazudtak éjjel, hazudtak nappal ... és ez így nem is működik ... csak ideig óráig ... amíg az a kicsi zsemle ott a pofában, az agyarakon ... ám ha nagyon kicsi és nem takarja el ... minden összeomló rendszer romjain összeomlásra váró rendszer sarjad ...
Dalban Cseh-Bereményi: Demokrácia

2008. december 28., vasárnap

2008. december 27., szombat

Internyet

Már ahhoz túl öreg vagyok, hogy nekem be lehessen mesélni, hogy a szolgáltatás, amit kapok, az olyan, mint az anyai emlő. Táplál. Városi ember lévén is tapasztalnom kellett még a szolgáltatás legelején sem mindig igaz ez. Utána pedig… Pedig hát számos emlő próbál táplálni minket villany-, víz-, gázhálózat, telefon, újabban kábeltv, internet, és az utóbbin keresztül azután még több és több. Először még emlőformájúnak is tűnik a szolgáltatás. Táplál villannyal, vízzel, gázzal, információval, de azután egy idő után változik a forma, és rá kell jönnünk, hogy a tápláló szoptatás egyszerűen sz..tássá változik. Vidékre költözve sincs ez másként, főként olyan vidéken, ahol a nagy szolgáltatók marketingesei már az időszámítás előtt kiszámolták, itt nem érdemes hálózatot fejleszteni, itt a szolgáltatást igénybevevők száma miatt nem térülne meg a beruházás. De mivel pártjaink és kormányaink mindig is céljukul tűzték ki a hátrányos térségek felzárkóztatását, az ilyen esetekre ki is találták a pályázati, azaz közpénzből történő hálózatfejlesztést. Történt ez így az Abaúj-Hegyköz kistérségben is Kéked és Abaújszántó között huszonegy településen. A térség három települése nem vállalta a fejlesztésben való részvételt, mert félt, hogy a rendszer kiépítéséhez való kötelezettségvállalás meghaladja majd lehetőségeiket. A többiek dalolva vállalták az önrész megfizetését, hisz a pályázóberuházókiépítőbonyolító megígérte az érdekeltségi körébe tartozó cégek majd visszabérlik a kiépített rendszert és az így befolyó összeg fedezi majd az önerőt. Talán így is történt. Hogy azután a kistérség tanácsa, vagy a Synergon pályázott-e, lényegtelen, de nyertek közel félmilliárd forintot, hogy szélessávú informatikai hálózatot építenek ki, amely alkalmas lesz kábeltv, intenet és telefon szolgáltatásra Magyarország eme igencsak elmaradott részén. Meg is kezdődött a beruházás. Volt kínai tanulmányút és némi szponzoráció is sportegyesületek, párt-, önkormányzati kiadványokban reklámozás révén. Ez utóbbiak fennen hirdették még a kiépülés előtt a csodát, ami be is következett. Mert egy évvel ezelőtt először a kábeltv szolgáltatás, majd az internet, majd pedig a telefon is beindult. Hogy a tervezésből, avagy a kiépítésből következően, de a mai napig számos technikai problémát cipelve. Én csak az internetes szolgáltatást szeretném igazából használni. Megrendeltem, 5 Megabit letöltési sebességet kérve több gépes felhasználás esetére. Meg is kaptam. A több gépes üzemmódot ki sem mertem próbálni, mert a teszt időszak alatt a folyamatos mérések során legfeljebb, ha 1 Megabit volt a letöltési sebesség. Lesz ez több is mondták, de még most csak tesztelünk, és ezidő alatt nem kell fizetni. Örültem is. Sokad magammal. Amíg egyszer csak számlaleveleket nem kezdtünk kapni, amely minden előzetes bejelentés nélkül félreérthetetlenül jelezte, hogy már nem a hálózatot tesztelik, hanem az előfizetőt, hogy elég éber-e a szolgáltatást illetően. Mivel a letöltési sebesség továbbra is alig haladta meg az 1 Megabit/s sebességet a folyamatos reklamálás és számlavisszaküldés vége az lett, hogy már a szolgáltatási szerződést is sikerült módosítani. Jelenleg 3 Megabit a vállalás, de csak az. És az árakról még nem is beszéltünk. A nagy informatikai árverseny többi szereplőjével nem érdemes összevetni az árakat, mert itt igen szűkös a kínálat. A kábeltv a szatelites szolgáltatók árai körül 20 és 50 csatornát kínál, a telefon csekély előfizetési díjat és hálózaton belül ingyenes beszélgetést.

Az internet?
EMW NETWORKS Ügyfélszolgálati iroda
8500 Pápa, Major u. 13
http://www.wdsl.hu/


A Telefonszolgáltatást a Telnet csomag esetében a Dunakanyar Holding Kft. nyújtja.
Mindezt úgy, hogy a hálózat a kistérség, azaz tulajdonképpen az itteni lakosság tulajdona.
/ Forrás: http://www.abaujsag.hu/ /

Szegénység

Az adatgyűjtés során szinte futva érkezem a faluba. A polgármesteri hivatal előtt gondozott kert. A kert kerítésénél életerős középkorú férfi könyököl, állát támasztva, unottan. Sietek. Mégis szinte megdermedek, mikor egy unott hang megszólít: Főnök! Maga sosem ír a szegény emberekről! Körülnézek és kérdezek is: Hol vannak itt szegény emberek? - Hát vannak itt is – mondja az unott hang. Már tudom, kinek kell felelnem: - Abban a faluban, ahol az emberek boltban veszik a tojást, a tejet, csirkehúst, kenyérhez valót, a savanyúságot, a lekvárt, a zöldséget, krumplit, ott nincs szegény ember. Ahol addig ért a gaz, ameddig a falu felett egykor virágzó Szőlőhegyen, ott nincs szegény ember, ahol életerős emberek támaszthatják unottan öklükkel állukat felpockolva dologidőben, ott nincs szegény ember. Mondtam. És le is írom, még akkor is, ha véleményemet sokan nem fogják osztani. És sokan gondolják úgy, hogy kilátástalan az élet ma 2008 decemberében, Európában, Magyarországon, az egykori Abaúj vármegye eme szegletében. Pedig megoldás is van. A jelenlegi szociális hálónak nevezett állami gondoskodás rendszerében az olykor alanyi jogon kapott juttatások összessége többeknek az éhenhaláshoz sok, a tisztes megélhetéshez kevés. A megoldást legtöbben abban látják, ha a segélyek összege annyi lenne, hogy abból fussa mindenre, amit szemszáj kíván, így tisztességgel élnének. Gondolják. De mi ebben a tisztesség? Nem kellene csak öregapját megkérdeznie némelyiknek, hogy milyen segélyt, támogatást kapott őse, ahhoz hogy felnevelje tisztességgel gyermekeit? Azt a választ kapná, hogy a tisztességet nem a kapott segély mértékével mérték, hanem az elvégzett munka mennyiségével. A példamutatással, hogy aki reggel ébred, az tudja aznapi dolgát, és azt el is végzi. Tisztességgel. Hogy legalább tisztaságot tart háza táján, kertjében. Ennyit tesz a közösség tisztaságáért, tisztességéért. És ezáltal gazdagodik, mert gazdagodhat napról napra. Mert tesz-vesz, dolgozik. / (c) Czifrák András /

2008. december 26., péntek

Az ősjogok

1. Népfelség joga
2. A közszabadság joga
3. A közügyekben való részvétel joga
4. Az igazság megismerésének, birtoklásának és kimondásának joga
5. A nemzethez, a nemzetközösséghez tartozás joga
6. A nemzeti önazonosság joga
7. A nemzeti közösség élete, helyzete megismerésének joga.
8. A nemzeti múlt megismerésének joga
9. Az ismeretekben előrehaladás joga
10. A társadalmi, jogi, személyi egyenlőség és az önvédelem joga
/Forrás: Magyarságtudományi Tanulmányok, Botos László: Királygyilkosságok/

Tisztségviselőkkel szembeni elemi követelmények

Másoknál jobbaknak, erényesebbeknek kell lenniük, példát kell mutatniuk szolgálatban és tisztességben. A tisztség a tisztességből fakad és tisztességet követel.
Nyilvánvaló, hogy nem a közösségnek , nem a népnek, nem a nemzetnek kell a vezetőket szolgálnia, hanem a vezetőknek a népet. Aki ezt az elvet nem vallja, vagy megszegi, ne lehessen vezető többé, ne kerülhessen és ne maradhasson semmilyen tisztségben.
Azt a vezetőt, aki a közösség megtévesztésére, kijátszására, véleményének, akaratának, érdekeinek elfojtására törekszik, felelősségre kell vonni.
/Forrás: Magyarságtudományi Tanulmányok, Botos László: Királygyilkosságok/

A gonoszságról

"A valóságban győzhetnek a gonoszok, ám a mesékben nem szoktak." /Gyerekszáj/

Sasadi csujjogatók

Megkerült már,
Ama tőr.
Celeb ellen,
Amatőr.

Versenyeztesd,
Öreganyád,
Hogy nyelt volna,
Le az anyád.

