2014. június 7., szombat

Devizaalapú őrület

2004. és 2010. évek között hazánkban a lakossági kölcsön igénylők 98 %-ának forintkölcsön helyett, úgynevezett devizaalapú kölcsönöket folyósítottak. Mintegy 1,2 millió ilyen szerződés kötöttek a bankok a lakossággal.  Ez egy olyan hibás pénzügyi termék, mely ügylet során az ember forint összeget vett fel, forintban fizeti a havi törlesztőket, forintban tudhatja a tartozását, mégis úgymond devizaalapon számolnak, mintha devizát vett volna fel. Így kerül az elszámolásba az elhíresült árfolyamrés, árfolyam ingadozás, melyek következtében jelennek meg a kétszeres, háromszoros havi törlesztő követelések és további következmények.

Így fordulhat elő, hogy az ember folyamatosan fizet és ahelyett hogy csökkenne, nő a tartozása úgy, hogy az meghaladja a fedezet értékét. Ha az adós nem tud fizetni, szerződést bontanak, végrehajtásra adják, elárverezik otthonát, elviszik autóját és még rárónak a felvett kölcsönt meghaladó adók módjára behajtható tartozást.  Ez másként nem nevezhető, csak őrületként! Ennek a hibás terméknek a bevezetéséért, az ilyen őrült - úgynevezett devizaalapú - elszámolás kialakulásáért és fenntartásáért a magyar állam a felelős. Már eddig is igen jelentős kárt okoztak ezek a pénzügyi ügyletek, ám még hatalmasabb károk várhatók. 

A tömegtájékoztatásban az embereket folyamatosan vezették és vezetik félre, legálisnak, törvényesnek és szükségszerűnek beállítva a devizaadósok törvénytelen kifosztását, egyben bűnbakként beállítva az áldozatot. (Pórul járt devizahitelesek, felelőtlen devizahitelesek / devizaadósok, nem fizető devizahitelesek / devizaadósok stb.) 

Mi szervezett devizaadósok (Devizaadósok Szövetsége tagjai www.devizaados.hu ) bíróságok útján kívánjuk rendezni ezt a jogi és elszámolási vitát az érintett bankokkal, ám ebben a törekvésünkben maga a magyar állam gátol bennünket. A mi államunk, az általunk választott képviselők, amelynek és akiknek az alaprendeltetése éppen a mi védelmünk lenne.  Őrület! Öt évvel ezelőtt indultak az első perek és most született Kúriai döntés az elsők közt indított Kásler vs. OTP  perben, ami az árfolyamrés tisztességtelenségét állapította meg. Őt év alatt, csak eddig jutottunk!

2000. év óta, maga a magyar állam rendelkezéséivel folyamatos kárt okoz nekünk devizaadósoknak (akik nem devizahitelesek, hanem forinthitelesek vagyunk) és uzsora terhek elviselésére, otthonaink elhagyására, javaink vagyonunk elvesztésére kényszerít az erőszak monopóliumával, erőszak rendszerével. 

Megnevezzük a – devizaadósoknak - kárt okozó állami tisztségviselőket.

"Akire sok bízatott, attól sok kéretik számon." /Orbán Viktor/

A nevek nem pártszimpátia alapján, hanem a jogkörök és hatáskörök - mondhatnánk úgy is munkaköri kötelezettségek - alapján kerültek a jegyzékre.  (A jegyzék alapja Dr. Róna Péter nyilvánosságra került szakvéleménye. 

Kivonat: „Róna Péter közgazdász szerint a magyar gazdaság vergődésének első helyen álló oka a devizahitelezés bevezetése volt, melyért hét embert tesz felelőssé:
(6) Oszkó Pétert és
Mindez abból a Schiffer Andrásnak címzett leveléből derül ki, amelyben bejelentette, hogy távozik az LMP alapítványának éléről és a magyar közéletből.”

Egy dolog valaminek a bevezetése, másként a gyilkos kór ráeresztése az emberekre, más dolog ennek a gyilkos helyzetnek a fenntartása. A fentiek nyilvánosságra hozatalának időpontja:  2012. 11. 28. 9:39

A 2010. évvel kormányra lépők, a II. Orbán kormány tisztségviselői megkezdték ugyan a devizaadós probléma „kezelését”. Amit eddig tettek – és a III. Orbán kormány is ezt ígéri – pótcselekvés, szalámizás volt, csak a lényeghez nem nyúltak. Mert a lényeg az, ami a mi követelésünkben nagyon egyszerűen megfogalmazást nyer:

A Devizaadósok Szövetsége követelése:
A devizaadósok forintadósok, nem devizahitelesek (akiknél természetes a devizaalapú elszámolás, mert devizát vettek fel, abban törlesztenek mert abban van a jövedelmük.) Mi devizaadósok forintban vettük fel a kölcsönösszeget, abban törlesztünk, mert abban keletkezik a jövedelmünk. Mi devizaadósok igazságos forintelszámolást követelünk, a pereinket ennek – a forintelszámolásnak - érdekében indítottuk.
Aktuális jogi és politikai követelésünk: A bíráknak ki kell mondani jog -és közhitelesen, hogy a devizaadósok esetében forintkölcsönről van szó és annak megfelelően kell számolni egyben  ennek mentén normalizálni, rendezni a helyzetet!

A helyzet tisztességes normalizálását – azaz a perek lefolyását hivatalból - akadályozó állami tisztségviselők, a Róna lista folytatásaként:

(10) Darák Péter (Kúria elnöke)
(11) Wellmann György (Kúria jogegységi tanácsa elnöke)
(12) Handó Tünde  (OBH elnöke)

2014. június 2., hétfő

Bánki viziroller és akadályMi van Ali? Nem indul?

Üde vicc-sort kaptam az imént Székelyföldről, továbbítom, derűs, érdemes: /G.L./

Két srác beszélget
- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?
- Nem, az én anyám jól főz!

Tarifa
Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?

Hárman beszélgetnek:
- Az én bátyám pap. Ha kimegy az utcára mindenki atyámnak szólítja.
- Az én bátyám püspök. Ha kimegy az utcára mindenki Isten szolgájának hívja.
- Az én bátyám 210 kilós. Ha kimegy az utcára mindenki így szól:
-Atyaúristen!!!!

Kérdezni szabad?
Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a városra. Az emberek pillanatok alatt
eltűnnek az utcáról. Egy zsidó éppen egy hentesboltba szalad be.
Áhítattal nézi a fenséges árukat, majd odaszól a hentesnek:
- Mondja meg, legyen szíves - miközben egy hatalmas sonkára mutat -,
mennyibe kerül ebből egy kiló?
Közben kint egy óriásit villámlik, amit szinte azonnal fülsiketítő
égzengés kísér. A zsidó felnéz az égre, és remegő hangon így szól:
- Jó, jó, azért még kérdezni szabad!

Mit mondjak még?
- Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól a szokottnál is hosszabb
szónoklatában egy pap - Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
- Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik a lábam, hogy szinte leszakad.

Coca Cola
A Coca Cola képviselői el mennek a római pápához azzal a kéréssel,
hogy a Miatyánkot alakítsa át a következőképpen: "A mi mindennapi
kenyerünket és egy pohár Coca Colát adj meg nékünk ma..."
Pápa: Erről szó sem lehet!
Coca Cola:1millió dollár támogatást kap az egyház!
Pápa: Nem!
Coca Cola: 10 millió dollár!
Pápa: Nem!
Coca Cola: Mért a pékek menyit fizettek?!

Denevérek
Egy református és egy evangélikus lelkész beszélget. Az evangélikus
így panaszkodik:
- Képzeld, tele van denevérrel a templom padlása, és sehogy sem tudom
elűzni őket. Nem tudsz valami jó módszert?
- Konfirmáld le őket, akkor egyiket sem látod többet!

Miért?
Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:
- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, előbb mindig leülsz és
lehajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?
- Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy adjon nekem egy jó prédikációt.
- És akkor miért nem ad?

Szőnyeg
Párizsban rázza a szőnyeget egy arab vendégmunkás az emeleti ablakban.
Arra jár egy francia és felkiált:
- Mi van, Ali, nem indul?

Szerzetes
Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol némaságot kell neki fogadnia.
Az a szabály, hogy csak minden 10 évben szólhat két-két szót. Az első
10 év eltelte után behívatja magához a kolostor főnöke, és megkérdezi,
mit akar mondani.
- Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan fiatal szerzetes.
Megint eltelik 10 év, megint behívatják, hogy mondhat két szót.
- Rossz étel - mondja a szerzetes.
A 30. év eltelte után megint behívatják, hogy mondjon két szót.
- Ezennel felmondok. - mondja a szerzetes.
- Jobb is, ha elmész - mordul rá főnök. - Amióta itt vagy nem csinálsz
mást, mint panaszkodsz.

Hallottátok már!
Hallottátok már! Mit osztott el egyedül igazságosan az Isten? Isten
egyedül az észt osztotta el igazságosan, mert még senki nem
panaszkodott, hogy kevés lenne neki!

