2008. október 25., szombat

Utálom a kapitalizmust és minden megszállást

Egy emberi életben - itt a Kárpát medencében - mintegy 15-20 év kell egy-egy rendszer (érts Birodalmi átrendezkedés) kitapasztalásához. Lakva ismerszik az ember. Ifjúságom illúziója a "hadd nyíljon minden virág" pestiesen szólva akkorát bukott mint Rottenbiller. A Nyugat és Kelet malomkövei között őrlődő peremvidékünkünk végigéltem ennek a kornak a gyalázatait. A kussolást, a lenültetést és atöbbit. Még jó hogy sem harcba hajtva, se fogságban se kitelepítve nem voltam. Ami jó volt benne - ebben a negyven évben - az az ifjúság felelőtlensége. Amikor a napi betevőről még nem kellett gondoskodnom, illetve amikor még a napi betevőről "tudtam" gondoskodni. Amikor nem kellett félni a riszi nem fizetéstől, a kilakoltatástól. Na jó. Az éhen halástól ma sem kell félni. Az úgynevezett szocializmusban (ami egy birodalmi megszállás volt a szó szoros értelmében is, hiszen a szovjet csapatok csak 1989-ben hagyták el az országot) a munkanélküliség - közveszélyes munkakerülés, amit ma ugye már közel egy 1 millió roma gyakorol - tiltott volt. A közveszélyes munkakerülők lényegében csak az ősi mesterség űzői, a kurvák voltak. Az is igaz hogy sok minden vágyni való nem volt, de a mi nincs avagy nem elérhető, arra az ember igazán ne is vágyik. Hát nem lehetett "utazni". Istenem. Volt egy pár nagy utazás, amikor mégis csak kiszabadult a bennszülött. Anyáméknak példáu volt a Nagy Erdélyi útja. Anyámnak a Nagy Drezdai útja, Apámnak a Nagy Moszkvai útja. Nekünk a Párommal a Nagy Németországi - go trabi go - és a Nagy Szovjetúniói út (Barátságvonat).
Kamionosok, hivatalosan utazók sefteltek e korban. Hozták az üveggyöngyöt a bennszülötteknek. Orkán kabát, nájlon harisnya, na és a robbanásszerűen fejlődő elektronika "vívmányait" úgymint színes tévé, fridzsider és így tovább. Ment a seft, a csempészet, ami a Birodalmak közötti árdifferenciából fakadt. Mindig útáltam a seftet és a seftelőket, az ügyeskedőket, na és a primitív hatalmaskodókat, a bizalmas elvtársakat is. A talp és a seggnyalás az egeket verte.

Aztán ugye jött a "rendszerváltásnak nevezett" földindulás. Jött az új mákony, a "kaparj kurta neked is jut" és mi jómadarak jól beszoptuk. Pedig apám nem egyszer elmondta "Fiam szarból nem lehet várat építeni" azaz pénz nélkül vállalkozni.
Közben meg ment az eladósítás. Mind a Kádárékat, mind a rákövetkezőket - akiket vagy fegyverrel vagy pénzzel mindig kintről a Birodalmak tettek a nyakunkba - pestiesen szólva jól megszivatták. Rájuk kényszerítettek olyan alkukat, olyan játszmákat, melynek a kimenete mindig egy, nevezetesen nekem, nekünk csak gyűlött, csak gyűlik az adósság.
Bizony mondom néktek mindezt a hazárdőrök, a hamis kártyások csinálták, csinálják. Nevezzük nevén őket. A kapitalisták. A régi ócska trükkök újra -és újra bedobhatók, és a nép be is szopja. A kapitalizmus fegyvere a pénz. Az a felismerés, hogy az emberek feletti uralmat, befolyást azok vágyainak kielégítésével lehet elérni. Azon keresztül lehet eladósítani atömegeket. Ez pedig magyarul az uzsora! Mert az uszorás az, aki rávesz arra hogy te neki eladósodj. És ha kamatos kamattal adósít, úgy abból ki sem mászol, azaz a jogrendsz szerint az adós státusba kerülsz. Az angolszász világban létezett a adósok börtöne. Magyarul le is lehetett csukni a delikvenst. Ez az a szisztéma, amiben úgymond gyarapodni lehet. A hazárdőrök szisztémája. Mag a tőszde se más mint egy "szerencsebarlang" kintről nézve. Bentről pedig a pénz hatalma.