Farkaskölyök,
Mozg alomban
Részt veszek
A mozgalomban.

Farkasok,
Nem versenyeznek,
Körbevesznek,
Kibeleznek.

Büdös vagy már,
Váltsál inget,
Utálom a
Marketinged.

Attól hogy úgy,
Tolod arcod,
Nem te nyerted
Meg a harcot.

Farkaskölyök,
kutyakölyök:
A rókák csak
amatörök.

Zenében Mouchy

2008. december 25., csütörtök

Angyal

"Én láttam angyalt. Az se jó. Futott, nem értem el. Olyan mindenki angyala, amilyet érdemel. " /Nemes Nagy Ágnes/
Dalban Szöllősi-Czifrák: Törött szárnyú angyalok

Mijanink a családra várva

Posted by Picasa

Amatőr öröm

Egy régi álom vált valóra. Ma fiaim karácsonyi ajándékként feltúrbósították a számítógépemet, melynek eredményeként egy régi vágyam teljesült. Még 1972 decemberében álomnak számító vágyam volt az, hogy dalaimra vetített képet tudjak szerkeszteni. Akkor még nem ismertem a videoklipp fogalmát fekete fehér keskenyfilm felvételig és vetítésig terjedhetett csak a fantáziám. És lám! Itt egy amatőr öröme, igaz 36 év múltán. A dalaimat még régebben magam feljátszottam és a mai nappal képeket is szerkesztettem hozzá. Mindezt a technikai haladásnak, fizető ügyfeleimnek, barátaimnak és kis családomnak köszönhetem. Íme "Bénike":

2008. december 24., szerda

Kun Margit

Férjezett nevén Tilk Gézáné. Született 1931.12.24. Baktalórántháza. Elhunyt 1995-ben és nyugszik Balatonbogláron.

Anyám I.

Anyám, ha tudnád, mit én nem tudok.
Anyám, ha láthatnád én hová jutok!
Az út akárhová vezet,
Vezessen bárhová is, én veled megyek
Szívemben hordalak, ahogy te is azt tetted.
Gyermeked, ha tudtad el is feledted.
De a szívdobbanás alatt, volt egy zörej.
Most ne is felelj.
Forrásom bővizű és egyre apadó.
Gyöngyöket görgető és elhalványuló.
Gyöngyöket görgető és uszadéktól dús.
Fel nem foghatja a lüktető hús.
Rossz tréfám most is van csak egy:
Gyermek lehet akárhány, de anya csak egy.

Kedves Géza

Főleg Kovács Alajos Gézának alias Tiborcnak: Álmaid alacsonyan repülnek. Itt az ideje hogy fantáziád dúsoljon. Figyelmedbe ajánlom a filmet. Mint a vetítés alapeszközét. Ez a film nem itthon készült. Nincs is szinkronizálva, ám magyarul feliratozott és álmaid folytatását ígéri.

Kovács Alajos Géza alias Tiborc

Az alábbi sorok kószálnak az interneten:
Én Kovács Alajos Géza egyszerű munkás,- régen gyári, mióta nincs gyár, egyszerű - figyelve a híradásokat és elolvasva a gárdaper ítéletének indoklását, kijelenthetem, hogy megértem a cigányokat, akik megrettentek a gárda csúnya fekete mellényétől.

Elhiszem, hogy a cigányasszonyok álmukban már azt látják, hogy a gyerekeik fején egy fekete mellényes gárdista ugrál.
Bár a gárda semmi törvénytelent nem tett, de a bíróság helyesen döntött.
Igenis egy ruhadarab is megrettentheti az embert.
Én már tapasztaltam.
Velem az öltöny és a nyakkendő tette ugyanezt.
Tegnap álmomban öltönyösök hada uralta a világot, ahol éltem.
Ott voltak mindenhol, ahol valami rossz történt.
Csináltak valami gazdasági válságot, ami okán nekem, a családomnak, a barátaimnak, a hozzám hasonló egyszerű munkásoknak, nagyon nehéz lett az élete.
Előtte ugye jól éltünk azért, volt miből... Kaptunk kölcsönt dögivel, vehettünk mindent.
A kölcsönt is öltönyösök adták, akkor még azt hittem ezek rendesek.
Aztán ott ültek a parlamentben, ahol az országot igazgatják.
Mind – mind öltönyben Ennyi öltönyös egy helyen.
Egy beszélt a többi meg bambán nézte, vagy olvasott, vagy telefonált.
Aztán mikor szavaztak, mindig úgy csinálták, hogy nekem ne legyen jó.
Ott voltak a TV-ben bárhova kapcsoltam sehol nem találtam egy jó kis relaliti vagy mi a fene sót, csak mindenhol az öltönyösök magyarázták, hogy én rosszul látom és az ami a parlamentben történik az nekem jó.
El is hittem, meg már nem is érdekelt. A Mónikát akartam inkább látni a TV-ben.
Húúú de borzasztó rémálom volt ez az egész, de a java még csak most jött.
Kopogtattak és mikor kinyitottam az ajtót ott állt a két fő öltönyös a parlamentből.
A Kóka aki valami pannon pumát vezetett pórázon, meg a Gyurcsány akit, meg valami Apró lányka – később kiderült, hogy Klárinak hívják-, vezetett szintén pórázon.
Mondták, hogy hozzám jöttek, mert ők a szívükön viselik a nép sorsát, és mivel én is a néphez tartozom, hát meglátogattak.
A Ferinek egy kicsit rángatózott a feje és furcsa grimaszokat vágott, először azt hittem a póráztól de aztán rájöttem, hogy nála ez természetes jelenség.
A Kóka meg furcsán beszélt, mert a felső fogsora előrébb volt, mint az orra.
Elkezdték magyarázni, hogy tudják milyen nehéz de, én csak dolgozzak, amíg van munkám és fizessem a számlákat meg a részleteket és meglátom röpke öt év alatt minden jóra fordul.
Ők meg addig megvédenek engem minden szélsőségtől, hogy én nyugodt legyek.
Ha kell, hívnak barátokat is valami szent helyről, jönnek majd sokan és együtt nagyon - nagyon jól fogunk élni.
Megnyugtattak, hogy ha itt lesznek a barátaik én, akkor is nagyon sokat dolgozhatok, még a mostaninál is sokkal többet.
Azt is mondták, hogy kibékítenek engem a cigányokkal és majd egy fedél alatt, élhetek velük, mint egy nagycsalád, és ha van kedvem helyettük is, dolgozhatok.
Már épp kezdtem megnyugodni és örülni a biztos jövőnek, de azt vettem észre, hogy amíg ezek beszéltek közben megették az összes kajánkat, ami még itthon volt és a Kóka épp az utolsó sörömet nyitja a sörnyitóval...
Felébredtem.
A saját izzadságomban feküdtem a rémálom hatására.
Az orromig felhúztam a takarót és remegve vártam, hogy mikor veti rám magát egy öltönyös, hogy a fejemen ugráljon.
Percekig tartott, míg magamhoz tértem.
Fellélegeztem.
De jó, hogy én nem egy ilyen öltönyösök uralta világban élek.
Azóta rettegek, ha meglátok egy öltönyöst, inkább átmegyek, előlük az utca másik oldalára vagy bebújok a kapualjba.
Várjunk csak egy kicsit...
Most így végig gondolva...
Lehet, hogy nem is volt olyan jó ez a bírósági döntés?
Lehet, hogy jobb lenne egy mellényes, mint az öltönyös világ?
Lehet, megint úgy csinálták, hogy nekem ne legyen jó?
Lehet, hogy megint az öltönyösök csinálták és az álom valóság lesz?
Lehet, hogy még csak most kezdek felébredni...?

Blog tulajdonosi bejegyzés: Mindez csak egy hagymázos álom. Mindaz, aki a valósággal összetéveszti az jelentse fel Csurka írói munkásságát, avagy Marxot aki újra divatba jött. Esetelen a Bánk Bánkot. vagy Petúrt.

2008. december 23., kedd

Mikor jösztök haza?

