2009. december 31., csütörtök

Szabadnak lenni

Kivonat 
Majtényi László: JOBB INTÉZMÉNYEK, MINT EMBEREK URALMA ALATT ÉLNI c. írásából: Több száz éves tétel a kiindulópont: jobb intézmények, mint személyek uralma alatt élni. Hogy miért jobb? Mert ahol a szeszély az úr, ott nincs szabadság. Mert az intézmények kevésbé szeszélyesek, mint a személyek. Erősebb, fogalmi tisztaságra törekvő megfogalmazásban: a személyek szeszélyesek, az intézmények nem azok. (Láttunk persze, ahogy karón varjút, szeszélyek által rángatott intézményt, sőt szeszélyből, indulatból létrehozottat is, de ez most mellékszál.) Azt hiszem, leírható az európai társadalomtörténet úgy, mint ennek érvényre jutásának története. Gyökerei a középkorig nyúlnak vissza: magának az Aranybullának és a korabeli Európa hasonló irományainak intenciója már ez volt, de még a királyi korona közjogi értelmezése is Budán, Prágában vagy Londonban; ne képzelje már a szuverén, hogy övé az ország. A gazdag magyar közjogi hagyomány a tudatlan nagyzolás, a nagyhatalmi romantika helyett az alkalmazkodóképességet, a belátást segítheti. A magyaroknak már a XIII. század óta egyik legfőbb gondjuk volt, milyen szerződést kössenek királyaikkal.
A választópolgári akarat tisztelete
A választópolgár ma azt látja, hogy az intézményeket a személyes önzés rángatja ide és oda, és ez az önzés arctalan. És azt hallja, azt olvassa, sőt tapasztalja is, hogy az arc nélküli intézményekből lopják szét az országot. Mondjuk, nem azt kapta, amit ígértek neki. Csodálkozhat-e bárki, aki az elmúlt nyolc évet itt leélte, hogy a választópolgár legközelebb az ellenzéket juttatja kormányra? Vajon ésszerűen tehet-e mást? A bal-liberális közvélemény, ha éppen nincs kormányon, szeret azonnal fasizmust kiáltani. Ez olyan, mint a farkast kiáltó pásztorfiú a mesében. Rosszhiszem, önzés és gyávaság. A képlet pedig eléggé egyszerű. Az ország a pártállam megszemélyesített hatalmasságai elől - mely, mint láttuk, szeszélyes; rendszert váltva, az alkotmányos forradalomban új köztársaságot alapított - intézmények védelme alá húzódott, majd a személyes felelősséget eltüntető züllött intézményekben csalódva - húsz év múltán - most inkább újból megszemélyesítené a közhatalmat. Ezzel még nem a jogállami forradalmat váltja le, legfeljebb a Harmadik Köztársaságot. A választópolgárok sokasága mindennapi tapasztalata alapján véli most úgy, hogy akkor legalább legyen arca a hatalomnak. Noha ezzel a választással - a lelkekben már régebben elbukott - Harmadik Köztársaság kevés számú híveinek egyikeként nem értek egyet, ettől még teljesen érthetőnek is tartom. A választópolgárok egy másik, ugyancsak jelentékeny sokasága egyébként sem túl nagy várakozással tekint a választások elé, sokan újból csak valami ellen fognak szavazni, és, ahogy lenni szokott, rövidesen újból csalódottak lesznek. A kelet-közép-európai történelemben ez afféle libikóka, a személyes tekintélyben csalódott közösség az intézmények védelmét érzi megnyugtatóbbnak, az intézményi züllés elől pedig az atyai gondoskodásban keres menedéket. De nem jó sehogy sem. A teljes írást itt találod!
Kommentár: Érdemes elolvasni az írást és elmerengeni! Bár - mint tudjuk - madarat tolláról és fát gyümölcséről,  az önmagukat liberálisnak identifikálók is monhatnak - és mondanak is - figyelemreméltót és igazakat is.  Például: "A választópolgár ma azt látja, hogy az intézményeket a személyes önzés rángatja ide és oda, és ez az önzés arctalan."  Mi Több! Arcátlan!  "És azt hallja, azt olvassa, sőt tapasztalja is, hogy az arc nélküli intézményekből lopják szét az országot." Bizony ám, és azt is tudjuk kik. Kik vizet prédikálnak és bort isznak, akik fasisztáznak, antiszemitáznak, rasszistáznak, terroristáznak. A "bal-liberális közvélemény" - és a Globális Pénzdiktatúra - által hatalomra juttatott Arcátlan Gengszterek! Nagy igazság bizony az, hogy a jogon alapuló intézmények léte és működése maga a jogbiztonság. Ám az is igaz, nem mindegy  milyen is az a jog! Kiknek kedvez és kiket sújt?
Az a jogrend, ami mára hazánkba beimportálásra került - nem mintha a régebbi jobb lett volna -  az e tájon bizony az idegen, a tolvaj, az ingyenélő, a haszontalan, a deviáns útját egyengeti.  A jogokból, vagyonból és a pénzből kitaszított  lassan indiánná, palesztinné degradálódó magyar népesség tömegeit kiszorítja, még otthonaikból is kiforgatja, földönfutóvá teszi. 
Minden "jóból" megárt a sok! Túl nagy itt már az a bizonyos "szabadság", főleg ha az a másoké. 
- Mit ér a szabadság jogok, vagyon és pénz nélkül?
- Milyen szabadság - s jog - az, ahol a buzik méltósággal parádézhatnak és vonulhatnak, míg a Magyar Gárdát törvényen kívül helyezik?
- Milyen szabadság - és jog - az, ahol a hungarofóbok, az arctalanok ( törvénybe vésetten azonosíthatatlan zsidók, cigányok, illetve  egyéb idegen identitások és ügynökök) kéz a kézben a tömegkommunikációban a magyarságot lefasisztázhatják  lerasszistázhatják saját hazájukban? Ahol nem bűn a magyarellenesség (hungarofóbia), ahol a hazafit lehungaristázzák, na és ahol a "legfőbb bűn" az antiszemitizmus? 

2009. december 29., kedd

Egy újabb hungaricum?

APEH Ingatlanadó-kalkulátor csak januártól


Azért ez az APEH Ingatlanadó-kalkulátor pestiesen szólva nem semmi. Biztosítok egy szolgáltatást, melyre semmi jogi garanciát nem adok, ám megígérem, ha rossznak bizonyul nem büntetem meg az azt igénylő és regisztrált delikvenst. Vannak olyanok, akik szerint ez egy olyan hatalmas vívmány, hogy nevezni kéne a világörökség részévé, de legkevesebb az lenne, ha a hungaricumok sorába emelnék.
Az APEH úgy tűnik 2010. január 1-jén teszi mindenki számára elérhetővé a „hivatalos” ingatlanadó-kalkulátort a honlapján. Az adóhatóság november15-re, majd ezt követően egy hónappal későbbre tervezte a számítógépes rendszer elindítását, de híradások szerint a program tesztelése elhúzódott. Ennek kapcsán érdemes egy pillantást vetni az Internetes elérés lehetőségére is. A itt látható diagramm szerint ma Magyarországon a lakosság – azaz a tulajdonosok - felének adott a lehetőség az APEH szolgáltatás igénybevételére.
Ingyenes lesz a lekérdezés
A kalkulátor használata során a lekérdezés ingyenes lesz, és mintegy 5 percet vesz majd igénybe szólnak a híradások.  Egy űrlapot kell kitölteni. „A kitöltése során meg kell adniuk az ingatlannal kapcsolatos főbb adatokat: címet, alapterületet, az épület korát, a felújításának idejét, a közművesítés szintjét és a lakás komfortfokozatát, a lakószobák tájolását és fekvését, valamint az ingatlan fajtáját, illetve megközelíthetőségét” - számolt be korábban Szollár Domokos kormányszóvivő. Az érdeklődők automatikusan e-mailben kapják meg a végeredményt, azaz az ingatlan becsült forgalmi értékét.

