2012. március 2., péntek

Milyen jó is nekünk? Mától lehet újra kilakoltatni!

Csak tátom a számat. Milyen birkák is vagyunk mi. Tegnaptól lehet újra kilakoltatni. Olyan törvényeket hagytunk a nyakunkra rakni, amelyek embertelenek. Azon gondolkodom, mikor is és miért is jártak ilyen idők felénk. Én nem emlékezem 58 éves koromra a környezetemben kilakoltatásra. Már hogy egy családot, avagy csak egy magányos embert is kikényszerítsenek az otthonából. És lám. A YouTouben már láthatom a videoklippeket, a kilakoltatásokról. Ki és mi az, ami és aki ezt követeli? 
Bizony barátaim itt áll előttünk teljes pompájában az adósrabszolgaság.  Ide jutottunk. A kis embernek annyi meg egy bambi.
Talán a kitelepítések érinthettek annyi családot, mint aminek most  nézünk elébe?  
Jól kicsinálták ezt ugye, az európerek és a demokraták? 
Igen igen. Lehet pofázni és utazni. El is lehet menni. Meg is lehet dögölni. A csontjaimban érzem, hogy valamit nagyon, de nagyon elqurtunk és ennek hatalmas ára lesz. 
Vajon mit is tehettünk volna, hogy ne jussunk ide, ilyen arcpirító helyzetbe?
Lássuk csak a dráma szereplőit:
- Törvényhozás, amely meghozta azokat az embertelenséget lehetővé tevő törvényeket, amelyek érvényben vannak és ha nem követed, szembemész akkor szélsőséges, törvénysértő, bűnöző és uram bocsá terrorista vagy.
- Szolgáltatók és bankok. Ők akik eladósítanak. Tukmálják rád a szolgáltatásaikat, hagyják hogy belesétálj a csapdába, azaz felhalmozd az adósságot, majd ami értéked van végrehajtásra adják ki. 
- Végrehajtók. Hát ronda egy szakma. Beszélhetünk vajon ennél a foglalkozás ágnál jó hírről? 
- Rendőrség. Fizetett zsoldosok, ők ugye csak a dolgukat végzik.
És mindezekkel áll szemben a kisember, a dolgozó, avagy aki dolgozna, de ...

Nos és itt álljunk meg és emlékezzünk. 2001. év a jelzálog hitelezés bevezetése. Hogy minél több hitelt ki lehessen szórni. Ekkortájt voltam olyan pénzügyi-banki prezentáción hogy mennyire is le vagyunk MARADVA, mert ugye a fejlett NYUGAT-hoz képest milyen alacsony a jelzáloghitel állományunk. 
No. Már nem olyan alacsony ugye? 

Emlékezem amikor bejött a deviza alapú hitelezés. Az MNB-től egy főosztályvezető helyettes az MTV-n dadogott valamit, hogy ez kockázatos. Röhögtem rajta. Némá. Félti a pénzpiacukat, pedig itt hozzák nekünk az olcsó hitelt, hiszen NYUGAT-on egy kettő százalék a kamat míg nálunk húsz fölött. Mondjuk ezen is nagyon csodálkoztam. Hogy ilyen egyáltalán hogy lehet? Gondoltam fenét. 2004-ben csatlakozunk az EU-hoz  - vajon milyen lesz az euró? - és akkor ugyan mi kockázat lesz. Eurónk lesz, alacsony kamattal és annyi meg egy bambi.  
Hát az euró bevezetése ma már messzebb van mint Csíkszereda.
(Döngetnek a spermák. Hátulról egy hang az élenjárónak. Hahó komám. Látsz valahol, avagy a horizonton már petesejtet. Élenjáró: Hát komám egy morzsányit sem! Hátsó hang: Skacok állj! Ez szopatás.)
Hatalmas átveréseken és kifosztásokon mentünk keresztül. Az újratermelhető nemzeti vagyont eltapsolták, az iparunkat - amit nemzedékek sora épített a Kiegyezéstől - egyszerűen lerezetelték. Piacainkat lenyúlták.
És mi? Mindehhez asszisztáltunk. ( Aranyét a medvecsapáson! Kaparj kurta neked is jut.) Monnyon le meg orbángyúrcsányozás. Jobb és baloldal, fasiszták vagyunk, és elrontottunk mindent, főleg én. Egyszer a szoclibeket toltuk be 75 %-on másszor az ellenzékét nem rég. Divida et Impera. 
Be kell lássuk, birkák és megtéveszthetők voltunk. 
Az EU legsúlyosabban megadóztatott szürke és tarka magyar marhái vagyunk és kevesebbet nálunk már csak a román meg a bolgár keres. 
Mert eltűrjük a nyakunkon az úgynevezett "politikai elitünket".? A Soros-fiúkat. "Jobbról balról" egyaránt. Ezeket a stréber nemzetrontókat. Akik szovjetebbek az orosznál és europerebbek az európaiaknál. Nemzeti vagyon kiárusítában és a nemzet eladósításában Európa bajnokok. 

