2011. szeptember 9., péntek

Gubcsi Lajos: HŰ SZÓ, HÁBORGÓ Ex lacrimis Hungarorum című új, előkészületben levő könyvéből részlet:

Erdély élő ember
Felfoghatatlan, mint a konkrét szerelem ismeretlen oka. Érthetetlen, hogy miért él a szívünkben az örök Erdély. Miért ő a le- és megtörhetetlen magyar identitás tiszta képe, s miért a záloga is sötétebb időkben?
Megmagyarázhatatlan, hiszen az Árpád-házi királyok idején kiesett a fő áramlatból, s az idegen királyok is inkább csak forrásait, adóját élvezték, mígnem háromra szakadt az ország – mint majd később, 400 véres év után újra jön a hármas átok-mítosz: harmadjára tépték, a belsejére szűkítették, ha egyáltalán van értelme annak, hogy egy országnak és népnek mi a belseje. Mohács, különösen pedig az osztrák Habsburg-ág királlyá választása után mi maradt, ami független lehetett? A távoli vad világ, a Szapolyai-család uralma, s a magyarok hite, hogy van még egy darab magyar föld.

Erdély, a függetlenség szimbóluma? Erőforrása? Hiszen még fénykorában, a XVII. században is martalócok, idegen zsoldosok, tatár hordák, a szultánnak adózó hódolat, a fejedelmek és –jelöltek egymással való véres küzdelme, a szászok kívülállósága és a székelyek makacs harca – kevély harciassága – borította vérbe az országrészt szinte minden évben. S a nagy fejedelmek is! Milyen meggondolatlan csatát vívott több is a lengyel trónért, mígnem II. Rákóczi György egész birodalmát, a volt függetlenség kiinduló gócait éppen a lengyel „testvérek visszaütése” tette újra véres földdé – hogy aztán ugyanennek a fejedelemnek, a későbbi nagy szabadsághős nagyapjának szembe kelljen néznie minden más ellenséggel: magyarokkal, tatárokkal, szászokkal, székelyekkel, s bele is kelljen halnia a nagy kalandba – meddig érsz, Erdély?
A dicső XVII. század olyan üszköt vetett a falvak, városok népére, hogy a kipusztulás, az elnéptelenedés ellen a román – havasalföldi, moldvai származású -, korábban a Kárpátok gerincén innen merészkedő, s onnan alácsordogáló oláh jobbágyokat s uraikat, idegen papjaikat kellett segítségül hívni a földek művelésére, az állatok tartására.

S ami a Rákóczi-szabadságharc leverése után következett!? Milyen dadogó szabadság, milyen bicegő függetlenség?! Gubernátorok az ismeretlen guberniumban, amely most már sehogy se része Magyarországnak, az Erdélyi Nagyfejedelemség Ausztria tartománya! Isten, ezért kértél annyi vért?
Mit kibírt az erdélyi magyar, nemes, arisztokrata, jobbágy, polgár! Mindig elvettek tőle, s soha nem adtak, a magyar királyság többi területe nem is adhatott: szegény volt, mint a templom egere. Szétesett, és csak a reformkor tudta ismét magyarrá tenni. Van-e valami törvény abban, hogy a legnagyobb magyar lélek hordozója, Petőfi elmegy meghalni Erdélybe? Van.
Mert mit keres a homok, a puszta, a kietlen és sivár, sovány Alföld legénye a zordon Kárpátok tövében?

Mit keresek én a vágyaimban, amikor kis, egészen pici gyerekként Erdély van a homlokomra írva, oda vágyom, pedig még nem látszom ki az iskolapadból? Csaba királyfi után nézek mindig a csillagokba, s ő Erdélyt védi és vigyázza. A székelyeket irigylem, hogy miért lehet olyan jó őnekik, hogy székelyek lehetnek, akiknek azt mondta Attila fia, hogy „te pedig népem, itt székelj” addig, míg visszajövök érted a seregeim élén.