Érdekesség?
Ha az adózó az adóhatóság által becsült adatot tünteti fel a bevallásában, akkor az APEH az ellenőrzés során akkor sem bírságolja meg, ha később, az ellenőrzés során esetleg magasabb értéket állapítana meg. Az többek szerint érdekes az, ha az APEH kalkulátor téved, akkor nincs bírság, ha a tulajdonos, akkor van. Bár ne legyünk telhetetlenek! Hatalmas demokratikus vívmány, hogy az APEH kvázi elismeri, hogy ő sem tévedhetetlen és a piaci forgalmi érték megállapításához szakemberek helyszíni szemléjére van szükség. Természetesen az is megér majd még egy misét, ha az ilyen helyszíni ellenőrzések törvényessége kerül a fókuszba, hogy a helyszíni ellenőrzést végző APEH munkatársak rendelkeznek-e a vonatkozó Lakástörvény szerinti szakmai képesítéssel.
Jövőre kell először bevallani
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakán döntött a nagy értékű vagyontárgyak után fizetendő adóról szóló törvényről, a vagyonadó bevezetéséről, amely szerint 2010-től egyes lakóingatlanok, a vízi és légi járművek, valamint a nagy teljesítményű személygépkocsik után adót kell fizetni.
A vagyonadót először 2010-ben kell bevallani a 2010. január 1-jén érvényes tulajdonlást alapul véve, befizetni pedig két egyenlő részletben kell, először az szja-val egyidejűleg a bevallás benyújtásával, majd szeptember 30-ig.
A jogszabály szerint minden lakóingatlan adóköteles, ám mentesség illeti meg a tulajdonost, ha a lakás forgalmi értéke 30 millió forint alatt van, és életvitelszerűen benne lakik. Szintén mentesül a második lakóingatlan, ha a forgalmi érték 15 millió forint alatt van; a harmadik - és e feletti számú - ingatlan esetében azonban a 15 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó lakás után is adózni kell.
Fogadtatás
Az APEH Ingatlanadó kalkulátora várható piaci megjelenése nem jár közönségsikerrel. Egyfelől a már jelzett Internet penetráció hazai szintje jelzi, hogy a választott megoldás messze nem nevezhető teljes értékűnek. Az APEH „segítség” nem jut el a tulajdonosok teljes köréhez. Részmegoldásnak is nevezhetnénk, ha „megoldás” lenne. Arról viszont szó nincs hogy megoldásnak nevezhessük, ugyanis mind az ingatlanszakmában, mind az érintettek körében masszív az ellenállás.  A lakóingatlanok forgalmi értéke ilyen módon történő „megállapításának” az ingatlanvagyon-értékelők és szakmai szervezetei masszívan ellenállnak, szakmai érvek sorára hivatkozva, ami – mondhatnók szokásosan - jól érzékelhetően nem érdekli a pénzügyi kormányzatot.
A lakosságban, azaz a tulajdonosokban sem teng túl a bizalom arra nézve, hogy az APEH Ingatlanadó kalkulátorba bepróbálkozásuk regisztrációt nyer. Ilyenkor a negyvenes ötvenes éveiken túl lévők újra érezhetik azt a kissé hányásra ingerlő gyomorszorító érzést, amit anno a szocializmusnak nevezett, ám lényegében tervutasításosnak nevezhető szovjet félgyarmati sor idején érezhettek a határátlépések idején, még akkor is ha éppen nem is volt félnivalójuk. Márpedig ma kis hazánkban kinek nincs félni és félteni valója?
Buktafa?
Láthatóan és jól érzékelhetően nincs szüksége a pénzügyi kormányzatnak a civil szervezetek szakmai  véleményére sem – igényeljék azt a protokollt betartva mint a MAISZ, avagy tréfásan ahogy a MIÉSZ - nemhogy a piaci tapasztalatokra és civil szakmai kontrollra, ahogy a KIVOSZ. Rosszmájúak szerint előre borítékolható az APEH Ingatlanadó kalkulátor bukása, éppen a fent jelzett szakmaiatlanság és idegenkedés okán, ahogy az az úgynevezett Luxusadónál is.

2009. december 28., hétfő

Rágalomról, gonoszságról


A rágalom elleni védekezés mûvészete:
nem törődni vele.
Harcba szállni vele káros és a
legelőnyösebb esetben is hátrányos.
/Baltasar Gracián/

A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt:
Hát bolond, aki a pletykára hederít.
Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,
S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hitvány.
/Moliére/

A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.
/Albert Einstein/


2009. december 27., vasárnap

... a hős már semmit se tehetett ...BÖLCSESSÉGEK

A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyûlölködő. A gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős. Fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitelik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is azt hirdeti a látszat. Miért nem? Mert a Világ anyja a Természet, s a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj. Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez Téged s elcsúfítja a világot.
Wass Albert

2009. december 19., szombat

Subscribe - Contradictions EP


Subscribe tíz év alatt összerakott magának egy olyan karriert, amit Magyarországon, angol nyelven, metálzenében még senki nem tudott: teltházas fővárosi és vidéki koncertek, igazi, masszív rajongótábor. Talán a Freshfabrik volt ennek a közelében korábban, de ők elcsúsztak később. Nem tudom biztosan, hogy a Subscribe is el fog-e, de az tuti, hogy mivel ők barátok (és tényleg, ez nem vicc, látszik, de erről később), így az biztosan megmarad, ami nekik öröm, ha meg közben csinálnak jó lemezeket, koncerteket, akkor nekünk is jó. Mindez a most megjelent jubileumi DVD-n is elhangzik, de nem csak képes anyag van a csomagban.
Továbbiak a  Lángoló gitárokon
További dalok az új albumról itt!!

Köszöntő

2009. december 18., péntek

Ingatlanmikulások - Pénzügyminisztérium 1:0Mit is jelent egy fél (avagy egy) tucat ingatlanmikulás határozott kiállása? Ugye?
Hatalmas figyelemmel várjuk a fejleményeket... most aztán igencsak.

Nosztalgia, Nekem a Balaton

Kik és mit akarnak az Ingatlanmikulások?


Álhírek, szalagcímekben:
Percről percre.
Blikk1' : Mi a baj az Ingatlanmikulásokkal, akik ingyen ebédet osztottak? Hogy mégis van ingyenebéd?
Blikk2' : Az Ingatlanmikulások elették az ingyenebédet a hajléktalanok elől? Vagy mégse?
Blikk3' : Elkószált Mikulások a Pénzügyminisztériumnál?
Blikk4' : Hova tűnt az Ingatlanmikulások puttonya és a hócipője?
Blikk5' : Tele lett az Ingatlanmikulások Hócipője. Se a jobb, se a bal nem kell nekik. Egyiksem.
Blikk6' : Ingtalanmikulások kószálnak a városban és a minisztériumok környékén ólálkodnak. Állítólag új hócipőket kutatnak, mert a régi az tele lett. Vigyázat! Ingyenkonyhákon is feltűnnek!
Blikk7' : Az Ingatlanmikulások bebizonyították, hogy igenis van ingyen ebéd. Mi különbözteti meg az Ingatlanmikulást az Ingómikulástól?
Blikk8' : Az Ingómikulások csatlakoztak az Ingatlanmikulásokhoz és az ingyen ebéd mellé ingyen italt is követelnek petíciójukban.
Blikk9: Él a mikulásszolidaritás! Ingatlanmikulások ingyen ebédet osztottak az Ingómikulásoknak.
Blikk10' : Ki lehet Ingatlanmikulás? Mindegyik mikulás, vagy Egyiksem? Lehet-e párttag aki Ingatlanmikulás? Bárki lehet bármilyen mikulás?
Blikk11' : Ki a komolyabb mikulás? Az Ingatlanmikulás, az Ingómikulás, vagy a Nyárimikulás?
Blikk12' : Akkor most az Ingatlanmikulások nyári mikulások vagy téliek, ha nem December 6.-án lépnek fel, hanem December 11-én? Milyen mikulás az amelyik késében van? Szökésben vannak?
Blikk13: Mit akarnak az Ingatlanmikulások?

