2008. október 9., csütörtök

Hermész a pirézek ősatyja?

"Hermész (görögül Έρμῆς; a rómaiaknál Mercurius, az etruszkoknál Turms) Zeusz és Maia nimfa gyermeke, az istenek hírnöke a görög mitológiában. Ez volt legfontosabb rangja, de emellett ő volt a pásztorok, utazók, kereskedők, súly- és hosszmértékek istene, az ékesszólás, irodalom, az atlétika és a tolvajok védelmezője. Ezek mellett közismert volt az olümposziak között furfangjáról és ravaszságáról. A költészetet sem vetette meg, és ezért Apollón egyik legközelibb barátja volt." Forrás: Wikipédia
Hermész, a tolvajok védelmezője! Vajon az alábbi, a Kárpát-medencében honos népek ivadékaiban (a mai magyarságban)
- Bosnyák
- Csángó
- Horvát
- Jász
- Kun
- Lengyel
- Magyar
- Német
- Roma
- Román
- Ruszin
- Székely
- Szerb
- Szlovák
- Szlovén
- Ukrán
- Zsidó
milyen arányban fordulnak elő, illetve ütnek ki Hermész tulajdonságai?

A Tolvajok Királya

A hír: " Nem veszi át, hanem a Budapesti Történeti Múzeumba továbbítja a Terror Háza az OCÖ szeptemberben jelképesen kimosott Árpád-házi zászlaját. Az Andrássy úti intézmény szerint ugyanis Demszky Gábor tojással szennyezett öltönye mellett minden bizonnyal a tisztára mosott csíkos zászló számára is találnak helyet. A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (MCF) választási szövetsége 2008. szeptember 20-án nagygyűlést és békemenetet tartott, amelyben felhívták a magyar közélet, a civil társadalmi szervezetek, valamint a magyar társadalom és Európa figyelmét azokra a szélsőséges veszélyekre, amelyek közös társadalmi békénket veszélyeztetik. A békemenet alkalmával a Duna parton lévő „Cipők" emlékműnél a Duna vizében „tisztára mosták a történelmi Árpád-házi zászlót”, amelyet az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) megőrzésre át kívánt adni a Terror Házának."
A Divide et Impera, azaz az oszt meg és uralkodj érvényesülésére kialakított EU jogrend és a "Tolvajok Királya" MCF koppant, mint kecskeszar a deszkán. Gyalázatos, árpádsávos lobogó mosásuk - ami gyakorlatilag nem más mint súlyos provokáció a magyarság szimbólimai ellen - nem kerül múzeumba, nem hírdetheti az utókornak a tolvajok érdekérvényesítésének ezt az akcióját. Könyves Kálmán királyunk anno, mikor elaszaporodott a tolvajlás, a tolvaj kezének a levágásával büntette a társadalom élete rombolásának ezt a módját. Ma a cigánybűnözésnek is nevezett tolvajlások a laza - következmények nélküli - jogrend folyománya. Addig, amíg tolvajlásból, kurválkodásból is meg lehet élni, és ez az életmód nem von maga után elrettentő következményeket, addig bizony tűrnünk kéne ... Gyűlölködésnek állítják be a pirézek a tulajdon védelmét. És ezzel a tolvajlásból élő tömegek - mert már erről kell beszélnünk - egyet is értenek. Mondjuk ez sem véletlen, ha Tolvajok vezetik az országot. Kérdés akarunk-e tovább tűrni?

2008. október 6., hétfő

1931.10.03 Somogyvámos

Ekkor szülte édesapámat Tilk Gézát Berg Erzsébet Tilk Jánosnak. Ismerem a boldogságot, mikor az embernek fia születik. Sőt megismerhettem azt is, ha unokája. És fiú. Mikor elvékonyítva hangom itt gügyögök Ádinak, apáim gügyögnek bennem. Mit kell tudni néhai Tilk Gézáról? Mondjuk azt, hogy az apám volt, és felnevelt. Jó és rossz is volt. Az átlagost nem merítette ki. Gyakran mondogatta nekem, hogy mi átlagék vagyunk. Amit én persze ma sem hiszek. :) Ám ő komolyan mondta. Két szólását teszem ide a mostani évfordulóra:
1.) Fiam tudod-e miért keres jobban mindig egy orvos, mint egy tanár? Azért gyerekem, mert a hülyeség nem fáj.
2.) Az a fiú, amelyik a huszas éveire nem lesz erős, a harmincas éveire nem lesz okos, a negyvenes éveire nem lesz gazdag és az ötvenes éveire bölcs? Az a büdös életben nem lesz erős, okos, gazdag és bölcs.
Úgy bizony. Kártpátmedencei sétánykeveréknek született. Magyarországi németek (szászok, svábok ... ) és délszlávok vérét hordta ereiben és észt eredetű nevet viselt. A Tilk családnevet. Amiről már nem tudta, hogy az észt nyelven cseppet jelent. Nómen est ómen.
Dalban
Tilk.L.G. Sufnidal