Mit keresek én álmaimban Erdélyben, mikor ott senkim, mikor ott korábban soha nem lehettem, s mint a világvége, olyan messze volt annak az országnak, amelyben felnőttem… Mit akarok én, a homok és a tarack embere a fenyvesekben, ha az első hegyen örökre eltévednék? Miért hiszem, hogy az a magyar nyelv íze, ami onnan eljut hozzám hébe-hóba? Hogy azok a magyarok!
Mi fűt felnőtt fejjel, hogy tiltakozzak minden ellen, ami bántja, cserbenhagyja őket? Hogy megrögzött makacssággal várom a brutális diktátor pusztulását, hogy azt hiszem: az Isten kardja, Attila fia kezébe kerülvén, lesújt majd rá? Miért vagyok gyerek világot látott felnőttként?

S miért rohanok 1989 jeges végén, mint az eszelős, Erdélybe, járhatatlan hajnalokon, könyvekkel, gyógyszerrel, Kányádi Sándort, Sütő Andrást látogatni, a korondiakat, Marosvásárhely papjait, a lócájukon keresve rövid álmokat másnap hajnalig. Miért éppen ott halok meg csaknem teljesen, Csíkszereda és Tusnádfürdő halálkanyaros útjain? Miért mosolyog rám mindenki itt a kórházban, amikor kimászok a kómából? Hol vagyok ennyire otthon máshol, mint itt, ahol semmim, senkim?

Nem érdekes, kinek nem él Erdély. Nekik joguk van félni attól a misztikus ősi erőforrástól, attól a szabadságszellemtől, amit azok kapnak e szó hallatán, akik bezárták a lelkükbe magyarságukat.
S akik megérteni akarják, de még nem tudták, olvassák elmélkedő perceikben Rákóczi Mikes Kelemenének és a XX. század Mikes Kelemenének, Wass Albertnek száműzetésben írt sorait. Hiszen érthetetlen az is, hogyan tudták ők – mégis annyi szeretet megőrzésével – felcserélni a Kárpátok szeleinek sustorgását vagy éppen vad és szilaj, gátlástalanul üvöltő száguldását; felváltani arra a percre, amint a tenger kileheli lelkét az utolsó csobbanással a part szárazán, a lábuknál? Talán éppen a sustorgás az örök: a szabadság dallama, ami nem a földhöz köt bennünket, még csak nem is az anyaföldhöz, hanem az ott, az abban felnőtt szárnyaló lélekhez, amely mindenütt szabad.

BAÉSZ: Felhívás!

Jelentős, nagy értékben, üzletszerűen, és szervezetben elkövetett bűncselekmény a bankok, hitelintézetek és a volt és jelenlegi kormányok részéről Magyarország lakossága ellehetetlenítésére, kifosztására!
Az felhívás célja, hogy a deviza-alapú banki hitelesek ügyészségen tett feljelentésekkel éljenek, a magyar és a nemzetközi jog megsértése, csalás, megtévesztés, orgazdaság, sikkasztás és hatalommal való visszaélés bűntette miatt, "ismeretlen tettes" ellen, és ez alapján KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYT is bejelenthessenek, az ügyészségi nyomozás és büntetőper lezárulta után, polgári-peres eljárás keretében. A mellékelt feljelentések, és "feljelentés-minták" és kiegészítések, alkalmazható BTK, PTK és Nemzetközi jog szerinti rendelkezések alapján! Közérthetően láthatóvá válik, hogy valóban bűncselekmények sorozata áll a deviza-alapú hitelezési ügyletek mögött! Mivel 2009-ben Sólyom László nem írta alá a csoportos perindításra vonatkozó törvényjavaslatot (banki érdekek miatt), pertársaságokat kell alapítani, vagy belépni egy meglévőbe, hogy érdekeinket, jogainkat érvényesíteni tudjuk! Szintén ezidőben felemelték a polgári-peres eljárások eljárási díját a vitatott összeg 6%-ra, amit a legtöbb elszegényedett, kifosztott hiteles nem képes megfizetni! A kormányzatok ezzel kívánták elérni, hogy a nemzetközi és magyar jog szerint is törvénytelen banki szerződések szerződés -és jogellenesen megállapított ügyleti kamatát nekük tetsző módon, de törvénytelenül változtassák, ezzel hitelesek öngyilkosságát, ellehetetlenülését, adós-rabszolgává tételét okozzák. A büntetőeljárás lefolytatására nem vonatkozik a polgári-peres eljárások 6%-os eljárási költsége! Mivel sok-százezer adóst (és hozzávetőleg 3,5 millió embert) érint a kormányszinteken is támogatott és kivitelezett csalás, az érdekeinket tömegesen benyújtott feljelentéssekkel kell nyomatékosítani! FIGYELMEZTETÉS!A deviza-hitel csalási ügyletek következményei elől, sem a jelenlegi, sem a korábbi kormányok képviselő nem tudnak kibújni, ezért fenn áll, a kormányzati provokációval, provokátorok segítségével kirobbantott polgárháború lehetősége! Konfliktus esetén elrendelhető, a még a „hatalom” által érvényesnek tekintett 1989.-es illegitim „ideiglenes” alkotmány szabályozása szerinti rendkívüli állapot bevezetése, és a katonai irányítás! Ezért fokozott figyelmet kell fordítani, hogy provokátorok ne tudják megakadályozni a jogérvényesítést azzal, hogy olyan cselekményeket követnek el, vagy olyan cselekmények elkövetésére buzdítanak, amelyek következtében a „hatalomnak indoka lehetne” az igazságukat követelő embereket megtámadni, bebörtönözni, az állampolgári jogokat felfüggeszteni! Ne feledkezzünk meg arról, hogy évek óta magyarellenes kampány folyik a nyugati médiában! Magyarországon nagyobb idegen hadsereg, és kormány által ellenünk fenntartott egyéb fegyveres testületi erő található, mint a Magyar Hadseregnek nevezett zsoldos-haderő.
Nem vagyunk egyedül!

