2011. augusztus 6., szombat

Szerveződés: Devizahitelesek Érdekvédelmi Szövetsége

A jog sokkal fontosabb annál, mintsem azt csak jogászokra és politikusokra bízzuk
Szövetségünk most formálódik. Leendő tagjait a devizaadósok által életre hívandó pertársaságok tagjaiból megalakuló egyesületek alkotják.
A szerveződés során az egyesületek megválasztják képviselőiket, akik a szövetséget alapítják meg, és választják majd meg a szövetség tisztségviselőit. Az egyesületek ügyvéd kiválasztásával pertársaságot alapítanak, mely ügyvéd az egyesület jogi megbízottja is egyben. A szövetség célkitűzéseit ez egyesületeken és a pertársaságokon keresztül valósítja meg. 
Hamarosan megjelenik a szerveződő szövetség weboldala. 
Devizaadósok Érdekvédelmi Egyesülete
Szervező Bizottsága nevében
Tilk László Géza
HUNINFOR Kft.
Ügyvezető


Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége szervezése

2011. augusztus 5., péntek

Devizahitelesek Érdekvédelmi Szövetsége

No ez lenne az a szervezet, amelybe érdekemben állna belépni és fizetni a működéshez szükséges tagdíjat.  Nincs vége - és ahogy kinéz nem is lesz - a devizaelszámolású hitelezés kapcsán előállt katasztrófának, ami magyar családok százezreit sújtja, elsőként a lakáshitelek, majd az autóhitelek, a társaságok illetve az önkormányzatok devizaalapú hiteleinek elszámolása miatt.
A mindenkori magyar kormányzatnak a magyarságot, a magyar lakosságot kell védeni, nem a külföldi befektetőket. Ami máris folyik - látni kell - az háború, mert már megy a lakosság fosztogatása, a kilakoltatás.
Utcai demonstrációk sokra nem visznek, ugyanis a rendőrséggel simán szétverethetik, miután provokátorokat építenek be. Az ellenállás lehetséges útjának a konkrét pertársaságok, illetve az ezeket összefogó szervezet lehet, amely törvényes alapokon konkrét ügyekben, a devizahitel elszámolású hitelek ügyében védi a tagjait, jogi eszközökkel és egyéb törvényes módon, hogy az elnyomó gépezetet - jogszerűen - ne lehessen bevetni ellene.
Meg kell szerveződni a társadalomnak, különben egyenként leszálámiznak, elnyomorítanak minket. Ez már nem politikai, hanem a túlélésért és a megmaradásért folytatandó küzdelem, ugyanis a politikai pártok közti versengés éppen azt szolgálja, hogy pénzzel pórázon lehessen tartani a politikusokat is és a törvényhozás meghozza azokat a törvényeket is, amelyek nemzet és nép, valamint családellenesek.

Mi a cél? 
- Felül kell vizsgálni a devizahitelben elszámolás jogi alapjait és semmissé tenni az ilyen, bizonyítottan oroszlánszerződéseket.
- Helyre kell állítani az eredeti állapotot.
- Az úgynevezett árfolyamkockázatot a lakás és autó hitelszerződéseknél - ahogy a piramisjátékot is - be kell tiltani!
Mi a teendő? 
Fel kell elsőként állítani a Devizahitelesek Internetes Névjegyzékét, adatgyűjtéssel (adatlap kitöltése), amely alapján megszervezhetők a pertársaságok és így nyilvánossá válik a kép, melyik bank mennyi devizahitelest nyomorít és milyen összegben. Az Internetes közösségek az internet eléréssel nem rendelkező sorstársakat is felderíthetik. 

E pertársaságokból kialakítható az országos érdekvédelmi egyesület, mely már a Facebookon akár mozgósítható, azaz - szükség esetén - demonstrálni is tud. (A demonstrációkra idegeneket odaengedni nem szabad, a provokációk kivédése érdekében.)

Haladéktalanul meg kell kezdeni a pertársaságokkal a perek sorát, melyről az interneten folyamatos tájékoztatást kell adni az érintetteknek és a közvéleménynek.

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége szervezése

Házasodjunk

Ma van a Harmincöt éves Házassági Évfordulónk

Ezer szállal láncolsz,
sose tépjem szét,
Mi közöm a világhoz,
szemed mélyén ég,
De az emberek hajába,
őszt fon be a gond,
Ne altass el, hisz látod,
hogy sárgul el a lomb.