Megtalálták a választ, egy MTI Hírben

Csali mese: Az Ingatlanmikulás hócipője
Hol volt hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy Béla a sok békés Béla között. Ez a Béla gondolt egyet, hogy ő bizony felcsap Ingatlanmikulásnak, nem lesz ő már olyan békés Béla mint a többi.   Igen ám, de ez az Ingatlanmikulás nem rénszarvasszánnal közlekedett - ahogy az igazi - hanem hócipőben. Történt egyszer, hogy tele lett mindkét hócipője. Fogta magát hát és elment a minisztáriumokba, ajándékot  és virgácsot vitt magával. A minisztériumokban ilyet bizony még nem láttak. Csodálkoztak is rajta. Hivatlan, és ráadásul Ingatlanmikulás? Na ezt az esetet jól megírták még az újságok is, bemutatta a tévé. Majdnem olyan  meglepő és mulatságos volt, mint a Rátóti Legényanya.
Telt múlt az idő. És az Ingatlanmikulás megint gondolt egyet. Ő már komolyan veszi ezt a minisztériumokba járást. Újra elment. Megint csak néztek nagyon - hogy az Ingatlanmikulás visszatért - pedig ők már azt hitték ez is olyan, mint a budai kutyavásár -  és megint csak bekerült az újságokba, meg a tévébe.
Telt múlt az idő és az Ingatlanmikulás  bizony - mert három a magyar igazság és Ludas Matyi is ugye - harmadjára is csak elment a minisztériumokba. (Már nagyon tele volt a hócipője. Oly annyira, hogy nem kellett neki sem a bal, sem a jobb. Egyiksem. Na erre a gondolatra még pártot is alapított.)  Megint csak nézték, csodálkoztak és megint csak bekerült az újságokba és a tévébe. Senki sem tudta, hogy ezek az Ingatlanmikulás - na és a továbbiak egy féltucatnyian -  miért járnak oda, ahova nem hívják őket.
De lám.  Harmadjára megtörtént a csoda. A Pénzügyminisztérium képviselője - a tévéképernyőn is jól láthatóan - megigérte az Ingatlanmikulásoknak, hogy hívni fogják őket. Na ennek örömére az Ingatlanmikulások meg is hívták ebédre az Ingómikulásokat. Mert létezik még a mikulásszolidaritás.
Na mi ebből a tanúlság gyerekek? 
Addig jár az Ingatlanmikulásság a minisztériumok elé, míg meg nem igérik, hogy hívni fogják. /És vajon mit visz a puttonyában?/

2009. december 12., szombat

József Attila: Modern szonett


Az ember él, habár üres a kamra
s a dobozokban semmi élelem.
Életben tart a halálfélelem.
(E nehéz percben ismerek magamra.)

Most sajnálom (de ezt is lenyelem),
hogy nincs isten, ki gondoljon kinomra
és azok szemét ujjával kinyomja,
kik elnézik, hogy nincsen kenyerem.

Büszke nyomorúlt voltam én! Ma már
belátom, csak a csökönyös szamár
büszke, amikor szaggatja az ostor,

meg az ujonc, ki első ízben posztol,
meg a gyermek, kit dícsér a tanár
és otthon édes meggybefőttet kóstol.
1935. máj.

Eszterünk szülinapi köszöntője

2009. december 4., péntek

A Magyar Gyalázat Napja: December 5.2004. December 5-én a Magyar Köztársaság szavazásra jogosult állampolgárainak többsége, megtagadta a köztársaság határain túli testvéreitől a kettős állampolgárságot. Magtagadta a testvériséget, magyarságát. IQ=50

Ádi és a Mikulás

Télapó a másodikon

Hadd főzzek ma magamnak ...

IQ


Egy férfi bemegy egy bárba, ahol a kiszolgáló egy robot. A robot megkérdezi tőle:
- Mit kér, Uram?
- Egy Martinit.
- És mennyi az IQ-ja, Uram?
- 168.
Ezután a robot elbeszélget vele a fizikáról, az orvostudományról és az űrhajózástól.
A férfit nem hagyja nyugodni a kíváncsiság, ezért később visszamegy a bárba. újra Martinit kér, és amikor a robot az IQ-ját kérdezi, azt válaszolja, hogy 100. Ezután jól elbeszélgetnek a fociról és az időjárásról. A férfit még mindig nem hagyja nyugodni valami, ezért harmadszor is visszamegy:
- Mit kér, Uram?
- Egy Martinit.
- És mennyi az IQ-ja, Uram?
- 50.
A robot közelebb hajol:
- 2010-ben is az MSZP-re szavazunk, ugye?

Nyócker 2400

2009. december 3., csütörtök

XXI. század - a legendák velünk élnek


RTL KLUB 2009.12.08. 23:20
A történelem nem unalmas, legfeljebb rosszul írják. Teljességre, azaz a összefüggések mindenre kiterjedõ feltárására aligha van mód, nem csak az adatok hiányossága, hanem az élet rövidsége miatt is. A részletek azonban sokat mondanak el, mint ahogy egy-egy mondat, egy-egy gesztus sokat árul el az emberrõl. Az anekdoták fontosak hát - három kis történet már jellemez egy embert, egy kort. Ezeknek a történeteknek a segítségével akarja bemutatni a történelmet a XXI. század, ahol a legendák velünk élnek.

RTL KLUB XXI. század műsora

Megjegyzés: A műsorban volt munkásőrök (is) beszélnek a Munkásőrségről.

2009. december 2., szerda

A magyarság ereje a családban van – Beszélgetés Böjte Csaba atyával


"Elanyagiasodott világunkban ünnepeinket is egyre inkább a fogyasztás jellemzi, a csendes várakozást elnyomja a reklámok hangereje, a bevásárlóközpontok zaja, az ünnepi pillanatokat mérgezi a ránk zúduló információáradat a világválságról, az influenzajárvány aktuális adatairól, sokunkat pedig szorongással tölt el az ünnep utáni jövő bizonytalansága. Böjte Csaba ferences szerzetes azonban más szemmel és lélekkel figyeli a világot. Adventi beszélgetésünkben Csaba testvér szerint az ember, a család a megoldás kulcsa, ami nyomán nem csak szebbé tehetjük ünnepeinket, és tartalmasabbá hétköznapjainkat, hanem optimistábban láthatjuk a magyarság jövőjét is"

Továbbiak....

Nagytérségi bűncselekmények: H1N1

Internetes Anonimusz észrevétele

A „hazai” oltóanyagot tehát egy olyan cég gyártja, amelybe a magyar állam milliárdokat pumpált kétes, átláthatatlan és titokként kezelt körülmények között, tulajdonosai pedig rejtőzködnek, és ezáltal nagyjából a drogkereskedők által kínált szerek és a kéretlen reklámemailekben hirdetett hamis potencianövelők előállítóival vállalnak azonos mértékű - azaz semennyi - felelősséget a termékeikért.A különbség csak annyi, hogy a pilisborosjenői oltóanyaggyár mögött álló titokzatos drogbáróknak a magyar állam választott tisztségviselői és egészségügyi hatósága a dílerei. A dílerkérdés pedig közismerten bizalmi ügy, a H1N1-oltást elutasítók magas aránya az egész magyar állam iránti totális, és sajnos teljesen racionális, észérvekkel alátámasztható bizalmatlanságot tükrözi.
Kommentár: Már vizsgálják a jelenséget. Főszabály: ahol titkosítás van, ott svindli is van. 