Mára a világ jeletős részét eladósították, a fennálló jogrend szerint. És most az USA-ban újra kiderült, hogy ez a szisztéma nem tartható fenn. De nem csak az USA-ban. A globalizáció ugyanis nem más, mint világméretű uzsora. Az uzsora eszköze pedig a nemzetek feletti jog -és bankrendszer a maga kőkemény szabályaival, melynek lényege a kizsákmányolás, ugyanúgy mint a szerencsejáték más területein, a játékautomatáknál. Azokat okos emberek úgy szerkesztették meg, hogy a játékosok túlnyomó többsége odahordja a pénzt, azaz elbukja ( pénzszivattyú) ám a vágy gerjesztése érdekében mindig akadnak szerencsések, akik viszont "nagy pénzhez" jutnak. Ez Mammon hatalma, ami család és nép ellenes. Minden embeben van jó és van rossz. Így rendezte a teremtő. Ez a szisztéma az emberi gyarlóságokra, alapvetően a kapzsiságra épít. Azon alapul. A kontroll nélküli vágyak felkorbácsolásán, az eladósításon, a tömeg eladósításán.
A globalizáció ellentéte az autonómia. Az öngondoskodás. Amikor a család, a közösség képes megteremteni azokat a javakat, amire neki szüksége van. A kapitalizmus (római találmány) lényege az "oszd meg és uralkodj". Bizony mondom néktek eleink átkát - a turáni átkot - addig nem lesz béke sem a lelkekben, sem a családok, közösségek és népek körében, míg róma törvényei uralkodnak rajtunk. Lám Ábrahám gyermekei ma is nyomorítják, pusztítják egymást, nincs béke az olajfák alatt.
"Adj békét Uram! Vedd el a gyilkos gondolatot, hogy az uzsorások hátából szíjjat hasítsak és adj erőt az autonómiához! A "Veled Uram, de nélküled!" útján.
Dalban Szörényi-Bródy, István a király: Szállj fel szabad madár

Konyha berendezési terv

A nagy konyhatűz elindította a fantáziát a 20 év utáni felújításra. Hát 2 * 3 méteren csodát nem lehet művelni, azaz modulokban kell gondolkodni. Vannak az Interneten ingyenes lakberendező programok. Én a Sweet Home 3D fantázianevűt találtam magyar nyelven. Nekem jól kezelhetőnek bizonyult. El is készítettem egy prezentációt. Családi vitára bocsájtom ezúton is. Vajon létezik-e még aktuálisan lakásfelújítási kölcsön?
Bemutató
Dalban Joan Baez - The Green Green Grass Of Home

