2011. december 10., szombat

Tekergők (kajlák)

Posted by Picasa

Összeesküvés elmélet?

Döntse el ki-ki maga, hogy az alábbiakban közzétett írásnak mi a valóságtartalma: 


A Magyar Nemzeti Banknak semmi köze sajnos a Magyar Államhoz. A Baseli központi jegybank rendelkezik fölötte hatáskörrel, ami érdekes módon magántulajdon a Rotschild családé, akiknek a becsült osztatlan családi vagyona 500 trillió dollár. A többit lent olvassátok el, és szerintem összeáll a kép.

Az írás figyelemreméltó tárgyilagossággal követi a középkortól (nem időrendi sorrendben) napjainkig azt a vezérlő elvet, ami Magyarországot és a világot idáig juttatta. A mi kirablásunk különösen vérforraló, ki-ki, döntse el, mit érdemel az a bűnös... .De lássuk az első részt.....

Mi történik ma, Magyarországon:

Egy ország fuldoklik egy érthetetlenül nagy adósság szorításában!
Beszéljenek a számok:
~ 1945-ben, a németek után az oroszok (szovjetek) szállták meg Magyarországot.
~ 1956-ban a magyar nép megkísérelte visszaszerezni a hatalmat a megszállóktól és a bábkormánytól..
~ 1957 tavaszára, a "van másik" bábkormány megszilárdította rémuralmát.
~ 1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be Magyarországra.
~ 1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegy milliárd dollár kamatot az egymilliárd dollár után.
~ 1989-ben: csődhelyzet, mert összegyűlt húsz milliárd adósság!

Tehát: kölcsön: 1 milliárd dollár!
Visszafizetve: 11 milliárd dollár!
Maradék adóság: 20 milliárd dollár!
Erre, mondta Antal József: "Az adósságot vissza kell  fizetni!" "Ez becsületbeli ügy!"

Vajon kinek a "becsülete" múlott azon, hogy ezt a  szélhámos pénzügyi műveletet elismerjék, amit a megszállók és hű kutyáik a magyar nép nyakába varrtak?

~ 1989-2010 között felvettünk 50 milliárd dollárt.
~ 1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.
~ 2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral, plusz kamataival.

Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter,  GyurcsányFerenc is fizette a kamatokat.  Mindegyik hazudott erről a magyaroknak!

Orbán most megpróbál valamit, de mivel nem őszinte a  kommunikációja, kevés az esélye. Csak akkor vehetjük fel eséllyel a harcot a saját pénzkibocsátásért, ha nem azzal a porhintéssel foglalkozunk,    hogy mennyi a jegybankelnök fizetése, hanem azzal,  hogy minden magyar  tudja, hogy miért nem nyomtathatunk forintot, miért kell kölcsönt felvenni kamatra.

A rendszerváltás és az államadósság.

Ki áll a magyar pártok mögött?

2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11, 6 milliárd dollárt fog fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt a számot. Hihetetlen volt számukra ez a tény. Pedig az adat igaz! Egyetlen egy cáfolat sem érkezett.

Menjünk vissza egy kicsit a rendszerváltás idejére. 1990 elején a magyar államadósság mintegy 22 milliárd dollár. Zárójelben jegyezzük meg, hogy ma 135 milliárd dollár. Szóval 1990-ben Soros György és Andrew Sarlós felajánlja Antall József leendő miniszterelnöknek, hogy megvásárolják Magyarország adósságállományát.

Soros György 22 milliárd dollárt. Mit kértek cserébe? "Mindössze" a magyar nemzeti vagyon értékesebb darabjait. Itt gondoljon mindenki, amire akar. (A magyar energetikai szektort, az infrastruktúrát, a kommunikációs cégeket, a stratégiai cégeket, közlekedés, pénzügyi szektor, egészségbiztosítók, stb.)

