2009. április 2., csütörtök

Charles Simonyi

Internetes Anonimusz: A hajlott hátú néni

Egy motoros küldte ezt a levelet. Azt hiszem, nem kell hozzá kommentár.

"Túrázásaink során a székelyderzsi Erődtemplom falánál induláshoz készülődtünk, amikor megállt mellettünk egy fekete ruhás, fejkendős, hajlott hátú néni. Egészséget kívánt, majd megkérdezte honnan jöttünk.Amikor válaszoltunk, ezt kérdezte: És Magyarország tényleg olyan szép, amilyennek mondják ? Nem várta meg a választ, hanem hiba nélkül elmondta ezt a verset.

"Járjatok be minden földet,
Melyet Isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:
Szánni kell-e vagy megvetni ?
-Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!
Oly szép ország, oly virító,
Szemet-lelket andalító,
És oly gazdag!... aranysárgán
Ringatózik rónaságán
A kalászok óceánja;
S hegyeiben mennyi bánya!
És ezekben annyi kincs van,
Mennyit nem látsz álmaidban.
S ilyen áldások dacára
Ez a nemzet mégis árva,
Mégis rongyos, mégis éhes,
Közel áll az elveszéshez.
S szellemének országában
Hány rejtett gyöngy
ésgyémánt van !
S mindezek maradnak ott lenn.
Vagy ha éppen a véletlen
Föl találja hozni őket,
Porban, sárban érnek véget,
Vagy az ínség zivatarja
Őket messze elsodorja,
Messze tőlünk a világba,
Idegen nép kincstárába,
És ha ott ragyogni látjuk,
Szánk-szemünket rájok tátjuk,
S áldicsőséggel lakunk jól,
Hogy ez innen van honunkból.
Ez hát nemes büszkeségünk,
Melyről annyiszor mesélünk ?
Azzal dicsekedni váltig,
Ami szégyenünkre válik !...
Csak a magyar büszkeséget,
Csak ezt ne emlegessétek !
Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett,
És ha jőne most halála,
A jövendő mit találna,
Mindenki arról beszélne,
Hogy itt hajdan magyar éle ?
S a világtörténet könyve ?
Ott sem lennénk följegyezve!
És ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvasnák csak felőlünk:
"Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig, lomhán, gyáván.
"Óh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre ?
Mikor ébredsz önérzetre?
(Petőfi Sándor: A Magyar Nemzet)

Majd folytatta: "Mondják, miért írt ez a Petőfi ilyeneket ?" Azután elmondta, hogy 88 éves az idén. És hogy fogadjunk el tőle valamit. A szatyrában volt pár tojás és négy, azaz négy szelet kalács. Ebből kettőt nekünk adott, hogy osszuk el.Egészséget kívánt, és elcsoszogott. Egy büdös kukkot nem tudtunk szólni !!! Én pedig leültem a székelyderzsi Erődtemplom falához, és olyat tettem, ami rohadtul nem illik bele egy 40 körüli, erősen borostás túramotoros imidzsébe. Kijött a könny a szememből. És arra gondoltam, hogy az itthoni, magukat politikusnak nevező, gátlástalan gazemberek,akik személyes érdekharcukkal több kárt okoznak ennek az országnak, mint eddig bárki, csak egyetlen egyszer jönnének el ide, és hallgatnák meg, ahogy egy 88 éves, görbe hátú öregasszony ŐSZINTÉN Petőfit szaval a boltból hazafelé, és négy szelet kalácsból kettőt odaad vadidegen embereknek. Talán elszégyellnék magukat, pont úgy, ahogy akkor, ott, én.Talán elgondolkoznának azon, hogy vajon ki és miért tette őket oda, ahol vannak, és hogy mi dolguk a világban." Olvassa minden igaz magyar lelkű ember ! Jöjjön el a te országod..."

Kapcsolj át!

Itt egy CD. Nem mai. Ám ma is érvényes. Müller Sziámi Péter és Tolcsvay László együttműködésében. Szerzőiségében. Hogy miért jegeztem be? Hát az egyik dal aktualitása miatt. Ez pedig a címadó: Kapcsolj át!
Ha a képre kattintsz, hallhatsz többet is. Ha ide alulra kattansz, úgy a címadót.

Kapcsolj át!