Tévedés
Kissé csúnyácska hölgy bemegy a gyóntatószékbe gyónni.
- Vétkeztem a hiúság bűnében, mert állandóan magam bámulom a tükörben,
hogy milyen szép vagyok.
- Mire az atya: ez nem bűn, ez tévedés!

Generációs különbségek
Nagymama a kis unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a mai zenéket!
- De nagymama, ez a porszívó.

Milyen a házasság?
Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A távolban paloták, pálmák, tevék
látszanak. Aztán amikor közelebb érsz, akkor eltűnik a palota, a
pálmák, és kettesben maradsz a tevével.

Harmonikus élet
- Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a harmonikus házaséletre? -
kérdezi a tanárnő.
Móricka jelentkezik:
- Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a nagymama meg süket.

Hit csodálata
Két apáca megy az úton egy kocsival. Egyszer csak kifogy a benzin,
ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset. A farmer, mivel
nem talál más edényt, egy régi bilibe tölti nekik a benzint. Az apácák
visszamennek az autóhoz, és éppen töltik bele az újonnan szerzett
üzemanyagot, amikor arra megy egy rabbi és így szól:
- Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, de a hitüket, azt
igazán csodálom!

Skót karácsony
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam, parketta...

A hosszú házasság titka
Egy műsorba meghívtak egy házaspárt, néni is, bácsi is 100 éves volt.
A műsorvezető - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az ilyenkor
szokásos kérdést:
- Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?
Mire az:
- Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 éve,
megegyeztünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk tovább,
hanem az egyikünk kimegy a házból. Hosszú életemet annak tulajdonítom,
hogy rengeteget voltam friss levegőn!

Dalai Láma
Meghal a Dalai láma, és felkerül a Mennyországba. Isten személyesen
megy érte a kapuhoz, beinvitálja. Miközben ülnek a felhőkön, Isten
megkérdezi tőle:
- Nem vagy éhes, barátom?
- De igen, Uram, szívesen harapnék valamit.
Isten kinyit egy konzervet, odaadja a Dalai lámának. Az, miközben
eszegeti a konzervet, lenéz a Pokol irányába, és azt látja, hogy a
Pokolba került elkárhozott lelkek sült húst, kaviárt, lazacot esznek.
Másnap Isten ismét megkérdezi, nem éhes-e? A Dalai láma ismét igenlően
válaszol, erre megint kap egy konzervet. A Pokolban ezúttal languszta,
steak és pezsgő a menü.
Amikor harmadnap ugyanez játszódik le, a Dalai láma nem bírja tovább,
és megkérdi:
- Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig alázatosan éltem, soha nem
vétkeztem, mindig csak konzervet kapok, míg a Pokolba kerültek
fejedelmi lakomákat kapnak?
Erre Isten fejcsóválva:
- Tudod, itt fent kettőnkért nem érdemes szakácsot tartani...

Utoljára a nő
- Miért teremtette isten utoljára a nőt?
- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.

Kaptam-küldöm

Üde vicc-sort kaptam az imént Székelyföldről, továbbítom, derűs, érdemes: /G.L./


Két srác beszélget

Két srác beszélget

- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?

- Nem, az én anyám jól főz!


Tarifa

Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.

Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.

- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?


Hárman beszélgetnek:

- Az én bátyám pap. Ha kimegy az utcára mindenki atyámnak szólítja.

- Az én bátyám püspök. Ha kimegy az utcára mindenki Isten szolgájának hívja.

- Az én bátyám 210 kilós. Ha kimegy az utcára mindenki így szól:
-Atyaúristen!!!!


Kérdezni szabad?

Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a városra. Az emberek pillanatok alatt
eltűnnek az utcáról. Egy zsidó éppen egy hentesboltba szalad be.
Áhítattal nézi a fenséges árukat, majd odaszól a hentesnek:

- Mondja meg, legyen szíves - miközben egy hatalmas sonkára mutat -,
mennyibe kerül ebből egy kiló?

Közben kint egy óriásit villámlik, amit szinte azonnal fülsiketítő
égzengés kísér. A zsidó felnéz az égre, és remegő hangon így szól:

- Jó, jó, azért még kérdezni szabad!

Mit mondjak még?

- Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól a szokottnál is hosszabb
szónoklatában egy pap - Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
- Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik a lábam, hogy szinte leszakad.

Coca Cola

A Coca Cola képviselői el mennek a római pápához azzal a kéréssel,
hogy a Miatyánkot alakítsa át a következőképpen: "A mi mindennapi
kenyerünket és egy pohár Coca Colát adj meg nékünk ma..."

Pápa: Erről szó sem lehet!

Coca Cola:1millió dollár támogatást kap az egyház!

Pápa: Nem!