A rokoni, a nemzeti érzés két példáját kell lejegyeznem. Az egyiket magam éltem meg, nagyanyám Szilágyi Júlianna (özv. Kun Bertalanné, lám ő még használta az özvegyi titulust mert hűséges volt halott urához nagyapámhoz és az ő agyában a hűtlenség, a házasságtörés is bűnnek számított még) rokonságában Bakatalórántházán. Másod unokatestvérem miután leróttuk kegyeletünket a dédszülők sírjál és mi indultunk Budapestre azt kérdezte teljes természetességével: "Mikor jösztök haza?" Ebben a három szóban minden benne volt. Minket a maga, a maga családjának részének tekintett és az "őshonos" tudatával kérdezett. Megfacsarodott a szívem, hiszen nekem "soha nem volt" otthonom Baktalórántházán, avagy Baktalórántháza. Voltam én berzencei, almamelléki, somogyhárságyi, pécsi, debreceni, budapesti ám bakti soha. És mégis, valaki baktinak nézett, tudott. Bizony a rokonság nem földrajzi hely függő. A Magyarországon élő más népek gyermekei - avagy azok keverékei - nem magyarok. Hanem a magyar állam polgárai, avagy magyar ajkúak! Ez annak ellenére is tény, ha ez sokaknak - akár a többségnek - nem tetszik és tagadják esetenként agresszívan, lerasszisztázva, lefasisztázva a magyart. Mindazokat aki nem kívánnak önfeladóvá válni az ő érdekükben.
Másik élményem a Magyarságtudományi Tanulmányok c. könyvből Bárdi László az Ujgurok története c. tanulmányányában van: "... a településnek és egyszemélyben a kis régészeti gyűjteménynek a vezetője megkérdezte a szokásos őstörténeti eszmecsere után? "Tulajdonképpen most hányan maradtatok ott nyugaton? "Úgy tízmillióan" ....Erre egy másik helybéli politikai vezetővel némi tanakodásuk következett, aztán kijelentette a bátorító közös álláspontot: "Akkor ha visszajönnétek ide, itt még földet is kaphat mindenki!"
Ezt egy ujgur ember jelenti ki a Takla Makán egy legendás oázisában, Qarkilik-ban. Már majdnem abszurd ugye? Már majdnem rejtői!

Ez nem December Ötödike ugye? Mert ez a vér szava. Ők - értsd ujgurok - kétezer év mélységéből is emlékeznek és nem tagadják meg az övéiket. Ahogy egyébiránt a December Ötödikén ( 2004.12.05) a Magyar Gyalázat Napján sem a magyar vér tagadta meg magát, hanem a "Kárpát-medencei misung". A tót, román, sváb, szerb keverék - akik mára magyarnak tudják magukat, mert feljövőik más népek fölöslegei voltak és mi befogadtuk őket - tagadták meg a kettős állampolgárságot a csonka ország határain túlra szakadt magyaroktól. Egyszerűen nem érezték testvéreiknek őket. Mert nem érezték, érzik annak őket! Ami bizony ilyen optikából igaz is, hiszen "csak" kultúrális és nem vérségi kapcsolat köti őket a magyarsághoz. Bizony le kell számolni az illúziókkal! Csak a vér nem válik vízzé. Magyarnak születni kell, azzá válni egy nemzedék alatt nem lehet. Csak a populáció közössége fogadhatja be más nép gyermekét és a kötelék, a vér. A házasság, a család - a vérségi kapcsolat - pecsételi meg a rokonságot. Mai magyarságunk egy nyelvi és biológiai zárványt képez itt a Kárpát-medencében és bizony kisebbségben él, még a csonka országban is. Ez a zárvány a Nagy Eurázsiai Sztyepp Rokon Népeinek a hurkájának nyugati vége volt ötszáz éve, ám a tatársággal megszűnt kapcsolatok megszakadásával és a Habsburg uralom kiteljesedésével levált. Idekozmált. Mintegy ötszáz éve nem kapunk genetikai utánpótlást keleti rokonainktól, nem velük "házasodunk". Utolsó utánpólásunk lényegében Kötönyékkel érkezett és segített talpra állni a IV. Béla féle tatárjárást követő újraszerveződésnek. A germán tenger erőszakkal a szláv tenger szelídebben nyalja partjainkat és tör jóindulattal szólva beintegrálásunkra. Szellemünk és hatalmunk "idegen test" az ő szemükben, mert a hasonló a hasonlónak örül. Én nem akarok europer lenni és fennen hírdetem az ősi kun átkot: "Aki őseit feledi, áruló!"
Megdöbbentem például jó pár évvel ezelőtt egy jakutokról készült filmen, akik ma a világ egyik leghidegebb területén élnek. Erről szólt a műsor is. A lavak és a birkózó jakut férfiak alkata rettenetesen ismerős volt nekem. Honnan? Honnan? Zakatolt az agyamban. Azóta már tudom. http://www.kurultaj.hu/

2008. december 21., vasárnap

Világválság: a spekuláció „ördögi köre”

A jelek szerint tehát az angol-amerikai establishment és a vele összefonódott kozmopolita kleptokrácia bármire képes, hogy megóvja a krízis által fenyegetett kiváltságait.
A témakörben ajánlott tanulmány: Gazdag István antidogma.hu, p, 2008/12/19 - 18:55
Teljesen nyilvánvaló, hogy az aktuális pénzügyi világválság kirobbantásához – a rendszer krónikus szervi bajain és az amerikai kormány „antirasszista” célzatú hangulatjavító célkitűzésein túl – súlyos szakmai felelőtlenségével az USA központi pénzkibocsátó intézete, a Fed és annak volt elnöke, a majd’ két évtizeden keresztül (1987-2006) regnáló Alan Greenspan is alaposan hozzájárult.Azzal, hogy a túlságosan magasra, 6 százalékosra feltornázott kamatszintet gyorsan és drasztikusan lecsökkentette, az amerikai gazdaságba pedig számolatlanul pumpálta a „cash”-t, Greenspan 2001 januárjától igyekezett megakadályozni az utóbbi fél évszázad legnagyobb tőzsdei áresését. 2003 júniusára az irányadó kamatlábat 1 százalékos minimál-szintjére süllyesztette, ezzel lehetővé téve a bankoknak, hogy – a kormány politikai elvárásaihoz igazodva – rendkívül kedvező kamatozású hiteleket nyújthassanak a főleg színes bőrű, szegény néprétegeknek, arra ösztönözve őket, hogy ingatlant vásároljanak hitelre, olyan feltételekkel, amelyeknek csak ennyire „nyomott” kamatok esetében tudtak megfelelni.
A kamatciklus végén azután Greenspan olyan helyzetet teremtett, amely elindította a lavinát. A Fed ugyanis két év alatt (2004. június 30. és 2006. június 29. között) nem kevesebb, mint tizenkétszer emelte meg az irányadó kamatszintet 0,25 százalékkal, végeredményben 5,25 százalékra, amely így 525 százalékkal haladta meg a négy évvel korábbi nívót. Ennek következtében a jelzáloghitelek kamatterhei is jelentősen megnövekedtek, amit egyre több család már képtelen volt elviselni. Mivel a megtakarítási hajlandóság jó ideje negatív az Egyesült Államokban, ahol a lakosság nagy része gyakorlatilag hitelekből él és fogyaszt, és mivel tavaly óta – az ügyfeleikhez hasonlóan – egyre több jelzáloghitel-intézet késedelmeskedik a többi banknak esedékes törlesztéseivel, a bankrendszer válságba jutott, amely először 2007 augusztusában tetőzött, amikor is a Fed és az Európai Központi Bank (ECB) csak sorozatos készpénz-injekciókkal tudta stabilizálni a helyzetet. Mint utóbb kiderült, csak ideiglenesen. A banki forráshiány azonnal éreztette hatását a tőzsdén, amely általában érzékenyen szokott reagálni a Fed kamatszint-változásaira, mert a kamatszint-emelés vonzóbbá teszi a fix kamatozású kötvényeket, mint a részvényeket, fékezi a gazdaságot, tehát méreg a tőzsde számára és csökkenti a részvények árfolyamát.
Továbbiak

Dalban Tolcsvay-Müller: Babiloni csönd

Csengőszó

Tibláb

2008. december 20., szombat

Emlékezet játék

Ma magamnak, szeretteimnek, barátaimnak és minden játékos elmének kitaláltam egy emlékezet játékot. Ez egy játék önmagunkkal önmagunknak (meg akit esetleg érdekelhet) amelyet egy-egy év zárásaként tehetünk meg. A játék lényege az, hogy megtudjuk az adott pillanatban az adott évről, mi jut eszünkbe. Sokat nem szabad gondolkodni. Egy-egy évre 1 - 3 perc áll rendelkezésre a gondolkodásra, ami azt jelenti hogy a táblázatot 6-18 perc alatt ki kell tölteni. Együtt a családdal és barátainkkal is játszhatjuk. Csoportos játék esetén az győz, aki először töltötte ki valamennyi rovatot. A táblázat szűkíthető, bővíthető. A győztes elmesélheti hogy az egyes rovatokba mit írt és miért az jutott eszébe, majd a győztes után a többi is kiegészítheti a hiányzó rovatait és ők is elmesélhetik, mire hogy emlékeznek. Más szabályok is hozhatók.
Megjegyzés: Egy táblázatot kell kitölteni. A táblázat sémákon alapul. Időben az adott időponttól tíz évenként lépünk vissza. A témák összetevőiből egyik a gyermekkorunkban szívesen játszott ország-világ játék, másik József Attila „Ehess, ihass, ölelhess,
alhass és a mindenséggel mérdd magad” igéi. / Képek: www.zotyo.hu/humor /

Jó játékot! Ajánld barátaidnak is!