A Jogsegély szolgálat, a TEMPO Párt, az MVSZ, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, a Polgári Jogokat Pártolók Egyesülete, Jobbik EP képviselete és jogászai, számos jogász, szakértő, és ügyvéd támogatásával és tevékeny közreműködésével, gátat kell vetni Magyarország lakossága kifosztásának! Mivel a bankokkal kötött deviza-alapú hitelszerződések nem egyformák, de hasonlóak, feljelentésenként is kiigazításra, újrafogalmazásra szorulhat! Ezen írás sem érne semmit, ha nem vállalnánk fel a közvetlen segítségnyújtást, és ezúton további szervezetek csatlakozását, ügyvédek segítségét kérve! Jogi, érdekképviseleti segítséget, az alábbi elérhetőségeken lehet kérni, vagy csatlakozni a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének feljelentéséhez, ill. jelentkezni jogi segítségért: BAÉSZ részéről: kaslerarpad@yahoo.com Jogsegély Szolgálat: Link 
A mellékletekben feljelentésminták, BTK, PTK, és nemzetközi jogi kivonatok találhatók, a feljelentésekhez segédletként elsősorban jogászok számára, de természetesen rendelkezésre állnak a Jogsegély Szolgálattal, a TEMPO Párt, a Nemzeti Jogvédők jogászai is! Azok is perelhetnek, akiknél már megtörtént a végrehajtás! A Nemzeti Nyomozó Iroda, a BAÉSZ feljelentéséhez csatlakozók esetében csak nevet és E-mail címet kér 2011. szeptember 12-es határidővel. A csatlakozáshoz Kasler Árpád úr, BAÉSZ elnök E-mail címén lehet jelentkezni!

2011. szeptember 7., szerda

Cseh-Bereményi

Mit tenne Tibor bá', ha devizaadós lenne

Tömegesen kapom az E-maileket, amikben tanácsot kérnek tőlem. Tanácsot nem adok, de leírom mit tennék, ha nekem lenne CHF tartozásom. Haladéktalanul benyújtanék egy keresetlevelet az illetékes bírósághoz, vagyis ahol a hitelt nyújtó bank székel. Nem fogadnék ügyvédet, mert az is pénzbe kerül és egyes ügyvédek máris meglovagolják a CHF konjunktúrát és egy szabvány kereset levél megírásáért van pofájuk 100 rongyot kérni. Ezek a nyomor vámszedői, aljas banda. A keresetlevélben kérném a szerződés érvénytelenítését és az eredeti állapot visszaállítását a következő indoklásokkal:

1) A 38.000 – 98.000 Ft törlesztő részlettel meg voltam tévesztve. E témában a bank magyarázata hamis, ezt a hatalmas különbséget semmi nem indokolja.

