2010. november 26., péntek

Ki látta őket?

Posted by Picasa

Kocsonya után tátongók

Posted by Picasa

Csabai sültkolbász

Posted by Picasa
Megveszed. Tokkal vonóval sütőbe teszed. Harminc perc sütőidő után eheted. Ügyes, ügyes. 

Jaj mami

Vacsi után a konyhába vágtat Ádi:
- Jaj mami. Elfelejtettünk csokit enni!

Az igazi csírásgaluska

Posted by Picasa
Negyven - avagy negyvenkét - év után újra megtaláltam a tisztes szegénység finom ízét. Nagyanyám Szilágyi Júliánna ( ahogy ők mondták) azaz özvegy Kun Bertalanné ( ahogy ő a titulusát használta, úgy látszik az özvegy akkor még társadalmi státus volt) gyakran elkészítette a "csírás galuskát". A nyers reszelt krumplival készített kifőttt galuskát.  Már ő is nokedliszaggatóval formázta. A feltét szalonnazsíron párolt piros paprikás hagyma. (Pörkölt alap. Fokhagymát, borsot nem tettem bele.)  Amint látjuk mindössze krumpli, hagyma, liszt, só, szalonna és őrölt piros paprika kell hozzá. Ami egy paraszti háztartásnak alapkelléke. Én nagyon szeretem, bizonyára mert gyakran "étethetett" ezzel az étekkel is Julcsa nagyanyám. Ezekben a válságos időkben bizony nem árt visszaemlékezni nagyanyáink fortélyaira, már akik még tudnak. Különös de már az enyéim inkább szrtrapacska formájában kultiválják azt az étket. Ma már nem "divat" a zsíros, ami érthető hiszen nem kell hajnali négy-öt felé kelni és a hóban kimenni az istállóba. Pedig de jó is lenne. :)
Vajon mit is tartanék a portán és a tanyán? Mi lenne a jószág?  Hát legalább három tehén, borjak, esetleg egy bika  (csak a tehenek kedvéért), igavonó lovak, nekem egy pej csődör hátasnak ( huszárló :) ) póni Ádinak, na és pár munkaló, mangalica vagy 30 darab, szürke-marha gulyácska talán 30-50 darab, juhnyáj mintegy 120 darab, na meg az aprójószág, pulyka, liba, kacsa, tyúkok. Kutyákból egy magyar vizsla, egy német juhász, egy  puli és egy foxi. Kecskék és szamarak. Mi is kéne még?
Hát egészség és szeretet.
Nem is tudom, ha opcionális lehetne térben és időben az életmód mit is választanék békében és háborúban?
Békében nagygazda vagy kisnemes azaz gazdálkodó lennék, háborúban meg huszárkapitány szívem szerint ki élen jár. Városi portám és tanyám, öt fiam és két lányom lenne a Kárpát-medencében. :)


Mit mondanál?

2010. november 25., csütörtök

Káposztás csírásgaluska

Posted by Picasa
Ez káposztás csírásgaluska. Nem nokedliszaggatóval, hanem kiskanállal készült. Mangalica szalonna olvasztott zsírján pároltuk meg a káposztát, majd összekevertük a kiszaggatott és kifőtt galuskával. A sütőben tespiben még pirítottuk kicsit a szalonnazsírral meglocsolva és a pörc hozzáadásával. Nem gánica. Eszméletlenül finom. 

Csírásgaluska

Posted by Picasa
A sztrapacska magyarul, csírásgaluska. Faluhelyen főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napi élet étke volt, melyet paprikás zsírral, pirított káposztával avagy juhtúróval ízesítettek. Az utóbbi feltéttel történő készítése terjedt el a nagyvárosokban - a vendéglőkben - sztrapacska néven. Ez a tál csírásgaluska nokedlinak néz ki, de nem az. Füstölt mangalica szalonna olvasztott zsírjával lett meglocsolva. Savanyúkáposzta illik hozzá. 

Vigyázz magadra fiam!

2010. november 23., kedd

Pampalíni és az elefánt

Hajdútánc

Zugivó

Posted by Picasa

Csak a szenvedély az, mi felemel s lehúz,
Jól tudja mindezt, minden gézengúz.
 Ha italra nincs keret, az a jó,
Így el nem csábulhat, a zugivó.
Ó Istenem, már megint mi ez?
Hogy üres a pálinkás üveg? 

Nincs pénz?

hvg.hu
Magyarországon évente 300-400 ezer köbméternyi fát termelnek ki engedély nélkül, az esetek felében lopásról van szó. Az okozott kár akkor is több milliárdos, ha csak a tűzifa árával számolunk.
Kommentár: Szükség törvényt bont. 

Várakozás

Posted by Picasa

Anyám III.

Anyám a gének nem hazudnak,
Való igaz, te én vagyok,
Miért is térnének le
Égi útjukról a csillagok?

