2009. október 17., szombat

Fehér hollók: Kodolányi János

Kodolányi János talán egyike azoknak a "fehér hollóknak", akire illik a baloldali és nemzeti jelző. Ha az ilyen jelzők egyáltalán kifejeznek valamit a fogalmi zavaroktól kavargó mai köztudatunkban. A magát szociáldemokratának jelelő MSZP nyíltan színt vallott, hiszen az "IMF magyar hangja Bajnai Gordon", a gyurcsányi gazdaságpolitika folyománya. Az MSZP minden, csak nem szociáldemokrata párt és baloldali.  A SZDSZ világosan és egyértelműen az USA - az amerikai zsidó nagytőke - ügynök pártja. Az MDF - úgy tűnik - talán maga sem tudja, hogy már micsoda - kiürült? -  azon túl, hogy a rendszerváltás pártjának nevezhetjük. A KDNP a FIDESZ uszályává vált. A FIDESZ meg lényegében egy "fából vaskarika", egy vezérelvűen irányított párt, ami szövetségnek és jobboldalinak identifikálja magát, ezzel együt nem hagy kétséget afelől sem, hogy az EPP magyar fiókja, ám ez nem tartja vissza attól hogy baloldali vonásokat vegyen fel. A Jobbik - amely a növekvő elégedetlenség pártja - lényegében ki sem alakult, ott tart mint anno a FIDESZ 1989 táján. Lehet belőle ez is az is, az elégedetlenségek foka és iránya mentén. Hatalmas űr tátong viszont a magyar politikai pártpalettán, egy valódi és hiteles baloldali és nemzeti párt, az úgynevezett  szociáldemokrata párt hűlt helye. Érdemes lenne végig gondolni, hogy kik és miért fojtották meg már csírájában az önszerveződést,  szociáldemokráciát és a szövetkezeti mozgalmakat Magyarországon. (A parlementeken kívüli pártocskákkal egyenlőre nem érdemes foglalkozni.)

Ma, aki baloldalinak és ezzel együtt nemzetinek identifikálja magát, arra úgy néznek errefelé minálunk, mint egy hülyére. Miért is? Talán azért mert a magukat baloldalinak identifikálók a nemzeti gondolatra harapnak, míg a magukat jobboldalinak identifikálók a baloldali gondolatra harapnak. Így került a szociáldemokrácia eszméje a két szék közül a pad alá és így öntötték ki fürdővízzel a gyermeket? Avagy úgy van a hazai szociáldemokrácia, mint a népek közt a kúrdok? Nincs saját országuk, ám ott vannak több szomszédos államban? Vitathatatlan, hogy már az egypárt rendszerben, az MSZMP-ben is kitapinható volt a nemzetközi irányzatot képviselő moszkovitákkal szemben a technokraták hada, a népi orientáció. (Baloldali és népi.) A népi orientáció megalakulásától kezdve jelen volt és van az MDF-ben, a KDNP-ben és talán még a fű alatt a FIDESZ-ben is, ahogy az MSZP-ben is.
Vajon mi akadályozza a népi (nemzeti) baloldalt az egybe tömörülésben? Pozsgay személye, aki ilyet hírdet? Mi akadályozza a valódi szociáldemokrácia nyílt felvállalását? A baloldaliság démonizálása és stigmatizálása az elmúlt húsz évben? Talán ki kéne már mondani végre, hogy nem bűn baloldalinak lenni és az nem azonos a kommunistákkal, a szovjet diktatúrával. Talán ki kéne már mondani végre, hogy a népi, nemzeti eszme nem azonos a jobboldallal, azaz együtt hogy az a nemzeti eszme mentén szerveződik.