Antall nem vállalta. Elgondolkodott rajta, de nem vállalta. Mint mondta: "...ez kommunikálhatatlan, ezzel ő nem tud kiállni a magyar társadalom színe elé. Nem tudja elmondani, hogy a Nyugat (Soros és Sarlós!), amelytől a felszabadításunkat vártuk, azzal kezdi a felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti vagyonunkat."

Antall József miniszterelnök
Antallal a nyugati pénzemberek, bankárok tudatosították, hogy mi az, amiről sem ő és a kormányzati rendszer egy tagja sem beszélhet sohasem. Ez pedig az államadósság kérdése volt! Amennyiben erről beszéltek volna, azonnali hatállyal "forradalmat" robbantottak volna ki Sorosék (lásd: TAXI-s blokád, és a néppel elsöpörtették volna az Antall-kormányt.) Tilos volt beszélni a fizetési könnyítésről és az átütemezésről is. Tilos volt, és ma is tilos beszélni az adósságról!

Ez a doktrína még ma is érvényes. Az a politikai erő, mely erről beszél, halál fia. Ezért nem beszél erről a Fidesz sem. Tudni kell, hogy a nyugat a hiteleket a 70-es években arra használta, hogy a szocializmust gyengítse és adósságcsapdába hajtsa a kommunista rendszert. Ezért joggal elvárható lett volna, hogy egy rendszerváltáskor ezek az adósságok, melyeknek eredeti célja a rendszer összeomlasztása lett volna, eltörlésre kerüljenek, de legalábbis ütemezési könnyítést kapjunk. De az elnyomó bankárok nem tudták megállni az újabb pénzszerzés lehetőségét, és Magyarországot az óta is pénzügyi sarc terepévé tették. Antall Józsefnek azt is megtiltották, hogy a nemzeti vagyon kifejezést használja. A statisztikai évkönyvben, 1989-ben szerepelt utoljára a nemzeti vagyon kifejezés.

Antall halálával és 4 év elteltével 1994-ben a nép visszaszavazta a volt kádereket. A Kádár-rendszer biztonsága sokakat csábított, és Horn Gyula elsöprő fölénnyel alakíthatott kormányt. A SZABAD EURÓPA véleménye szerint az IMF és Sorosék a háttérből megzsarolták Hornt? Vagy privatizál és fizeti a kamatokat, vagy repül, és jön a választás és a Fidesz. Horn is féltette hatalmát és engedett. Surányi fizette a kamatokat, Bokros megszorított, és Suchmann Tamás privatizált.
Mindent.
Surányi, Bokros, és Suchmann alatt beindult a nemzeti vagyon kiárusítása.
Így az a faramuci helyzet állt elő, hogy a 22 milliárd dollár adósságunk megháromszorozódott, pedig évente 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk, és ráadásul az a nemzeti vagyon, amit Antall nem adott oda Sorosnak és Sarlósnak, mégis idegen kézbe került.

Miután Hornék elvégezték a piszkos munkát, a nyugati bankárvilág a Fideszt helyezte hatalomba, mert a mezőgazdaságra és a termőföldre is rá akarta tenni a kezét. Ennek érdekében megzsarolták Orbánt, hogy Torgyánnak adjon szabad kezet és pénzt a mezőgazdaságban. Ha nem veszi be a kormányba a Kisgazdákat, akkor a választást megnyerő és legtöbb mandátummal rendelkező MSZP-re sózták volna Torgyánt, és jött volna az MSZP-SZDSZ-FKGP kormány! Így Orbán engedett.

Torgyán alatt megkezdődött a mezőgazdaság szétverése.
A SZABAD EURÓPA újságnál nekünk meggyőződésünk, hogy ennek az volt a célja, hogy az addig még úgy-ahogy működő magyar mezőgazdaság a padlóra kerüljön, és fillérekért fel lehessen vásárolni. Ekkor születtek a zsebszerződések.
Mikor Torgyánnal szétverették a mezőgazdaságot (emlékszünk, működésképtelen családi gazdaságokba döntötték a pénzt) megengedték Orbánnak, hogy eltávolítsa. Orbán megzsarolta Torgyánt – akárcsak Antallt – az ügynökmúltjával, Torgyán le is mondott. Jött a 2 éves költségvetés és Szabadi futópórázon.