Drága apám, te küszködő,
Európa fia,
Bölcs szeretettel nézett,
És néz ma is Ázsia.

Lelkemben egyre hangosabban,
Dübörögnek a dobok,
Azt dübörgik, egyre-egyre
Én Eurázsia vagyok.

Eurázsiai magyarra,
Tekintenek a csillagok,
Mi megragyog , s lehull
Igen, én te vagyok.

Hullócsillag, az éji égen
Szárnya-vesztett madár,
Vagy dühödt angyal?
Mely vértóra száll?

Hej magyarok a világban,
Magasra szálljatok,
Hogy újból – és újból,
Kicsillanjatok,
hogy alászálhassatok. 


Az Ingatlanvégrehajtás új szabályai

Forrás 

A jogerős határozattal megállapított pénztartozások végrehajtásáról a törvény fokozatosságot ír elő; a végrehajtónak elsősorban arra kell törekednie, hogy a pénzköveteléseket az adós munkabéréből vagy egyéb jövedelméből lehessen kielégíteni. Ennek eredménytelensége vagy a követelés mértékéhez képest aránytalanul hosszú időn belüli behajtása lehetővé teszi azt a végrehajtó számára, hogy ingó vagyontárgyakat, később pedig akár ingatlant is lefoglalás és értékesítés alá vonjon. Ingatlanárverésnek azonban e szabályokon keresztül csak akkor lehet helye, ha az előbbi vagyontárgyakra vagy jövedelmekre megkísérelt végrehajtás eredménytelen vagy a tartozás kielégítésének csak kis hányadát jelenti.

Az ingatlan végrehajtása az ingatlan végrehajtó által történő lefoglalásával kezdődik, amely egy földhivatal felé benyújtott okirat, mely tartalma szerint a végrehajtási jogot jegyezteti be az ingatlan tulajdoni lapjára. A végrehajtási jog földhivatali bejegyzése egyben az ingatlan lefoglalásának időpontját is jelenti, amely a gyakorlatban azt eredményezi, hogy az ingatlan forgalomképessége jelentősen csökken vagy akár meg is szűnik. A végrehajtó a lefoglalástól számított három hónapon belül köteles az ingatlant értékesíteni, előtte azonban az ingatlan becsértékét az ügyben érintett felekkel közölnie kell,
Mind a foglalás, mind pedig a becsértékre vonatkozó közlés olyan végrehajtói intézkedés, amely ellen 15 napon belül a végre- hajtást elrendelő bíróságnál kifogással lehet élni.

Az ingatlan árverését a törvény részletesen szabályozza, ezek közül fontos tudni, hogy az árverés lényeges adatait közhírré kell tenni, melynek formája a bírósági, polgármesteri hivatali, valamint földhivatali hirdetőtáblán való kifüggesztés. Az ingatlanra vonatkozó első árverés csak akkor lehet sikeres, ha az ingatlanra vételi ajánlatot tesznek vagy a felajánlott vételár eléri az ingatlan becsértékének a felét. Sikertelen az első árverés akkor is, ha az árverési vevő a vételárat a törvényben megállapított határidőn belül nem egyenlíti ki.

Az első árverés sikertelensége esetén három hónapon belül másik árverést kell tartani, ahol az ingatlan becsértéke a kikiáltási ár, melyet a becsérték feléig lehet leszállítani, azaz eddig a mértékig lehet lefelé licitálni. Lehetőség van még arra is, hogy a végrehajtás keretein belül az árverési vétel hatályával a fe-lek mégsem árverésen, hanem azon kívül állapodjanak meg abban, hogy az ingatlant ki veszi meg. Ebben az esetben az árverésen kívüli eladáshoz az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett összes érintettnek a beleegyezése szük- séges.

Az említetteken túl a fontos az is, hogy végrehajtói intézkedések ellen  különösen az érdemi intézkedéseket tekintve  bírósági jogorvoslati utat lehet igénybe venni, amely főszabályként a végrehajtói intézkedés hatálybalépését a bírói döntésig meg-akadályozza. Lényeges még az is, hogy amennyiben a bíróság az ingatlanra foganatosított árverés eredményét megsemmisíti, e döntés ellen akár a Legfelsőbb Bírósághoz is lehet fordulni, felülvizsgálati kérelem formájában.