Ezer szállal láncolsz,
sose tépjem szét,
Mi közöm a világhoz,
szemed mélyén ég,
De az emberek hajába,
őszt fon be a gond,
Ne altass el, hisz látod,
hogy sárgul el a lomb.

Teltek múltak az évek,
te most is itt vagy velem
Jóban – rosszban remélem,
maradsz is szép kedvesem,
Látod, hajamba – mondtam
őszt font be a gond,
Engedd tovább is néha,
lehessek kicsit bolond.

Vagy harmincnyolc éve írtam,
ezt a kis dallamot,
Mert jól láttam
tulajdonképpen,
szemed miként ragyog,
Harmincnyolc év múltával
- te ezt nem láthatod –
Szemed fényében én már
nem az első vagyok.

Anya majd nagyanya lettél
hisz vágyad sem volt más,
Engem már néha felednél,
de ím a látomás:
Az embered hajába,
őszt font be a gond,
Ringass időn át kedves
lehessek kicsit bolond.

Dr. Czirmes György

A TV Ügyvédje című műsorban nyilatkozott Dr. Czirmes György a devizahitelekkel kapcsolatban. Íme a beszélgetés leírása:
2008 év vége óta megszaporodtak azok a panaszok, amelyek a hiteltörlesztőrészletek drasztikus emelkedéséről szóltak. A probléma társadalmi méretűvé vált, az elmúlt 2 és fél év alatt ezrek kerültek kilátástalan helyzetbe. Czirmes György ügyvéd eleinte azt gondolta, hogy a világválság úgynevezett vis major, így a jogelvek szerint a hitelfelvevőnek és a banknak el kellene feleznie a hiteltörlesztés növekedéséből eredő veszteséget. Aztán társaival felülbírálta korábbi elképzelését, jelenleg 30 bankot perelnek és az államot is felelőssé teszik a kialakult helyzetért.
- Két és fél éve az általam kezdeményezett autós próbaperen túl, ami folyamatban van, az Alkotmánybírósághoz fordultunk mi egy páran, hogy a pénzintézeti törvénynek az úgynevezett egyoldalú szerződésmódosítás megengedő részét semmisítse meg. -mondta Dr Czirmes.
Ugyanis az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége ellent mond az eu-s irányelveknek. A magyar törvényeket pedig harmonizálni kellett volna.
- Itt azt mondom, hogy sem a kamatot, sem pedig az árfolyamot, sem pedig az egyéb költségeket nem módosíthatná, illetve az egyéb költségeket fel sem számíthatná a korábban megjelölt indokok miatt. Az Alkotmánybíróságnak e tekintetben megsemmisítési jogköre van és visszaható hatályú, tehát ez azt is jelenti, hogyha ezt megsemmisítenék, akkor tulajdonképpen minden szerződés esetében ugye a visszaható hatály azt jelentené, hogy tulajdonképpen változatlanul és az első törlesztőrészlet nagyságában kellene folyamatosan tovább törleszteni a részleteket, ameddig -bocsánat, hogy úgy mondom – ameddig világ a világ.
2 éve nem írták ki az első tárgyalást és az Alkotmánybíróságtól sem érkezett válasz, az is igaz, hogy elképesztő lavina indulna el, ha Czirmes úréknak igazat adnának. A törvény szerint “a kamat a hitelezőnek a hitel használatáért és kockázatáért fizetett ellenérték”. E definíció alapján a kamat mértéke nem változhatna. Czirmes úrék a forintban folyósított és forintban fizetett hitelek esetében támadják a deviza alapú elszámolás, így az árfolyam-változás jogszerűségét is. Álláspontjuk szerint a magyar bankrendszer és az állam folyamatos jogsértésben van.


Forrás

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége szervezése

2011. augusztus 4., csütörtök

Izland- az elhallgatott polgári demokrácia győzelme.

Dátum: 2011. June 09. Thursday, 12:53

A médiák az utolsó részletekig tájékoztattak bennünket, az Egyiptomi és a Líbiai eseményekről. Mélyen hallgattak viszont a lázadásokról és a példaképes polgári forradalomról, amelyik két évvel ezelőtt zajlott le Izlandon, ahol a polgárok kikényszerítették a kormány távozását és az alkotmányuk átírását. Éppen azért, mert az Izlandi események a polgári forradalom modellje, volt az egész eset elhallgatva. Az Izlandi forradalom cenzúrája a legjobb bizonyíték arra, hogy hogyan kezelik az információkat, amelyek veszélyesek lehetnek a politikai és a gazdasági elitnek.