De a nagy fölénnyel vezető Fidesz is pofára esett, mert nem lettek újraválasztva. Eddig Antall (Boross), Horn, és Orbán is kiszolgálta a nyugatot és Sorosékat, az IMF-t. De mindegyiket ejtették, és mindig az aktuális ellenzéket segítették helyettük. A 2002 évi választás eredménye fontos volt, mert a Torgyán-féle mezőgazdasági ámokfutás után már meg lehetett engedni a csatlakozást az Európai Unióhoz, és ráengedni a halálos ágyán vergődő magyar mezőgazdaságra a nyugati árukat.

Medgyessynek adtak kölcsönt, hogy megcsinálhassa a 100 napos programot, és 2004-ben a csatlakozás eufóriájában nem vették észre az emberek, hogy vége lett a magyar mezőgazdaságnak és kereskedelemnek is.

Medgyessy a kölcsönökből osztogatott.

A kölcsönökből megemelt fizetéseket és nyugdíjakat pár év alatt kiszivattyúzták az országból a multinacionális kereskedelmi egységek segítségével, a PLÁZÁK-kal, és bevásárló központokkal. A pénz elfogyott, az adósság maradt, a nemzeti vagyon elveszett.

A 100 napos programra adott kölcsönöket egyből visszaszivattyúzták magukhoz.
Az 1990-ben 22 milliárd dolláros adósság időközben 135 milliárd dollárra nőtt, miközben évi 5-10 milliárd dollár kamatot fizettünk.
Miután a baloldalt most engedik lejáratni (van is miért), újra a másik bábot, Orbánt hozzák vissza a hatalomba. De ne legyenek illúzióink, Orbánt ugyanúgy zsarolják és irányítják, mint Gyurcsányt. Míg Gyurcsány, Bokros, és Surányi, ugye, a Rockefellerék és Sorosék által irányított Bildenberg-csoport tagjai, addig ugye Orbán a szintén Rockefeller érdekeltségű Trilateral Commission nevű csoport  (bábja).

És egy kis ráadás.

"Magyarországon a szocializmusban kilencvennyolc százalék körül volt az állami tulajdon aránya. Felgyülemlett egy hatalmas vagyon, amelyet, ha egy olyan típusú privatizációval értékesítettek volna, amely a bevételeket az államháztartásba vezeti be, az adósságokat ebből próbálja meg lefaragni, és senki nem lop el semmit, akkor ma Európa egyik leggazdagabb állama lehetnénk" - mondta Bencze Izabella.
A jogász azt mondja, hazánkban a hivatalos kommunikáció szerint a reprivatizációt azért nem lehetett választani, mert annak költségeit a költségvetés és az állam teherbíró képessége nem viselte volna el.

Trianon miatt nálunk tilos volt a reprivatizáció!

Bogár László kijelentette, hogy a reprivatizáció, amelyet Csehországban megvalósítottak, számunkra tiltva(!) volt. "Trianon miatt volt globális parancs a reprivatizáció megtiltása. A környező országok könnyen reprivatizáltak abból a rabolt vagyonból, amelyet véres koncként Trianon után kaptak, s a magukénak tekintettek. Ezt a Nyugat, a globális hatalmi rendszer is elismeri. Mi lett volna, ha Magyarországon visszavezetjük a történelmi reprivatizációt? A Nyugatnak kényes kérdésben kellett volna állást foglalni: legitim döntésnek ismeri-e el a trianoni békeszerződést.
Ezt a Nyugat el akarta kerülni" - mondta Bogár László.

Folytatjuk ...

2011. december 8., csütörtök

Mit tagadjam? Igen, levelezek Orbán Viktorral.

Tisztelt Magyar Miniszterelnök!