A magyar nemzeti felemelkedés útja a magyar nemzeti jobb és nemzeti baloldal szövetsége, a nemzetközi jobb és baloldal nyomásával szemben, ugyanis a valódi nemzeti baloldal - már alapelveiből, eszményeiből következően is - a nemzetközi (multinacionális) tőke lehető legnagyobb ellensége. Az (individualista, nemnemzeti) liberálisoktól és az internacionalista szocialistáktól a nemzetközi tőke oda nyargal, ahová tetszik, s jószerivel azt csinálja, ami éppen tetszik. Nem kell fényesebb példa ennek igazolására, mint a jelenlegi gazdasági válság és annak hatása a magyar gazdaságra, az emberek megélhetésére. Olyan eszmei-politikai csoportosulás, amelyiknek egyszerre fáj a nemzet gyengülése és a tőke túlhatalma, lényegében egy van, s ez a nemzeti baloldal.


Hiábavalóságaink: DemokráciaMidőn eljő majd az a fényteli nap,
Midőn népünk nagy hirtelen színt vall,
Vajon mely jegyben megyünk urna elé
Borítékba bezárt szavazattal?

Vajon mely jegyben,
Csak ezt kérdezem én,
S fejem nem szűnik dróton forogni,
S bármi felvillan csak úgy távlatilag,
Szemrevételezem azt, hogy az mi.

Jöhet északról némi északi fény,
De belenyúlhat a rusz medve mancsa,
És a germánság, ma már ténybeli tény,
Csak a telkem és házam akarja.

No de mely jegyben?
Csak ezt kérdezem én,
Amíg tombol az önazonosság.
S közben távolról a jövő szelei
Csak az alvadó vérszagot hozzák.

Midőn szél támad,
Égbe fúr be az orr,
Vajon merre van szélnek forrása.
És a méltóság, amivel szavazol.
Elönt úgy, mint a hébert az árja.

Egy választás mely sorsdöntő,
Mert vissza nem vonható.
Tőled úgy félek, hogy elrontod,
Te marha magyar szavazó.
Tőled úgy félek, hogy elrontod,
Te marha magyar szavazó.

Vajon mit hoz majd
Az a fényteli nap,
Midőn népünk majd színt vall, mint villám.
Borítékba bezárt szavazatjaival,
Félő hogy hideg éj sziszeg aztán.

Jöhet északról némi északi fény,
De belenyúlhat a rusz medve mancsa,
És a fuldokló európai kéz
Netán végleges mélybe ragadja.

Egész országunk, amely dróton forog,
És nem hajlik emerre amarra,
Pedig több vas kéne, a tűz ha lobog,
Ha már védtelen nép, aki tartja.

No de mely vas lesz az a tűzbeli vas,
Kérdem,
Ha népünk majd hirtelen színt vall?
Vajon mely jegyben megyünk urna elé,
Borítékba zárt tébolyainkkal?

Egy választás mely sorsdöntő,
Mert vissza nem vonható.
Tőled úgy félek, hogy elrontod,
Te marha magyar szavazó.
Tőled úgy félek, hogy elrontod,
Te marha magyar szavazó.

Midőn eljő majd az a fényteli nap,
Midőn népünk nagy hirtelen színt vall,
Vajon mely jegyben megyünk urna elé
Borítékba zárt tébolyainkkal?

Hiábavalóságaink: A Jóska azt mondta ...


Helyszín egy férfi vécé. Szereplők két ismerős egy szakmai szervezeti ülés szünetében. Egyik: Amit írtál az káros és nem igaz! Másik: Olvastad? Egyik: Nem. Másik: Akkor miből gondolod? Egyik: A Jóska mondta. Másik: És a Jóska olvasta?

Tanuljunk fideszül

Már csak úgy van az, hogy egy szervezett kisebbség motiválja, befolyásolja a szervezetlen többséget és szedi javait. Az elvek pedig különösen fontosak, főleg általában és másoknak.