2) Az egyoldalú szerződés megváltoztatás lehetőségével lényegében lemondta jogaimról, ami ütközik a Ptk. 8. §. (3) bekezdésével, amely kimondja: „A jogképességet korlátozó szerződés semmis.” Igaz esetenként van helye bizonyos jogokról történő lemondásnak, de a Ptk. 207. §. (3) bekezdése kimondja, hogy: „Ha valaki jogáról lemond, vagy abból enged, nyilatkozatát nem lehet kiterjesztően értelmezni.”

3) Szerződéskötéskor a bank megszegte a Ptk. 205. § (4) bekezdését: „A felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően ,is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről.” Hamis az a banki érvelés, hogy ők se látnak a jövőbe. Minden gazdasági szakembernek tudnia kell, hogy a svájci gazdaság messze túlszárnyalja a magyart, ezért hosszútávon (20-30 év) a CHF:HUF arány igen kedvezőtlenül fog alakulni az adós részére. Arra is fel kellett volna hívni a figyelmet, hogy csak abban a pénznemben ésszerű hitelt felvenni, amelyikben a jövedelem érkezik.

4) A Ptk. 209. §. (1): „Ha az általános szerződési feltétel tisztességtelen, a kikötést a sérelmet szenvedő fél megtámadhatja.” Már pedig a kamatláb, és kezelési költségek, valamint a kockázati felár önkéntes megváltoztatása kifejezetten tisztességtelen.”

5) A Ptk. 210. §. (1): „Aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, szerződési nyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerte.” – (4): „Akit a másik fél megtévesztéssel vett rá a szerződés megkötésére, a szerződési nyilatkozatot megtámadhatja.

Forrás

Devizaadósok: Névsor olvasás!

2011. szeptember 6., kedd

Egy devizaadós, Kata panasza és válasz Katának


Tele van a média, a "devizaadósok megmentésével". Különféle műsorokban megnyilatkoznak a hatalmas szakértők, képviselők, a bankok, a különféle szervezetek vezetői, ügyvédek és egyéb szószólók. Megy a parasztvakítás. Adós fizess. Miért vetted fel? Nem tudod, csak addig nyújtózkodj amíg a takaród ér?  Bezzeg a forinthitelesek, velük lenne kiszúrva ha ... Kik milyen arányban felelősek és kik milyen arányban viseljék a terheket? Törvényes, nem törvényes? Perre készülnek a devizaadósok, de pórul járnak. Élő devizaadóst is vagy csak hármat mutatott - a 350 ezerből - a mainstream média, a téma kapcsán elhíresült Dr. Czirmes Györgyöt és a már régebben elhíresült  Bíró Ica és Pataky Attila közszereplőket. 
Mintha a "józsefattilai" rakodópart alsó kövén ülnék itt a Dunánál. Hallom, mint fecseg a felszín és hallgat a mély. Ám csitt. Mint suttogás a szélben ...

