2010. január 2., szombat

Szentencia a 2010. évre


Mindegy mi jön, csak kedvünk legyen hozzá. A problémák meg? Nem csak azért vannak, hogy megoldhassuk. Éppen hogy ki is élvezhetjük. Egy-egy megoldatlan problémán nem csak bosszankodni, szorongani lehet, hanem röhögni is. :)

Laki László: Valahol - ismét - utat vesztettünk


A munkanélküliség, az elszegényedés, az egzisztenciális bizonytalanság miatt megnőtt a depressziós tünetekről (reménytelenségről, a jövőnélküliség érzéséről) panaszkodók aránya. Tömegélménnyé vált az identitásvesztés, hiszen nagy társadalmi rétegek megszerzett-kiharcolt jogosultságai, életnívója, biztonsága és státusa kérdőjeleződött vagy semmisült meg az államszocialista modernizáció használható teljesítményeinek megszüntetésével, mivel a helyüket nem vette át semmi..

Nagy elfogultság kell ahhoz, hogy valaki az "eredeti tőkefelhalmozás" időszakát demokráciának nevezze. Ugyanis az újkapitalizmust hordozó rétegek kinevezése-kistafírozása egy hosszú és mély gazdasági válság körülményei közt ment végbe, amikor is az erőforrásokat más társadalmi rétegek rovására, önkényesen és ellenőrizetlenül csoportosították át számukra. A szabad véleménynyilvánítás joga elvileg adott, de ez a véleménynyilvánítás megreked a fecsegés vagy a hőbörgés szintjén egy olyan politikai és a gazdasági érdekek uralta médiavilágban, ahol ezen érdekek szerint döntik el, minek van politikai súlya és minek nincs.

Továbbiak ...

2009. december 31., csütörtök

Szabadnak lenni

Kivonat 
Majtényi László: JOBB INTÉZMÉNYEK, MINT EMBEREK URALMA ALATT ÉLNI c. írásából: Több száz éves tétel a kiindulópont: jobb intézmények, mint személyek uralma alatt élni. Hogy miért jobb? Mert ahol a szeszély az úr, ott nincs szabadság. Mert az intézmények kevésbé szeszélyesek, mint a személyek. Erősebb, fogalmi tisztaságra törekvő megfogalmazásban: a személyek szeszélyesek, az intézmények nem azok. (Láttunk persze, ahogy karón varjút, szeszélyek által rángatott intézményt, sőt szeszélyből, indulatból létrehozottat is, de ez most mellékszál.) Azt hiszem, leírható az európai társadalomtörténet úgy, mint ennek érvényre jutásának története. Gyökerei a középkorig nyúlnak vissza: magának az Aranybullának és a korabeli Európa hasonló irományainak intenciója már ez volt, de még a királyi korona közjogi értelmezése is Budán, Prágában vagy Londonban; ne képzelje már a szuverén, hogy övé az ország. A gazdag magyar közjogi hagyomány a tudatlan nagyzolás, a nagyhatalmi romantika helyett az alkalmazkodóképességet, a belátást segítheti. A magyaroknak már a XIII. század óta egyik legfőbb gondjuk volt, milyen szerződést kössenek királyaikkal.
A választópolgári akarat tisztelete
A választópolgár ma azt látja, hogy az intézményeket a személyes önzés rángatja ide és oda, és ez az önzés arctalan. És azt hallja, azt olvassa, sőt tapasztalja is, hogy az arc nélküli intézményekből lopják szét az országot. Mondjuk, nem azt kapta, amit ígértek neki. Csodálkozhat-e bárki, aki az elmúlt nyolc évet itt leélte, hogy a választópolgár legközelebb az ellenzéket juttatja kormányra? Vajon ésszerűen tehet-e mást? A bal-liberális közvélemény, ha éppen nincs kormányon, szeret azonnal fasizmust kiáltani. Ez olyan, mint a farkast kiáltó pásztorfiú a mesében. Rosszhiszem, önzés és gyávaság. A képlet pedig eléggé egyszerű. Az ország a pártállam megszemélyesített hatalmasságai elől - mely, mint láttuk, szeszélyes; rendszert váltva, az alkotmányos forradalomban új köztársaságot alapított - intézmények védelme alá húzódott, majd a személyes felelősséget eltüntető züllött intézményekben csalódva - húsz év múltán - most inkább újból megszemélyesítené a közhatalmat. Ezzel még nem a jogállami forradalmat váltja le, legfeljebb a Harmadik Köztársaságot. A választópolgárok sokasága mindennapi tapasztalata alapján véli most úgy, hogy akkor legalább legyen arca a hatalomnak. Noha ezzel a választással - a lelkekben már régebben elbukott - Harmadik Köztársaság kevés számú híveinek egyikeként nem értek egyet, ettől még teljesen érthetőnek is tartom. A választópolgárok egy másik, ugyancsak jelentékeny sokasága egyébként sem túl nagy várakozással tekint a választások elé, sokan újból csak valami ellen fognak szavazni, és, ahogy lenni szokott, rövidesen újból csalódottak lesznek. A kelet-közép-európai történelemben ez afféle libikóka, a személyes tekintélyben csalódott közösség az intézmények védelmét érzi megnyugtatóbbnak, az intézményi züllés elől pedig az atyai gondoskodásban keres menedéket. De nem jó sehogy sem. A teljes írást itt találod!
Kommentár: Érdemes elolvasni az írást és elmerengeni! Bár - mint tudjuk - madarat tolláról és fát gyümölcséről,  az önmagukat liberálisnak identifikálók is monhatnak - és mondanak is - figyelemreméltót és igazakat is.  Például: "A választópolgár ma azt látja, hogy az intézményeket a személyes önzés rángatja ide és oda, és ez az önzés arctalan."  Mi Több! Arcátlan!  "És azt hallja, azt olvassa, sőt tapasztalja is, hogy az arc nélküli intézményekből lopják szét az országot." Bizony ám, és azt is tudjuk kik. Kik vizet prédikálnak és bort isznak, akik fasisztáznak, antiszemitáznak, rasszistáznak, terroristáznak. A "bal-liberális közvélemény" - és a Globális Pénzdiktatúra - által hatalomra juttatott Arcátlan Gengszterek! Nagy igazság bizony az, hogy a jogon alapuló intézmények léte és működése maga a jogbiztonság. Ám az is igaz, nem mindegy  milyen is az a jog! Kiknek kedvez és kiket sújt?
Az a jogrend, ami mára hazánkba beimportálásra került - nem mintha a régebbi jobb lett volna -  az e tájon bizony az idegen, a tolvaj, az ingyenélő, a haszontalan, a deviáns útját egyengeti.  A jogokból, vagyonból és a pénzből kitaszított  lassan indiánná, palesztinné degradálódó magyar népesség tömegeit kiszorítja, még otthonaikból is kiforgatja, földönfutóvá teszi. 
Minden "jóból" megárt a sok! Túl nagy itt már az a bizonyos "szabadság", főleg ha az a másoké. 
- Mit ér a szabadság jogok, vagyon és pénz nélkül?
- Milyen szabadság - s jog - az, ahol a buzik méltósággal parádézhatnak és vonulhatnak, míg a Magyar Gárdát törvényen kívül helyezik?
- Milyen szabadság - és jog - az, ahol a hungarofóbok, az arctalanok ( törvénybe vésetten azonosíthatatlan zsidók, cigányok, illetve  egyéb idegen identitások és ügynökök) kéz a kézben a tömegkommunikációban a magyarságot lefasisztázhatják  lerasszistázhatják saját hazájukban? Ahol nem bűn a magyarellenesség (hungarofóbia), ahol a hazafit lehungaristázzák, na és ahol a "legfőbb bűn" az antiszemitizmus? 