Itt van a FIDESZ, Magyarország kormányzásra "kárhozott" pártja. Már lassan minden és mindenki egyre bizonyosabbra veszi, hogy a következő választásoknál az ország hajójának kormánykerekét Orbán Viktor ragadja magához. Már megy a szemérmes és a szemérmetlen helyezkedés is. Ám lássuk csak, ki is ez a FIDESZ? Mit is akar? Honnan  jött és hova tart?

Nem egyszerű a válasz. Más ugye amit mondanak és más amit tesznek az emberek. Nézzen mindenki mélyen a lelkébe, hogy mennyire így van ez. Első lényegi kérdés: Van-e a FIDESZ-nek identitása? És ha van az miben testesül meg? A válasz: Van. A www.fidesz.hu oldalon a Fundamentumok c. Orbán Viktor által jegyzett 12. pont felel meg ennek.

Lássuk a Fundamentumokat:
1. A Fidesz: szövetség, a szabad magyarok pártja.
Szövetség, szabad, magyar, párt. Az összetevő fogalmak. Vajon van-e valamelyiken hangsúly? A szabad magyarnak a rab magyar az ellenfele. A szövetség egy megállapodáson alapuló mellérendelő viszony, a párt viszont már más. Az bizony hierarchikus. Ez további magyarázatra szorul, ugyanis fogalmi önellentmondás sejlik.

2. A Fidesz: stratégiai, bajtársi kapcsolatban él a magyar kereszténydemokraták pártjával, a KDNP-vel.
Ez a megfogalmazás is tisztának tűnik. A KDNP-nek ugyan nem barátja, hanem bajtársa és stratégiai partnere Azaz hosszútávra bútoroztak össze.

3. A Fidesz: az Európai Néppárt (EPP) családjának tagja
 Ez a megfogalmazás is tisztának tűnik. Az Európai Néppért tagjai a nemzetközi szövetségesek. Az EPP-re hallgat a FIDESZ vezérkara.

4. A Fidesz: megcélozza a saját program alapján álló, önálló kormányzást; mint eddig, ezután sem köt koalíciót a kommunista diktatúra utódpártjával (MSZP) és a szélsőségekbe hajló jobboldali pártokkal.
A FIDESZ kormányzásra kész, egyben elhatárolódik az MSZP-től, mint a kommunista diktatúra utódpártjától illetve a Jobbikot is a szélsőségbe hajló jobboldali pártok köré sorolja.

5. A Fidesz: keresi az együttműködést Magyarország minden polgárával, társadalmi többséget és nemzeti egységet épít.
Nem volt ez mindig így. Volt hogy a 35 év felettieket kirekesztette, bár akkor még a "szabad demokraták fiókpártjának" vélték többen. Van bizony ennek a menyasszonynak, a FIDESZ-nek is múltja, és bizony az sem szeplőtelen. Ám változnak az idők, s vele mi is. Keresi tehát a társadalmi többség megnyerését és befolyásolásának lehetőségét. Ez dicséretes, hiszen egységben az erő. A nemzeti egységre való törekvés pedig kifejezetten példás, lévén az EU a nemzetek szövetsége.

6. A Fidesz: a hűség pártja; ápolja, tiszteli és továbbörökíti a nemzeti múltat, hagyományt és büszkeséget, nagyra értékeli és kívánja a történelmi egyházak nemzetszolgálatát.
Hűség, tisztelet, emlékezet, folytonosság, hagyomány, múlt, a történelmi egyházak nemzetszolgálata. Ez vonzó lehet sokaknak Magyarországon. Nem úgy a Globális Pénzdiktatúrának.

7. A Fidesz: a törvényes rend pártja és ebben nem ismer alkut; védelmet nyújt a törvénytisztelő polgároknak és követeli a bűnözők gyors és kemény büntetését.
Törvénykövetés, bűnözés elleni határozott fellépés. No igen. Kettős mércével? Aki tyúkot lop az a bűnöző? És akik országot? Hol az újra termelhető nemzeti vagyon? Vajon miért nem keresi ezt a FIDESZ?
 

