2012. október 17., szerda

A Barátság Hete

A pertársaságaink kialakulásáról, a pertársaság szervezésről


Ismereteink szerint devizaadós ügyben pertársasági keresetet ez idáig a Devizaadósok Szövetsége által szervezett pertársaságok adtak csak be az illetékes bíróságra hazánkban.
Maga a szövetség is döntően erre a célra alakult, így fő tevékenysége is erre irányul. Ez nem jelenti viszont az, hogy az egyéni úton perbe induló tagjainak ne nyújtson támogatást, a rendelkezésére álló eszközökkel. Számukra alakítottuk ki az Egyéniek és Egyéniségek fórumunkat a facebookon:
Fontos tudni! A DÉSZ nem egyike a Facebookon működő devizaadós jogvédő csoportoknak, hanem valódi egyesület, elnökséggel, vezetéssel, csatlakozott (pártoló) és rendes tagjaival. Jelenleg közel 1500 fő csatlakozott és 200 fő rendes taggal. Működő szervezettel, költségvetéssel. Jogi személy. Valódi devizaadós jogvédő szervezet, amely nem a devizaadósokat úgy általában, hanem csak és kizárólag tagjait képviseli. Nem segélyszervezet és nem tanácsadó szolgáltatás!
Szövetségünk vezetésének és tagjainak első rendű feladata és kötelezettsége a TOBORZÁS. Minden lehetséges helyen és formában, különösen a médiában, a tömegtájékoztatásban arra törekedünk, hogy a sorstársak tudomást szerezzenek erről az útról, azaz a kölcsönszerződések bíróság előtti magtámadásáról, amit mi járunk és ajánlunk. A szervezettség, az egyesületi forma többek között azt is lehetővé teszi, hogy MTI OS (Magyar Távirati iroda Országos Sajtószolgálat) híreket adjunk ki, melyeket aztán a különféle médiák felkaphatnak, a köztudatba vihetnek. Így terjedhet a hírünk, így juthat el sorstársainkhoz.
Kialakítottuk és működtetjük a hivatalos weboldalunkat: www.devizaados.eu címen, melyhez az ott csatlakozott tagjainkat ( Csatlakozás: http://www.devizaados.eu/index.php/regisztracio ) egyfelől az Útmutatónkkal http://www.devizaados.eu/index.php/utmutato-az-ujan-csatlakozottaknak másfelől a Hírlevelekben info@devizaados.eu címről tájékoztatjuk folyamatosan a teendőkről, dolgainkról.
A Facebookon kialakítottuk a nyílt fórumunkat, ami alapvetően szintén a toborzás és az általános tájékozódás célját szolgálja devizaadós ügyekben. A fórum moderált.
A tagjaink közötti kommunikációt az Interneten, szintén a Facebookon alakítottuk ki, ahol a csoportjaink ( bankonként szervezett percsoportok) és a társaságaink (bankonként és fedezetenként folyamatosan szerveződő pertársaságok) , mind külön-külön és titkos (SECRET) fórumokon kommunikálnak a konkrét ügyeikről, így a pertársaságba lépésről, pertársi közösségek kialakításáról az ügyvéd választásról, a majd a társaságok megalapításáról, a keresetek benyújtásáról. Más a csoport tagság, csoportban ugyanis a csatlakozott (pártoló tagok) és más a társasági tagok (rendes tagok) kommunikálnak. Rendes tagjaink tagdíj kötelezettek ) évi 12 eFt forint egy összegben) ugyanis a törvény és az ügyvédek előtt a szövetség és annak elnöke csak és kizárólag rendes tagjainkat képviselheti. Lásd: http://www.devizaados.eu/index.php/forumaink
Fontos! Nem általában a devizaadósokat képviseljük, hanem csak és kizárólag tagjainkat. Így általában tanácsadást, szolgáltatást senkinek nem nyújtunk, nem is áll módunkban nem állítjuk be magunkat sem segélyszervezetnek, sem „megmentőnek”. Nem vagyunk sem őrangyalai, sem életüket és vérüket a devizaadósokért áldozó küldetés tudatosok. Mind devizaadósok vagyunk és szövetségben, szigorú együttműködési szabályok mentén jogi úton küzdünk jogainkért, javainkért. Nem mi vagyunk a pórul járt devizaadósok!