2009. december 29., kedd

Egy újabb hungaricum?

APEH Ingatlanadó-kalkulátor csak januártól


Azért ez az APEH Ingatlanadó-kalkulátor pestiesen szólva nem semmi. Biztosítok egy szolgáltatást, melyre semmi jogi garanciát nem adok, ám megígérem, ha rossznak bizonyul nem büntetem meg az azt igénylő és regisztrált delikvenst. Vannak olyanok, akik szerint ez egy olyan hatalmas vívmány, hogy nevezni kéne a világörökség részévé, de legkevesebb az lenne, ha a hungaricumok sorába emelnék.
Az APEH úgy tűnik 2010. január 1-jén teszi mindenki számára elérhetővé a „hivatalos” ingatlanadó-kalkulátort a honlapján. Az adóhatóság november15-re, majd ezt követően egy hónappal későbbre tervezte a számítógépes rendszer elindítását, de híradások szerint a program tesztelése elhúzódott. Ennek kapcsán érdemes egy pillantást vetni az Internetes elérés lehetőségére is. A itt látható diagramm szerint ma Magyarországon a lakosság – azaz a tulajdonosok - felének adott a lehetőség az APEH szolgáltatás igénybevételére.
Ingyenes lesz a lekérdezés
A kalkulátor használata során a lekérdezés ingyenes lesz, és mintegy 5 percet vesz majd igénybe szólnak a híradások.  Egy űrlapot kell kitölteni. „A kitöltése során meg kell adniuk az ingatlannal kapcsolatos főbb adatokat: címet, alapterületet, az épület korát, a felújításának idejét, a közművesítés szintjét és a lakás komfortfokozatát, a lakószobák tájolását és fekvését, valamint az ingatlan fajtáját, illetve megközelíthetőségét” - számolt be korábban Szollár Domokos kormányszóvivő. Az érdeklődők automatikusan e-mailben kapják meg a végeredményt, azaz az ingatlan becsült forgalmi értékét.