FELHÍVÁS! 
Ügyvédek,jogászok, sajtó, média, rendvédelem részére!
FELHÍVÁS!
Az útólsó segély kiáltás!
Elérkezett az idő amikor mindenkinek állást kell foglalnia ahhoz ,hogy az ember ember maradhasson!
Engedjétek meg sorstársaim,hogy nevetekben is megfogalmazzam Felhívásunkat azon személyek felé akik ebben a nehéz helyzetben tudásuk illetve társadalmi pozíciójuk alapján képviselhetik illetve hangunkat továbbíthatják, nyilvánosságra hozhatják az egész világ számára!
Kérek mindenkit! AKI HALLJA(olvassa)ADJA ÁT!
Kérünk minden magyarországi ügyvédet, jogászt, közgazdászt, bíróságot, ügyészséget álljanak ki a devizakárosultak ügye mellet,mely ma Magyarországon több millió embert érint(és most meg sem említem az önkormányzatok, intézmények azonos csapdába kerülését ill.,ellehetetlenülését!)Ma már nyílt titok,hogy a devizaalapú hitelezés CSALÁS volt.Még a miniszterelnök is kijelentette ,hogy a hitelek mögött nem volt valódi deviza fedezet!A szerződések egyoldalú banki módosításai,az egyre magasabb magyarázat nélküli összegek követelései, az uzsorakamat alkalmazása,a közjegyzői okiratok, a szerződések valamennyi pontja,az ingatlanok közönséges bűnözők kezére játszása mind-mind CSALÁS,CSALÁS!!!!Jogszabályokkal jogosan feltárhatók és megfoghatók! A valódi bűnösök felelősségre vonhatók!
Kérnénk Önöket, tegyék most félre a személyes érdekeiket! Mind poziciójuktól,mind anyagi érdekeltségüktől függetlenül, vállalják erkölcsi kötelességüknek a bajba jutottak megsegítését! Nekünk már nem maradt semmink,talán csak a reményünk még ha éhezünk és télen fázunk a fedél (a sajátunk)a fejünk fölött maradhat! Nincsenek már tartalékaink, nem tudjuk Önöket megfizetni, nem tudunk már hasznot hajtani de amíg életben vagyunk segítségért kiálltunk!Kérem hallják meg hangunk! Tudásukat önzetlenül ajánlják fel sok-sok millió bajba jutott ,megtévesztett, egyszerű embertársuk védelmében!Valószínű ezzel az üggyel most nem növekszik bankszámlájuk és ingyen senki nem szeret dolgozni, De próbálják ki csak most az egyszer ,milyen nagyszerű érzés a nagylelkűség és ennek a jutalma az a tükökép mely nap mind nap büszkén néz vissza Önökre!
Lehet,hogy most sokuk megvetően mosolyog rajtam,rajtunk.Mondván micsoda naiv demagógiákat locsog itt valaki. Kérem üljenek le néhány percre kényelmes kis foteljükbe, idézzék fel a múltjukat ,életüket.Gondoljanak ifjúkori önmagukra, terveikre mely erre a hivatásra ösztökélte Önöket.Talán szerepelt ott egy olyan gondolat,hogy az igazságért a bajba jutottakért fogok küzdeni!
Bizalmunk az Önöké ,várjuk a segítő szándékukat, tetteiket!
FELHÍVÁST teszek a sajtó és a média képviselői számára is!
Maradnék a tükör hasonlatnál! Mondjátok,hogy bírtok nap mind nap szembenézni a tükörképetekkel?Tudom(nem vagyok annyira naiv!) cenzúráznak, a szátokba adják a szót(legalább is jóindulatúan feltételezzük rólatok ezt!)és nem akarjuk elhinni,hogy Ti akiknek a legnagyobb tájékozottság áll a rendelkezésére, magatoktól kommunkáljátok a megtévesztést, a hazugságokat!
Itt az idő hogy mindnyájan állást foglaljatok és tanúbizonyságot tegyetek emberségetekről! Tudom a celebekkel készíteni riportot nagyobb dicsőség! De ha már ők is azon a véleményen vannak mint mi az elnyomott, ellehetetlenített károsultak, holott ők még nem is jutottak a gödör legaljára és nem élték át azt a nyomort melyben mi több millióan vergődünk,nos akkor már igazán nagy a baj!Itt az idő,hogy a mi hangunkat is meghalljátok, továbbítsátok. Tárjátok a világ elé milyen nagy bajban van ez az ország!Nem kellene megvárni ,hogy a külföldi tudósítók kürtöljék világgá az igazságot! Hisz akkor mi szükség lesz Rátok ezután?
Az újságírói szakma évszázadok óta a bátrak és az igazságkeresők hivatása volt! Igen volt akit üldöztek e miatt,de kitartott! Volt akit megfosztottak mindenétől, sőt az életétől is de a végsőkig kitartott a hivatása mellet! Az akit manapság más célok vezéreltek erre a pályára inkább HAGYJA EL!
Kérem a sajtót a médiát az eredeti hivatásához méltón álljon az ügyünk mellé,álljon a nép mellé mert az a tragédia ami most Magyarországon az emberek többségét érinti, NEM HALLGATHATÓ EL!
Bízunk Önökben,előre is köszönjük!
FELHÍVÁST intézek a rendvédelmi hatóságokhoz és valamennyi állományban lévő hivatásoshoz, beosztás és rangfokozattól függetlenül!
Kérjük Önöket NE nyújtsanak segítséget közönséges bűnözőknek, becsületes ,tisztességes emberek kifosztásához, földönfutóvá tételéhez, halálba hajszolásához!
Mi Önök mellett állunk az Önöket ért jogsérelem ügyében! Kérjük az Önök lojalitását a mi ügyünkben! Mossuk tisztára együtt a SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK!jelmondatot!
Bízunk Önökben is és előre köszönjük a védelmet!
a jegyzetet készítette: Marosi Kata sok millió károsult és elhunyt áldozat nevébenVálasz Katának!
Összefacsarodott a szívem. Én mint sorstársad el is restelltem magam, mert végül is mi a párommal mit bukhatunk? Az autót? Meg még bírjuk is valamelyest mert előtörlesztettünk még tavaly. Fiaink kirepültek és van munkájuk. Bizony hatalmas az a gyalázat, ami itt sújtja - nem csak a devizaadósokat hanem a - nemzetet. Embertelen világot élünk.
Jaj-jaj kihez, kikhez szólsz? 
A politikához?  Ahhoz az úgynevezett politikai elithez, akik húsz év alatt szó szerint eladták az országot (piacainkat, termelő kapacitásainkat, egyéb javainkat) illetve  fejenként két millió állam adósságal leterhelték még az unokáinkat is?
- Az ügyvédekhez? Akik az emberi aljasság, gonoszság, felelőtlenség vámszedői? Akik már itt mutatják magukat, hogy - jó pénzért - megmentenek minket de nem ígérhetnek biztos sikert? Kata! Ők ezen - a mi bajunkon - csak nyerhetnek.
- Sajtó, média? Az a sajtó és az a média akiknek a banki befektetők a gazdáik? Akik még egyetlen egyszer sem tették fel egyenesen a kérdést sem a bankárok képviselőinek, sem a magyar állam képviselőinek, hogy hogy is képzelik azt, hogy az emberekre közel dupla törlesztő részleteket tolnak rá a bankok? A világon nincs ilyen.
- A rendvédelem embereinek? Azoknak, akik a saját jogaik megvédésére sem képesek?