8. A Fidesz: a családok támogatója, a gyermekek és fiatalok védelmezője

A család  társadalom alapja. Ez helyen is van. A gyermek és a fiatalság jövő. Jól hangzik. Vajon hogy kívánja ezt megvalósítani?

9. A Fidesz: a munka pártja, a teljesítmény és a vállalkozó szellem pártfogója, a munkából élők boldogulását, gyarapodását segítő politikai közösség.

Mint tudjuk javak, nem csak munkából származhatnak. Tanúi vagyunk korunkban a munka nélkül szerzett jövedelmek gyarapodásának. Ez a megfogalmazás így jól hangzik, a kérdés viszont az, hogy az a hétköznapokban az osztásnál ez miként realizálódik. Nyilván ez szándéknyilatkozat.

10. A Fidesz: a kárpát-medencei magyarok határokon átívelő újraegyesítésének pártja.
Vajon a FIDESZ hogy képzeli a magyarság újra egyesítését? Milyen formában? Mert a politikai újraegyesítés előtt ma is hatalmasak az akadályok állnak. Az EU nem érti, mi fáj nekünk. A kelták is, a németek is, a szlávok is több államban is élnek. Nem is értik, mi magyarok mit is szeretnénk. Nekünk viszont nem jöttek be az EU illúziók, miszerint a Trianon által szétszaggatott nemzet testjeinkkel egyesülhetünk.  

11. A Fidesz: Közép-Európa újjászervezése iránt elkötelezett atlantista párt.
Hát ez valami EPP szlogen. Közép-Európa újjászervezése. Uram isten. Hányszor szervezték már Közép-Európát újra? Mondjuk 1000 környékén mi kezdtük itt a Kárpát-medencében, aztán ... tatár, török, német, orosz, most meg az EU és az USA. Milyen irányzatok feszülnek egymásnak az EU-ban?

12. A Fidesz: jobboldali, modern, európai néppárt, amely képes megvédeni és jelenlegi válsághelyzetéből kivezetni Magyarországot.
Jobboldali, modern. Vajon mit takarnak manapság ezek a fogalmak? Az európai néppárt az az EPP, ez rendben. Bár azt sem ártana tudni ők mit akarnak és hogyan képzelik a jelent és a jövőt. Az pedig az egészséges önbizalom jele, hogy a FIDESZ képesnek érzi - avagy tudja - magát a nemzet védelmére és a válságból való kivezetésre.

Forrás: FIDESZ, Fundamentumok

Összefoglalva: A FIDESZ az EPP magyarországi lerakata, aki képesnek érzi - tudja -  magát a kormányzásra és az országnak a válságból való kivezetésére. Kétfrontos politikai harcot folytat, egyfelől a kommunista diktatúra utódpártjának cimkézett MSZP-vel másfelől a szélsőségbe hajló címkével ellátott Jobbikkal szemben. "Kommunista, fasiszta egykutya. Rossz iparos" ismételgette apósom. Ebben lehet valami! :)

Vajon a többi párt  12 pontja hol található? 
Nem kötelező 12 pontban megfogalmazni párt identitást. A választóknak lenne persze ez csak jó és nem a pártoknak. Ezzel együtt a FIDESZ által érintett fogalmak végig gondolhatók más pártoknál, azok kommunikációjában és gyakorlatában.  A helyzetkép: A Fővárosban éppen most szakít a szoclib koala. Az emdéef megbokrosodott. A szadesz magyargárdázik. A Jobbik, meg keresi a "magunkfajtákat".  Hatalmas a káosz, az értékválság. 


2009. október 13., kedd

Életöröm: Ádi teázik.

Életöröm: Mi van a kalap alatt?Miként a testnek szüksége van táplálékra, és nem is akármilyenre, hanem csakis a neki megfelelőre, akként szüksége van a pszichének is léte értelmére. /Carl Gustav Jung/

Menjen a munka: Fogom, de nehéz. De fogom.

