2010. május 7., péntek

Héj indiánok

A görög sztory két olvasatban azaz pro és kontra

Pro ala Tóta W. : Ora et labora

Na de hát ki nem szarja le a görögök fájdalmát? Egyéni szocprobléma, Jorgosz, oldjad meg. Voltunk ott, a magyarok elég nagy része látta Görögországot, és hogy milyen kényelmes, bulizós, laza mediterrán nép lakik ott, hányféle csúszópénzzel találkozik az egynyári turista is, és mennyire hihetetlen, hogy ez mégis egy állam. Ugyanez a jelenség egyébként végigvonul az úgynevezett mediterrán népeken (a túlpartról már nem is beszélve). Élnek bele a világba, könyveléssel nem piszmognak, okosba megy az egész ország. Forr a vér, minden ráér holnap is, buzuki hangja szól. Eb ura fakó, semmirekellők.

Annyi aggodalom vegyül csak a kárörömbe, hogy a görögök szégyenéből egyrészt egész Európának jut, másrészt meg ha a külvilág alaposabban kezd vizsgálódni, akkor észre fogják venni, hogy van még errefelé néhány tökig eladósodott, és változásra rest nép. Mint amikor az osztálynaplót lapozgatja a szaktanár: csak észre ne vegyen, csak eszébe ne jussak.

Ez nem az ugrabugrálás ideje, hanem az összeszorított seggel kushadásé. Nem lesz vidám időszak, mert könnyen gyanússá válhat bármilyen lépés, ami veszélyezteti a költségvetést. Nem vethető be a csodafegyver sem, vagyis az, hogy az új kormány üres páncélszekrények előtt tart sajtótájékoztatót, és ordít, hogy a Bajnai-kabinet elképzelhetetlen, eddig ismeretlen méretű szart hagyott hátra. Jól megszívnánk, ha ezt meghallaná az amúgy is ideges világ. Úgyhogy most legjobb, ha megértjük egymást félszavakból és füstjelekből, tamtamot nem verjük, tanulunk a más kárán. És esetleg, ha jut rá egy perc, szemügyre vesszük a görög balhét, és egy kicsikét visszamenőleg is szégyelljük magunkat. Igen, így nézett ki a forradalmunk.

Kontra ala Mediátor:

Az írás hangneme, stílusa, tartalma minősíti a cikkírót. Biztos, hogy a görögökben, magyarokban, portugálokban, stb, van a hiba, és nem abban a pénzügyi rendszerben, ami eladósítja az összes nemzet?
Szinte egyetlen ország sem elég szorgalmas, életrevaló, hogy megéljen a munkájából, hiszem mindenkinek folyamatosan nő az adóssága.
Kik azok, akik minden országot hitelezni tudnak? Nekik honnan van erre pénzük? És csak nekik? Lehet, hogy az egész csak egy matematikai, pénzügyi trükk?
Hogyan lehetséges, pl. hogy nálunk 1200 Mrd Ft az évi adósságszolgálat, ami épp megegyezik a bankoknak nyújtott támogatással? Azoknak a bankoknak a támogatásával, akik most nem hitelezik a gazdaságot, mégis rekord nyereséget jelentenek..
A multiknak nyújtott 1700 Mrd Ft-ról akkor még nem beszéltünk. Az EU-ban nettó befizetők vagyunk. És csodálkozunk, hogy a pénzünk nem elég minderre, és folyamatosan nő az államadósságunk? A médiában régebben csak arról olvashatunk, hogy huzzuk meg a nadrágszíjat, ma már azt olvassuk: huzzuk meg magunkat!
Lehetséges, hogy ezt a pénzügyi átverést egyetlen párt pénzügyi szakembere sem veszi ezt észre? És a főáramú sajtóban nyilatkozó közgazdaszászok se gondolkodnak el ezen?
Lehetetlen a teljes pénzügyi rendszer megváltoztatása nélkül egészséges gazdasági politikat rendszert működtetni. Addig nem változhat semmi, amíg elhisszük, hogy a pártok és a bankok által pénzszivattyúként működő rendszerekre leadott voksok demokráciát jelentenek.
Amíg magán bankok saját hasznukra bocsáthatják ki a pénzt, addig változás nem várható.
A pénzt minden országnak saját magának kell kibocsátania, annyit, amennyi a gazdaság normális működtetetéséhez szükséges, és nem másoktól, idegenektől, kamat fejében kölcsönözni azt.

Hogyan működik a pénzrendszer? 1.-2.

