2014. január 6., hétfő

A Devizaadósok Igazsága programozott - devizaadósság analízis - oktatás

Mottó: Márai Sándor: Az ellenségről
"Vannak a közömbösek, a barátok, az ellenfelek, akik valamely eszme vagy meggyőződés, vagy érdek parancsszavára harcolnak ellened. Ez az emberi élet rendje, csak így van szép feszültsége az életnek: barátok és ellenfelek között, a közömbösök nagy tömegében. S aztán van az ellenség. Nem ellenfél ő több annál. Mintha a végzett kijelölt volna kettőtöket egy párharcra, melynek nincs oka értelme. Tudsz róla, ahogy ő is tud felőled, noha az élet, a pálya semmilyen területén nem keresztezed útját. Gyűlöl téged, kenyeredre, életedre tör: soha sem vétettél ellene. Egy életen át kerülitek és keresitek egymást. Mit tehetsz ellene? Mindenekelőtt iparkodj megérteni. Ő az egyensúly életedben. Máskülönben suta lenne életed küzdelme. Szükséged van reá. Le kell győznöd magad, hogy őt legyőzhesd. Meg kell ismerned az igazságot, hogy igazad legyen vele szemben. Jobbnak kell lenned, mert ő gonosznak hisz és hirdet téged. Isten őt jelölte ki társadul a földön. Közös vállalkozásotok van, mint a bajvívónak. Ne döfd le idő előtt, egyáltalán ne döfd le. Ő tanít meg élni, harcolni, védekezni. Tudjad, hogy szükséged van reá."

A Devizaadósok Igazsága  programozott kárérték számítási oktatás
2014.01.11-el (60. születésnapomhoz kötötten) megkezdem - barátaimmal - a devizaadósok igazságának a kifejtését 
- Videokonferenciák útján. 
- Élő előadások formájában
Célom az, hogy a lehető legteljesebb körben ismertessem és bizonyítsam (bizonyítsuk) azt - bíróság előtt is - hogy az úgynevezett deviza-elszámolású kölcsön egy hibás termék és megjelenése óta az ilyen kölcsönszerződésekkel rendelkezőket súlyos, egyben számszerűsíthető károk érték. További célom az, hogy kikényszerítsük a deviza-nyilvántartású kölcsönt folyósító bankok tisztességes elszámolását és ezeknek a  szerződéseknek a módosítását, avagy megsemmisítését, egyben megalapozzuk a kártérítési eljárásokat. Első és legfontosabb lépésnek azt tartom, hogy a sortársakat ne az érzelmeik vezéreljék, hanem az értelem, tudatosuljon bennük élethelyzetük, azaz ők tartoznak-e és mennyivel, avagy nekik tartoznak a kölcsönt folyósítók és mennyivel. Meg tudják fogalmazni mind a banknak egyezség esetére, egyezség hiányában pedig az ügyvédnek, a bírónak jogos követeléseiket. Ez lehet az alapja ugyanis minden továbblépésnek, ebből a tarthatatlan helyzetből. Ez lehet az alapja a tisztességes elszámolásnak, a kártérítésnek. Igaz ügyében csak az a devizaadós nyerhet, aki tisztában és tudatában van jogos követelésével, ugyanis ez ami érvényesíthető törvényes úton az EU-ban. 

A tervezett programozott oktatás - devizaadósság analízis - fő fejezetei

1. Élethelyzet minősítés, diagnózis
2. A kárérték számítás elvi alapjai
3. A kölcsönszerződések
4. A hiteltörténeti kimutatások
5. A referencia forint kölcsön
6. A kárérték számítás
6.1. A társadalmilag igazságos metodika, módszer
6.2. A teljes semmisség jogkövetkezményei
6.3. További, számításba vehető - ismert -  metodikák
7. Példatár