2008. október 15., szerda

Üzenet barátaimnak

A hódítva hódolóknak és a hódoló hódítóknak. (Vajon a hódítás és a hódolás a magyar nyelv szabályai szerint honnan ered? Talán a "hó!" indulatszóból? ) Bizony nehéz idők várnak ránk. Ám nehéz idők voltak, bannak és lesznek. "Volt is lesz is ez itt a parkszis, mindenkinek helyzete van ... " Na most nem ez a dal jön. Majd utána. Mielőtt leveszem a kalapom Bereményi Géza, az emberi lélekismeret Nagymestere és az ő képeskönyvének kiszínezője, megzenésítője Cseh Tamás dalnok előtt közös daluk Barátaimnak ajánlásával. Vegyétek, vigyétek, egyétek:

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkíj és az ördög

Egy hófehér éjszakán Fjodor Mihajlovics
Pétervárott megállt, mögötte senki sincs
Csak egyvalaki, s mert sejti hogy ki,
Hátra se nézve szól Fjodor Mihajlovics:

"Szólj ördög, mi dolgod velem?
Röviden szót keríts,
Aztán iszkiri! Nem állhatlak ki!"
"Még ifjú író ön, Fjodor Mihajlovics!"

Szólt egy hang a hát mögül "jövője drága kincs,
S a cár ellen itt összeesküszik!
Vészes e társaság amelynek tagja lett
Párizst képzel ide Pétervár helyett

Mind csupa gőg, összeesküvő!
De már holnap reggelen láncban lesz bizony,
És lakni fogja majd - megjósolhatom -
Nyolc éven át Szibériát!"

"Hohó" nevet föl erre fel Fjodor Mihajlovics
"Írónak a tapasztalat, a szenvedés drága kincs,
Lássuk tehát Szibériát!"
"Még ifjú író ön" szólt az ördög ott"

Jobb hát, ha folytatom még a jóslatot,
Mert lesz egy fanyar, fura kanyar...
Mert jó, mondjuk szenved ott
Fjodor Mihajlovics,

És midőn visszatér, sok akadálya nincs
A nagy könyveket írhatja meg
(de most figyeljen bátyuska)
Ám e nagy művekben káromolja majd

Régen volt társait, kikkel most összetart
S a cár ellen itt összeesküszik.
És Párizs fertő lesz az új eszméivel,
A Miért helyett csak a Hogyant keresi majd, mivel

Érdekesek az emberek!
Így jut el az Emberhez az Intézmény helyett.
"Szólt a hang és nevetett ott a hát megett:
"Hihihihi, Dosztojevszi"

Így maradt végül ott Fjodor Mihajlovics,
Rázva zúgó fejét, gondolata sincs...
"Hogy itt mi lesz, ki érti ezt?
Hogy itt mi lesz, ki érti ezt?

Gondolat helyett gondolatmenet...
Ki érti ezt? Hogy itt mi lesz...?"

Dalban Bereményi-Cseh: FMD

Sokat akar a szarka...