2008. december 17., szerda

Túlélőkészlet

Bár van olyan hét, hogy innen a házi őrizetből, a Zártosztályról ki sem modulok, ezzel együtt örömömre szolgált egy jóismerősöm karácsonyi ajándéka. Egy magamfajta zártosztályi pusztai ember számára kedves neszeszer. Az ehess, ihass ... életviteli irányzatomhoz simuló eszköz nekem még szép is, nem csak hogy praktikus. Köszönöm Józsi Ecsém.
Tiblábja
Dalban Bojtorján Csavargódal

Janus Pannonius

Egy honlap
"Aere perennius – évezredek vágyott értékelése. De lehet-e ércnél maradóbb emlék, tisztelgés egy honlap? Ezt senki sem tudhatja ma még, de reméljük, hogy a Janus Pannonius tiszteletére készülő, folyamatosan gyarapodó szolgáltatás fennmarad legalább annyi ideig, mint a költő műveinek első kiadásai."

Janus CD
Huzella PéterKalákaKátai ZoltánKobzos Kiss TamásMisztrál •• Musica HistoricaSebő-együttesSzélkiáltóTolcsvay BélaVagantes trió


előadásában.

Jelenünk ördögi praktikái és csábításai lelkeket kiégető hatásával szemben nem vagyunk fegyvertelenek. Hiszen kezünknél vannak az örök értékek és azokat felmutatni képes kortársaink és eszközök. Ilyen ez a honlap és a Janus CD is. Örömmel gratulálhatunk a misztrálos Török Métééknak az örök értékek felmutatásában felmutatott eszántságukért. A Janus CD-nek minden magyar és európai szellemű embernek a keze ügyében kell lennie.
Kedvenc dalom a Misztráltól: A királyfi három bánata

Szép Ernő: Ne higgy!


Ne hidd, ne hidd, ami igaz,
Ami kegyetlen, ami gaz,
Mi ocsmány és alávaló
Ne hidd, ne hidd, ami való.

Hazugság, amit a lap ír,
Félrebeszél az a papír.
Meredt szemekkel aki súg
az mind gyalázatos hazug.

Ugratnak, játszanak veled.
Nem lehet az! Hogy képzeled?
Nem hiheted, ha van hited,
Gazember vagy, ha elhiszed.

Ne hidd el, ne hidd el mi gaz,
Ordítsd az égre: nem igaz!
Szeme közé kacagj neki,
Ki a borzasztót hirdeti.

Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad,
Mi undort és gyötrelmet ad.
A fényképed, meg a tavasz,
S az Igazság, az az igaz.

Csak ami szép, jó, mind igaz.
Mit álltál, az az igaz.
Mi nem divat, mi nem haló.
Az, ami örökkévaló.

Csak a kedvesség, az öröm,
A pardon, meg a köszönöm,
A gyöngédség, a figyelem,
Csak az az igaz idelenn.

Csak a segítség, a vigasz,
A barátság az az igaz.
Csak az a gyémánt szeretet,
S a szívekre veretett.

Belénk döfték a kést, ne hidd,
Kiszaggathatják beleid,
Míg lélegzel és eszmél agyad,
A bűnt tagadd, tagadd, tagadd!

Megmarkolom két válladat,
Szemembe nézz, ne hagyd magad!
Tiszta maradj, maradj szabad,
Ne bukj el, meg ne add magad!

Légy tiszta, hős légy,
Légy erős, holt részeg légy, légy eszelős,
A Földre a felhőkből tekints.
Te légy az Isten, hogyha nincs!

Szép Ernő 1942

Cufo

Kell hozzá fél kiló darált sertéslapocka. Akár véletlenül is, mint esetemben, mert pörkölnek indult volna. Ám mire kiolvadt? Kell hozzá túristáknak Törökországban árult kebab fűszerkeverék. Na végre bevethettem amit Gergőnk hozott ajándékba fűszersort. Fokhagyma granulátum (mert úgy gondoltam), só, bors. A masszát egybedolgozzuk, majd diszkoszra emlékeztetú formára alakítjuk és alufóliával befedjük. Előtte persze tárkonyecettel kicsit, viszont olajjal jól bespricceljük. Majd bevetjük. Egy két órácskára a takarékon futó sütőbe. Mikor úgy gondoljuk megnéznénk, hát megnézzük. Majd újabb olajspriccek árán alul felül megpirítjuk. Ám nem ez a nehéz, hanem nevet találni neki. Ehhez kell minimum két kreatív a neten, egy nő és egy férfi, majd pályázatot hírdetünk és elfogadjuk a legjobb nevet. Így lett CUFO.


2008. december 16., kedd

Hogy legyen miben hinni ...

Egy fiatal pap nagyon izgult az első miséje előtt. Amikor a felettese, a Püspök észre vette, azt tanácsolta neki, mielőtt megkezdi a misét, tegyen egy kis vodkát a vizespoharába, hogy megnyugodjon. Nagyon jól sikerült a fiatal papnak az első mise, de amikor hazaért, egy levelet talált a Püspöktől.

"Kedves Fiam, Atyám!
Gratulálok az első misédhez és örülök, hogy megfogadtad a tanácsomat, de sajnos van egy pár megjegyzésem:
1. Abból a pohárból kis kortyokat kell inni, nem egyszerre felhajtani.
2. Abba a vizes pohárba nem teszünk se jégkockákat, se citromszeleteket. Ja, és én azt mondtam, hogy tegyél egy kis vodkát a vízbe. Nem fordítva...
3. A Bibliát nem használjuk pohártartónak.
4. Nem illik megtörölni a szádat a csuháddal.
5. 10 parancsolat van, nem 12.
6. 12 apostol van, nem 10.
7. Amikor a keresztről beszélsz, nem mondhatod "Az a nagy T az oltár fölött".
8. Amikor Jézusról beszélsz, nem mondhatod "A fiú és a bandája".
9. Dávid egy parittyával és egy kővel győzte le Góliátot, nem robbantotta szét a seggét.
10. Júdást nem hívhatod köcsögnek.
11. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nem "az öreg, a fiatal meg a szellem".
12. Nem szép a Pápát "Keresztapának" hívni.
13. A Fáraó száműzte a zsidókat, nem küldte el őket az anyuk p*csájába.
14. Mária-Magdolna bűnös lélek volt, nem qrva.
15. Az ötlet, hogy kérted a hívőket: tapsoljanak, jó volt, viszont túloztál, amikor megkérted őket, táncolják a Macarénát, és Daniela nővért sztriptízre hívtad.
16. A szentelt vizet áldásra használjuk, nem arra, hogy a tarkódat lehűtsd vele.
17. "Az a kis házikó" nem WC, hanem gyóntató.
18. Aki a kereszten van, az Jézus, nem Che Guevara.
19. Amikor a bűnösök meghalnak, Pokolba mennek nem az anyjuk p*csájába.
20. Mindig legyen rajtad alsógatya, pláne ha a csuháddal legyezed magad.
21. Emlékeztetlek, hogy a mise kb. 1 óráig tart, nem 2 x 45 perces félidők, és az, aki melletted ült és "piros szoknyás transzvesztitának" hívtad, én voltam.
Ezeken kívül, minden rendben volt.
/Forrás: Internet/

2008. december 14., vasárnap

Csak hitünkben töretlenül

Dinnyés József - Váry Fábián László: Útban Törökország felé
Mindkét hazából kiárvulva,
csak hitünkben töretlenül,
lelkünk holdfehér vásznaira
Isten árnyéka nehezül.
Alattunk reménnyel ringó gályán
pogány föld felé futunk,
hol a Patróna glóriáját
ölti magára jó urunk.
Otthon zsibbadást hord az ájer,
a vetést véreső veri,
elhullatják virágaikat
az akasztófák ágai.
Hatalmas hittel hisszük mégis:
hamarost lesz majd visszaút,
és a tengertől visszakapunk
lobogót, várfalat, falut.
Vágyódik ezért a szemgolyó
a gyertyafényhomály után,
verejtékezve áll a kéz
a körbevándorló kupán,
s mikor minden vérlobbanást
testmeleg indulat hevít,
daccal reccsenti szét a szó
a fogak porcelánjait:
Hasítsd meg, Uram, az egeket,
kell most nagyon az áfium! -
Végtagjainkba szegeket
veret az evangélium.
S mert Pilátus kezeit mossa,
álmain csak átsuhanunk,
de az árbóckeresztről újra
feléd fordul ábrázatunk.
Eljő, ím, újbor ünnepe is.
s Úr asztalánál nem várnak ránk.
Szánk szögletén csöndes patakban
szakadni kezd a Miatyánk...
Ármányos félhomály szállja meg
a hajósok szemgödreit.
Sodorják felénk a fellegek
Drinápoly karcsú tornyait.

És az Ige!

Kormorán: Lámpás emberek

Ahol érik a fény, oda indulok én
hol a szívünk összeérhet,
az a hely a miénk, a tiéd, az enyém,
oda elkísérlek téged.
Isten újra eljön, szeme tűz és jég,
ölelésed lesz a végső.
Ha a vágy nem elég,
van egy út, amiért ott élet lesz az élet.

Hója hó, égjen a tűz, melegítsen a szóval!
Hója hó, valaki vár, csupa rosszban, csupa jóban!
Veled nyílik a dal, ha elér a vihar, kezed érintése a jel,
Mire vársz, mire még? Hamu lesz az a fény, ami hozzád rendelt végleg.
Nem elég, nem elég, beborít a sötétés nem talállak téged.
Ahol lámpát tartó emberek állnak az úton,hazatérhetsz.
Tűz és jég, egy mindenkiért, mindenkiért, kinek fényt adott az ég!
Hója hó, égjen a tűz, melegítsen a szóval!
Hója hó, valaki vár, csupa rosszban, csupa jóban!