Érdekesség?
Ha az adózó az adóhatóság által becsült adatot tünteti fel a bevallásában, akkor az APEH az ellenőrzés során akkor sem bírságolja meg, ha később, az ellenőrzés során esetleg magasabb értéket állapítana meg. Az többek szerint érdekes az, ha az APEH kalkulátor téved, akkor nincs bírság, ha a tulajdonos, akkor van. Bár ne legyünk telhetetlenek! Hatalmas demokratikus vívmány, hogy az APEH kvázi elismeri, hogy ő sem tévedhetetlen és a piaci forgalmi érték megállapításához szakemberek helyszíni szemléjére van szükség. Természetesen az is megér majd még egy misét, ha az ilyen helyszíni ellenőrzések törvényessége kerül a fókuszba, hogy a helyszíni ellenőrzést végző APEH munkatársak rendelkeznek-e a vonatkozó Lakástörvény szerinti szakmai képesítéssel.
Jövőre kell először bevallani
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakán döntött a nagy értékű vagyontárgyak után fizetendő adóról szóló törvényről, a vagyonadó bevezetéséről, amely szerint 2010-től egyes lakóingatlanok, a vízi és légi járművek, valamint a nagy teljesítményű személygépkocsik után adót kell fizetni.
A vagyonadót először 2010-ben kell bevallani a 2010. január 1-jén érvényes tulajdonlást alapul véve, befizetni pedig két egyenlő részletben kell, először az szja-val egyidejűleg a bevallás benyújtásával, majd szeptember 30-ig.
A jogszabály szerint minden lakóingatlan adóköteles, ám mentesség illeti meg a tulajdonost, ha a lakás forgalmi értéke 30 millió forint alatt van, és életvitelszerűen benne lakik. Szintén mentesül a második lakóingatlan, ha a forgalmi érték 15 millió forint alatt van; a harmadik - és e feletti számú - ingatlan esetében azonban a 15 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó lakás után is adózni kell.
Fogadtatás
Az APEH Ingatlanadó kalkulátora várható piaci megjelenése nem jár közönségsikerrel. Egyfelől a már jelzett Internet penetráció hazai szintje jelzi, hogy a választott megoldás messze nem nevezhető teljes értékűnek. Az APEH „segítség” nem jut el a tulajdonosok teljes köréhez. Részmegoldásnak is nevezhetnénk, ha „megoldás” lenne. Arról viszont szó nincs hogy megoldásnak nevezhessük, ugyanis mind az ingatlanszakmában, mind az érintettek körében masszív az ellenállás.  A lakóingatlanok forgalmi értéke ilyen módon történő „megállapításának” az ingatlanvagyon-értékelők és szakmai szervezetei masszívan ellenállnak, szakmai érvek sorára hivatkozva, ami – mondhatnók szokásosan - jól érzékelhetően nem érdekli a pénzügyi kormányzatot.
A lakosságban, azaz a tulajdonosokban sem teng túl a bizalom arra nézve, hogy az APEH Ingatlanadó kalkulátorba bepróbálkozásuk regisztrációt nyer. Ilyenkor a negyvenes ötvenes éveiken túl lévők újra érezhetik azt a kissé hányásra ingerlő gyomorszorító érzést, amit anno a szocializmusnak nevezett, ám lényegében tervutasításosnak nevezhető szovjet félgyarmati sor idején érezhettek a határátlépések idején, még akkor is ha éppen nem is volt félnivalójuk. Márpedig ma kis hazánkban kinek nincs félni és félteni valója?
Buktafa?
Láthatóan és jól érzékelhetően nincs szüksége a pénzügyi kormányzatnak a civil szervezetek szakmai  véleményére sem – igényeljék azt a protokollt betartva mint a MAISZ, avagy tréfásan ahogy a MIÉSZ - nemhogy a piaci tapasztalatokra és civil szakmai kontrollra, ahogy a KIVOSZ. Rosszmájúak szerint előre borítékolható az APEH Ingatlanadó kalkulátor bukása, éppen a fent jelzett szakmaiatlanság és idegenkedés okán, ahogy az az úgynevezett Luxusadónál is.

2009. december 28., hétfő

Rágalomról, gonoszságról


A rágalom elleni védekezés mûvészete:
nem törődni vele.
Harcba szállni vele káros és a
legelőnyösebb esetben is hátrányos.
/Baltasar Gracián/

A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt:
Hát bolond, aki a pletykára hederít.
Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,
S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hitvány.
/Moliére/

A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.
/Albert Einstein/


2009. december 27., vasárnap

... a hős már semmit se tehetett ...BÖLCSESSÉGEK

A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyûlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat. Miért nem? Mert a Világ anyja a Természet, s a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj. Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez Téged s elcsúfítja a világot.
Wass Albert