2009. július 4., szombat

Az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelme

Szélhámosság?
Kivonat: "Összessegeben megállapitható, hogy mind a Trianoni, mind a Párizsi Békeszerződes alakilag
és jogilag is ervénytelen. Az elcsatolt területen élő magyar állampolgárok sérelmére 1920.
évtől kezdődően olyan bűncselekmények elkövetése történt, amelyek a nemzetközi jog
alapján nem évülnek el.
Szükseges annak biróság által történő kimondása, hogy a fent emlitett Szerződések
érvénytelenek és az érvénytelenség következtében a Magyar Népet jogorvoslat illeti meg.
A büntetőjogi felelősség kérdése is vizsgálatot igényel. A tény feltáráshoz kíván segítséget
nyuújtani az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS, amikor egy nemzetközi
vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazza, és ehhez a maga részeről minden segítséget
megad. A vizsgálóbizottság felállítását 25-30 fő részvételével javaslom, amelyekbül 10
szakértőt az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS delegálna.
E személyek az elcsatolt teruleteken használatos nyelvet beszélik. A bizottság tagjai a
petícióban foglaltakat a helyszini vizsgálatok keretében konkrétan igazolják. Az 1956-os
Magyar Forradalom idejen az Egyesült Nemzetek Szervezetének nem volt lehetősége
támogatni a Magyar nemzet szabadságharcát. A körulmények megváltoztak. Az ENSZ-nek
most lehetősége nyilik arra, hogy jóvátegye az akkori közömbösségét.
Tisztelettel: Prof. Ludwig von Lang fıtitkar "


És a kritika

Rendőrterror

Vona Gábort, a Jobbik elnökét is elvitték a rendőrök az Erzsébet térről, nem sokkal azután, hogy megérkezett és leült a fűre, több gárdista mellé - jelentették a helyszínről az MTI tudósítói. Forrás: MTI
Vona Gábor a Magyar Köztársaság megválasztott EU parlamenti képviselője. Mi ez, ha nem rendőrterror? Ki adta ki a parancsot?

2009. július 1., szerda

Indulni kell megint

"Nekrológ"

Keveseknek adatik, hogy még életében megkapja valakitől a "nekrológját". Vajon mi motiválhat bárkit is az ilyenre? Nem a napokban kaptam, ám miután - valószínű hormonhiány okán - kezdek kíváncsi lenni a mások által rólam kialakított képre így közreadom itt az első "nekrológomat", szerző megjelölése nélkül, mert ugye, amit másokról írunk szubjektíven, az inkább rólunk szolgál információval, azaz mi hogy látunk valamit, avagy valakit. (Nyilván ahányan vagyunk annyiféleképen.) Azt hiszem ezek után elballagok a Katonai Levéltárba és huszonévek után bekukkantok a személyi anyagomba. Még nem világítottam át magam. :) Lehet itt az ideje. És jöjjön egy sajátos írásmű:

"Nekrológ
Egy ember

Mély fájdalommal közöljük, hogy TLG nagymester, az ingatlaninformatika hazai kifejlesztője életének aktív időszakában távozott ebből az irigykedő, veszekedő – egyszóval teljesen a magyar átlagnak megfelelően működő- ingatlanos társadalomból.
Hogyan ismertem meg?
Egy szép nyári napon Balatonbogláron, egy üveg Whiskyvel kezében bukkant fel. Jó sokat beszélgettünk, igazán már nem is emlékszem, hogy miről, csak némi foszlányok maradtak meg késő esti elhajlásunk után.
Több ilyen elhajlásra emlékszem. Az ilyen találkozók között viszonyunk néha egészen elmérgesedett, volt, hogy testi épsége forgott veszélyben.
Van egy olyan betegség, a Tourett – szindróma, amely akaratlanul olyan szavakat ad a tulajdonosa szájába, amiket nem akar kimondani, de muszáj. Az én Géza barátom is ilyen volt. Tudta, hogy nem szabad, de kimondta, leírta. Ezzel nagyon sok ellenséget szerzett magának.
Volt mégis valami ebben a komplexusoktól gyötört, meghasonlásoktól kínzott emberben, ami szeretetreméltó. Amit nem is lehet pontosan meghatározni, csak érezni. Kínlódó, hely-és, identitáskereső, elbaszott életét helyretenni akaró, de megalázkodni nem tudó figura, olyan mint a mesében a szabni vagy vágni kérdés.
A humánum.
Sokszor éreztem vergődni, de a mindentudók mosolyával tagadta kétségeit. Nagyon sok bölcsességet, aranymondást kaptam tőle, de ezeket a bölcsességeket a saját életében nem tudta alkalmazni. Élete mindig a dac és az ellenkezés volt. Egy új út kialakítása, ami - ha kitaposta,- már nem is érdekelte tovább igazán.
Lehetett volna akár miniszter, pártvezér, szektaalapító, de a kötöttségeket nem bírta, ezért mindig magányos harcos volt. Erre ment rá az egészsége, de a kés alatt is vitatkozott az orvossal. Útkeresései nagy energiákat emésztettek föl. Leépülése 202..-ben kezdődött, ezután iszonyú harcot folytatott az életért, de a jótékony halál megrövidítette szenvedéseit, egy 21 éves szőke prostituált karjai között szenderült jobblétre."

Ahány tál ...

Egy templom hirdetőtábláján a következő olvasható:
"Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tartozik a gyülekezetünkhöz?
Először is az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani akar,…
aztán ott van Protes Tál bácsi és fivére Szabo Tál, akik folyton ellenszegülnek és mindent meg akarnak változtatni.
A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két fiával, Inzul Tállal és Molesz Tállal együtt.
Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi Tál és felesége, Vege Tál várni akar vele még egy évet.
Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi gyülekezetünk pontosan olyan legyen, mint az összes többi.
Affek Tál néni túl sokat képzel magáról.
Iker öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig hamis ígéretekkel próbál új tagokat csalogatni a gyülekezethez.
De azért nem minden családtag rossz.
Asszisz Tál testvér például kifejezetten segítokészen intézi az egyházi ügyeket.
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi hozzájárulására mindig lehet számítani.
A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen Tál kiválóan képviseli a közösség ügyeit diplomáciai körökben .
Az elkötelezett Agi Tál nővér élen jár a térítésben. Medi Tálhoz bármikor fordulhat átgondolt és megnyugtató tanácsért,
a szertartásokon az egyházi énekeket pedig KánTál dalolja, zenész fivére Trombi Tál, (a kamasz Mu Tál átmenetileg nem énekel vele.)
Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és Konver Tál áttért más vallásra, a kilencven éves Exi Tál néni pedig végelgyengülésben elhunyt."