2009. március 31., kedd

Magyarok Szövetsége Nyílt levele Sólyom László Köztársasági Elnök Úrhoz

Tisztelt Sólyom László Elnök Úr!
A Magyarok Szövetségéhez csatlakozott közel 500 civil szervezet, a mozgalomban tevékenykedő több tízezer ember, valamint több százezer támogató nevében kérjük, hogy a küszöbön álló kormányváltással kapcsolatos álláspontunkat megismerni, és elfogadni szíveskedjen:
Mi, a politikai és gazdasági hatalmon kívüli, saját érdekeink és hangunk hallatására alkalmas eszközökkel nem rendelkező, a rendszerváltás veszteseiként pusztán fogyasztói, négyévenként választói, adófizetői célcsoportnak tekintett közemberek úgy gondoljuk, hogy magunk akarunk dönteni saját sorsunkról. Nem másoknak kell megfelelnünk, ez az ország legyen nekünk megfelelő.
Magyarország jelenlegi közigazgatási, pénzügyi, gazdasági, egészségügyi, szociális, nemzetbiztonsági, művelődési, környezetvédelmi, mezőgazdasági rendszerei nem szolgálják a magyar társadalom fenntartható fejlődését.
A magyar nemzet történelmének egyik legnagyobb válságát éli meg napjainkban. Ma a lakosság 1%-át kitevő párttagság által formálisan elfogadtatott programok közül lehet csak választani. A nemzetet alkotó közösségeknek nincs lehetőségük érdekeik képviseletére. Továbbra is pártállamban élünk. A nemzet 99 %-a valós képviselet nélkül maradt. A pártok a jelenlegi jogi és pályázati szabályozással lebénítják a civil szerveződéseket, kettős szigetelő réteget vonva a társadalom és a hatalom közé. A pártok a holdudvarukba vont civil szervezeteket saját, rejtett pártfinanszírozásukra használják, kizárólagos hatalomgyakorlásuk melegágya a korrupciónak.
A társadalmi megosztottság a családokat is szétveri. Az a vezetési gyakorlat, amelyik az elmúlt 20 évben irányította ezt az országot, megbukott.
Vajon miért kell elhinnünk, hogy változatlan keretek között képesek a válság megoldására azok, akik előidézték azt?
Azok a politikai csoportok, amelyek kedvező körülmények között sem teremtették meg a kapcsolatot a társadalommal, hogyan lennének képesek nehéz körülmények között a nemzeti egység megteremtésére? A romlást a jelenlegi rendszer keretein belül már nem lehet megállítani. Alapvető változásokra van szükség.
Egyetértünk Önnel abban, hogy a kormányfő által most alkalmazni kívánt kormányváltás - mint eszköz - mélyen antidemokratikus, az esetleg így létrejövő kormánynak - még a jelenlegihez képest is - tovább csökken a társadalmi támogatottsága. Határozottan állítjuk, hogy egy kormányváltás nem elegendő ahhoz, hogy rendeződjön nemzetünk helyzete.
Vajon értelmes dolog volt-e mindenünket kiárusítani, miközben csak nőtt az adósságunk, értelmes volt-e eladni belső piacunkat, úgy, hogy ma már csak a föld, a víz, a levegő legyen hátra?
Vajon megengedhető, hogy családok százezrei süllyedjenek a mélyszegénységbe, kerüljenek az utcára a hitelválság kapcsán? Vajon tényleg luxuscikk a gyermek? Bizonyára Ön is egyetért abban, hogy az állam vezetésének, az Országgyűlésnek az lenne a feladata, hogy a közösség hosszú távú létezésének feltételeit biztosítsa.
Felmerül bennünk a kérdés: nem kellene-e valamit tenni annak érdekében, hogy a teljes politikai felelőtlenség megszűnjön?
Látható, hogy ez a kor minden téren új válaszokat igényel. Szembe kell néznünk azokkal a súlyos környezeti, népesedési, gazdasági problémákkal, amelyeket évtizedekig halogattunk. Egy előrehozott választás önmagában nem old meg semmit, ha a politikai küzdőtér változatlan marad.
Amennyiben továbbra is a Nemzetközi Valutaalap mindenütt romboló „megoldásait” erőltető elképzelések a meghatározók, és ha az ország továbbra is a külföldi tanácsadók és az off-shore cégek paradicsoma marad, akkor nem történik alapvető változás. Az ország kizsákmányolását irányító külföldi hatalmak egyre súlyosabb megszorításokat kényszerítenek ránk.
Hazánk képviseleti rendszere jelenlegi formájában alkalmatlan arra, hogy a társadalom összefogjon, és ez által felülkerekedjen a válságon. Bármelyik párt veszi is át a hatalmat, továbbra is figyelmen kívül hagyja a társadalom túlnyomó többségének akaratát. A monetáris tőkének túl gyenge kormányfőket egyre keményebb, diktatórikusabb végrehajtó váltja fel.
Tisztelt Elnök Úr!
Ön rendelkezik eszközökkel ahhoz, hogy hatást gyakoroljon az Országgyűlésre. Önnek történelmi feladata, hogy segítse ezt a nemzetet a válság leküzdésében, a fennmaradásban.Kérjük Önt, hogy a - jelenlegi kormányválság megoldásával párhuzamosan - kezdje el a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő, a teljes népesség képviseletére és védelmére alkalmas államrend kialakítását. Kérjük, hogy tegye meg a nemzet érdekeinek megfelelő kétkamarás parlament létrehozásához szükséges lépéseket!
A feladat jóval nagyobb, mint egy egyszerű választás: a demokratikusnak induló, de félrecsúszott rendszert kell újraformálni, olyanra, amely bennünket véd másokkal szemben, nem másokat velünk szemben.
A Magyarok Szövetsége függetlenül attól, hogy lesz-e kormányváltás, vagy előrehozott választás, a nemzet újraszervezésével el fogja érni, hogy megtörténjen a válságot előidéző teljes személyi és intézményi háttér lecserélése. A tét óriási: ha nem hozzuk olyan helyzetbe a jelenlegi huszonéves korosztályt, hogy a családalapításra és a gyermekvállalásra igent tudjon mondani, akkor a magyarság rövid időn belül elveszti a lehetőséget, hogy tovább éljen. A történelem Önre bízta az ország sorsát, és Önön fogja számon kérni mindezt.
Egészséget kívánva, tisztelettel:

Magyarok Szövetsége
http://www.karpathaza.net/node/420

Fájni fog?

Az Öszödi Böszme átadta a stafétát nagybajomi Bajnai Gondonkánknak. Nómen est ómen. Hova is jutottunk? Elvtársakból hírtelen polgártársak, majd bajtársak lettünk? Bizony-bizony Bajtársak. Rapsicok! Húsz év alatt sikeresen kiárusították javainkat. Az újratermelhető nemzeti vagyont közel 90 %-ban átpasszolták idegeneknek. Elvették és lerohasztották üzemeinket, piacainkat, ahová a termékeinket - amíg még termeltünk és szolgáltattunk - szállítottunk. Leépítették véderőnket, a kétszáz ezer fős önkéntes hadseregünket tizedére apasztották és zsoldossá tették, a pénz pórázára fogták. Nehogy már bármely szervezett erő megvédhesse az övéit. Enkezével kötött kéveként 50 ezres pénzpórázos rendőrséget és 10 ezres adószedő népséget raktak a nyakunkra. Megfosztottak javainktól, jogainktól! Lám! Lényegében rapsiccá tették a népet. Nem halászhat, nem vadászhat, nem gyűjtögethet, sőt még csak nem is termelhet, mert minden másé. Kié is? A külföldi befektetőké? A múltiké, amelyek az első fuvallatra húznak ki az országból munkanélküliek tömegét hátrahagyva? Az ünnepelt munkaadók?
És mindazok, akiknek mindezt "köszönhetjük", akik eladósítottak bennünket, akik egy tál lencséért elragadták jogainkat, most azzal jönnek, hogy fájni fog? És mindenkit érint?
Hát úgy legyen! Első sorban a tolvajokat és a csalással szerzett vagyonokat érintse hát Isten Ostora, a Válság!
Viccesen: Kohn a cégvezető, Grűn a főkönyvelő.
Grűn: Főnök gáz van! Hiány van a kasszában. Mit csináljak?
Kohn: Tedd vissza!!!
Úgy van! Tegyétek csak szépen vissza, amíg még önként is lehet. Mert a vagyonelkobzás az fáj csak igazán.

Csodálatos világ

Elaludni készül a nyár

A királyfi három bánata