Az Izlandi nép lemondott a régi kormány bármilyen formájáról, a nagy bankok államosítva lettek, és népük nem fizeti meg az adósságot, amelyet a politikusok alakítottak ki, mert ez az ő rossz gazdasági politikájuknak a kérdése, és nem a népé.

Az új alkotmányban rögzítették, hogy a politikának a főszereplője a polgár, és nem a politikus.

Jelenleg Izland a legjobb példaképe a nép békés és tisztességes reakciójára a jelenlegi hatalom ellen, amelyik az országot és a világot a válságba vezette. Az Izlandi modell mutatja, hogy kell, hogy a politikusoknak félelmük legyen a nép reakciótól, ha nem a nép érdekében fognak tevékenykedni. De ne az életüket féltsék, hanem a politikai karrierjüket.

Elhallgatott tények Izlandról:

2008-ban államosították a legnagyobb bankot. A pénznemük összedőlt, és a piac összedőlt. Az ország csődbe ment.
2009-ben nagyszabású tüntetések voltak a parlament előtt, a nép lemondásra kényszerítette a kormányelnököt és az egész kormánykoalíciót. A politikusok követelik az adósság megfizetését Nagy Britanniának és Hollandiának, összesen 3.500 millió Euró, amelyet 15 év alatt kellet volna megfizetni 5,5% kamattal.

2010-ben a nép az utcára vonul, és kiharcolják maguknak az általános népszavazás törvényét. 
2010 januárjában a köztársasági elnök elutasítja ennek a törvénynek a ratifikálását, és bejelenti, hogy konzultálni fog az Európai unióval.
A nép ismét az utcára vonul. Márciusban népszavazás van, amelynek az eredménye, hogy a nép 93% elutasítja megfizetni az adósságot Nagy Britanniának és Hollandiának. A kormány rá volt kényszerítve, hogy elkezdje az állam képviselőinek kivizsgálását, hogy jogi felelősségre vonja őket a válságért.
Utána következett, egy néhány bankfőnök és menedzser bebörtönzése. Miután az Interpol kiadta a parancsot, minden résztvevő bankár elhagyja az országot. A nép alkotja az új alkotmányt, amelyik már nem a Dán alkotmányának másolata, amint ez idáig volt.
2011 februárjában összejött az alkotmányalkotó testület, amelyet a nép által közvetlen választott képviselők alkották, és elfogadásra előterjesztették az új alkotmányt, amelyik megállapodás alapján született.

Ez az Izlandi forradalom rövid történelme: az egész kormány lemondása, bankok államosítása, általános népszavazás, a válságért felelős emberek bebörtönözése és egyenesen a nép által átírt alkotmány elfogadása.

Az Izlandon történő események olyan politikusoknak volt a figyelmében, mint Merkel (német), Sárkozy (francia), Cameron (angol), Zapatero (spanyol), Berlusconi (olasz) és mások, akik gyorsan felismerték a veszélyt az ő korrupt rendszerükre.

Az Izlandon történő események bojkottálását szigorúan betartották az összes korporációs sajtónak, rádiónak és televíziónak tudósítóinak ezrei. Némelyik állam kiegyezői állítólag a médiáknak cserébe a hallgatásért, adókedvezményeket ígértek.

Mindennek ellenére az Izlandi forradalom eszméje terjed az egész Európában. Ellenálltak a korrupt és tarthatatlan rendszer ellen, és a világnak leckét adtak az igazi demokráciából. Azoknak a politikai és gazdasági elitek akarata ellenére, akik a világválságot okozták, korább vagy később, ez az egész világon ismeretes és értékelve lesz. A szabadság iránti vágynak nincs határa!

Fordította: Vajda Iván

Megjegyzés: Talán nem véletlen, hogy mindez Izlandban történt, ahol az újkori világ legrégibb parlamentje van az "Althinget", amelyik 930-ban alakult.Egy adalék: a világ legelső alkotmánya az az Izlandi volt, a második a magyar

VL

Speed festészet

Két éve történt: Nagy Utazás

2011. augusztus 3., szerda

Kiváló katona


Világéletemben rühelltem, a parasztozó, antikatona, nyálas, erőszakos lúdtalpasokat, kik a szovjet rendszerben kommunistábbak voltak a szovjeteknél és manapság europerebbek az európaiaknál, valamint jogvédőbbek a jognál. 