Tárgy: Hallgassuk meg egymást
Miután én vagyok az idősebb, tegeződjünk. Akár meg is ihatjuk – ha ráérsz valamikor és valahol - a pertut. Nekem az időm is több mint a pénzem.

Viktor Öcsém!
(Te is szólíts nyugodtan Géza bátyámnak, mert apád a korkülönbség alapján nem lehetnék, ezzel együtt néhány atyai jó tanáccsal szolgálnék talán az elkövetkezőkben.)
Köszönöm, hogy értesítettél arról, hogy a nyugdíjam értékállósága érdekében te és csapatod mindent megtesztek, szemben az előző kormányzatokkal, a külföldi tapasztalatokkal - a fokozódó nemzetközi, hogy úgy ne mondjam válság – helyzetben.

Leveled bekereteztem és íróasztalomra helyeztem, hogy rád emlékeztessen. Előtte tartom az inzulin penjeimet, ha elszúrnám a bökést, rád nézek – mosolygó arcodra - és már nem is fáj annyira.
Nyugdíjamról csak annyit, hogy restellem. Restellem azt, hogy 60 ezer. Tudom, én tehetek róla. Az éhenhaláshoz sok, hiszen 15 Ft-os vizes zsemléből 4000 is kitelik, és ki tud megenni napi 133 vizes zsemlét? Bizony nem a zsemle kicsi, hanem a pofám nagy. És „Áldott legyen a sok kéz és átkozott a sok száj.” Az emberi megélhetéshez – ezzel együtt – méltatlan, így nem is érzem magam családfenntartónak. Azt hiszem röhögne is rajtam a családom, ha ehhez a státusomhoz ragaszkodnék. A te korodban Öcsém, még én sem sejtettem, hogy ide jutok. Nem is értem miként képesek emberek – a nyuggerek illetve a munka világából kirekesztettek - havi 27 ezer forint jövedelemből megélni. Nyilván a kapcsolati tőkéjüket morzsolják, avagy eljárnak lopni, mint az ég madarai.

Nem tudom feltűnt-e már neked Viktor Öcsém, mennyi tolvaj – adóelkerülő – madár szállong itt a magyar légtérben?

Itt mifelénk az alvégen Abszurdisztánban a Nyugger soron sok szóbeszéd járja, na és sok beszédnek sok az alja. De még ha csak szóbeszéd lenne ám van képük hozzá egyeseknek aljas vágyaikat képileg is megfogalmazni. Be is mutatom neked, ám el ne kedvetlenítsen. Legyints és mondd, sebaj, ahogy Ádi unokám.

Kaptam még egy fotót villámpostán, hiszen sok fotón szerepelsz. Az iránt tudakoznék, hogy a fejeden látható fekete kalapot hol vetted, csak nem Soros Gyuri bátyánk küldte neked ajándékba, egy kalap alatt jeligével? Ja és ki az a fazon közted meg Feri Öcsénk között itt a képen? Ferinek is jól áll a kipa.

Viktor Öcsém? Most lecsukatod Polttal ezt a Ferit? Lásd az ukránok, az izaeliek és már a horvátok is. Kár, hogy már csak a negyedikek lehetünk ebben a sorban.. Húzzunk bele, mert ezzel precedenst is teremthetsz,  ami nagy bátorságot jelezne és Vonának ötletet is adna.  
Ráeszméltem, Mikes Kelemen műfajt teremtett. Eddig keveseknek tűnt fel, ám ő tekinthető az első magyar bloggernek Rodostóból,  így én nyomába lépek, mint Géza bátyád az Illetékes Bajtárs írom neked leveleimet a továbbiakban Abszurdisztánból, a Nyugger-sorról. 