Coca Cola: 10 millió dollár!

Pápa: Nem!

Coca Cola: Mért a pékek menyit fizettek?!


Denevérek

Egy református és egy evangélikus lelkész beszélget. Az evangélikus
így panaszkodik:

- Képzeld, tele van denevérrel a templom padlása, és sehogy sem tudom
elűzni őket. Nem tudsz valami jó módszert?

- Konfirmáld le őket, akkor egyiket sem látod többet!


Miért?

Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:

- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, előbb mindig leülsz és
lehajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?

- Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy adjon nekem egy jó prédikációt.

- És akkor miért nem ad?


Szőnyeg

Párizsban rázza a szőnyeget egy arab vendégmunkás az emeleti ablakban.
Arra jár egy francia és felkiált:

- Mi van, Ali, nem indul?


Szerzetes

Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol némaságot kell neki fogadnia.
Az a szabály, hogy csak minden 10 évben szólhat két-két szót. Az első
10 év eltelte után behívatja magához a kolostor főnöke, és megkérdezi,
mit akar mondani.

- Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan fiatal szerzetes.

Megint eltelik 10 év, megint behívatják, hogy mondhat két szót.

- Rossz étel - mondja a szerzetes.

A 30. év eltelte után megint behívatják, hogy mondjon két szót.

- Ezennel felmondok. - mondja a szerzetes.

- Jobb is, ha elmész - mordul rá főnök. - Amióta itt vagy nem csinálsz
mást, mint panaszkodsz.


Hallottátok már!

Hallottátok már! Mit osztott el egyedül igazságosan az Isten? Isten
egyedül az észt osztotta el igazságosan, mert még senki nem
panaszkodott, hogy kevés lenne neki!


Tévedés

Kissé csúnyácska hölgy bemegy a gyóntatószékbe gyónni.
- Vétkeztem a hiúság bűnében, mert állandóan magam bámulom a tükörben,
hogy milyen szép vagyok.
- Mire az atya: ez nem bűn, ez tévedés!

Generációs különbségek

Nagymama a kis unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a mai zenéket!
- De nagymama, ez a porszívó.


Milyen a házasság?
Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A távolban paloták, pálmák, tevék
látszanak. Aztán amikor közelebb érsz, akkor eltűnik a palota, a
pálmák, és kettesben maradsz a tevével.

Harmonikus élet

- Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a harmonikus házaséletre? -
kérdezi a tanárnő.
Móricka jelentkezik:
- Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a nagymama meg süket.

Hit csodálata

Két apáca megy az úton egy kocsival. Egyszer csak kifogy a benzin,
ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset. A farmer, mivel
nem talál más edényt, egy régi bilibe tölti nekik a benzint. Az apácák
visszamennek az autóhoz, és éppen töltik bele az újonnan szerzett
üzemanyagot, amikor arra megy egy rabbi és így szól:
- Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, de a hitüket, azt
igazán csodálom!

Skót karácsony

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam, parketta...

A hosszú házasság titka

Egy műsorba meghívtak egy házaspárt, néni is, bácsi is 100 éves volt.
A műsorvezető - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az ilyenkor
szokásos kérdést:
- Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?
Mire az:
- Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 éve,
megegyeztünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk tovább,
hanem az egyikünk kimegy a házból. Hosszú életemet annak tulajdonítom,
hogy rengeteget voltam friss levegőn!

Dalai Láma

Meghal a Dalai láma, és felkerül a Mennyországba. Isten személyesen
megy érte a kapuhoz, beinvitálja. Miközben ülnek a felhőkön, Isten
megkérdezi tőle:
- Nem vagy éhes, barátom?
- De igen, Uram, szívesen harapnék valamit.
Isten kinyit egy konzervet, odaadja a Dalai lámának. Az, miközben
eszegeti a konzervet, lenéz a Pokol irányába, és azt látja, hogy a
Pokolba került elkárhozott lelkek sült húst, kaviárt, lazacot esznek.
Másnap Isten ismét megkérdezi, nem éhes-e? A Dalai láma ismét igenlően
válaszol, erre megint kap egy konzervet. A Pokolban ezúttal languszta,
steak és pezsgő a menü.
Amikor harmadnap ugyanez játszódik le, a Dalai láma nem bírja tovább,
és megkérdi:
- Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig alázatosan éltem, soha nem
vétkeztem, mindig csak konzervet kapok, míg a Pokolba kerültek
fejedelmi lakomákat kapnak?
Erre Isten fejcsóválva:
- Tudod, itt fent kettőnkért nem érdemes szakácsot tartani...


Utoljára a nő

- Miért teremtette isten utoljára a nőt?
- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.