Dr. Sebestyén Attila
ügyvéd, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,
Veszprém

Kommentár: "Az erőszak a gyengék végső menedéke." Isaac Asimov

Hagyományőrzés

2010. november 22., hétfő

Expedíció a kazakisztáni madjarok földjénGenetikai vizsgálatok:

Az utóbbi időszakban a genetikusok – az Y-kromoszóma jellegzetességei, illetve ezen kizárólag férfiakban meglévő kromoszómán mutatkozó polimorfizmusok alapján – kifejlesztették a mindezidáig leghatékonyabb populációgenetikai összehasonlító módszert (Y-kromoszóma STR-ek és SNP statisztikai alapú elemzése). Az Y-kromoszóma kínálja a legjobb lehetőségeket az apai leszármazási vonalak felderítésében (rekombinálódás nélkül száll apáról fiúra, ezért nem mutat jelentős eltérést az egymást követő vér szerinti generációk között). Az Y- kromoszómákban a generációk során kialakuló polimorfizmusok jellegei azonban jól elkülönítheti a különböző populációk apai vonalait, illetve jelölheti azok egymás közötti kapcsolatát, és esetleg támpontot adhat a „leágazódások” idejére is.
A Madjar törzs genetikai kapcsolatainak kutatásához mi is ezt a módszert választottuk (Rosser et al, 2000). Az expedíció során összesen 106 férfitől vettem genetikai mintát (később a laboratóriumban ezekből minden esetben sikerült is kivonni a DNS-t), amelyből 46 apai vonalat lehetett elkülöníteni.

A laboratóriumi vizsgálatokat és az elemzést a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS Laboratóriumában végeztük el Dr. Pamzsav Horolma vezetésével, Dr.Völgyi Antónia és Zalán Andrea genetikusok közreműködésével. Részletes genetikai szakcikkünk hamarosan megjelenik (várhatóan decemberben).

A DNS Laboratórium az Igazságügyi és Szakértői Kutató Intézetek irányítása alatt működő Budapesti Orvosszakértői Intézet (BOI) szervezeti egységeként funkcionál.
A DNS Laboratórium alaptevékenysége a bírósági végzések, peren kívüli ügyekben és megbízások alapján apasági DNS vizsgálatok elvégzése.
Az ISZKI BOI DNS Laboratóriumának kiegészítő tevékenysége az alkalmazott kutatás folytatása, amely közvetlenül kapcsolódik az igazságügyi genetikai/szakértői tevékenységhez és közvetve az alapkutatáshoz.

A Madjar törzs Y-kromoszóma SNP adatait nemzetközi együttműködés alapján vizsgált és publikált 38 különböző általunk kiválasztott populáció adataival hasonlítottuk össze (amelyek Eurázsia különböző térségeiből származnak), közöttük a magyarországi magyar mintával. A kiválasztott populációk között ott szerepelnek a Madjar törzs relatív földrajzi közelségében élő népek (kazakok, üzbégek, oroszok, evenkik, mongolok, tadzsikok, türkmének, kirgizek stb.). Továbbá olyan távolabbiak, amelyekkel az idők során kapcsolatuk lehetett (törökök, ujgurok, ukránok, bolgárok, mandzsuk, különböző kaukázusiak, közel-keletiek, finnek, lappok stb.) és összehasonlításnak különböző európaiak (németek, franciák, görögök, lengyelek, olaszok, stb.), távol-keletiek (koreaiak, japánok, kínaiak stb.).

A madjar törzs mintája igen homogénnek bizonyult az Y-haplocsoportok eloszlását tekintve (szemben az embertani jellegeikben mutatott heterogenitással!)
Az Y-kromoszóma NP analízis (AMOVA-analízis, Arlequin software alkalmazásával) révén kapott eredmények igen figyelemreméltóak abból a szempontból, hogy igen közel került egymáshoz a magyarországi magyar és a kazakisztáni madjar minta.

Általánosságban elmondható, hogy ritka az, amikor földrajzilag két egymástól ilyen távoli hely (légvonalban is kb. 3000km) ilyen mértékben hasonlóságot mutat. Általános trend, hogy a különböző populációk a környezetükben élő populációkhoz hasonlítanak jobban, mint a távolabbi területek lakosságához. A földrajzi távolság növekedésével általában a genetikai távolság is növekszik
(ha nem is arányosan). Különösen jellemző ez a viszonylag régen (sok évszázada) egy helyen élő, letelepült életmódot folytató “alaplakosság” esetében. A különböző térségek (zónák) jellegzetes, hosszú idő alatt kialakult genetikai mintázatát a migráció módosíthatja a legszámottevőbben.

Az SNP-analízis eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a mai magyarországi lakosság egy részének az ősei és a kazakisztáni Madjar populáció ősei között valamikor a múltban (mai történelmi és régészeti tudásunk szerint legalább 1300-1500 évvel ezelőtt) genetikai kapcsolat állhatott fenn. A mostani Y-kromoszóma vizsgálat ad először egyértelműen meghatározható (mérhető), összefüggést és ezáltal konkrét kapcsolódási pontot a mai Kárpát-medencei magyar lakosság, és egy Urálon túli terület népessége között.”

Forrás: Bíró András Zsolt antropológus
Forráslink

15 éve történt

Posted by Picasa

A CashFlow 1996 júniusi számából. 

November 27 Debrecen

Posted by Picasa