A kereset pertársasági formában történő benyújtásának FELTÉTELEI vannak.
- Szövetségünk csatlakozott és rendes tagja csak devizaadós lehet így a szövetséghez csatlakozni kell a http://www.facebook.com/groups/devizaadosplatform/?ref=ts&fref=ts címen kitöltendő űrlap kitöltésével és beküldésével.
- Mikor mi a teendő általános leírására az Útmutató szolgál a http://www.devizaados.eu/index.php/utmutato-az-ujan-csatlakozottaknak címen.

A pertársaság kialakulása folyamatának és a kereset benyújtásának rövid leírása:

(Tudni érdemes, hogy a szövetség Pertársaság Szervezési Szabályzatba rendezte az ügyrendet, mely nem nyilvános dokumentum. Csak és kizárólag rendes tagjaink és ügyvédeink ismerhetik.)
A csatlakozott tag adatai a szövetség Regiszterébe kerülnek, melyből annak kivonatát (Regisztrátum) megkapja a szövetség vezetése, úgymint az elnökség, a választott tisztségviselők (bizottságok) és az elnök által megbízott csoportvezetők,
A Csatlakozás a szövetséghez űrlap kitöltését és beküldését követően az Interneten a csatlakozó egy automatikus gépi választ kap. (angol nyelvű). A csatlakozástól számított egy héten belül a tagnak jelentkező megkapja a saját e-mal címére az Útmutatót., melyben lépésről lépésre leírtuk a továbblépés módját.
A csatlakozott tag fel kell vegye a kapcsolatot a facebookon a banki csoportvezetőjével, hogy az be tudja vinni a csoport fórumba. Nincs szabad bejárás! Itt megismerheti a profiljuk alapján a csoporttársait Kérdéseket tesznek fel neki és ő is itt kérdezhet.
( Minimum 12 fő esetén nyitunk önálló csoport fórumot.)
Idővel a csoportok folyamatosan gyarapodnak. E csoportokban gyülekeznek a leendő pertársak is. Itt szavaztatjuk meg alkalmanként – ha már a csoport taglétszáma meghaladja a 30 főt – hogy van-e már elegendő létszám arra, hogy a csoport újabb pertársaságot bocsásson ki. A szavazás arra irányul, kik azok, akik akarják is és képesek is vállalni a joghoz jutás költségeit!
Ha a csoport szavazás, azt az eredményt hozza, hogy minimum 20 fő vállalja a joghoz jutás költségeit, így ők egy másik, úgynevezett társasági fórumba lépnek át. Azaz kimennek a csoportból és bemennek a társaságba.
A társaságba az elnökség ügyvédet ajánl és itt a fórumon már arról megy a kommunikáció, hogy a társaság, azaz a pertársi közösség mikor és milyen feltételek mellett alapíthat pertársaságot az ajánlott ügyvéddel. Az elnökség csak és kizárólag olyan ügyvédet ajánl a pertársi közösségnek, akivel előzetesen megállapodást kötött arra nézve, hogy pertársaság jogi képviseletét vállalja és együttműködik mind a szövetség elnökségével, mint a DÉSZ Ügyvédi Tanácsával.
A pertársaság alapító közgyűléséről az elnökség, a pertársak és az ügyvéd együttesen döntenek. Az alapító közgyűlésen megalakul a pertársaság, a pertársasági szerződés aláírásával, illetve a szükséges és elégséges kötelezettségek teljesítésével. Ezt részleteiben a szövetség elnöksége és az ügyvéd szabja meg a csoport és a társasági kommunikáció során.
A szövetség elnöksége az eddigi tapasztalatok alapján a biztonságos indulású pertársaságok szükséges és elégséges létszámát 30 fő körül ( 25 -35 fő) látja.
A tapasztalat azt mutatja, hogy nem mindig elegendő egy közgyűlés a megalakulásra és a kereset benyújthatóságára. Így úgynevezett kereset ismertető és hiánypótló közgyűlés megrendezésére is sor került már. Ekkor lezár a pertársaság, további csatlakozásokra már nincs mód és az ügyvéd beadja a keresetet. A továbbiakban a kommunikáció pertársasági ügyekben a pertársi titkos fórumon és közgyűléseken, szövetségi ügyekben az egyéb – nyílt, csoport, élethelyzet, és egyéb fórumokon zajlik, valamint a tanácskozásokon (évi kettő, tavaszi, őszi) és a szövetség soros taggyűlésein.
Budapest, 2012-10-16
Tilk László Géza
Elnök