2009. november 30., hétfő

Kistérségi bűncselekmények

A magyar abszurd egy figyelemreméltó alkotására hívom fel a figyelmünket, Szöllősi Anna (Pancsi) műhelyéből.

Folklore Crimes from Anna Szollosi on Vimeo.

2009. november 25., szerda

H1N1: Összeesküvés elmélet, avagy oknyomozás?


Kivonat: "Egy számháború vesztese
Mivel a külföldi vakcinák nagyon drágák 4-6 ezer Ft ezért Magyar vakcinát kell adni honfitársainknak. A 6 millió db oltóanyag beszerzésének igénye hogyan jött ki?
Az Omninvest külföldi értékesítései után 14% a Magyar államot illeti. Csakhogy senkinek sem kell a magyar oltóanyag még ingyen sem.
A beszerzés forrásigényének maximum 10%-a terhelheti a 2009 költségvetést, a 2010-es költségvetést nem terhelheti. Akkor ezek szerint a következő kormány fogja ezt a tételt is elszámolni.
6 millió db oltóanyag beszerzése 1102,5 Ft/db megállapitott áron összesen 6,615 Milliárd Ft forrást igényel. Úgy tervezték, hogy 4 millió db-ot téritésmentes felhasználásra 2 millió db-ot nagykereskedelmi forgalomba helyeznek. A vakcina 50%-kal növelt áron kerül a forgalmazókhoz, ami 1652,8 Ft/db-ot jelent 2 millió oltóanyaggal számolva 3 milliárd 307,6 millió Ft bevétel. Ebből következik, hogyha az állam értékesiteni tudja a 2 millió db vakcinát, akkor a maradék 4 millió oltóanyag ára csak 3 milliárd 307,6 millió Ft ami 826,9 Ft/db egységárnak felel meg. Természetesen az állam nem képes finanszirozni a teljes vételárat, ezért hitel felvételéhez kénytelen folyamodni, amit beleépítettek a nagykereskedelmi árba ez konkrétan 10%-kos árnövekedést eredményez, ami azt jelenti, hogy a vakcina végső nagykereskedelmi ára 1819,2 Ft/db.

A kormánynak mindenképp el kell adni, az Omninvest oltóanyagát, mert az abból bejövő haszon finanszírozná, az állami felhasználást. Tehát az államnak egyértelműen célja és feladata a 2 millió vakcina eladása ellenkező esetben a költségvetést a teljes vételár és a kamatok terhelik. De ha hitelt kell felvenni ahhoz, hogy finanszírozni tudja az állam a vásárlást akkor az a 6.615,2 millió forinton felül plusz 10%, tehát az összesen 7,276 milliárd Ft.

A térítésmentes vakcinákat 3 hullámban vásárolja meg az állam. Az első 727 ezer darabot 2009.október 1. és 2009. december 31. -e között. A másodikat 1 636 500 db-ot 2010. március 31. fizetési határidővel. Az utolsó 1 636 500 db-ot 2010. április 30. határidővel. Ami összesen 4,2 milliárd Ft-ot jelent."


Kommentár: Döbbenetes állítások!

2009. november 22., vasárnap

Gesztusaink

Ez a kis jelenet így és ebben a formában soha el nem hangzott, ám külön-külön igen.
(Szereplők: Apai nagyanyám, a Lizi.  Én, illetve Ádi unokám, a Főnök.)
Én: Mama. Aztán hogy is vót az a papával.
Lizi: Tudomisén?
Én: Naa...
Lizi: Hát ... a János mindig azt akarta.
Főnök: Pesze.A szövegértéshez kattanj ide!

Dr. Tihanyi László: Sertés vagy új influenza

Most, amikor tetőzik az influenza pánik, és nyolcvanszor annyi Tamiflu-t vettek pár nap alatt a patikákban, mint egész télen, még egyszer mindenkit arra kérek, gondolkodjon el az alábbiakon. A Tamiflu a kínai csillagánizs kivonata, alapvetően Qercetint és Sikiminsavat tartalmaz.

Bertelli professzor már évekkel ezelőtt felfigyelt arra, hogy a jó minőségű fehérborok Qercetint és Siliminsavat is tartalmaznak, 30-40 mg-os mennyiségben literenként. A Tamiflu hatóanyaga kapszulánként 75mg.

Azonban van a fehérbornál sokkal jobb Quercetin forrásunk is, az áfonyaféleségek. 100 gramm tőzegáfonya 150 mg Quercetint tartalmaz!! Ezt semmilyen zöldség vagy gyümölcs meg sem tudja közelíteni. Az influenza vírusa RNS vírus, tehát benne az örökítő anyag nem DNS. Ahhoz, hogy egy sejtet megfertőzzön, szükséges egy enzim, az RNS függő DNS polimeráz, aminek a segítségével a vírus a genetikai anyagát beleírhatja a megtámadott sejtbe. Nos, ezt az enzimet gátolja erősen a Quercetin. Azonban a vírusnak le kell győznie még egy akadályt, nevezetesen be kell jutnia a sejtbe. Ehhez egy neuraminidáz nevű enzimet használ, amit hatékonyan roncsol a sikiminsav.

Sikiminsav nem csak a fehérborban van, hanem szinte minden növényben jelen van, ahol aromás aminosavak szintézise folyik a pentóz foszfát ciklus, ill. a Calvin ciklus során. Ebben a bonyolult biokémiai folyamatban a Sikimnsav kulcsszerepet játszik. A Sikiminsav úttal nem untatok senkit, de igen sok fás szárú növény meglehetősen gazdag sikiminsavban.

Tehát ha a fehérbort kiegészítjük pl. citromos teával (ha lehet fehér teával), akkor a teából epicatechin, epigallocatechin, míg a citromból fisetin, hesperertin, narigin kerül be a szervezetünkbe.

Vagyis a terápia: citromos tea, fehérbor (lehet forralt is) és tőzegáfonya kapszula.

Most vizsgáljuk meg közelebbről a tehén kolosztrumot. A kolosztrum az adaptív immunválasz központi molekuláit, az immunglobulinokat (IGg, IgA, IgM) kifejezetten magas koncentrációban tartalmazza. Ezek egy része ott helyben, a bélcsatornában fejti ki hatását, míg egy kisebb része ma még nem tisztázott módon felszívódik és bekerül a keringésbe. Olyan enzimeket is tartalmaz (pl. laktoferrin), ami gátolja a baktériumok és egyes vírusok szaporodását is.

A H1N1 vírus régi ismerősünk. Idén is itt járt köztünk egy variánsa, amit sokan elkaptak, ill. a védőoltásnak is részét képezte. Ezért valószínűsíthető, hogy a két H1N1–el szemben bizonyos mértékű kereszt védettség is kialakulhat, azaz nem vagyunk teljesen védtelenek ez ellen az új variánssal szemben (az oltottak, ill. a korábban fertőzöttek vonatkozásában).

Ne feledjük, nem pusztulnak százmillió számra a sertések, tehát nem igaz az az állítás, miszerint ez egy új fajta vírus, mivel ők igen hatékonyan, tünetmentesen védekeznek ellene. Gondoljunk a korábbi évek madár influenzáira, ahol a szárnyasok is tömegesen pusztultak el, mert az egy valóban új törzs volt, ami ellen nem tudtak védekezni. Itt messze nem erről van szó!!!

Kézmosás, áfonya kapszula, citromos fehér tea és kolosztrum. Felnőtteknek napi 2dl jófajta fehérbor, és szemben a Tamifluval, ez bármikor elkezdhető és egészség károsodás nélkül fogyasztható. Ha pedig nem kapjuk el egyáltalán az influenzát, akkor is nagyon jót tettünk a szervezetünknek. Váljon egészségünkre!