... ám nem bírja a farka. A globalizáció, mint minden birodalmi törekvés az emberiség története során megtorpant. Az emberi tényezőn. Mert bizony társadalmainkat magunk építjük és tartjuk fennt és nem vagyunk hajthatók kapzsiságunknál fogva sem a végtelenségig. A kapzsiságon alapuló koncentrált pénzpolitika látványosan bukott. Nincs a királynak új ruhája. És ott bukott, ahol kell annak tűzfészkében az USA-ban. Mammon letérdelt! Ahogy a próféta jelezte Siófokon utódainak 1973-ban: "Fiaim nem lehet minden jó nő a tietek, legfeljebb törekedhettek rá."
No ez az, ami nem megy ugye? Mert jöttek ezek a fránya terroristák, akik piszkosul nem bírták az "Igazak" motivcióit (annyira nem hogy ha kell bele is haltak az ellenállásba) most meg itt a paradigma váltás. Kiderült, hogy nem is olyan egyszerű dolog ez a nemzetek fölöttösdi. Most ugye, a nagy játékmesterek azzal zsarolják a kormányokat, ha kiderül a kamu, bizony nem csak a mutatvány borul, hanem még meginog a nemzetállamok politikusainak befolyása, jóléte is. No igen. Nem is kevés lét, zsírt áldoztak a Nagy Varázslók a gépezet kenésére és úsztatására. Csak a hülye nem tudja hogy a Globalizáció mögött egy világháló áll. Egy világháló, amely éppen a pénzből (értsd a hatalom a befolyás eszköze) minden információval rendelkezik, ami tudható. Ám úgy látszik, a pénz sem elég a viláuralom stabil elérésére, mert az is kibicsaklik. Kinyaklik. Főleg ha már nem hisznek benne. Ha nem hisznek neki.
Fájdalom, de az így van. Magam is tapasztaltam, hogy hiába volt a pénz a kezemnél, ha az amúgy - nem is önös, hanem a társadalom érdekében - megálmodott dolgaimat arra alkalmas társak nélkül, nem valósíthattam meg. Száraz érzés. Valóban: Egyedül nem megy.
Paradigma váltáshoz értünk. Most jutott el az agyunkig. Pedig Soros György mindezt 2008. januárjában lenyilatkozta. A pénzügyi guru észrevette, hogy amiből ő eddig kiemelkedett, az sűllyed. Így hát térdre, imához. Gáz van Babám! Mentsük, ami menthető!Neked szabad az út, veled mulat a sors,
Ahogy akarod úgy táncolsz.
Neked arany a kút, neked ezüst a polc,
Neked a törpe is nyolc.
Úgy gurul a pénz, nem érem utol,
Mindig csak keresem újból.

Nézd a fene belé mind hozzád szaladt,
Elbújt a bőröd alatt.

2x Refr: Indulni kell, megint és az álom búcsút int,
De őrizd tovább a csodát egy életen át.
Indulni kell, megint, újra menetrend szerint,
Míg egy forint a világ, nem lóghat a láb.

2)Lehet hogy ez egy vicc, de akkor hol a poén,
Aki nevet az nem pont én
Megint szoros a szíj, megint feszül a húr,
Talán alszik az Úr.

Hogy szökik a pénz csak tátom a szám,
Megint zálog az órám.
Nézd, megcsal a pénz, mást ölel át,
Nekem csak kelleti magát.

2x Refrén

2008. október 14., kedd

Sólyom politikai impotenciája?

Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke nem megy el a kormányzó párt által kezdeményezett, a globális pénzügyi válság kezelése érdekében szükségessé váló nemzeti egység gyors kialakítására irányuló a kormányzó párt által összehívott tanácskozásra. Lehet éppen azért mert ég az arcán a bőr, ugyanis ilyet neki kellet volna összehívnia?
Nyakunkon a "tatár" a globális pénzügyi válság, ő pedig fényes elszigeteltségében parádézik? Bajban ismerszik meg az igaz barát! Üreset markol Elnök úr! Fájdalom, de nem végzi dolgát!
A két kiskakas a Orbán és Gyurcsán baromfiudvarban vívja "élethalál" harcát a szemétdombért, közben a rókák meg már a kertek alatt szimatolnak. És a gazda? Be se néz az udvarba, nem hogy a kerítésen túl? Üreset markol Elnök úr! Fájdalom, de nem végzi dolgát!
Pedig Sólyom megválasztásához a csendes többség, a civil társadalmunk nagy része, a civil szervezetek nagy reményeket fűztünk. Ő lehetne elvileg az - a ráruházott méltóság és hatalom kapcsán - aki a két vásott kölyök kakast a verekedés közben fülön fogja és leülteti egy asztalhoz. Márhogy: Kakasok, a kertek alatt a rókák? Vezessétek a tojókat védett helyre? Mert titeket követnek a buta tyúkok.
Még a FIDESZ is - aki ugyan bohózatnak jelöli a kommunikációban a kormányzó párt tanácskozásra hívását - a vészhelyzetre tekintettel elmegy. Mert érzi, hogy árulóvá válhat a magyar nép szemében.
Bizony ez politikai impotenciának minősül sokunk szemében, Elnök úr! Sőt! Éppen Önnek kellett volna egy asztalhoz leültetni a hazai hatalomért - a szemétdombért - versengőket. Akár a pápaválasztásnál a bíborosokat egy zárt terembe leültetni, kenyéren és vízen, majd addig ki nem engedni, míg megegyezésre nem jutnak a nemzet dolgában. Szálljon már fel végre az a fehér füst.
ui: A jog komolyabb dolog annál, mintsem jogászokra bízzuk. Vészhelyzetben nem lehet totolyázni. A Köztársasági Elnök kötelessége az, hogy a nemzet érdekében rákényszerítse a hatalomért versengő pártokat, hogy a nemzet egészét veszélyeztető ügyekben gyorsan és határozottan jussanak konszenzusra a lényeges tennivalók ügyében, mely mögé a nemzet saját jól felfogott érdekében felsorakoztat. Egy országos Méltoság nem csak azért felel, amit megtett, hanem amit megtenni elmúlasztott!

