2009. augusztus 13., csütörtök

Ostor vagy korbács?

"A korbács üzenetéhez szokott nyugati uralkodók alattvalói nem tudták - ma sem tudják - azt, amit nálunk minden egyszerű vidéki gazda tud. Az ostor nem büntet, megver, megaláz és megbosszul, mint a korbács, hanem jó útra irányít és összeterel! Két egyszerű eszköz, mégis micsoda szemléletbeli különbség a két uralkodói kultúra között. Az Isten ostora nyáját, népét terelte egységbe, mert ha elkószál, szétszéled, ragadozók áldozata lesz, és elpusztul." /Forrás: Pilisszántó /

Bizony: Ki ostorhoz szokott, nem tűri a korbácsot!

Csíklyomlyó és a Pilis szentsége

Bonyolult fogalmakat leegyszerüsítünk. Innen erednek piktogrammjaink, szimbólumaink, amelyek valamilyen leegyszerűsítetteb formában összetettebb jelenségeket üzennek. A magyarság tudatában a Pilis és Csíksomlyó szent hely. De miért is? Mi lehet a gyökere a magva ennek a képzetnek, képnek.
Maga a kép adja meg a választ, ám csak annak aki sejti, érzi az összefüggést.
Még a múlt század nyolcvanas éveiben részt vettem Pap Gábor művészettörténész néhány előadásán, ahol megragadott az a gondolat, hogy honfoglaló őseink - lovasíjászok lévén nem várakat építettek, hanem jól védhető terepalakulatokat és azokat "erősítették" meg.
No a Pilis és a Csíksomlyói "nyergek" is ilyenek. Olyan terepalakulatok, amelynek a közepére a "völgybe" az ellenséget be lehet csaolgatni, azon csapatosan végig lehet menni, ám magát a völgyet kontroll alatt lehet tartani. Egy természatadta csapda az ellenségnek. Mint az indiánregényekben a kanyon, a szaharai regényekben a vádi, ahová be lehet csalogatni az ellenséget és a magaslatról megfelelő fegyverekkel el lehet pusztítani. Amikor a védők vannak előnyös helyzetben. Stratégiai hely.
A Pilis és Csíksolymó tehát nem mások, mint a magyarság két hatalmas a természet biztosította "vára", stratégiai pontja. Csak ugye lovasíjász - honfoglaló - szemmel és lovasíjász harcmodorral nézve. Hol van már az a szem, az a harcmodor, az a lélek?
A magyar úrság - értsd Magyarország - volt isten adta védművei.
Ilyen természet adta véderőműveket - terepadottságokat - gyakran használtak a nagypályás pusztai rokon népek. Például a Mongol c. filmben Dzsingisz kán és Dzsamuka közti leszámolást bemutató képsorokon is megjelenik ez a terepadottság. (Most hogy Csíksomlyó jártam, erről meg is győződhettem. Ott fekszik a természetadta védmű. Erről a Pilisben is meg kell győződjek. ) LásdKiöntötték a gyermeket a fürdővízzel