Veled nyílik a dal, ha elér a vihar, kezed érintése a jel,
Mire vársz, mire még? Hamu lesz az a fény,ami hozzád rendelt végleg.
Nem elég, nem elég, beborít a sötétés nem talállak téged.
Ahol lámpát tartó emberek állnak az úton, hazatérhetsz.
Tűz és jég, egy mindenkiért, mindenkiért, kinek fényt adott az ég!
Tűz és jég, egy mindenkiért, mindenkiért, kinek fényt adott az ég!

2008. december 9., kedd

Ádiszoba szülinappal

Olyan furcsa volt, mikor a Főnököt ott láttam riadtan az ő új környezetében. Micimackó mesevilágban. Amiről szegénykény nyilván még semmit sem tud. És bizony ez a környezet. Így írjuk bele magunkat, eszméinket az újabb nemzedékekbe. Holnap lesz a Főnök anyja Eszterünk szülinapja. El is döntöttem megkapja az Utolsó Szamuráj c. Tom Cruise filmet. Mert bizony nem lehet elég korán kezdeni. Hiszem, hogy a hűség és a bátorság nem enyészik el. Eszterünknek is Hűséget, Bátorságot kívánok az élethez! Puszta önzésből is.
"Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod
Másként kelt fel reggel a nap és másként járt a hold
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk
Refr: Boldog, boldog, boldog születésnapot
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod
Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán
Őrizd meg az emlékeid, s légy nagyon vidám
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk
Refr: Boldog, boldog, boldog születésnapot...
Tavasz után eljön a nyár és ősz után a tél
De minden évben eljön a nap, amikor születtél
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk."
/ Halász Judit?/
Ui: Hűséget és bátorságot kivánok most én,
Ne fogadd el csak, azt ki vagy, ha jobb is lehetnél.
Ám ha fáj a jobbá válás, mond el hogy kivagy.
Mert mi téged úgy szeretünk, éppen ahogy vagy.

2008. december 8., hétfő

Margit-híd

Avagy, híd a senki fiának. Vannak hidak. Amelyek partokat kötnek össze. Valamivel elválasztott dolgokat. Mert ott az elválasztó. Egy folyó például. Vagy hegy. Ám eszme is lehet ilyen nem? Amely elválaszt. No amiről szólni kívánok az a belülről túlnyomás alatt élő ember útja, aki átmegy a maga választotta - avagy teremtette - hídon és átviszi a túlpartra a szerelmet. Egy sziget - a Nyulak szigete avagy a Margit sziget - mellett.
Dalban Kormorán: A szeretet Hídja(i)

2008. december 7., vasárnap

Nyomás

Bizony minden nyomás alatt áll. A nyomás belső és külső nyomás egyszerre. Az ember kicsisége miatt általában a külső nyomás a mértékadó, azaz az elvárásoknak való elégtétel. A megfelelés. Szépen egyél, a szép kezeddel és egyél meg mindent. Bizony így kezdjük mindannyian. Mert enni, inni, ölelni, aludni és a mindenséget mérni akarjuk. Szépen igyál a szép száddal és mértékkel. Szépen szeress, hűséggel ... jól aludj ... és ... amikor a belső nyomás a nagyobb? A belső elvárások a külsőkkel szemben?
No ennek lenyomatai az én régi és új izéim, konkrétn ma és most képetűdjeim. Azt fotozom amit úgy - vagy valahogy - látni szereték.

Mai képetűd

Dalban Müller-Számi P. - Tolcsvay L. : Angyal

2008. december 3., szerda

Újra Babilon

Mossák a hírekkel az agyakat. Készítik fel az elméket a megszorításokra. Hogy nem lesz mindenkinek munkahelye ... hogy a munkanélküliség réme fenyeget. Már alig vannak páran akiknek az jut eszébe, hogy mindez nem kötelező, nem fátum.
Ki az, hogy munkanélküli? Akinek nem adnak munkát és nem is hagyják hogy önmagáról és családjáról gondoskodjon? Ördögi fortély igazgat itt, maga Mammon a pénz Istene. Bizony az autonómia, a családi gazdasági autonómia az hiányzik, amikor a család megtermeli - megtermelheti - magának a megélhetéshez szükséges javakat. A Kossuth rádióban azt firtatják, vajon a lassan húsz éve vállalkozásokat alapítókat miért nem akartják követni a gyermekeik?
Pedig ebben az országban - Ázsia apácska és Európa anyácska esetenként gyilkos szorításai ellenére sem - nem lenne szabad éhezni, nem lenne szabad fázni, nem lenne szabad a megélhetés miatt rettegni. Egyszerűen a természeti adottságok miatt. Családi gazdasági autonómia! Az kéne. Nem ez a rosszul működő falanxtert! Úgy vélem valamit már megint kavarnak a toronyépítők, hiába omlanak le a tornyok.
Barátaim! Zsíros kenyerünk, meleg dunnánk mindig lesz. Ne együk hát magunkat!
Dalban Müller-Sziámi P. - Tolcsvay L. : Babiloni csönd

2008. december 2., kedd

Vörösboros birkapörkölt sóban vízben főtt krumplival

Vége a kempingezésnek. Végre főzhetek magamnak. Ki is főztem már egy marhapörköltet - jobb híján - lapockából, ám ez csak csuklógyakorlat volt. Mert a vörösboros birkapörkölt - combból - az igen, ez volt az igazi. Közben a Kossuthon kedvenc előadóim egyikét, Cseh Tamást interjúvolták napi három doboz cigi dolgában majd a birkapörkölthöz Agócs Gergely zenekutató szolgáltatta a szavárd magyarok szállásterületéről a balkároktól - akik rokonnak tartanak minket - hozott népzenei gyűjtést. Szóval nem tűnt el a magyarság rokonsága, csak nem kerülhet be a médiába, így a köztudatba. Bizony, az rendeli a zenét, aki fizet.
Képetűd

2008. november 28., péntek

Konyha

Hurrá, újra lakunk! A konyha is elkészült. Kicsi, de túlzsúfolt. Így jár, aki gyújtogat, még ha véletlenül is. Bár mint tudjuk nincsenek véletlenek.

Származási hely: 2008_11_28

2008. november 27., csütörtök

Árpiko

Időm is van, tejem is van, így ebben a Nagy Szopodában, én ugyanmá mérne szoptassak? Azúgy vót - elnézést a nyelvművelő Akadémiától - hogy valamikor Debrecenben ki tudja miért, Árpikó és én meg akartuk különböztetni magunkat másoktól. És ahogy az intelligencia teszteket írják, ki is találtunk három kérdést. Első kérdés: Ki volt Corvin Mátyás? Második kérdés: Ki volt Gyilasz? A harmadikra nememlékszem. ( Ma már az Internet világában ez nem menne. :) ) Ám e három kérdés tök jó volt arra, hogy megkülönböztessük magunkat. Három kérdásünkre a választ rajtunk kívül a mi környezetünkben? Mondjuk ezt öltözködésban és viselkedésben is kifejeztük, különösebb összebeszélés nélkül. Előadtuk. Összesodort minket a szél, ma úgy vélem. Kerestünk valamit, valakit, amiről ,vagy akiről azt hihettük, hogy ... És lám. Árpiko mutatta nekem David Essec névre vonagló előadót. Hogy az ugye ... és tényleg ... ma is valami miatt nekem érvényes, azaz hat rám. Hogy miért?
Kis időutazás
1973 : David Essex - Rock On 1973
majd
2007-ben: David Essex in Glasgow OIAL April 2007

Ráfaragtál Árpikó: Szilvássy Árpád.
Rejtezkedhecc virágárusként (vagy főzölcségesként) , mintha találkoztunk volna valamikor a nyocvanas években a fasomsetuggya milyen körúton - és akkor csak úgy felületesen - ahogy szoktuk másokkal - el és kitértünk megamiegymás?

Vihart jövendölök. Mindenkit megtalálhatnak eccer. Ha Tibuval elmegyünk és számon kérünk, David Essec és egyebek ügyében, hát ki tudja .... mi is? Mit is?

Mert ma is van igény, igényem a megkülönböztetésre. :) Megkülönböztetett figyelemmel.
Mert a megkülönböztetés nem fasizmus, nem rasszizmus - ahogy ma a globalizátorok darálják - hanem az ego jogos igénye a különbözőségre. Önmagunk előtti bizonyítás. Maga a minőség utáni vágy. Ergo: Maga a minőség.