Forrás: http://www.drtihanyi.hu/sertes-vagy-uj-influenza-new80/


2009. november 19., csütörtök

Karnyújtásnyi Balaton

A Boglári Általános Iskola diákjainak felhívása
VEZETŐKNEK, KÖZÉLETI EMBEREKNEK, CIVILEKNEK, GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS CSOPORTOKNAK-MINDEN BALATONT SZERETŐ EMBERNEK!
Mennyi élménnyel, mennyi szépséggel és értékkel ajándékoz meg bennünket a Balaton! Legyen hát minden évben egy nap, melyen méltóan megünnepeljük!

Az első ünnepnap legyen emlékezetes közösségi élmény!

2010. május 15-én, szombaton 14 00- kor,

alkossunk a Balaton körül élőláncot, ugyanabban a pillanatban énekeljük el együtt a „Széles a Balaton vize” kezdetű népdal első két strófáját! Ha szereted a Balatont, kérlek nyújts kezet, hogy álmunk valósággá váljon!

Tisztelt Balatont Szerető!
Ha azonosulni tudsz iskolánk diákjainak kezdeményezésével, kérlek, segíts abban, hogy a településedre jutó partszakaszon, vagy kerékpárúton, az élőlánc folyamatos legyen. Szeretnénk a sikeres rendezvényt világrekordként bejegyeztetni. Ne csak a rekordról szóljon ez a nap, legyen valódi ünnepe a Balatonnak: szervezzünk találkozókat, a településeinket szerető híres emberekkel, rendezzünk gyermekeink és szüleik számára vetélkedőket, zenés programokat, játékokat a Balatonról! Mutassuk be a Balatonról született képzőművészeti, irodalmi alkotásokat!

Kezdeményezésünket számos civil szervezet, és Balatont szerető magánszemély támogatja. Ha Te is „kezet nyújtasz”e nagyszabású terv megvalósításában, abban az esetben sikerülhet ez a páratlan kezdeményezés. (Hamarosan elkészül honlapunk, melyen keresztül minden érdeklődő tájékozódhat, a rendezvényről, a kísérő programokról, támogatókrólstb. )

Iskolánk e rendezvény alkalmából rajz-, irodalmi (vers, leírás, illusztráció) és fotópályázatot hirdet „Karnyújtásnyi Balaton” címmel.

Gáligné Pintér Zsuzsa szervező tanár  - Türjei Attila igazgató

Részvételi szándékokat, a rajz és fotópályázatra készült pályaműveket az alábbi címeken fogadjuk:

Gáligné Pintér Zsuzsa

Email: pzs58@freemail.hu
Tel: 06207764961
Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Balatonboglár Árpád u.5. Telefon: 85/350-711, Fax: 85/353-430

A Felhívás innen is letölthető!

Pá kis aranyom ...

Kevéssel éjfél előtt elbúcsúzott hallgatóitól 12 év után a két eddigi országos kereskedelmi rádió,
a Sláger és a Danubius, pár másodperccel éjfél után pedig az általuk addig használt frekvenciákat elnyerő NeoFM és Class FM kezdett műsort sugározni. Szignállal, majd egy 1930-as slágerrel jelentkezett a Class FM, a NeoFM Himnusszal és LGT-vel indított.
Továbbiak...

2009. november 18., szerda

Csíksomlyó jelenti

Dr. Szakács Ferenc Sándor műsora a  Mária Rádióban.
Sándor központi témája a reszakralizáció. A beszélgetést gyermeke keresztapjával folytatja, melyet az alábbi gondolatköri részekre vágtunk:
Csíksomlyó jelenti: 0. Az Úr sorsot rendelt
Csíksomyló jelenti: 1. Olyan világban élünk ahol ...
Csíksomlyó jelenti: 2. Lokalitás
Csíksomlyó jelenti: 3. Szülőföld, hit, csend, reszakralizáció
Csíksomlyó jelenti: 4. Reszakralizáció
Csíksomlyó jelenti: 5. A százegyedik majom

2009. november 17., kedd

Internetes Anonimusz: Miért szeretem a szoclibeket?

- mert szeretem hallgatni a milliárdosok szájából az Internacionálét.
- mert szeretem látni a kábszeres buzik felvonulását az Andrássy úton és elítélek minden szélsőséget.
- mert a komplett Terézvárosi és Erzsébetvárosi frakció előzetesben van.
- mert a volt pénzügyminiszter fiai védelmi pénzt szednek.
- mert szeretem, amikor szemeket lőnek ki állami ünnepségeken.
- mert jó, hogy az In-kal megmotoz, miközben a családommal sétálok a Múzeum kőrúton március 15-én.
- mert rajtunk röhög Európa és elhatárolódik tőlünk már Románia és Bulgária is.
- mert szegény Soros Gyuri bácsit csak mi fogadjuk be, pedig ő mindent megtett az egyetlen hazai tulajdonú OTP bank összeomlásáért .
- mert hiteles előttem (LI)Bajnai György (OFF-SHORE) Gordon, aki szerint úgy igazságos, hogy fájjon mindenkinek, csak nekik ne.
- mert Bajnai mindent megtett azért, hogy a libatenyésztők megkapják jogos követelésüket, a hizlalt libák árát.
- mert Bajnai csak 8 cégét szüntette meg felszámolással vagy végelszámolással
- mert az állami nagyvállalatok vezetői megérdemelten kapják fizetésüket,
pl.: Nemzeti Vagyon Kezelő igazgatója havi 3,5 millió Ft m.bért, + évi 33,6 millió prémiumot, + 3-5 havi bért jutalmul,
MÁV Zrt vezérigazgatója havi 3,42 millió m.bért+ 32,8 millió éves prémiumot + 3-5 havi bért jutalmul,
Magyar Posta vezérigazgatója havi 2,54 millió m.bért + 24,7 millió éves prémiumot + 5 havi bért jutalmul stb.
- mert végre vannak jogai szegény bodzaszedő roma honfitársaimnak és büntetlenül ölhetnek, rabolhatnak, sikkaszthatnak, hazudhatnak.
- mert valaki végre elítéli a csúnya, agresszív Magyar Gárdát, akik eddig semmi törvénybe ütközőt nem tettek.
- mert a TV Székházat olyan jól adták el, hogy egy kanadai cég kereshetett rajta kétmilliárdot.
- mert a völgyhidat úgy építették méregdrágán, hogy nem is kellett volna az utat a magasba emelni.
- mert az M6-os úton sikerült alagutat építeni az alig néhány méter magas löszfalba.
- mert a makói gázmezőket sikeresen eladták kanadai kitermelésre, csupán 12 % -ot kap belőle hazánk
- mert szeretem, amikor romlik a forint.
- mert tényleg nem emelték a gáz árát.
- mert hazudtak éjjel-nappal.
- mert tényleg nem vezették be a vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
(mert mindent elkövettek azért, hogy ne legyen vizitdíj...)
- mert a 4-es metró 190 milliárd helyett 600-ból épül(?).
- mert Baja Ferenc már rég nem utalhatott pénzt a Zsurki vodkagyárnak.
- mert a honvédelmi miniszter atomrészegen szónokolt a Gripenek átadásán.
- mert integráció címén végre vannak cigány osztálytársai gyermekeinknek, és mert a Lauder zsidó iskolában is vannak cigány diákok.
- mert végre van digitális tábla néhány iskolában, sőt néhány iskolában még angol WC is van.
- mert az orvosaink már szerte Európában gyógyítanak, itthon pedig…
- mert dübörög a gazdaság és ugrik a pannon puma.
- mert olyan szabad országban élünk, ahol bárkinek, még a volt miniszterelnöknek, Gyurcsány Ferencnek is lehet több mint 50 cégben érdekeltsége, tulajdona, és mellette nagylelkűen lemond miniszterelnöki fizetéséről.
- mert semminek nincs felelőse és szabad a rablás.
- mert a Közraktár utcai bálna épületet off-shore cég építheti.
- mert eladják külföldi cégeknek a közműveinket és kiárusítják a vízvagyont is.
- mert drága pénzen terveztek nekünk kormánynegyedet, amiből semmi nem lett (hála Istennek), csak költségei vannak.
és a többi …

Kommentár: A fenti kis abszúrd a városi - magát jobboldalinak - képzelő folklór része. Ami jól mutatja elmebeli állapotainkat is. Tébolyainkat.