Az 1989-el kezdődő rendszerváltással megszüntették a hazafias és honvédelmi nevelést. Gyermekeinket sem testileg sem lelkileg nem képezzük ki közösségi formában a megélhetésre, a megmaradásra a nehézségekre. Nem tanítjuk nekik a közösségi együttműködési formákat, nem alakítjuk ki bennük a csapatszellemet. Maradtak nekik a diákhitelen a rock rendezvények, amikor tömegben egyedül csápolnak az előadóknak, a bálványoknak, nem ők maguk alakítanak dalárdákat, kamarazenekarokat. A kivetítők előtt a kocsmákban sört szorongatva bámulják a képernyőt az helyett, hogy a sportpályán maguk küzdenének a győzelemért. Megy a vesztes fogyasztók gyártása. "Tudatos fogyasztó?"
A sport és a zene önmagában nem elegendő a nemzeti érzés, a nemzeti összetartozás érzés kialakítására. A Magyar Honvédelmi és Sportszövetség megszüntetésével, a Magyar Honvédség törpévé zsugorításával katasztrofális helyzetet idéztek elő. (A Magyar Honvédség EU normák szerint lehetne százezres, ám ennek jelenleg ötöde.) De kik is?
Cserkész, levente, majd kisdobos, úttörő mozgalmaink, mely a csapatszellemet, a természet megismerését és szeretetét szolgálta elenyésztek.
Önkéntes szervezeteink, mozgalmaink vegetálnak. A Magyar Gárdát, ami többek között ezt a hiányt is hivatott lenne bepótolni betiltották. Azt már tudjuk kik ugye? A nemzetellenes erők! Akik a nemzetek halálát hírdetik. Akiknek az a fontos, hogy "Dugovics Titusz nem létezett". A nemzetgyilkosok, a nemzetellenes terroristák. Az úgynevezett "jogvédők". Mint például a Négy Mancs. Ember embert véd ugye és a jószágot? Állatot állat véd. Tolvajt tolvaj.
A család, a haza, a nemzet szerves egységben élő emberi közösség. Közösség! Közösségeinket közösségpusztító terroristák - család, haza és nemzetellenesek - a tudományosság álcájában közösségeinket lerasszistázva a Pénzdiktúra szolgálólánya, a tömegkommunikáció és média eszközével nyomorítják, demoralizálják, dezorganizálják.
Koncert a rasszizmus ellen?
Mi ez? Kik finanszírozzák és miért? Mit tematizálunk? Mi a kérdés? Miről beszélünk?
Nagyon nem mindegy miről beszélünk, mit tematizálunk és mi a kérdés!
Néhány kérdés, amin érdemes elgondolkodni:
Miért vannak az országok / Magyarország, USA, stb / eladósodva magánbankoknak, magánembereknek?
A magánembereknek, magánbankoknak hogyan lehet annyi pénze, hogy országokat tudnak hitelezni?
Hogy lehet az, hogy a magánberek, magánbankok nem is dolgoznak, mégis egyre több pénzük lesz?
Miért van az államnak adóssága?
Miért nem tudnak, akarnak ez ellen tenni a politikusok, az országok vezetői?
Hogy lehet, hogy ez az adósság egyre több lesz?
Mi az infláció? Miért változik a pénz vásárlóereje?
Miért van szükség gazdasági válságokra?
Hogyan lehet ebből kikerülni?
Miért van a magánembereknek akkora adóssága, hogy nem tudja soha visszafizetni?
Miért teszik be a bankba a pénzt az emberek?
Miért, miből tudják az IMF-nél esetenként elengedni a kölcsön bizonyos %-át, ha elengedik az adósság egy részét? Neki / IMF /honnan van pénze?
Az kié /volt/?
Az emberi társadalom képtelen gazdálkodni, eltartani önmagát IMF segítség nélkül???
Miből adnak a G20-ak az IMF-nek hitelt, ha ők maguk is el vannak adósodva. Hitelt vesznek fel, amit tovább adnak?
Miért van minden hitelfelvétel körül hírverés? Miért nem lehet hír nélkül, mint pl. Dániában?
Miért kell egyre több adót fizetni, miközben egyre rosszabbul élünk? / ingatlan adó, parkolási díj, /
Mennyibe került eddig a külföldről történő hitelfelvétel, szemben azzal, ha mi magunk, az MNB bocsátunk ki pénzt?
Hogyan lehet, hogy néhány ember a nép kezességére elszámolási kötelezettség nélkül felvehet bármennyi hitelt?
Milyen záradéka van a hazánknak nyújtott IMF hitelnek? Csath Magdolna szerint nem élénkíthetik vele a gazdaságot..

Továbbiak ...

Az élet öt üveggel

2009. augusztus 11., kedd

Csíksomlyó 2009

Debrecen 1973

Nagy Utazás 2009

Augusztus 2-8
Eljutottunk Csíksomlyóra a Salvator Hotelbe http://www.salvator.ro/ ugyanakkor, mikor Kici Vakonya - a Főnök - is ott járt a szüleivel Csíkszépvízen nagy-nagybácsikája tanyáján. Bizony 1296 kilómétert autókáztunk Újfehértótól Újfehértóig. Időközben - ezen az úton - ugyanis az is kiderült, hogy Pici Párom és az én anyai nagyszüleink egyaránt lakták ezt a szabolcsi települést a múlt század huszas éveiben. Az ő nagyszülei állomásfőnökösködve, az enyémek gazdálkodva. Kicsi a világ bizony, mert Csíksomylyón a Salvator Hotel ebédlője gyerekjátszójában - a 33. házassági évfordulónk ünneplésekor - ismeretelenül játszani kezdett egy kislány és egy kisfiú, majd kiderült hogy Ivaskovics Jóska cimborám ( Kárpátalja, Ungvár, CREDO együttes) Csenge unokája a kislány, a fiú pedig az enyém. Krisztusi kort ért meg a házasságunk, így - az egyben oktatási központból - hoztam el a "Csiksomlyói Sándor Keresztemet", amelyen nincs korpusz, miáltal akár magamat is ráképzelhetem.
Egy hétig nem foglalkoztam a hazai eseményekkel, majd amikor újra bekapcsolódtam - azaz figyelni kezdtem a híreket - az a szlogen ütötte fel a fejét az agyamban: "Mindenki monnyon le!" Zavaros időket élünk, ám a 2009. évi "nagyutazásunk" (hét éve voltunk el 3 napnál tovább Sasadról) hatalmas élményekkel zárult. Ezt is kibírtam. :)Fotók