2008. november 25., kedd

Tilk Jánosné Berg Erzsébet

Kell ott fenn egy ország

Kendõbe zárta õsz haját
Ahogy a régi nagymamák
S ha látta, apánk nem figyel
Esténként súgva kezdte el

Tedd össze így a két kezed
Így teszi minden jó gyerek
S szomorú szemmel végigmért
S nevettünk - Isten tudja, miért

Nézz csak fel, az ég magas
Bár azt mondják, hogy nem igaz
Ott jártak õk, a repülõk
És nem látták sehol

Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál
Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el

Az ember majdnem mindent lát
Szobánkban ott a nagyvilág
Melybõl a gyermek mit sem ért
A földre hajtja kis fejét

Az arca szép, az álma jó
Nem kelti fel már ágyúszó
Csak egy hang szól, halk és fáradt
Mint egy régi altató

Nézz csak fel, az ég magas
Csak hadd mondják, hogy nem igaz
Mit tudnak õk, a repülõk
A szívük jég, csak jég

Kell ott fenn egy ország
Mely talán ránk is vár
Kell ott fenn egy ország
Amit senki nem talál
Kell ott fenn egy ország
Mely bárkit átölel
Kell ott fenn egy ország
Amit sosem rontunk el .

Vuk

az öreg gyerekeknek ... és a tapnyalóknak egyaránt. :)

Első rész


Második rész


Harmadik rész


Folytatás következik

2008. november 22., szombat

Szalay A. Sándor

Valahogy úgy szocializálódtam, hogy nem igazán voltak - és vannak - példaképeim. Ezzel együtt őszülő fejemmel már érzem, jó lenne tartani valamerre. Főleg ebben a nagy forgószélben, ami mostanában körül vesz minket. Minden mozog = Panta Rhei. Ám mégis csak vannak összefüggések, irányok. Most, hogy Stula elhozott egy régi régi emléket - északalbánul fílinget - Debrecenből ránéztem mi is lett a kis Szalayval. Hát Barátaim, az alma nem esik messze ... jeligével vessétek össze a Panta Rhei és a Szalai A. Sándor weboldalakat. Vannak értékek, ugye? És bátran hajtsunk fejet a lélek és a tudomány előtt. A hegyek összehajolnak, mert lám mit is énekel Tolcsvay László? " A korlát láncainak dől a csillagász!"
Dalban Tolcsvay László: Az első villamos

2008. november 21., péntek

Édes Emma, drága Böbe

A film Szabó István filmje. Emma és Böbe két falusi lány, még az előző rendszerben tanárnők lettek és orosz nyelvet tanítottak egy fővárosi általános iskolában. A történelem változása, a rendszerváltás elsodorta a kötelező orosz-nyelv oktatást, s hogy továbbra is tanárnők maradhassanak esti tanfolyamon angolul tanulnak és másnap reggel már tanítják a gyerekeknek a frissen tanultakat. Fizetésük nem elég arra, hogy önállóan lakást vagy szobát béreljenek, ezért már hét éve egy pedagógusszálláson laknak, ketten egy szobában, mint háromszáz hasonló körülmények között élő tanártársuk. Emma, hogy anyagilag elfogadható helyzetet teremtsen magának, takarítást vállal jómódú családoknál. Böbe szórakozóhelyeken ismerkedik férfiakkal egy-egy vacsorameghívásért. Emma szerelmes az iskola igazgatójába, viszonyuk már egy éve tart, de a férfi nős, gyermekei vannak, nem akar válni, a kapcsolat tehát Emma számára kilátástalan. A történet Emma és Böbe harcát mutatja be a fennmaradásért, a társadalmi pozicíó megtartásáért, melyet nagyon nehéz munkával az előző rendszerben elértek. Nem akarnak lecsúszni, újra falusi lányként élni.Böbe titkos prostitúció miatt a rendőrségre kerül, majd öngyilkosságot kísérel meg. Emma egyedül folytatja harcát szeretet és hit hiányával küszködve.
Vettem belőle - leértékelve - ötöt a szeretteimnek. A pedagógusaimnak.

Panta Rhei

Hol volt, hol nem volt ... Debrecen városában a múlt század hetvenes éveiben egy együttes. A Szalay fivérek adták a magvát. Annak a Szalay fizikusnak a fiai, akinek könyvéből tanultuk a fizikát, a köznyelvben csak a Szalay-fizikát. (Ez egy fizikai kézikönyv mindazoknak, akik középfokon tudni szeretnék a fizika tantárgyat. Ma is érvényes.)
Az a legenda járta anno debreceni zenélő körökben, így a mi "ős" Pátria együttesünk köreiben, hogy a kis Szalay maga építette a szintetizátorát, pedig az apja még be is zárta, hogy ne mehessen előadni, mert okos gyerek ilyet nem tesz.
A Panta Rhei tagjai: Szalay András, Szalay Sándor, Matolcsy Kálmán és Ács Enikő. A nyolcvanas években én -a jobb oldali képen álló - meg is vettem a Panta Rhei albumukat. Ma is őrizgetem és mikor a debreceni éveim hangulatát akarom felidézni, meghallgatok erről az albumról pár dalt. Egyik a Tél, másik a Nyár címre hallgat. Személyes kapcsolatra részemről nem került sor velük, ám mai napig is szívemben hordom emléküket. Ács Enikőnek sem mertem elmondani, hogy tetszik, bár azt gondolom ezzel voltunk még páran ott Debrecenben a hetvenes évek elején.. :) Csillagász lett a kis Szalay az járta róla, ha debreceni barátaimmal a múlton merengtünk. És lám! Stula meghozta a "hírt" és rámutatott az Interneten a Panta Rhei oldalra. Valóban, a kis Szalay csillagász lett, ám kirakta a lelkét, lelküket, azt a gyönyörűséges - főleg intsrumentális - muzsikát. Nem ismerem a teljes zenei anyagot. Még előttem áll hogy lehallgassam az eddig nem ismerteket is, ám addig is ide linkelem - az általam ismertekből - a három kedvencet Olvasóimnak és magamnak:

Panta Rhei: Nyár ( "Lajoskát, félórája már várják szülei a főbejáratnálll." )

Panta Rhei: Tél ("Egy naftalinszagú nagykabát rejt el egy náthás nagymamát ..."

Panta Rhei: Téli dal ( ... a csend ringató ... )

2008. november 20., csütörtök

101 éve született a vers és mintha ma lenne ...

Ady Endre: A grófi szérün
Nyár-éjszakán a grófi szérün
Reccsen a deszka-palánk
S asztag-városban pirosan
Mordul az égre a láng.
Éjféli hajnal, szörnyű fény ez,
Nincs párja, napja, neve.
Fut, reszket a riadt mezőn
Az égő élet heve.
Koldus, rossz álmú zsellér ébred,
Lompos, bús kutya csahol.
Az egész táj vad fájdalom.
S a gróf mulat valahol.
Szenes kalászok énekelnek
Gonosz, csúfos éneket:
„Korgó gyomrú magyar paraszt,
Hát mi vagyok én neked?”
„Mért fáj neked az égő élet?
Nincs benne részed soha.
Ne sírj, grófodnak lesz azért
Leánya, pénze, bora.”
„Ne félj, a tél meg fog gyötörni,
Mint máskor, hogyha akar.
Élethez, szemhez nincs közöd,
Grófi föld ez és magyar.”
S mégis, amikor jön a reggel
S pernyét fújnak a szelek,
A grófi szérün ott zokog
Egy egész koldus-sereg.
Siratják a semmit, a másét,
– A gróf tán épp agarász –
Érzik titkon, hogy az övék
E bús élet s a kalász.

2008. november 15., szombat

A régi barátok

Lassan tizedik éve - minden évben - találkozik a három régi barát: Bandi (Czifi), Tibu, Géza (Öcsi). A valamikori ( 1972) debreceni Pátria együttes alapítói. Ilyenkor megajándékozzák és örülnek, hogy vannak, egymást, egymásnak. Ez alkalommal Tibunál volt a találka. A találkozóra Czifi - avagy Bandi - Pátria trikókat készíttetet. Ebben sorakoznak itt a képen a jómadarak. Tibu volt a vendéglátó. Öcsi, avagy Géza - szerény személyem - a magyar identitásról írt új művemmel igyekeztem megajándékozni a barátokat - ne maradhassanak sötétben - amely ugyan csak 19 oldalas iromány, ennek ellénére viszonylag nagy volt a tiltakozás a megismerése ellen. Tibu 3 percet javasolt. Az ilyenre? T. Kun László Géza: Identitásunk .
Képetűd
Dalban: A kör megbonthatatlan
Czifi
Tibu
Géza dalai

2008. november 4., kedd

Variációk egy témára

A metakommunikáció ugyanolyan fontos, mint a verbális. Hogy mennyire így van álljon itt egy variáció egy témára. Sem a fotót, sem a festménnyé torzítást nem én csináltam. És tetszik. Na ná, mert mint nagyapa jelenek meg a Főnökkel. Mindjárt három foto-festményen is.
Képetűd