Ádáz Erynnis lelke uralkodik

Berzsenyi Dániel 1807-ben mintegy 200 éve Ádáz Erynnis lelke uralkodását, szellemének elhatalmasodását jelzi a magyaroknak, " A magyarokhoz" c. versében. Erynnis a vihar istennője a mitológiában. Az MNB vezető tisztségviselőnője az amerikából induló úgynevezett globális pénzügyi válságot tornádóhoz hasonlítja a tömegkommunikációban és azt jelzi, hogy mi magyarok a tornádó szélén helyezkedünk el, ám nem lehetünk függetlenek. Lássuk hát Berzsenyi mit üzen 200 év mélységéből. Ám előtte lássuk az élet tengere 200-300 éves hullámveréseit. 896 Honfoglalás (honcsere) élettér, területvesztés; 1242 (tatajárás) 1,2 millióról 500 millióra csökken népességünk; 1526 (Mohács)népírtás, 5 millióról 1,5 millióra csökken népességünk, 1706 -1800 (népírtás záróakkordja, Rákóczy szabadságharc, Habsburg iga alá esés) 2007 (Pénzügyi világválság). Paradigma váltások? Erinnys lekének eluralkodása?

A MAGYAROKHOZ
1807

Forr a világ bús tengere, ó magyar!
Ádáz Erynnis lelke uralkodik,
S a föld lakóit vérbe mártott
Tőre dühös viadalra készti.

Egy nap lerontá Prusszia trónusát,
A balti partot s Ádria öbleit
Vér festi, s a Cordillerákat
S Haemusokat zivatar borítja.

Fegyvert kiáltnak Baktra vidékei,
A Dardanellák bércei dörgenek,
A népek érckorláti dőlnek,
S a zabolák s kötelek szakadnak.

Te Títusoddal hajdani őseid
Várába gyűltél, hogy lebegő hajónk
A bölcs tanács s kormány figyelmén
Állni-tudó legyen a habok közt.

Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély,
Nem félek. A kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését

Bátran vigyázom. Nem sokaság,
hanemLélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.
Ez tette Rómát föld urává,
Ez Marathont s Budavárt hiressé.

300 év éppen 12 nemzedék. Mikorra a népek tengere elfelejti nagy kataklizmáit, amikor a tárdsadalmi szolidarítással szemben felüti fejét az önösség, a kapzsiság. Úgy tűnik az emberiség, a népek tengere 300 évente felkorbácsolódik, mert ádás Erynnis lelke uralkodik el. A pénz hatalma. A pénz fegyver. És a magyar újra fegyvertelen. Kiárusították bankjainkat, kiárusították piacainkat. Globalizáltak - kiszolgáltatottá tettek - minket. Erynnis ügynökei.
Elég volt a cirkuszi játékokból! Megélhetést, Kenyeret! Nemzeti egységre! Nagykoalíció a politikában! Figyelem, fegyelem! Táncra, fegyverre magyar!
Dalban Ghymes: Serek közt
Táncban Nox: Forogj világ

2008. október 13., hétfő

Kettéhasadt lélek

"A pályája elején álló fiatal Szakács Ferenc Sándor teológiai tanulmányai végeztével - a mostanában állandósuló ökumenizmus gyakorlatával és az anyaországban dúló politikai csatározások erkölcspróbáló világában forgolódva - önvizsgálatra bíztat.
Az írásainak kiinduló pontjául választott bibliaidézetek, minket - akiket a nyugati régióba tartozónak mond a politika - arra ösztönöz, hogy a saját gondjaink megoldásához szükséges bölcsességek forrását keresve egyre mélyebbre ássunk." /Tar Károly: Előszó részlet/
Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek
Dalban Ghymes: Seregek közt