Szelénium

Ismét szegényebbek lettünk egy vonzó egészségügyi mítosszal: megbukott a szelénium a prevenciós vizsgán.
Évtizedekkel ezelőtt a média tele volt a szelénium egészségügyi fontosságáról, gyógyító- és betegségeket megelőző hatásáról szóló hírekkel. Olvashattuk, hogy a tojás táplálóbb és tovább eláll, ha elégséges szeléniumot tartalmaz, több szeléniumra megnő a tehenek tejhozama, a csődörök termékenyebbek lesznek, de mi, emberek is egészségesebbek maradunk a rendszeres szelénium-fogyasztással, mert antioxidáns és ezért segítségével megelőzhető a szívinfarktus, sőt talán kezelhető is.
Továbbiak ...

2009. október 11., vasárnap

A kor falára: Én vagyok az, aki nem jó ...

Hogy mik vannak?


Ősmagyar szinkretizmus
A katolikus püspökök körlevélben emelték fel a hangjukat a magyarországi újpogányság ellen. A körlevél szellemisége ellenkezik Szent István király és Ipolyi Arnold püspök álláspontjával, állítják mások.
Bővebben ...

Nyílt levél Bajnai Gordon Úrhoz, a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez!


Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kiskunlacháza polgármestereként és magyar nemzetiségű magyar állampolgárként fordulok Önhöz levelemmel.

Levelem megírásához a düh, a végső kétségbeesés és a tehetetlenség érzése vezetett. Az érzés, hogy magyar emberként egyre inkább másodrendű állampolgárként kell élnem saját Hazámban, és a tudat, hogy mivel nem vagyok roma származású, és nem tartozom egyetlen meleg jogvédőszervezethez, vagy egyesülethez sem, nem kapok meghallgatást és védelmet. Magyarként én és honfitársaim csak megbélyegzést kapunk. Magyarként nem hallok mást csak azt, hogy rasszisták, idegengyűlölők és kirekesztők vagyunk. Ezt hirdetik külföldön és Hazánkban is.

Ma Magyarországon intézményesült a magyarellenesség, s ennek élén az Ön Kormánya áll. Sokmilliónyi magyar honfitársam nevében teszem fel Önnek a kérdést: miniszterelnökként kiket képvisel Ön?
Kiskunlacháza az elmúlt évben számtalanszor szerepelt különféle médiumokban, s a község lakossága nem először emeli fel a szavát az egyre durvuló erőszakhullám ellen. Cserébe mit is kaptunk? Segítség helyett megbélyegzést. Itt Kiskunlacházán ebben az esztendőben, a nehéz gazdasági helyzet ellenére 30 millió forintot költöttünk a közbiztonság javítására. Felújítottunk és átadtunk egy új, nyolc fős KMB-s csoport elhelyezésére szolgáló épületet, ennek egész éves rezsiköltségét finanszírozzuk. Megkezdtük a térfigyelő kamerák kiépítését, éjszaka a polgárőreink mellett szolgálatot teljesítő rendőrök fizetését biztosítjuk, megkezdtük a romos ingatlanok felvásárlását, lehetőségeink szerint közmunkát biztosítunk az itt élő romáknak. Megerősítettük a mezőőrséget. Felvettük a kapcsolatot és megállapodást kötöttünk helyi cigány szervezetekkel. Az erőszak mégis folytatódik Kiskunlacházán.

Az elmúlt hetekben egy kisgyermeket vertek meg úgy, hogy kórházba került. Egy élelmiszerüzlet tulajdonosát – aki rendszeresen hitelt ad cigány családoknak- vertek meg azért, mert kérte a tartozást, és erőszakkal fenyegették meg, ha feljelentést tesz. Fiatalkorú cigány gyerekek fizetés nélkül távoztak a benzinkútról, majd a rendőrség hosszas üldözés után kapta csak el őket. Nem rég egy cigány ember kaszát szúrt egy magyar hátába, mert ő számon merte kérni rajta erőszakos viselkedését, majd egy hölgyet vertek félholtra, mert nem adott gyógyszert nekik.