Várom további leveleidet barátsággal

Gézabátyád
az Illetékes Bajtárs,
Kelt, Sasadon 2011-12-08-án

2011. december 4., vasárnap

Ecce homo, a devizaadós és közege

Felmérést készíttettünk. A felmérés arra irányult, hogy láthassuk a devizaadósok élethelyzeteit, azaz kikre - mely családokra - milyen súllyal nehezedik ez a képtelen helyzet, amiben benne vagyunk. Nem "gondos" hitelképesség felmérést végeztünk, mint anno a bankok, hanem egy szavazógéppel A-H-ig terjedően élethelyzetekre.
Tanulságos eredmény, köszönet érte a Devizaadósok Szövetsége tagjainak, akik névtelenül ugyan, de feltárták helyzetüket. Így már jobban érthető a Facebook Fórumon a megnyilvánulások indulatisága is, ugyanis akit minél jobban szorítanak, annál jobban visít. 
A helyzet - a mai törvényi környezetben - egyszerűen gyalázatos. Emberek, családok feje felett lebeg a kilakoltatás, a földönfutóvá válás veszélye, ugyanis a jelenlegi végrehajtási szabályok és gyakorlat alapján, a vagyonelkobzás és az adósnak maradás garantált. Családfenntartók élik át, nap és nap azt a tudatot, hogy vajon rájuk mikor kerül sor. 
Hányan hajthatják le fejüket álmatlanságba süppedve ezzel a tudattal?
Nos felmérésünk alapján 100 devizaadósból 77. 
Ezt hozta a rendszerváltás? Ezt hozta a "válság"?
A magyar társadalom vajon mekkora hányada érintett az úgynevezett devizaadósság dolgában? 
Meglepőt írok. Mindannyian. 
A magyar állam, azaz a mindenkori kormányzatok is övig el vannak adósodva, azaz olyan kötelezettségeket vállaltak - amiből nem tudnak kilépni - ami ezzel jár, legalább is a mai politikai és jogrendben. 
Az önkormányzatok, akik szintén fuldokolnak az adósságban, aminek a húzós része a devizaadósság. 
No ennek a két intézményrendszernek az eladósodottsága következménye az a népnyúzás, ami az adóztatásban jelenik meg. Amikor a magyar paraszttól 10 tojásából 7-et elszednek. 
És bizony az adóztatók, az eladósítók más a családok spájzaiban ott vannak a végrehajtók személyében az a gyalázatnak olyan mértéke ...de milyen is? 
A devizaadós családok 36 %-a kitett. Azaz a törvények szerint a 90 napos fizetési határidőkön túli helyzetben van. Önerejéből már nem képes a helyzeten változtatni elvileg. Ki van szolgáltatva a rendszernek, rajta van a stigma, a jel. Ahogy annak idején a zsidókkal kitetették a sárga csillagot, ez a réteg simán kitehetné a milyen csillagot is? Bizony, az üldözöttek csillagát. Ez pedig bizony nem más, mint a kommunikációban félelmetessé tett vörös csillag. Feledékeny az ember, feledékeny az emberiség. A vörös csillag anno a kizsigerelt ipari munkásosztály jelképének indult. Olyan emberek, családok vezérlő csillagának, melyek ugyanilyen kitett, kiszolgáltatott helyzetben voltak, mint most a devizaadósok 36 %-a ( a felmérésünk értelmezése szerint). 
Az orosz forradalomnak anno bizony okai voltak. A tömegek a végletekig ki lettek véreztetve az első világháború következményeként. Mindennek a kivéreztetésnek, népnyúzásnak lett a következménye, mind az úgynevezett fasizmus, mind a "kommunizmus". Az ilyen kitett, kiszolgáltatott élethelyzetek szülték mindig, mind az úgynevezett fasisztákat és kommunistákat. Azokat a tömegeket, akiknek már nem volt veszítenivalójuk, mert már minden jogot és vagyont elszedtek tőlük. Mai kommunikációs(!) szóhasználattal a szélsőségesek, a terroristák. Úgy látszik nem tanul a tőke. Nem tanulnak a külföldi - nemzetközi -  befektetők és a nemzeti (hazai) kiszolgálóik. 