Papás-mamás

- Te, apjuk, figyelje már! A gyerek nem száll le a nyakamról, hogy vagy vegyek neki biciklit, vagy játsszak vele papás-mamást.
- Hát, asszony, pénzünk nincsen a biciklire, úgyhogy játsszál vele, amit akar, hogy maradjon békén!
- Anyuuu, vegyünk nekem bicikliiit!
- Már mondtam, kisfiam, hogy nincs rá pénzünk.
- Jó, akkor játsszál velem papás-mamást!
- Na jó, hogy kell azt játszani?
- Hát, fürödj meg, aztán öltözz hálóingbe (anyuka megteszi). Most bújj be az ágyba, és várjál rám! (anyuka ezt is megteszi, a gyerek felöltözik apja ruhájába, fogja apja táskáját, benyit a hálószobába és odaszól anyukának)
- Hé, asszony, öltözzé! Megyünk biciklit venni a gyereknek!

Wass Albert szavai a háromféle magyarról

Háromféle ember van ebben az országban, háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak.
Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte.
Egy másik részük az ellenkezőjét teszi:  feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.
Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért, érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép.
(Wass Albert)
Kommentár: Pártkatonák? Örök ellenzék? Csendes többség? Talán ez nem is csak magyar sajátosság, hanem az elnyomott népek természetes reakciója a hatalomhoz fűződő viszonyában a szükségszerűen elnyomó rendszerekre? Ahogy azt a mai magzati kutatások is mutatják az anyaméhben az oda beszúrt tűre adott magzati reakciók kapcsán? Ez is be lenne kódolva?

2009. november 15., vasárnap

Cigányút: Ne villogjál Öcsém!

Idézet a minap portálról:
 23.10. Kiss Gergely András gárdakapitány tartott tájékoztatást a „Sajóbábony tábla” tövében. Kiss Gergely András arról számolt be, mit tudott meg a rendőrkapitánytól. A gárdisták óránként kérik a rendőrség tájékoztatását.
- Négy embert már őrizetbe vettek, azok közül, akik csákánnyal, baltával támadtak rá a gárdisták autójára. Két embernek kezdeményezik az előzetes letartoztatását, további tettesek felkutatásán dolgozik a rendőrség, hiszen nem négyen, hanem legalább tízen püfölték az autót. A rendőrség biztosított minket arról, hogy megerősíti Sajóbábonyban a rendőri jelenlétet, ahol egyébként négy körzeti megbízott dolgozik-mondta el Kiss Gergely András a gárdistáknak. A gárdisták felháborítónak tartják, hogy a cigányvajdákat beengedték a városközpontba, ők pedig a település szélére szorultak, ettől függetlenül nyugalom van Sajóbábonyban, a gárdisták zsíros kenyeret majszolnak, a sajtósok száma apad, a borsodi cigányvajda hamarosan sajtótájékoztatót tart a helyszínen és azt ígéri, hazaküldi aludni a romákat. Dr. Pásztor Albert ott van a helyszínen, igyekszik csillapítani a kedélyeket minden oldalon.

Továbbiak ...

2009. november 14., szombat

Életünk értelme

Életünk értelme, létezésünk célja önmagunk és egymás szeretete, önmagunkról és egymásról való gondoskodás, a család, a haza és isten kebelén.
Nem lehet cél a Hatalom, a Jog, a Vagyon és Pénz, és ezek fenntartója a Haszon, ugyanis ezek csak eszközök az emberi lét szolgálatában. Aki az értelmet és a célt keveri az eszközzel, az maga is gonosz erők eszközévé, majd ezáltal ezek áldozatává válik. Utolsó utunkra csak élményeinket visszük és emlékünket hagyjuk.

2009. november 13., péntek

A Tokay sztory

Az RMDSZ kolozsvári 1995-ös kongresszusán Tőkés László beszéde közben mormogás hallatszott.
Tőkés László odaszólt a mellette ülő Tokay Györgynek (címeres neptunista labanc nemzetárulónak), hogy
"Tokay úr, ne mind morogjon nekem itten".
Tokay, mint akit darázs csípett, felugrott és azt mondta: "de hát én nem morogtam, én nem szoktam morogni, ha más beszél"
Mire Tőkés: "Jó, akkor én megkövetem Tokay urat, de nem szeretem, ha morognak nekem itten."
Mindezt direktben közvetítette a Duna TV :)
(Forrás: BZSA - EMI)

Mi ez mi?

2009. november 11., szerda

APEH Ingatlanadó Kalkulátor

Kontra Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll
A lakóingatlanok értéke az 1989-es rendszerváltás óta foglalkoztatja mind a szakembereket, mind a lakosságot. Ma Magyarországon a lakóingatlanok több mint 90 %-ban a lakosság, a családok tulajdonában vannak. Európai összehasonlításban ez eléggé magas arány, többek szerint a munkaerő áramlását akadályozó körülmény, így a munka világa szempontjából praktikusabb lenne, ha lakóingatlan bérleti szektor, a lakásszolgáltatás aránya magasabb lenne. (Ez viszont politika, azaz a Jogok, a Vagyon és a Pénz elosztásának kérdésköre, így mélyebben ezzel nem foglalkozunk.)

A KSH által gyűjtött statisztikák nyomon követik a hazai lakásállomány változását a számszerűségre és komfortfokozatra nézve területileg, ahogy nyilván tarjuk az új lakások építését is, az építésengedélyezés és a használatba vétel számszerűsítésével is.
A hazai lakóingatlan állomány értéken való nyilvántartása már bonyolultabb ügy, ugyanis a piacgazdaságban többféle érték, majd ebből fakadóan értékelési módszer, eljárás ismert. A gyakorlatban - lényegében - az értékelési módszert az értékelés célja határozza meg, így a piacon a pragmatizmus a jellemző, azaz többnyire a „szükséges és elégséges” mértékben készülnek az értékelési szakvélemények. A lakóingatlan értékelési szakvélemény tartalmát -sajnálatos módon – nem a szakemberek, hanem az azt megrendelők befolyásolják, szabják meg Magyarországon. Ennek legékesebb példája a jelzáloghitelezés kapcsán készítendő piaci forgalmi érték meghatározás, melynél szinte ma már nincs is olyan bank, amelyiknek ne lenne saját protokollja, sőt ma már vannak olyan bankok, amelyek lényegében egy számítógépes űrlap kitöltésének szintjére szorították, korlátozták be az ingatlanvagyon-értékelői szakvéleményt. Hogy ez jó, avagy sem, az nézőpont kérdés. Egy bizonyos, a dolgok nem maguktól alakulnak azzá, amik, így a banki protokollok nyilvánvalóan a banki fedezetértékelés munkáját könnyítik és a bank üzletpolitikáját szolgálják. Ez egyben azzal a felismeréssel is jár, hogy az ezen szakvélemények eredményeként előállt értékek olyanok, amilyet a bank látni „kíván”, hogy igazolhassa saját gyakorlatát, azaz hitelezési politikáját. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy ezek az értékek köszönő viszonyban sincsenek a valós piaci viszonyokkal, ugyanis ezek az értékek - ha tetszik, ha nem – befolyásolják magát a piacot is, hiszen gondoljunk csak bele milyen aránytalanságok tapasztalhatók az újlakások árai, illetve a használt lakások eladási tranzakcióiban szereplő árak között. Ezeket az aránytalanságokat dominánsan nem a használati értékbeli különbözet (ami számítható és az amortizált újraelőállítási értékkel időben követhető) okozza, hanem a helyérték és a hitelpolitika. A jelzáloghitelezés intézményrendszere bevezetésével 2001. évet követően az első időszakban az volt a jellemző – a domináns - hogy a bank a fedezet értékelés munkája „jósága” érdekében „alulértékelte” a fedezet céljára felkínált lakó-ingatlanokat, majd a szabad felhasználású jelzáloghitelezés megjelenésével és a banki versennyel jellemzően megjelent a „felülértékelés” jelensége is. Ez különösen az úgynevezett Fészekrakó program kapcsán élte fénykorát, amikor igen jelentős hitelállomány áramlott ki igen kockázatos fedezet mellett. Ezt semmi más nem igazolja fényesebben, mint a jelenleg zajló lakóingatlan árverések.
A lakóingatlan állomány vagyonértékének a jelentősége a 2009. évben bevezetett Vagyonadó kapcsán került a fókuszba, azaz a köztudatba, éppen az adóalap megállapítása miatt.