Hány Olaszliszka kell még?
A rendőröket arra kötelezik, hogy a cigányok által lakott településrészeken rendszeresen járőrözzenek. Miránk akkor ki fog vigyázni? Egy magyar ember élete Önöknek nem ér annyit, mint egy cigány emberé? Mi is emberek vagyunk! Kérdezem Öntől: Mit kell még tennem, hogy Községem polgárai ne félelemben, hanem biztonságban élhessenek? Ezek már nem „gyerekcsínyek”! Bennünket agyonverhetnek, gyalázhatnak és mocskolhatnak büntetlenül, értünk sem Ön, sem Kormányának egyetlen tagja nem emeli fel a szavát. Ön egyetlen cigány által meggyilkolt, vagy agyonvert magyar temetésére nem megy el, miközben a cigány áldozatok temetésén minden liberális jogvédő szervezet, és Kormányának tagjai is ott vannak.
Kérdezem Öntől: ott lesz-e Pesterzsébeten, a cigányok által halálra rugdosott magyar polgártársa temetésén?
Ön miért nem állt ki a nagy nyilvánosság elé és ítélte el ezt az embertelen gaztettet? Tudja-e, hogy mi a valóság a mai Magyarországon, melynek Ön a miniszterelnöke? Cigányok rugdosnak halálra embereket, láncfűrésszel fenyegetik a magyar gazdákat, mert azok meg akarják védeni a tolvajoktól terményeiket. Magyar embereket tartanak egyes cigányok rabszolgasorban, gyerekeket vernek meg a mobiltelefonjukért, és hogy elvegyék kis zsebpénzüket. Idős, munkában megőszült emberek rettegnek cigány tizenévesektől, akik kaszákkal támadnak azokra, akik szót emelnek az erőszak ellen, és akik orvosokat fenyegetnek meg, hogy kábító hatású gyógyszereket írjanak fel részükre.

Az Ön Kormánya mindent megtett, hogy a Magyar Gárdát betiltsa, mondván, hogy félelmet kelt és gyűlöletet szít, de miért nem tiltja be a cigány szabadcsapatokat, akik felfegyverezve egész megyéket tartanak rettegésben, akik még a rendőrökre is rátámadhatnak büntetlenül?

Ami ma Hazánkban folyik, arról az emberek már nem annak függvényében foglalnak állást, hogy jobb- vagy baloldalinak vallják magukat, mert az erőszak nem válogat. Minden becsületes magyar és cigány ember azt akarja, hogy végre rend legyen Magyarországon!

Magyarországon erős rendőrségre és szigorúbb büntető jogszabályokra és hatékony jogszolgáltatásra van szükség, hogy a nyugalom és társadalmi béke helyre álljon! Ahol az igazságos törvénykezés és a többségi társadalom érdekei találkoznak. Ez az Ön felelőssége!

Ön felesküdött a Magyar Köztársaság Alkotmányára. Arra a törvényre, melynek 35. § (1) bekezdés a) pontja kimondja: „A Kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező személyek jogait”

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Ön Kormánya történelmet írt egy esetben. Precedenst teremtettek, melynek Önök nem örülnek. A Kiskunlacházi gyermekgyilkosság esetében az Igazságügyi és Rendészeti miniszter, valamint az Országos Rendőrfőkapitány együttes sajtótájékoztatóján etnikai alapon azonosították az elkövetőt. Ott kijelentették – Kormányának jelenlévő minisztere előtt és nevében -, hogy az elkövető nem cigány, hanem magyar származású volt.
Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben minden egyes bűncselekmény esetében az igazságszolgáltatás köteles az elkövető etnikumát megjelölni. Engem és egyre több polgármester társamat, kik felemeljük a szavunkat az ártatlan emberek védelme érdekében, a sok igazságtalanság és a többségi társadalommal szembeni kirekesztő magatartás miatt, folyamatosan lerasszistáznak és véresszájúznak.