Ha már jogállam, legyen kövér!

Mi is - a család - devizahitelesek vagyunk, csak nem lakáson, hanem autón. Latolgatom partársaság szervezését. Kérem jelentkezzen - Olvasóim közül - az, akinek ilyen kavics van a csizmájában. Aztán megnéznénk, tehetünk-e valamit magunkért.
Nem utcai hőbörgés - amit szétvernek, avagy provokátorokkal bűnbe sodornak - hanem a húsba vágó elnyomás elleni pertársaságok szoríthatják meg a pénzszivattyút, a banki terrort. Lásuk hát a pertársaság fogalmát a Wikipédiából: 

Pertársaság keletkezik, ha több felperes együtt perel vagy több alperest együtt perelnek. A pertársaságnál az egyik pertárs ellen hozandó ítélet valamilyen módon a másik pertárs helyzetét is érinti. Nincs pertársaság akkor, ha több törvényes képviselő vesz részt a perben, amennyiben az általuk képviselt fél csak egy személy.

Tartalomjegyzék

 [elrejtés]

Pertársaság keletkezése [szerkesztés]

Kényszerű (egységes) pertársaság jön létre, ha a per tárgya csak valamennyi érdekelt perben állása mellett dönthető el (például ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén mindegyik tulajdonosnak perben kell állnia). Ha kényszerű pertársaságnál nem áll perben valamennyi fél, akkor az a per megszüntetéséhez vezethet. Létrejöhet pertársaság célszerűségi szempontból is, ez a felperes elhatározásától függ.

A pertársaság feltételei [szerkesztés]

Pp. 51. §-a tartalmazza a pertársaság feltételeit. 51. § Több felperes együtt indíthat pert, illetőleg több alperes együtt perelhető, ha:
a) a per tárgya olyan közös jog, illetőleg olyan közös kötelezettség, amely csak egységesen dönthető el, vagy ha a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne;
b) a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek;
c) a perbeli követelések hasonló ténybeli és jogi alapból erednek, és ugyanannak a bíróságnak az illetékessége a 40. § rendelkezéseinek alkalmazása nélkül is mindegyik alperessel szemben megállapítható.

Egységes pertársaság [szerkesztés]

A Pp. 51. § a, pontja szerinti egységes pertársaság akkor keletkezik, ha a per tárgyaául szolgáló közös jogot vagy kötelezettséget csak egységesen lehet eldönteni (pl.:tulajdonközösség megszüntetése iránti per). Egységes pertársaság jön létre akkor is, ha a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne.

Egyszerű pertársaság [szerkesztés]

A Pp. 51. § b, pontja szerinti egyszerű pertársasághoz elegendő, ha a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek. (például bérbeadó felperes bérlőtársak ellen indított per). A Pp. 51. § c, pontja alapján a perbeli követelések hasonló ténybeli vagy jogi alapja esetén is létrejöhet pertársaság (társasház közös képviselője több tulajdonost perel az elmaradt közös költség miatt). A c, pontnál a törvény feltételül szabja, hogy a bíróság illetékessége valamennyi alperesre fennálljon.

A pertársak jogállása [szerkesztés]

Egységes pertársaságnál [szerkesztés]

A pertársak függőségének elve érvényesül: az egyik pertárs cselekménye nem bírálható el a másik perbeli cselekményétől függetlenül.
  • Bármelyik pertárs perbeli cselekményei - az egyezséget, az elismerést és a jogról való lemondást kivéve - arra a pertársra is kihatnak, aki valamely határidőthatárnapot vagy cselekményt elmulasztott, feltéve, hogy mulasztását utóbb nem pótolta.
  • Ha a pertársak cselekményei vagy előadásai egymástól eltérnek, a bíróság azokat a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el.

Egyszerű pertársaságnál [szerkesztés]

A függetlenség elve érvényesül: az egyes pertársak cselekményeit, mulasztásait a bíróság a másik pertárs cselekményére, mulasztására tekintet nélkül bírálja el.
  • Az egyik pertárs cselekménye vagy mulasztása sem szolgálhat a többi pertárs előnyére vagy hátrányára.
  • A határnapra szóló idézést, valamint az érdemi határozatot az abban közvetlenül nem érdekelt pertárssal is közölni kell; a tárgyalás elkülönítése esetén azonban a közvetlenül nem érdekelt pertársak idézése mellőzhető.