Jaj-jaj Kata!
Nézz körül, kikkel vagy körülvéve! Hol van az a 150 ezer "bajba került" devizaadós, akinek már 90 napon túli tartozása lett felhalmozva és vár rájuk a banki csomag, miközben már megindultak a kilakoltatások? Azon a demonstráción is, amit nekik szerveztek itt Budapesten megjelentek vagy nyolcvanan? Kik is? Az érdeklődők? A legutóbbi demonstráción - az Élőlánc a devizaadósokért - sem voltak többen 300 főnél. 
Én magam - és segítőim - lassan egy hónapja elindítottuk a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége szervezését. Magunknak, azoknak közülünk, akik tenni is szeretnének - nem csak  bújni - az üldöztetések ellen, mert az ami már itt megy, az ÜLDÖZTETÉS. Fel is tehetnénk bátran a "fekete szalagot", amit Pataky Attila mutatott be a médiában. De hol vagyunk mi? Hol vagyunk mi devizaadósok? A www.devizaados.eu szervezési - kommunikációs oldalunkra a mai napig összesen 82, írd és mondd nyolcvankettő devizaadós regisztrált. Pedig legalább hatezer címre juttattuk el az üzenetet.  Hogy lesznek így pertársaságaink? (A pertársaságot kínáló ügyvéd urak sem vállalnak mindent. Vidéket nem, autót nem. Lásd: www.pertarsasag.com ) Vannak akik a pertársaságot sem. 
Lásd  Kata!
Bújnak, lapulnak a sorstársaink Mint az üldözöttek mindig is. Nem kérik ismerőseik, a társadalom segítségét, nem hivatkoznak az emberek igazságérzetére. Vannak persze helyettük fogadatlan prókátorok, nagyarcú farizeus tanácsadók, akik már gyűjtik az adatainkat, hogy megmentsenek és tanácsot adjanak, na meg ügyvédet javasoljanak. Attól a szájkaratétól, ami az Interneten megy - például a Facebookon, ahová feltetted panaszod - egy tapodtat sem lép előre semmi. 
Bújnak, lapulnak a sorstársak, és nem találjuk őket. De nem is csoda, mert a médián keresztül a politikával összejátszva nyomorítóink újra-és újra megjátsszák a "tedd bűnbakká az áldozatot". Csupa "megmentőt látni" de sorstársat? 
Megkönnyeztem panaszod és csak erősödött bennem az elszántság, hogy csak nem adhatjuk fel. Addig szervezzük, amíg csak bírjuk a szövetséget, hogy a csalókat, tolvajokat bíróság elé állíthassuk és lesújthasson rájuk a törvény szigora. Hogy megvédjük javainkat, életünket. 
Adja a Teremtő, hogy a bíróságokról dolgunk végeztével térhessünk vissza, hogy fel ne lobbanjanak az elkeseredés, a kilátástalanság pusztító tüzei. Mert bizony, ha onnan is igazunk nélkül térünk vissza, úgy más út nem is marad ...