2008. november 3., hétfő

Halottak Napja a szépapa sírjánál

Hagyományosan Balatonboglárra (is) mentünk Halottak Napján. Ugyanis Márti és Máté Nyíregyházán is lerótták kegyeletüket az ősök előtt. A mostani halottak napja különlegessége az volt, hogy a Főnök megjelent szépapja sírja előtt. Szülő, nagyszülő, dédszülő, ükszülő, szépszülő ( és ó szüló is ismert a magyarban). Hat nemzedék! Én egyetlen szépszülőm sírjához nem jutottam el. Talán már nincsenek is meg. Lám Ádi Balatonbogláron még fellelte Berg János sírját.
"Fiam, én nem értek valamit. Itt lent a Zanzibárban minden este bál van. Mi ebben az örömük? Mi Vámoson már három hónappal előtte készültünk a bálra, ki milyn ruhában lesz, kit kér fel ... hogy lesz, s mint lesz ...? Hogy ebbe mi az öröm? " / Berg János dédapám, 1972 Balatonboglár/
Áditól nézve a hazáért harcoltak és - ha olasz, majd orosz fogságból is de - visszatértek
I. Világháború Berg János szépapa, Kun Bertalan ükapa
II. Világháború Tilk János és Kun Bertalan ükapák.
Kun Bertalan huszárnak két háború is jutott.
Képriport
Dalban
Skorpió Dédapám
Kárpátia Doberdó
Összeállítás A Magyar Huszár

2008. november 1., szombat

Emberség, vitézség

Üzenet: "Az jó hírért, s névért. Az szép tisztességért, ők mindent hátra hadnak. Emberségből példát, vitézségből formát, mindeneknek ők adnak." /Balassi Bálint katonaköltő/
Bizony mondom: Így igaz, a legapróbb részletekben. Bármelyikőnknek adódhatnak gondjai: Például, hogy emelt fővel tárgyalhassunk lakásfelújítás ügyben. Íme egy számolótábla. Vegyétek, vigyétek.
Dalban Aki nem jó (Kérjük az előadókat jelentkezni!)

Feloszlatható a parlament

"Szavaztathatunk a parlament feloszlatásáról
2008. október 30. 11:52

Az Alkotmánybíróság helybenhagyta az Országos Választási Bizottság (OVB) azon határozatát, amellyel a testület hitelesítette a jelenlegi Országgyűlés feloszlatására irányuló országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye szerint így ötvenezer aláírással bármi az Országgyűlés napirendjére tűzhető.

Az OVB májusban hitelesítette a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány által benyújtott kezdeményezést. A hitelesített íven az szerepel: "Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyűlés kimondja a feloszlatását."Az Alkotmánybíróság szerdán nyilvánosságra hozott határozatában helybenhagyta az OVB döntését, mert álláspontja szerint a kérdés a parlament hatáskörébe tartozik, s nem kifogásolható, hogy a kezdeményezést nem magánszemély, hanem társadalmi szervezet nyújtotta be. Három alkotmánybíró - Bragyova András, Holló András és Kiss László - különvéleményt jelentett be, egyebek mellett azzal érvelve, hogy népi kezdeményezés csak törvény megalkotásra irányulhat. Az Alkotmánybíróság honlapján közzétett határozatban Bragyova András azt írta: a döntés alapján "az Országgyűlés ötvenezer támogató aláírás összegyűjtése esetén köteles lenne napirendjére tűzni a Mormon könyve megtárgyalását éppúgy, mint a Hungarizmus programját vagy egy az UFO-król szóló jelentést, netán a Pythagorász tételt vagy a sumér-magyar rokonság kérdését". Népi kezdeményezés esetén két hónapon belül ötvenezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. Ha az aláírásgyűjtés érvényes, akkor az Országgyűlésnek napirendre kell tűznie a kérdést."

2008. október 29., szerda

Minden rendben van

Majdnem fonetikusan, vagy hogy is?: "Evribody all right. Bat the head severed at neck." Szarok az angol szövegre. Maguk se értik, a maiak főleg nem Shakespearet. Lényeg: "Minden rendben, csak a fej vált el a nyaktól." Egy pénzügyileg sikeres lelki kriplitől tanultam. Pénze volt doszta, sorakoztak is a műmájer magyarok mint Spéter Erzsébet előtt. És erről a rendező nem tehet. Spéter Erzsébetnek és Hősömnek is remegett a térde a publikum előtt. Tétje volt bizony a pénz és lélekosztásnak. Hazahozták egy szoborra. Vajon jut-e nekik? Mert mit is ér a pénz? Főleg ha idegenben szedték? És főleg, ha éhes malacok visították körül a tucat csöcsüket? Bizony mindenki maga viszi a bőrét a vásárra.
Lám: Verseny nincs. Harc van. Kiderült hogy a tőzsde egy szerencsejáték. És bukott a mutatvány. Bizony. Csak a mutatványosok - békében - küldik a verseny jegyében harcba, azt aki hagyja. Mindaddig működik ez a verseny, míg van versenyző. És ha nincs? Mert például "Harc az élet!" Ahogy mondta Tilk János - nagyapám - Tilk János - dédapám - szerelemgyerek fia. Aki a harcot nem veszi fel, elbukja. Ne jáccunk már itt versenyt. Például: Most cseréljünk. Én fújok, te fucc. :) Uzsoráskáim. Ha harc legyen harc! Csapjunk össze. Vérre megy. Ki marad, ki megy? Éljen Ikarosz, ki viasz szárnyaival a Napba szárnyalt. Mert a szar az, hogy az ostoba tömeget nem lehet elkerülni.

2008. október 27., hétfő

IKEA konyhatervező program

Fantasztikus jó eszközöket fejlesztettek ki az Interneten. Lám most az IKEA konyhatervező programjával terveztem meg kis családunknak optimálisnak vélt konyha átalakítás változatot. Anyagilag húzós ugye egy rokkantnyugdíjasnak, hiszen 344 eFt-ra rúg. Ezzel együtt praktikus, máris vágyom rá. :) A tűzhely külön áll. Így oldható meg egyben az elszívó kivezetése, igaz a WC-n keresztül. Megoldott a konyhai étkezés is egy bárszékről a lehajtható asztalnál. Mosogató marad a régi helyén és a kamra is. A tároló felületek radikálisan megnőnek a plafonig tartó felső szekérényekkel. A hűtő marad a helyén. A mikrónak is van hely a harmadik faliszekrényben. A kamrában marad a régi állópolc, és vele szembe a mélyhűtő távoztával megjelenhet egy konyhaszekrény alsó eleme, amelyen a fritőznek is van helye és egyben a nagyobb konyhaeszközöknek, úgymint tésztafőző, kukta stb. . Szóval nagyon meg vagyok elégedve a programmal, azzal hogy előre mindent meg lehet tervezni és kalkulálni. Ai IKEA konyhatervező programot http://www.ikea.hu/ címről a tervet és a kalkulációt pedig innen töltheted le. Aztán, hogy végül is mi valósul meg? Arra nézve álljon itt Koncz Zsuzsa dala.

2008. október 25., szombat

Utálom a kapitalizmust és minden megszállást

Egy emberi életben - itt a Kárpát medencében - mintegy 15-20 év kell egy-egy rendszer (érts Birodalmi átrendezkedés) kitapasztalásához. Lakva ismerszik az ember. Ifjúságom illúziója a "hadd nyíljon minden virág" pestiesen szólva akkorát bukott mint Rottenbiller. A Nyugat és Kelet malomkövei között őrlődő peremvidékünkünk végigéltem ennek a kornak a gyalázatait. A kussolást, a lenültetést és atöbbit. Még jó hogy sem harcba hajtva, se fogságban se kitelepítve nem voltam. Ami jó volt benne - ebben a negyven évben - az az ifjúság felelőtlensége. Amikor a napi betevőről még nem kellett gondoskodnom, illetve amikor még a napi betevőről "tudtam" gondoskodni. Amikor nem kellett félni a riszi nem fizetéstől, a kilakoltatástól. Na jó. Az éhen halástól ma sem kell félni. Az úgynevezett szocializmusban (ami egy birodalmi megszállás volt a szó szoros értelmében is, hiszen a szovjet csapatok csak 1989-ben hagyták el az országot) a munkanélküliség - közveszélyes munkakerülés, amit ma ugye már közel egy 1 millió roma gyakorol - tiltott volt. A közveszélyes munkakerülők lényegében csak az ősi mesterség űzői, a kurvák voltak. Az is igaz hogy sok minden vágyni való nem volt, de a mi nincs avagy nem elérhető, arra az ember igazán ne is vágyik. Hát nem lehetett "utazni". Istenem. Volt egy pár nagy utazás, amikor mégis csak kiszabadult a bennszülött. Anyáméknak példáu volt a Nagy Erdélyi útja. Anyámnak a Nagy Drezdai útja, Apámnak a Nagy Moszkvai útja. Nekünk a Párommal a Nagy Németországi - go trabi go - és a Nagy Szovjetúniói út (Barátságvonat).
Kamionosok, hivatalosan utazók sefteltek e korban. Hozták az üveggyöngyöt a bennszülötteknek. Orkán kabát, nájlon harisnya, na és a robbanásszerűen fejlődő elektronika "vívmányait" úgymint színes tévé, fridzsider és így tovább. Ment a seft, a csempészet, ami a Birodalmak közötti árdifferenciából fakadt. Mindig útáltam a seftet és a seftelőket, az ügyeskedőket, na és a primitív hatalmaskodókat, a bizalmas elvtársakat is. A talp és a seggnyalás az egeket verte.