2010. május 5., szerda

Menekülj

Esse rosssz kár

A magyar paraszt

Valóban magyar parasztivadék vagyok. Mindkét nagyapám még a földet túrta némi huszárkodás és postáskodás mellett, úgy hogy nem kellett más kapcájának adni feleségüket és két családban (válás nélkül) hét gyereket neveltek (nem segélyből az utcával neveltetve őket) és még a háborúkba is eljártak. Igaz, nem nagy sikerrel, annál inkább hazaszeretettel. 
Dédnagyapám (apai) Doberdónál esett fogságba, majd apai nagyapám a második háborúban a Kárpátokban határvadászott, anyai nagyapám meg akkora huszár volt, hogy nem volt neki elég az utolsó huszárok egyikeként az I. világháborúban az orosz fogság, még a II. világháborúba is bevonult. Én itt Sasadon estem "fogságba" Jog-Vagyon és Pénzfosztottként. (Rokkantnyugdíjas szív, cukor és kedélybeteg invalidus obsitosként.)
És lám  "munkaszolgálatosok antifasiszta ivadékai" - a külföldi befektetők pénzén - osztják nekem az észt a mainstream médiában, hogy én - és a magamfaták - mekkora nagy - avagy bunkó - paraszt is lennék.
Pláne hogy sem internacionalistasághoz ( világproletár) sem europerséghez, avagy globalistasághoz (világpolgár) nem fűlött és fűlik a fogam. Valóban rühellem az idegen hatalmakat - feltétel nélkül jó pénzért offsorosan -  kiszolgáló jellemteleneket a magamfajtájából is, nemhogy a hungarofóbokat. Itt az idő! Hát megmutatom arcomat! Hungarofóbok! Már lehet utazni és valóban kívül a tágasabb! Én magyar paraszt   továbbra sem utaznék, legfeljebb - ahogy szoktuk - a vásárra hajtok be babos kendőért, mézeskalácsért és a gyereknek kis fakardért és csákóért, na meg a terménnyel.

Közröhej

Betiltott szervezet egyenruhájában megjelenés szabálysértési tényállást valósít meg. Hallom. (Nem kéne ATV-t is néznem? A szovjet éra nagyarcú hungarofób kedvezményezettjeinek és kitartottjainak aziliumát?) Egyáltalán hogy néz ki a Magyar Gárda egyenruhája? Nézte már valaki? 
Kik azok, akiket egy fekete mellény, avagy fekete - például kommandós - egyenruha sért? Akikben rosszérzéseket kelt? 
És ezt tematizálja a mainstream média? Az ATV? Ki is a tulaj? A gazda? Melynek szeme hízlalja a "jószágot". 
Nyíltan megy továbbra is a fasisztázás és rasszistázás az úgynevezett "baloldali" médiában ? Akkor, amikor 80 %-ban a nemzeti erők kapták meg a bizalmat? 
Bizony időszerű lenne törvénybe iktatni a nemzeti szimbólumok védelmét is, mint páldául a turult és a történelmi magyar zászlókat is. Törvény szerint ne hogy már az legyen a ludas, aki azokat használja, hanem az aki azokat gyalázza. Monjuk ki  egyértelműen, a Magyar (Nemzeti) Gárda  mozgalom ellenzői a hungarofóbok! Ahogy az egyént, úgy a nemzetet is megilleti az önvédelem joga, tehát a magyarellenesség (hungarofób) elleni - törvényeken alapuló - fellépés. Nevesíteni kell végre a magyarellensség illetve a nemzetellenesség tényállásait is, ahogy az izgatás és bomlasztás tényállásait is.  Ahogy azt is meg kell akadályozni, hogy "libanonizálódjon" a helyzet, azaz katonai, félkatonai, avagy csak szervezett - hagyományőrző katonai szellemű - erő pártbefolyás alatt állhasson. A Jobbikhoz hű  Magyar Gárdára - ahogy az MSZMP-hez hű Munkásőrségre sem volt 60 %-os részvételű  95 %-os szavazás melett - nincs szükség! Annal inkább a magyar néphez, a magyar nemzethez  és nemzetállamhoz (e kettő nem ugyanaz) hű Magyar Nemzeti Gárdára viszont igen (emelyben helye van a  nemzeti kisebbségeinknek is, ahogy az szabadságharcaink során is volt) mégpedig égető. Mert amit a magyar honvédséggel műveltek az elmúlt húsz évben, az több mint nemzeti tragédia. A hungarofóbok - ahogy anno Károlyi Mihályék - teljesen védtelenné tették a nemzetet. Gazdaságilag lerohasztották, morálisan szétzilálták!
Remélem az Új Kormányzat és Törvényhozás megerősíti a belső rend védelmét, a rendőrség megerősítésével és a Magyar Nemzeti Gárda felállításával, a belső rendvédelmi erő felállításával (avagy akár a Polgárőrség átalakításával) valamint a külső védelmet a honvédség újraszervezésével is, miáltal újra helye lesz hazafiaknak hazánkban, nemzetállamunkban. És akinek ez nem tetszik, és úgy érzi neki nincs helye, az most már végre ugye utazhat?  Jó utat!