A tényleges való világ ugyanis nem jobb és baloldalra oszlik, hanem adóztatókra, adózókra és ingyenélőkre. Ahogy a természetben. Vannak a ragadozók, vannak a zsákmányállatok és vannak a dögevők. 
Az adóztatók a ragadozók, az adózók a zsákmányállatok és az ingyenélők a dögevők. 
A bajok akkor sokasodnak, ha a ragadozók és a dögevők elszaporodnak, és ez érzékelhető egyre inkább a mai magyar valóságban is. A ragadózók, a globális tőke egyre többet követel, amelyet a jogrendszeren és a pénzrendszeren keresztül ér el a médiatámogatással. A dögevők - szó szerint is - meg egyre szaporodnak és egyre többet követelnek szintúgy. A zsákmányállatok pedig egyre zavarodottabbak és egyre többen esnek át metamorfózison és csúsznak alá a halálba, avagy a dögevők közé.
Ez a jobb és baloldali politikai cirkusz nem más mint az istráng a fék, mely féken tartja a társadalom egyes csoportjait, őket is két táborra osztva, egymásnak küsztetve Az adóztatók váltják egymást a kormányokon Ezzel szédítve az adózókat, hogy majd a másik "oldal" jobb lesz. Egy fenét. Ezt  a "van másik" trükk. Azért büdös a taposó láb mindegyike - legyen jobb avagy bal - mert mindegyik ugyanabból a szaros seggből nő ki. Nem számít jobb vagy bal, egyformán adóztat, egyformán nyúz, ahogy azt neki a jogrendszeren és a pénzrendszeren a gazdája diktálja. Csak a kommunikációja más valamelyest. Lásd a fidesz kommunikációt: Aranyszáj és vaskéz. Mást mond a száj és mást tesz a kéz. 
Itt van ez a devizaadósság is, melyet ha nem fizetünk akkor a bankokat "hatalmas veszteség" éri. Milyen veszteség is? Ki a tökömnek tartoznak a bankok? Ki is adta nekik azt a pénzt, amit nekik vissza kell adnunk többszörösen, mert ha nem akkor ... mi is lesz akkor?
Csak nem egymásnak adták ezek a kölcsönöket? Én terád, te reám hivatkozol és együtt nyúzzuk az adósokat? Egymásra hivatkozva emeljük a havi törlesztő részleteket, vagy árfolyamkockázattal, vagy kamattal.  
Hát nem kéne. 
Bolond az az ember, család - nem életrevaló - aki mindenféle kitalált szabály - kapitális nemzetközi csalás sorozat - alapján önmaga fosztja meg önmagát  javaitól, jogaitól és vagyonától. 
Nem életrevaló az a devizaadós, aki lehajtott fejjel hagyja magát terelni, mint a birka, mint barom a vágóhídra.  Bolond az a devizaadós, aki nem támadja meg bíróság előtt a kölcsönszerződését. Ugyanis ez a vacak papír - na és a mögötte álló jogrend - teszi lehetővé azt, hogy ráküldhessék a végrehajtót. A hiénát. 
Morálisan betegelméjű minden bankigazgató is - ahogy a fasiszta német tisztek is anno - akik csak a munkájukat végzik és jogszerűen járnak el. Morálisan nézve nem látni különbséget a banki vezérkar és a fasiszta Németország tiszti kara között. Ők is csak törvények alapján a munkájukat végezték ugye? Jogszerűen jártak el. Na és mi az ilyen munka - az ilyen jogszerű eljárás - hozadéka? 
Akik végrehajtási szakaszba kerülnek a devizaadósok közül, azon családok 80 %-a elválik, 10 %-a az embereknek öngyilkos lesz és aki túléli az a fekete munkába avagy külföldre menekül. Népnyúzás, népirtás. 
Ez a jövőképe 1-3 millió magyar embernek? Azt viszont senki ne feledje, a népirtás el nem évülő bűn.