Ma még csak a közműszolgáltatók adósait és a deviza adósokat lakoltatják ki. Ám szavam ne feledd komám, holnap te kerülsz sorra. Mert máris itt a lopakodó ingatlanadó. Aminek a kulcsa ugye az önkormányzat kezében van. Tőle majd az állam vonja el a forrásokat, ő meg tőled. Kétséged ne legyen az IMF - ahogy az olaszoknál és a görögöknél - itt is letolja a regnáló kormányzat torkán az ingatlanadót, amikor is törvényesen van a nyakadon az a járom, aminek a szorítását az ingatlanadó kulcsával, az adókulccsal srófolhatják, hogy még a szart is kitekerik belőled. 
Ilyen TÖRVÉNYES világba jutottunk komám. Kölykeink már természetesnek veszik a kilakoltatást és a külföldre menést. 
Áll a magyar birka és nem is érzi, hogy a füleire - még a csecsemőére is - ráraktak egy-egy millió forint adósságot. Tánc!


Hát tanuljunk:

Mózes V. könyve 15. rész

1.
A hetedik esztendő végén elengedést mívelj.
2.
Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, a mit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért.
3.
Az idegenen hajtsd be; de a mid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed.
4.
De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt.
5.
De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mind azt a parancsolatot, a melyet én ma parancsolok néked.
6.
Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
7.
Ha mégis szegénynyé lesz valaki a te atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia előtt;
8.
Hanem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, a mennyi elég az ő szükségére, a mi nélkül szűkölködik.
9.
Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje; és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki; mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned.
10.
Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted.
11.
Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földeden.
12.
Hogyha eladja magát néked a te atyádfia, a zsidó férfi és zsidó asszony, és szolgál téged hat esztendeig: a hetedik esztendőben bocsássad őt szabadon mellőled.
13.
És mikor szabadon bocsátod őt mellőled, ne bocsásd el őt üresen;
14.
Hanem terheld meg őt bőven a te juhaidból, a te szérűdről, és a te sajtódból; a mivel megáldott téged az Úr, a te Istened, adj néki abból.
15.
És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Égyiptom földén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened; azért parancsolom én ma ezt néked.
16.
Ha pedig ezt mondja néked: Nem megyek el tőled, mert szeret téged és a te házadat, mivelhogy jól van néki te nálad dolga:
17.
Akkor vedd az árat, és fúrd a fülébe és az ajtóba; és legyen szolgáddá mindvégig; így cselekedjél szolgálóleányoddal is.
18.
Ne essék nehezedre, hogy szabadon bocsátod őt mellőled; (hiszen két annyi bérre valót szolgált néked hat éven át, mint a béres-munkás) és megáld téged az Úr, a te Istened mindenben, a mit cselekszel.
19.
Barmaid és juhaid első fajzásának minden hímjét az Úrnak, a te Istenednek szenteljed. Ne munkálkodjál a te tehenednek első fajzásán, és meg ne nyírjad a te juhaidnak első fajzását.
20.
Az Úrnak, a te Istenednek színe előtt edd meg azt esztendőről esztendőre, te és a te házad népe, azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr.
21.
Hogyha valami fogyatkozás lesz benne; sánta vagy vak lesz, vagy akármely fogyatkozásban szenvedő: meg ne áldozd azt az Úrnak, a te Istenednek.
22.
A te kapuidon belől edd meg azt; a tisztátalan és a tiszta egyaránt, mintha őz volna az vagy szarvas.
23.
Csakhogy a vérét meg ne edd, hanem a földre öntsd azt, mint a vizet.

2012. február 28., kedd

Devizaadós hírszemle 2012-02-281.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.