A lakóingatlanok értékei megállapításának célja
Céltalanul ritkán tesz az ember bármit is. Így az ingatlanvagyon-értékelés (ezen belül a lakóingatlanok vagyoni értékelése) alapvetőn célhoz kötött. Lássuk hazánkban milyen célok, egyben igények érdekében készülhetnek lakóingatlan-értékelési szakvélemények:
- bírósági eljárások során (vagyonmegosztás, kártalanítás)
- gyámsági eljárások során (kiskorúk, gyámság alá vett személyek érdekvédelme)
- piaci adásvételek során (irányár, vételár megállapítás)
- befektetési, értékesítési célból,
- adózás céljából.
Lényeges körülmény az, hogy a fent megjelölt célok mentén készült szakvélemények mindegyikének vannak megrendelői és e megrendelőknek kiemelt szempontjai, amelyek nem feltétlen esnek egybe. Ebből a körülményből fakadóan lehet például ugyanannak a lakóingatlannak az „úgynevezett” értéke más és más, amit a nép egyszerű gyermeke józan paraszti ésszel nem ért helyből. Csak nekifutásból, hiszen ha a lakóingatlanok értékénél is figyelembe venné azt a körülményt, miszerint minden értéktárgy annyit ér, amennyire azt értékelik azaz kinek-kinek mást - úgy már helyrekerül a dolog. Maga a független bíró is ezt teszi ítélkezés során akkor, amikor bizonyos körülményeket számba vesz é mérlegel, míg másoktól eltekint! Ez nem is lehet másként, hiszen a lakóingatlanok vagyoni értékének a megállapítása különféle szempontok mentén ugyanúgy egész számokban pontosa ki nem fejezhető érték, ahogy a Britt Birodalom szigetvilága szigeteinek kerülete ( apály és dagály ugye?) avagy Kína lakosságnak a lélekszáma, hiszen napi ( százezres avagy milliós) születési illetve elhalálozási viszony rendszer keretén belül ember nincs ki felelősséggel pontosan főre megállapíthatná a lélekszámot. Bizony ilyen a lakóingatlanok értéke is. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a lakóingatlanoknak ne lenne, lehetne – egy konkrét lakóingatlannak – vagyoni értéke.

A lakóingatlanok értéke
A lakóingatlanok értéke diszkréten (egyben konkrétan) bizony létezik.
- Új lakóingatlanok esetében a lakóingatlan értéke az, amiért az érékesítő kínálja és oda is adja.
- Használt lakóingatlanok esetében a konkrét és valós vételár.
- Jelzáloghitelezés során pedig az tekintendő a lakóingatlan forgalmi értékének, illetve az azon alapuló hitelfedezeti értéknek, amit a törvény szerint arra jogosult szakember a szakvéleményében megállapít.
A fentebb ismertetett okok miatt - a piacgazdaság jogrendjéből fakadóan - ezek az értékek vitathatók. Ahogy ma már az Alkotmánybíróság döntése alapján vitatható az APEH által megállapított, a vagyonadó alapjául szolgáló forgalmi érték is. Vitára akkor kerül sor, ha a konszenzus, azaz a megegyezés (az értéket illetően) felborul, azaz valamely érintett fél nem ért egyet az értéket illetően. Ez például előállhat rejtett hiba, tudatos félrevezetés, torzítás felismerését követően is. Ilyen esetekben célszerűen mediálásra kerülhet sor és ha az nem vezet eredményre a bíróság mondhatja ki a végső szót.
Lényegében tehát legvégső soron egy-egy lakóingatlan érvényes értéke az, amit a bíró ítéletében „megfellebbezhetetlenül” megállapít.
E tanulmány – illetve az LVK Rendszerszabványa - rendeltetése az, hogy definiáljon, egyben specifikáljon egy számítógépes, statisztikai alapokon nyugvó számítási eljárást, ami a lakóingatlanok értékének megállapításakor az ingatlanvagyon-értékelő szakemberek piaci információval és adattal való ellátását szolgálja. Egy olyan eszközt, amely szakmai kontroll alatt tartja az APEH Ingatlanadó Kalkulátora által számított értékeket, egyben kimutatja az abban – természetéből fakadó – torzulásokat, hiányosságokat a piaci adatok és információk, és az alapján a szakemberek szakvéleményei tükrében.

A Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll (LVK) által kimutatott, számított értékek
Amint azt a fentiekben leszögeztük a lakóingatlanok ingatlanértékelése több célból készülhet, így a figyelembe vett adatok, számítási eljárások is változhatnak. A kontrollszámítás alapvetően tehát nem egy-egy konkrét ingatlanértékelés, megrendelésre készített szakvélemény elkészítéséhez készül csak, hanem magára a konkrét lakóingatlan és a piac viszonyára, azaz egy-egy konkrét lakóingatlan miként „látszik” az adatok és információk tükrében az időben (!) a piacon. (Lényeges és újszerű jellemzője az idősoros statisztikai adatokkal való operálás.)

Az így szolgáltatott értékeknek tehát nem az a célja, hogy azt a Tisztelt Megrendelő – aki fizet - fogadja el, hanem vita esetén a végső bírósági tárgyaláson a bíró adjon helyt neki.

Az LVK által számított értékek lakóingatlanokra
(1) Amortizált újraelőállítási érték számítás
(2) Hozamszámítás
(3) Piaci érték számítás
(4) Ingatlanadó-alap számítás
(5) Ingatlan-vagyonérték (5 éves ciklus) számítás statisztikai alapon
(6) Idősoros ingatlanvagyon-érték számítás statisztikai alapon (10 éves ciklus)
Az egyes számított értékeket a törvény által (Lakástörvény) jogosult szakember mérlegeli, mely értékeket és milyen súllyal vesz figyelembe lakóingatlan értékelési szakvéleménye készítése során, hogy az helyt állhasson egy estleges bírósági eljárás során, hiszen a szakvéleményben megállapított értékért törvény előtt – nem a megrendelő, nem a társaság hanem – a szakember felel.

A Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll eszközrendszerének kialakítását a Képesített Ingatlanvagyon-értékelők Országos Szövetsége Elnöksége ( http://www.kivosz.hu/) támogatja. Neves és közismert szakemberek vesznek részt az egyes számítási eljárások definiálásban, a rendszer tesztelését pedig a KIVOSZ erre vállalkozó tagsága biztosítja.