2010. május 3., hétfő

A magyar Európa legősibb népe? - Interjú Michelangelo Naddeo-val

Michelangelo Naddeo itáliai kutató vallja, hogy Európa első kultúrateremtő nemzete már a neolitikumban megjelent, a Kárpát-medence őslakos népe, a magyarság volt.
 - Olasz származása ellenére már évtizedek óta foglalkozik a magyar történelemmel. Miért pont Európa egyik legismeretlenebb országa lett kutatásainak tárgya?
 - Bár Olaszországban születtem, szokatlan családnevem és kinézetem alapján már fiatalkorom óta kételkedtem abban, hogy  valóban minden felmenőm olasz származású volna. Ekkor határoztam el, hogy megpróbálok életem során minél több kultúrát és népet megismerni, hogy megérthessem, kik voltak az európaiak ősei és hogy én honnan jöttem. Emiatt fordult érdeklődésem az ókor felé. A régészet és a történelem pedig mindig is a hobbijaim közé tartozott. A bronzkori Európa története mindig vonzott. Főképp, mert úgy gondoltam, hogy a földrész az indoeurópaiak érkezése előtt sem volt lakatlan, ahogy továbbvezettem ezt a gondolatot, egy idő után eljutottam az egykori Pannóniáig és annak lakóiig.
 - Az indoeurópai nemzetek valószínűleg megrökönyödéssel fogadják még a gondolatát is annak, hogy megkérdőjelezi közös történelmünket. Hogyan jutott el addig a gondolatig, ami valószínűleg meghökkenti majd hazánk lakóit? Nemsokára megjelenő könyvében ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy mi lennénk Európa őshonos nemzete...
 - A Honfoglalás... a magyarok visszatérése európai hazájukba című könyvemben mintegy ötven olyan kulturális markert soroltam fel, melyek Közép-Európából KözépÁzsiába "vándoroltak", majd visszatértek a magyarokkal a honfoglalás idején. Ezek közül kiválasztottam kettőt, a művészetet és a vallást, majd további kutatásokat végeztem régészeti  leletek tanulmányozásával. Több ezer olyan képet gyűjtöttem össze régészeti leletekről, amelyek bizonyítják, hogy számos, indoeurópaiak előtti motívum és szakrális szimbólum a kalkolitikumi-bronzkori Kárpát-medencéből és környékéről származott, majd a korai bronzkorban az általam Agglutiniának elnevezett területen is elterjedt. A bronzkor közepén ezek a szimbólumok végig fennmaradtak Pannóniában, a korszak végén pedig ismét elterjedtek Magna Pannonia területén. Ugyanezeket a motívumokat és szakrális szimbólumokat találták meg az Altaj hegységi Pazy
rikben, melyek az időszámításunk előtti első évezred elejéről származnak. Később a Tarim-medencébe "vándoroltak", végül pedig a honfoglalás idején visszatértek a Kárpát-medencébe. Más szóval a Kárpát-medencében talált bronzkori régészeti leletek azonosak vagy nagyon hasonlóak a Tarim-medencében Stein Aurél által talált leletekkel, illetve a Kárpát-medencében feltárt későbbi, honfoglalás kori leletekkel. Ezenkívül jómagam is készítettem Magyarországon és egyéb helyeken több tucat fotót olyan szimbólumokról és alakzatokról, amelyek bronzkori szakrális szimbólumok voltak, és amelyeket a mai napig használnak modern épületek díszítésében, noha már elveszítették ősi, szakrális jelentésüket.


- Tehát ezek az ábrázolási formák a mai napig élőként jelennek meg a művészetünkben?


- Még a Szent Koronán is található tizennyolc olyan, pogánynak tartott szimbólum, melyek a bronzkori Pannóniától a Tarimmedencén át a honfoglalás kori Magyarországig nyomon követhetők. A honfoglalás idején a magyarok ugyanazzal a szimbolikus művészettel és ugyanazzal az anyaistennővel tértek vissza a Kárpát-medencébe, mint amilyet korábban, a bronzkori Európában használtak, az anyaistennőt szülés közben ábrázolva. Ezek azok az úgynevezett híres magyar "tulipánok", melyek Magyarországon mindenhol megtalálhatók. Egy olyan bronzkori mintából alakultak ki, amely a várandós anyaistennő szimbolikus ábrázolása volt. Az etruszk művészet már jóval azelőtt ezeket a tulipánmotívumokat használta, hogy a tulipán megjelent volna Európában. Az idők során, ahogy elvesztette szent emlékét, úgy változott át liliommá az európai kultúrában mind az egykori etruszkok, mind az amoricaiak - Anjouk - egykori tulipánja.

Noha nem tudatosan, de az etruszkok, a magyarok és az ainuk leszármazottai is, illetve Közép-Ázsia legtöbb népcsoportja a mai napig ugyanabban a formában ábrázolják az anyaistennőt díszítőmotívumként. Ennek alapján pedig ki lehet jelenteni, hogy a magyarok kulturális DNS-e öt évezreden át változatlan maradt!

Politikatudományi Intézet

Az utóbbi napokban felbolydult méhkassá vált az amúgy nyugodt, kényelmes kutatómunkának a Várban helyt adó Politikatudományi Intézet. A kedélyeket felkavarta, hogy a Bayer Józsefet januárban felváltó új igazgató, Körösényi András felmondott olyan kutatóknak, akik eddig biztos menedékhelynek tekintették az intézményt. Mi áll a felmondások mögött? Mire készül az új igazgató? Elmondta.
Továbbiak ...

Május 1