2008. október 24., péntek

Ötvenhat

Bizony folyamatosan megy széphazánkban az agymosás. Folyamatosan pénzelik a Birodalmak az emberek emlékezetének, felfogásának "alakítását". Megjelent cinikusan a politikai elit, a véleményformálók fogalma is. Talán nincs is olyan eseménye nemzeti létünknek, amelyet koronként legelább kettő szembenálló nézőpontból ne "közvetítették" volna. A pécsi Széchenyi István Gimnáziumi felvételemnél - mert akkor még volt ilyen a tagozatokon - véletlenül azt mondtam az ötvenhatos eseményekről hogy forradalom. Pály Gábor elkötelezett tanár úr igen rossz szemmel nézte. (Ma sem tudom hogy csúszhatott ki a számon ez 1968-ban. :) ) Kétéves voltam az ötenhatos események idején. Egy saját emlékem van, egy kép, amint eldübörög Berzence egyik utcáján - ahol mi laktunk - a Smolcz udvar előtt egy tank. Én guruló háznak néztem, mert akkora volt, mint az utca másik oldalán a házak. ( Ugye a gyerek perespektívája.) Valamennyivel később emlékezem a helyi magalakuló munkásőrség dobtáras géppisztoly tartó álványára. Apám vihetet be magával az őrségre, mert szegénykémet - kezdő orosz tanár volt és szigorú is - a helyi csőcselék akasztani vitte volna. A helyi plébános bújtatta a templomban. Szóval nekem mesélhetnek itt az agymosók, hogy milyen volt ötvenhat. Kinek olyan, amilyennek látta, ugye? Mert mi is történt? Nyugat a béketárgyalásokon 1945-ben a szovjet zónába utalta Magyarországot és megindult a szovjetesítés. Ahol lószar van, ott veréb is van. Az új rend nyilván a régi rend elnyomottjaiból elegált. És bizony sokaknak - nem oktalanul - nem volt ínyére ez az átalakítás. Senki nem adja szívesen a javait, főleg azok akik kemény munkával szerezték. Mások - mint a fényes szelek nemzedéke - viszont tanulhatott. Megnyílott a parasztgyerekek tömegei számára a társadalmi felemelkedés lehetősége. Nemrég ugye - 1985-ben - Bush és Gorbacsov egyeztek meg abban, hogy akkor most Magyarország ( és a többi volt KGST-s) a Nyugati érdekzónába kerülhet. Újra megindult az átalakítás. A nemzeti vagyont szépen átpasszolták a Nyugati befektetőknek. Magyarul eladták az országot. Szó szerint. Aki nem hiszi nézzen csak utána, hol az újratermelhető nemzeti vagyon, és kik a tulajdonosok? Ennek hiánya most érezhető különösen, mikor lám kiderült, hogy ez a "piacgazdaság" ami nem más mint a Pénz Diktatúrája se minden rendek legjobbika. Bedőlt a golbalizáció? Nyugaton államosítják a bankokat! Lehet már utazni ugye? Hamarosan az USA-ba is vízum nélkül. Naja. Csak munkahely - értsd megélhetés - nincs a tömegeknek, mert a gyárakat is lerohasztották direkt, hogy csatért pitykéért adhassák el a piacainkat a Nyugati befektetőknek. Lehet kapni chillei szilvát, szlovák sertéshúst. Bogár László közgazdász szerint a termelés 90 %-át az ország lakosságának 9 %-a állítja elő a multiknál. Akik ugye minden hasznot kivisznek. A közel egymilliós romaság munkaerejére meg rohadtul nincs szüksége a multiknak, mert ők ugye költség és nyereségérzékenyek. Tartsa el a többi 91 % aki a 10 %-át termeli a javaknak? Bizony kettészekadt az ország, ahogy a "Hódoltság" idején. Ma már legjobb lenne az újabb Hódoltságról beszélni. A sok szerencsétlen nincstelent az ideológia síkján, a tömegkommunikáció eszközével csak hergelik, csak hergelik egymás ellen. Ha a termőföldet is elpasszolják, bizony a nincstelen tömegek már földönfutóvá lépnek "elő". Ötvenhatos tizenéveseket állítanak be a tömegkommunikációban hősként. Nem is értem kik azok, akik egy Wittner Máriát, aki 19 éves korában nő létére fegyvert ragadott - egy zabigyereket - állítanak példának. (És kik azok, akik ilyen embert parlamenti képviselőnek választanak?) Bizonyára azok, akik Győzikéket és egyéb "sztárokat" mutogatnak. Gyalázat. És ami a legnagyobb drámánk az az, hogy mindig akad "csőcselékünk", akik a Hódítók ügynökeivé válva judáspénzért nyomorítják a maguk fajtáját.