A Lakóingatlan Vagyonérték Kontroll számítás további rendeltetése a 2009.11.15-el megjelenő APEH Ingatlanadó Kalkulátor szakmai kontrollja, a lakosság – szakértőkön keresztüli – információval és kontroll adattal történő ellátása.

Az Interneten elérhető számítógépes rendszerhez való – felhasználói - hozzáférés alanyi jogon a KIVOSZ tiszteletbeli és rendes tagjai számára lesz biztosított várhatóan még ebben az évben, avagy legkésőbb az ingatlanadó bevallás időszakára. (A rendszert a HUNINFOR Ingatlanmédia Csoport fejleszti.)

2009. november 9., hétfő

2009. november 8., vasárnap

Bejegyzés: FELÜLVIZSGÁLJA A PRIVATIZÁCIÓT A JOBBIK

Lenhardt Balázs, a Jobbik Gazdasági Kabinet elnöke
Forrás: Jobbik Hírlevél 11/2009:
A balliberális kormányzati ámokfutás 7 és fél éve alatt a maradék nemzeti vagyon elherdálása szünet nélkül folyik, a tolvajok a börtön helyett minisztériumi irodákban ücsörögnek. A Jobbik üdvözli azt a tényt, hogy a Fidesz is kénytelen meghajolni kezdeményezéseink előtt, és felkarolták a törvénytelen és Magyarországot mértéktelen módon megkárosító privatizációs szerződések felülvizsgálatának ígéretét. Fónagy János volt miniszter a napokban beszélt erről sajtótájékoztatóján.
Mielőtt hiú reményeink lennének a fideszes szándék komolyságát illetően, idézzük szó szerint a most is minden bizonnyal üres ígéretnek bizonyuló szavakat: „Ahol erre ok és lehetőség van, ott igyekeznek majd visszaállítani az eredeti állapotot.” Magyarán, megint nem fognak mást csinálni, csak jelzik az országot fillérekért felvásároló külföldieknek, hogy ezentúl a csúszópénzt már nem a szocialista pártnál kell befizetni, hanem a fideszes pártkasszába.

Emlékeztetnünk kell mindenkit, hogy a ‘98-as kampányban szintén a privatizáció felülvizsgálata volt a fő üzenete a Fidesznek. Aztán a miniszteri bársonyszékekbe rogyva azonnal változott a polgári jelszó: ne bolygassuk a múltat, építsük a polgári jövőt! A privatizációs szerződések felülvizsgálata helyett a Horn-kormányhoz képest csökkentett tempóban, de folytatódott az ország értékeinek elkótyavetyélése. Ezek után ne számítson senki alappal arra, hogy most másképp járnának el.

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak azonban más stratégiája van: követeljük a privatizációs eljárások haladéktalan leállítását, és minden egyes ügy felülvizsgálatát az elmúlt 20 évben! A korrupt és erkölcstelen gazdasági és politikai elit által irányított bírósági vezetők nyomására a Legfelsőbb Bíróság olyan kollégiumi határozattal torzította el – alkotmányellenes módon - a joggyakorlatot, hogy a privatizációs szerződések megsemmisítésére irányuló kereseteket mérlegelés nélkül utasítják el a bíróságok. A Ptk. 200. és 234. §-a alapján ugyanis bárki, határidő nélkül kérhetné a jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütköző szerződés érvénytelenségének kimondását, ráadásul elévülési határidő nélkül. A jogi következmény az eredeti állapot helyreállítása kellene legyen, azaz újra állami tulajdonba kerülnének az érintett ingatlanok. Az ügyészség sem élt egyelőre törvényben előírt kötelezettségével, hogy a közvagyon védelme érdekében pert indítson. A Jobbik minden rendelkezésre álló eszközzel ki fogja kényszeríteni a törvénytelenségek megszüntetését, és az eredeti állapot helyreállítását, hogy a nemzeti vagyon valóban a nemzetet szolgálja.


Kommentár: Hoppá! Hú de kínos!!! Ez az igéret bizony minimum 25 %-ot hozhat az ifjú törököknek  a parlementi választásokon.

Internetes Anonymusz: A magyar szürke


Mint tudjuk, hazánk nemzeti állata a szürke marha. De tudja-e a kedves Olvasó, hogy szürke marha és szürke marha között jelentős különbségek mutatkoznak? Legfontosabbak az alábbi fajták:

Vörös szürke marha:
A vörös szürke marha egyedeire jellemző, hogy tönkreteszik a Legelőt, eleszik társaik elől a takarmányt és fölisszák az összes vizet. Viselkedésük mintha azt sugallná, hogy csak ők számítanak. A közös Legelőre általában igen nagyokat szarnak. De a legszebb szénabálák valahogyan mindig nekik jutnak. Vezéregyedeik pofáján nincsen bőr, és a gerincük is sokszor hiányzik. Régebben csordatársaikat tömegével szorították ki különféle mészárszékekre. A szenvedő egyedek közül azonban még mindig sokan vakon bíznak a vörös szürke marhákban. Ebből is látszik, mekkora barmok. Szerencsére populációjuk az utóbbi időben megfeleződött.

Narancssárga szürke marha:
A narancssárga szürke marhák szinte istenként tekintenek vezérbikájukra, aki a legdúsabb legelő ígéretével ámítja őket. A vezérbika bődülésein hetekig kérődznek. Úgy tűnik, hogy sokszor nekiiramodnának egy alapos legelőrendszer-váltásnak, de amikor erre ténylegesen lehetőségük lenne, mindig megfutamodnak és visszafekszenek a trágyába dagonyázni és kérődzni. Egyre többen vannak. És egyre nagyobb marhák.

Zöld szürke marha:
A zöld szürke marhák régebben igen jelentős szerepet játszottak az új állattartási rendszer kialakításában, ám populációjuk annyira megritkult, hogy szinte a kihalás fenyegeti. Ennek sajátos oka van: egy mezei virág legelése mérgezte meg a gulya ezen részét. A virágot Ibolyának hívják, melynek szirmok helyett - a gombákhoz hasonlóan - kalapja van. A zöld szürke marha újratelepítése vajmi kevés reménnyel kecsegtet.

Liberális szürke marha:
A liberális szürke marha közel-keleti fajtákkal áll viselkedési és/vagy genetikai rokonságban. Egyedeire jellemző, hogy az egész Legelőt uralmuk alá próbálják hajtani. A többi fajtával sosem működnek együtt, kizárólag a saját érdekeiket hajszolják. Szombatonként kiválnak a gulyából és külön itatóhelyhez járulnak. Szénából emlékműszerű rakásokat szórnak össze úton-útfélen. Etológusok szerint ennek az oka - valós alapok híján - nem lehet más, mint valamiféle kerge marha-kór, amely nagyon sok másik fajtára is veszedelmes mértékben átterjedt. Rögeszméjük, hogy tehén nélkül, két bika társulásával is egészséges borjú nevelhető fel. Nem élhetnek fű nélkül.

Sávos szürke marha:
A sávos szürke marhák megvédik a Legelőt, melynek többnyire jobb szélén tartózkodnak. Akár békében is élnének indiai, mostanság teljesen szentnek tekintett fajtákkal, ám azok randalírozását keményen megtorolják ősi, szilaj tülkeikkel. Jellemző rájuk a fegyelem. Immunisak a liberális szürke marhák fentebb leírt kerge marha-kórjára. Etológusok szerint a sávos szürke marhák nem tartják kizártnak, hogy a Legelőt kijelölő villanypásztor akár minden irányban kijjebb tolható. Mindenesetre testvériesen próbálják védeni a szomszédos legelőkön sanyargatott társaikat. Mezőgazdasági szakértők szerint, ahol elegendő létszámban tűnnek föl, ott marha nagy rend lesz - talán a fentebb bemutatottak közül néhány fajta nélkül.