Jakab Andor: Tőlem ezért nem kapsz munkát

Én csak akkor adok majd munkát, ha
- Kirúghatlak, ha akarlak.
- Ha az ÁFA legalább 20 százalékra (de inkább 15-re) csökken.
- Ha az állam a legális fizetéseknek "csak" 30 százalékát veszi majd el.
- Ha nem büntetik a több fizetést magasabb arányú elvonással.
- Ha nem a cégeket, hanem az illegális munkavállalókat üldözik.
Amíg ezek nem változnak, tőlem nem kapsz munkát, az hétszentség. Amíg az állam mindenben a korrupciónak kedvez, nem vállalkozok semmire és nem adok munkát senkinek.

Előzmények és a továbbiak!

2011. augusztus 2., kedd

Crosby Stills Nash Young Teach Your Children

József Attila: GYÖNYÖRŰT LÁTTAM

Gyönyörűt láttam, édeset,
elképzeltem egy gyenge rózsát.
Elbámészkodtam s rám esett,
mint nagy darab kő, a valóság.
Ám ez a kő is képletes.
A legjobb, ha mindent kimondok.
Igy oktatnak ügyeletes
és tanulságos napi gondok.
Lám, ösztönöm helyes nyomon
járt, amikor bejött az ember.
„Kikapcsolja a villanyom” -
ez zúgott bennem, mint a tenger.
A kés ott volt az asztalon
- éppen a ceruzám hegyeztem -
ha ezt az embert leszurom,
tudom, mindennel kiegyeztem.
El voltam keseredve. Hát.
Minden sötét és szomorú lesz.
Állat védheti otthonát;
hanem másfajta háború ez.
Fegyvert ragadni gyengeség:
megöl az ellenség és megver
s elszáll rólam a kedves ég.
Jogállamban a pénz a fegyver.
A hadviselés itt ma más.
A hős a kardot ki se rántja.
Bankó a bombarobbanás
s mint fillér, száll szét a szilánkja.
Igy okoskodtam s jónapot
kivánva elhuzódtam oldalt
s este a nyájas csillagok
rámnevettek a teli holddal.
1937. július

2011. július 31., vasárnap

Vándor dalnok


Yusuf (Cat Stevens): Roadsinger
Roadsinger came to town, long cape and hat,
People stood and stared, then closed their doors
As he passed
He strolled the empty street, kids banged on tin cans
Then the panting dogs began to bark
As the Roadsinger sang
Where do you go? Where do you go?
When hearts are closed
When a friend becomes a stranger,
Nobody wants to know.
Where do you go? Oh, where do you go?
When the world turns dark
And the light of truth is blown out
And the roads are blocked.
He stopped by a store, between the barrels and sacks,
A child's face peeped out and gave a smile
And ran back
Behind a misty glass, on a window pane,
A little finger drew a perfect heart
And her name
Where do you go? Where do you go?
In a world filled with fright;
Only a song to warm you,
Through the night
Where do you go? Oh, where do you go?
After lies are told,
And the light of truth is blown out,
And the night is cold.
Roadsinger rode on, to another land
Though the people spoke a different tongue,
They'd understand
They showed him how to share and took him by the hand
Showed him the path to heaven
Through the desert sand
Where do you go? Where do you go?
To find happiness,
In a world filled with hatred,
And tears.
Where do you go? Oh, where do you go?
If no one cares
And everybody's lost,
Looking for theirs.

Holdárnyék

Cat Stevens - Tilk László Géza: Holdárnyék

Refr: A Holdárnyék hűséggel követ, 
bárhová, elmegy veled.
Reménnyel ugrálok míg elhiszem, 
láthatom és ez remek.

Ha valaha talajt vesztenék, 
földönfutóvá lennék, 
ha munkához sem juthatnék,
Ha áááá aaa   
már nem dolgozhatnék…

Ha szemem fényét veszteném, 
világtalanná válnék, 
Többé már nem, láthatnék, 
Ha …áááá aaa 
sírni sem tudnék…

Refr.

Ha többé már nem járhatnék, 
koldusként jajgatnék, 
koldulni sem járhatnék, 
Ha … áááa aaa 
Nem koldulhatnék …

Ha fogaim kihullnának,  
Nem csikoroghatnának, 
Ajkaim bénulnának
Ha … ááá aaa
A szavak elhagynának

/Gitár/

Vajon miként talált rám? 
A hűséges tiszta fény?
Velem maradsz, úgy érzem?
Míg csak  tart az éj! 

Refr.