Önök megbélyegzik azt, aki az igazságról beszél, és tenni akar azért, hogy egy-egy településen végre rend legyen. De mi akkor sem adjuk fel! Egy európai társadalomban az őszinte beszéd a jövő építésének alapja. Gyökeresen át kell alakítani a szociális ellátórendszert, és érvényt kell szerezni az alapvető társadalmi normáknak! Ennek elvégzése az Ön feladata.

Most már nem kérünk, hanem követelünk!

Erősíteni kell a rendőrséget, nem szembefordítani a társadalommal. Mi felesküdtünk arra, hogy megteszünk mindent községeink, városaink biztonsága érdekében. S ez az eskü kötelez bennünket, s kötelez a lelkiismeretünk is, még ha meghurcolnak is érte. Emberek milliói rettegnek a cigányság egy része általi állandó erőszaktól. Az elmúlt hét esztendőben százmilliárdok mentek el különböző, a cigányság integrációját és felzárkóztatását elősegítő programokra. Hol van ez a pénz, és hol van ennek az eredménye? Miért nem az Önkormányzatok kapták meg, akik ésszerűen és hatékonyan tudták volna felhasználni? Ehelyett ellopták azok, akik feleltek ezek elosztásáért. Véleményem szerint a cigányság felzárkóztatását nem az segíti elő, ha kettőszáz cigány diplomás embert felvesz a közigazgatásba, hanem ha érvényt szerez annak, hogy a cigány családok a gyermekeiket rendszeresen járassák iskolába.

Mi polgármesterek tesszük a dolgunkat. Kérem Önt, Ön is tegye a magáét, értünk és ne ellenünk, esküjéhez híven, hogy Magyarországon végre béke legyen!

Kiskunlacháza, 2009. szeptember 26.

Tisztelettel: Dr. Répás József

Kiskunlacháza polgármestere

Forrás: http://www.kiskunlachaza.hu/

Különbözőség és azonosság

Mi emberek okkal joggal fenntartásokkal nézünk az idegenre. Kiket nem értünk. Nem egy nyelven beszélünk és másként szocializálódtunk. Így idegen népek és azok gyermekei okkal és joggal gyanúsak nekünk. Ezt a Globális Pénzdiktatúra előitéletességnek kommunikálja, és  van pofája a hét fő bűn elé sorolni. Mert nyitott ajtókat követel mindenhol. Ez a kereskedői érdek. Márpedig az előitéletesség nem más, mint a tapasztalatokon nyugvó  előítélet, megérzés. Szellemi immunrendszerünk. Nem igaz az, hogy az idegen a szép, az idegen a jó. Annyira nem, hogy nekünk magyaroknak mintegy 500 éve idegenből és idegenek által jött a baj. A sorozatos kifosztás. Ám valóban a megismerés - a bizonyosság - feloldhatja ezt az ösztönös és jogos ellenérzésünket , ám sosem általában, hanem konkrétan. Mert általában más népek se nem jók, se nem rosszak. A népek között nincs is akkora különbözőség, mint egyes emberek között. A népek gyermekei lehetnek jók és lehetnek rosszak.  Lehetnek jó és  rossz szándékúak. (Általában az idegen főleg csoportosan rossz szándékú - mert minek tolakodik az életterünkbe -  ahogy az emberi szervezet számára, úgy a nemzet számára is.) És ez is természetes. Íme egy angol nyelvű rajzfilm, ami a képek útján az angol nyelvet nem ismerőknek is érthető. És szép. Köszönet érte annak aki küldte ...az élménymegosztónak.Jó példa az emberek hasonlóságára.


Vélemények a szerelemről

Térkép beszúrás