Aztán ugye jött a "rendszerváltásnak nevezett" földindulás. Jött az új mákony, a "kaparj kurta neked is jut" és mi jómadarak jól beszoptuk. Pedig apám nem egyszer elmondta "Fiam szarból nem lehet várat építeni" azaz pénz nélkül vállalkozni.
Közben meg ment az eladósítás. Mind a Kádárékat, mind a rákövetkezőket - akiket vagy fegyverrel vagy pénzzel mindig kintről a Birodalmak tettek a nyakunkba - pestiesen szólva jól megszivatták. Rájuk kényszerítettek olyan alkukat, olyan játszmákat, melynek a kimenete mindig egy, nevezetesen nekem, nekünk csak gyűlött, csak gyűlik az adósság.
Bizony mondom néktek mindezt a hazárdőrök, a hamis kártyások csinálták, csinálják. Nevezzük nevén őket. A kapitalisták. A régi ócska trükkök újra -és újra bedobhatók, és a nép be is szopja. A kapitalizmus fegyvere a pénz. Az a felismerés, hogy az emberek feletti uralmat, befolyást azok vágyainak kielégítésével lehet elérni. Azon keresztül lehet eladósítani atömegeket. Ez pedig magyarul az uzsora! Mert az uszorás az, aki rávesz arra hogy te neki eladósodj. És ha kamatos kamattal adósít, úgy abból ki sem mászol, azaz a jogrendsz szerint az adós státusba kerülsz. Az angolszász világban létezett a adósok börtöne. Magyarul le is lehetett csukni a delikvenst. Ez az a szisztéma, amiben úgymond gyarapodni lehet. A hazárdőrök szisztémája. Mag a tőszde se más mint egy "szerencsebarlang" kintről nézve. Bentről pedig a pénz hatalma.

Mára a világ jeletős részét eladósították, a fennálló jogrend szerint. És most az USA-ban újra kiderült, hogy ez a szisztéma nem tartható fenn. De nem csak az USA-ban. A globalizáció ugyanis nem más, mint világméretű uzsora. Az uzsora eszköze pedig a nemzetek feletti jog -és bankrendszer a maga kőkemény szabályaival, melynek lényege a kizsákmányolás, ugyanúgy mint a szerencsejáték más területein, a játékautomatáknál. Azokat okos emberek úgy szerkesztették meg, hogy a játékosok túlnyomó többsége odahordja a pénzt, azaz elbukja ( pénzszivattyú) ám a vágy gerjesztése érdekében mindig akadnak szerencsések, akik viszont "nagy pénzhez" jutnak. Ez Mammon hatalma, ami család és nép ellenes. Minden embeben van jó és van rossz. Így rendezte a teremtő. Ez a szisztéma az emberi gyarlóságokra, alapvetően a kapzsiságra épít. Azon alapul. A kontroll nélküli vágyak felkorbácsolásán, az eladósításon, a tömeg eladósításán.
A globalizáció ellentéte az autonómia. Az öngondoskodás. Amikor a család, a közösség képes megteremteni azokat a javakat, amire neki szüksége van. A kapitalizmus (római találmány) lényege az "oszd meg és uralkodj". Bizony mondom néktek eleink átkát - a turáni átkot - addig nem lesz béke sem a lelkekben, sem a családok, közösségek és népek körében, míg róma törvényei uralkodnak rajtunk. Lám Ábrahám gyermekei ma is nyomorítják, pusztítják egymást, nincs béke az olajfák alatt.
"Adj békét Uram! Vedd el a gyilkos gondolatot, hogy az uzsorások hátából szíjjat hasítsak és adj erőt az autonómiához! A "Veled Uram, de nélküled!" útján.
Dalban Szörényi-Bródy, István a király: Szállj fel szabad madár

Konyha berendezési terv

A nagy konyhatűz elindította a fantáziát a 20 év utáni felújításra. Hát 2 * 3 méteren csodát nem lehet művelni, azaz modulokban kell gondolkodni. Vannak az Interneten ingyenes lakberendező programok. Én a Sweet Home 3D fantázianevűt találtam magyar nyelven. Nekem jól kezelhetőnek bizonyult. El is készítettem egy prezentációt. Családi vitára bocsájtom ezúton is. Vajon létezik-e még aktuálisan lakásfelújítási kölcsön?
Bemutató
Dalban Joan Baez - The Green Green Grass Of Home

2008. október 24., péntek

Ötvenhat

Bizony folyamatosan megy széphazánkban az agymosás. Folyamatosan pénzelik a Birodalmak az emberek emlékezetének, felfogásának "alakítását". Megjelent cinikusan a politikai elit, a véleményformálók fogalma is. Talán nincs is olyan eseménye nemzeti létünknek, amelyet koronként legelább kettő szembenálló nézőpontból ne "közvetítették" volna. A pécsi Széchenyi István Gimnáziumi felvételemnél - mert akkor még volt ilyen a tagozatokon - véletlenül azt mondtam az ötvenhatos eseményekről hogy forradalom. Pály Gábor elkötelezett tanár úr igen rossz szemmel nézte. (Ma sem tudom hogy csúszhatott ki a számon ez 1968-ban. :) ) Kétéves voltam az ötenhatos események idején. Egy saját emlékem van, egy kép, amint eldübörög Berzence egyik utcáján - ahol mi laktunk - a Smolcz udvar előtt egy tank. Én guruló háznak néztem, mert akkora volt, mint az utca másik oldalán a házak. ( Ugye a gyerek perespektívája.) Valamennyivel később emlékezem a helyi magalakuló munkásőrség dobtáras géppisztoly tartó álványára. Apám vihetet be magával az őrségre, mert szegénykémet - kezdő orosz tanár volt és szigorú is - a helyi csőcselék akasztani vitte volna. A helyi plébános bújtatta a templomban. Szóval nekem mesélhetnek itt az agymosók, hogy milyen volt ötvenhat. Kinek olyan, amilyennek látta, ugye? Mert mi is történt? Nyugat a béketárgyalásokon 1945-ben a szovjet zónába utalta Magyarországot és megindult a szovjetesítés. Ahol lószar van, ott veréb is van. Az új rend nyilván a régi rend elnyomottjaiból elegált. És bizony sokaknak - nem oktalanul - nem volt ínyére ez az átalakítás. Senki nem adja szívesen a javait, főleg azok akik kemény munkával szerezték. Mások - mint a fényes szelek nemzedéke - viszont tanulhatott. Megnyílott a parasztgyerekek tömegei számára a társadalmi felemelkedés lehetősége. Nemrég ugye - 1985-ben - Bush és Gorbacsov egyeztek meg abban, hogy akkor most Magyarország ( és a többi volt KGST-s) a Nyugati érdekzónába kerülhet. Újra megindult az átalakítás. A nemzeti vagyont szépen átpasszolták a Nyugati befektetőknek. Magyarul eladták az országot. Szó szerint. Aki nem hiszi nézzen csak utána, hol az újratermelhető nemzeti vagyon, és kik a tulajdonosok? Ennek hiánya most érezhető különösen, mikor lám kiderült, hogy ez a "piacgazdaság" ami nem más mint a Pénz Diktatúrája se minden rendek legjobbika. Bedőlt a golbalizáció? Nyugaton államosítják a bankokat! Lehet már utazni ugye? Hamarosan az USA-ba is vízum nélkül. Naja. Csak munkahely - értsd megélhetés - nincs a tömegeknek, mert a gyárakat is lerohasztották direkt, hogy csatért pitykéért adhassák el a piacainkat a Nyugati befektetőknek. Lehet kapni chillei szilvát, szlovák sertéshúst. Bogár László közgazdász szerint a termelés 90 %-át az ország lakosságának 9 %-a állítja elő a multiknál. Akik ugye minden hasznot kivisznek. A közel egymilliós romaság munkaerejére meg rohadtul nincs szüksége a multiknak, mert ők ugye költség és nyereségérzékenyek. Tartsa el a többi 91 % aki a 10 %-át termeli a javaknak? Bizony kettészekadt az ország, ahogy a "Hódoltság" idején. Ma már legjobb lenne az újabb Hódoltságról beszélni. A sok szerencsétlen nincstelent az ideológia síkján, a tömegkommunikáció eszközével csak hergelik, csak hergelik egymás ellen. Ha a termőföldet is elpasszolják, bizony a nincstelen tömegek már földönfutóvá lépnek "elő". Ötvenhatos tizenéveseket állítanak be a tömegkommunikációban hősként. Nem is értem kik azok, akik egy Wittner Máriát, aki 19 éves korában nő létére fegyvert ragadott - egy zabigyereket - állítanak példának. (És kik azok, akik ilyen embert parlamenti képviselőnek választanak?) Bizonyára azok, akik Győzikéket és egyéb "sztárokat" mutogatnak. Gyalázat. És ami a legnagyobb drámánk az az, hogy mindig akad "csőcselékünk", akik a Hódítók ügynökeivé válva judáspénzért nyomorítják a maguk fajtáját.