Felveszem a bukósisakomat ...

2011. szeptember 5., hétfő

Devizaadósok Szövetsége: Mi a teendő

Egy dísz hungarofób: Kertész Ákos véleménye rólunk


A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.
Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt.
Így aztán nem is kapott soha föloldozást!

Devizaadós Szövetség Gyorsjelentés 2011-09-05


Regisztrálás időpontja
Pénzintézet
2011-09-03 19:53:56
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-09-02 13:52:05
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-09-02 12:33:56
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-09-01 13:59:52
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-09-01 12:06:48
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-08-29 13:26:49
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-08-25 11:13:43
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-08-25 09:58:54
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
2011-09-03 15:44:21
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-09-02 09:10:17
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-09-01 12:10:01
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-09-01 12:00:37
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-09-01 11:46:53
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-08-31 19:23:21
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-08-30 17:25:19
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-08-28 23:31:20
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-08-28 21:19:24
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
2011-09-01 10:44:23
Az ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe
2011-09-04 20:43:28
Az OTP Bank NyRt.
2011-09-02 21:41:36
Az OTP Bank NyRt.
2011-09-01 12:17:28
Az OTP Bank NyRt.
2011-08-29 20:01:53
Az OTP Bank NyRt.
2011-08-28 17:48:50
Az OTP Bank NyRt.
2011-08-28 16:51:36
Az OTP Bank NyRt.
2011-08-25 18:54:06
Az OTP Bank NyRt.
2011-09-04 20:21:07
Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt.
2011-09-03 10:00:10
CIB Bank Zrt..
2011-09-01 12:22:26
CIB Bank Zrt..
2011-08-31 20:34:44
CIB Bank Zrt..
2011-08-29 19:23:07
CIB Bank Zrt..
2011-09-01 09:28:37
Erste Bank Hungary Nyrt..
2011-08-31 18:31:26
Erste Bank Hungary Nyrt..
2011-08-29 19:58:57
Erste Bank Hungary Nyrt..
2011-08-29 11:14:16
Erste Bank Hungary Nyrt..
2011-08-29 11:07:27
Erste Bank Hungary Nyrt..
2011-08-25 15:38:43
Erste Bank Hungary Nyrt..
2011-08-26 13:28:16
FHB Jelzálogbank Nyrt..
2011-09-02 10:24:45
K & H Bank Zrt..
2011-09-02 08:59:50
K & H Bank Zrt..
2011-09-01 13:46:34
K & H Bank Zrt..
2011-08-31 19:59:15
K & H Bank Zrt..
2011-08-31 17:19:20
K & H Bank Zrt..
2011-08-31 15:37:59
K & H Bank Zrt..
2011-08-26 13:54:22
K & H Bank Zrt..
2011-08-26 11:51:49
K & H Bank Zrt..
2011-08-30 06:40:10
KDB Bank (Magyarország) Kft.
2011-09-04 09:23:11
Magyarországi Volksbank Zrt.
2011-09-03 19:50:59
MKB Bank Zrt..
2011-09-01 14:36:02
MKB Bank Zrt..
2011-08-31 16:24:48
MKB Bank Zrt..
2011-08-31 21:51:45
OTP Jelzálogbank Zrt.
2011-08-31 15:55:47
OTP Jelzálogbank Zrt.
2011-08-25 21:54:16
OTP Jelzálogbank Zrt.
2011-08-25 20:29:28
OTP Jelzálogbank Zrt.
2011-08-24 18:31:25
OTP Jelzálogbank Zrt.
2011-09-04 22:49:45
Raiffeisen Bank Zrt..
2011-09-01 15:11:56
Raiffeisen Bank Zrt..
2011-08-31 23:03:30
Raiffeisen Bank Zrt..
2011-08-26 13:24:08
Raiffeisen Bank Zrt..
2011-08-26 08:14:14
Raiffeisen Bank Zrt..
2011-08-30 21:10:38
UniCredit Bank Hungary Zrt..

Még azt mondják