2008. október 21., kedd

Tűz a Zártosztályon

A Sasadi Zártosztályon bátor tűzoltó magatartásáért alkalmi tűzoltó érdemkeresztet kapott Egyeske. Az érdemkereszt odaitélését valamelyest rontja, hogy magát a díjat is Egyeske adományozta Egyeskének illetve magát a konyhai tüzet a kitüntetett idézte elő, olajspórolási ruhamában. Ahelyett hogy a krumplit a profi olajfritőzében akarta volna kisütni, 3,0 liter olaj ( á: 3* 500 Ft/l) ellenében, ő juszt is 0,5 litert kívánt felhasználni ( á: 150 Ft) spórolási célból. Az olajat a legnagyobb lángra tette, hogy az jól felforrósodjon. Majd ott hagyta csapot papot a számítógép mellé ült két ajtóval elválasztva. Célját elérte. Az olaj jól felforrósodott, annyira, hogy ki is gyulladt és égő fáklyává lépett elő. Egyesbe a pattogásra felfigyelve már az olajfáklyával kivilágított és feketes füstöt okádó konyhába nyithatott be. Hősies védekezés kezdődött kettő tálcával, három pokróccal. Elkeseredett dulakodás a gáztűzhely rácsával kombináltfogóval, mert onnan szívta a tűz a további oxigént. A harcok elültek. Egyeske csak öt újját égette a 20-ból. Az ápoló személyzet pokróchordásban és drukkolásban jeleskedett. A kárfelmérésre a Biztosító emberét várják az Osztályon. Konyhai olajtüzekkel kapcsolatosan egyébiránt a társadalmunknak már kellő tapasztalata és gyakorlata van. A helyreállítás költségein több száz liter olaj lett volna vásárolható. Így jár aki spórol. A katasztrófa turizmus már beindult. A pet palack golyvát növesztett, és két édesítőszer tartó műanyak pallack kérdésre nyújtotta a nyakát. A képen az átkormolt söröspohár gyűjtemány látható. Jöhet a napfogyatkozás. Bizony mondom nékte, komoly ellenfele az embernek a tűz na és a saját hülyesége. Hirtelen nem is tudom melyik a nagyobb.
Képriport

2008. október 20., hétfő

Pénzszivattyúk

Lám. 1988-ban és 2008-ban újra államcsőd fenyeget? Ez valami magyar átok? Az 1988-as fenyegetettséget, az úgynevezett szocializmus és az akkori vezetők bűneként állították be. És a 2008 évben előállt helyzet itt a kapitalizmusban? Most is van "bűnbak" természetesen. Kövér László a FIDESZ ideológusa az RTL-en összegzést ad az úgynevezett rendszerváltás kapcsán. Elmondja, hogy már akkor sem vállaltak felelősséget a "múlt bűneiért". Összeül a Nemzeti Csúcs. A FIDESZ most sem vállal felelősséget a "múlt bűneiért". Hogy is van ez? A felelős magyar parlament nem felelős? A Nyugati befektetőktől, bankoktól ki a franc vette fel 1988 előtt és most 2008 előtt a kölcsönöket kamatos kamattal? Kik is adósították el nyakig az országot? Kik adták és kik vettél fel azokat a bizonyos kölcsönöket? Miért fizetjük mi a kölcsönök tízszeresét? És most is ugyanazoknak? Most is ugyanazoknak! Most is ugyanazoknak!
Bizony ez az ELADÓSÍTÁS. Nemzetközi hamiskártyásság. Nemzetközi hazárdírozás egy embertelen jogrendben. A Nemzetközi Tőke hazárdírozása. A pénzszivattyú! A pénzszivattyú! A pénzszivattyú! Ember ember által történő kizsákmányolásának modern módszere. Kizsákmányolás! Kizsákmányolás! Kizsákmányolás! Egyes médiákból viszont ( például FIX TV) az is kiderül, hogy mind Kanadában, mind Argentínában helyi pénzt adtak ki. Miért? Ezzel akadályozzák meg a "péntszivattyút" azaz a Nemzeti Tőkét az erőforrások elszívásától. Nem hagyják magukat kizsákmányolni!
Tönkretették a Magyarországi közösségi pénzkoncentrációkat. Törkretették például a lakásépítő szövetkezeteket. Tönkretették a fogyasztói szövetkezeteket. A kereskedelmi láncok vaspatái alá engedték a kiskerekedőket. A nemzetközi kereskedelmi láncok a külföldi áru dömpingjével teszik tönkre a hazai termelőket. Éhbérért dolgozó kínai, indiai munkások produktumával "versenyeztetik" a magyar munkavállalókat?
Mi ez? Miért tűrjük ezt? A Nemzetközi Tőke szívócsápjai a bankrendszer. Nem véletlen hogy mára egyetlen magyar tulajdonú bank sincs. A kapitalizmusban a pénz a fegyver. Ezzel a mindenkori felelős magyar kormányok fegyvertelenek. Olyan hazárd jogrenszert kényszerítettek ránk, amelynek szabályai alapján mi csak veszthetünk. Ahol a pénzszivattyúk végén a mi lapos pénztárcáink állnak.
Dalban Cseh-Bereményi: Demokrácia