2008. október 3., péntek

Tarka Magyar - Magyar Tarka

Arcpiritóan meg a tömegkommunikáció. Egyre zsugorodik a Pánem és egyre nő a Circenzész. Ha kicsi a zsemle, legalább a pofátok járjon? Egy média -és szervező polip - a piréz - folyamatosan tolja a köztudatba a kirekesztés és a gyűlölet ellenességét. Még jó hogy nem antafasisztaként identifikálják magukat. Itt mindig velünk van a baj. Így aztán szó nem esik arról hogy csendben folyik a magyarság, a nép földönfutóvá tétele. Hej magyar tarka! Meddig fejnek véresre még? Kik pénzelik? Kik szervezik? Kik járnak ezekre a gyalázkodásokra? Ki ez a piréz? Má nagyon rühellem ezt a "demokráciát".
Dalban Cseh-Bereményi: Demokrácia

2008. október 2., csütörtök

Nem szeretem a pirézeket

De nem hogy a nem létező pirézeket nem szeretem csak, hanem az ilyeneket kitaláló és ellenőrizhetetlen kutatásokat végzőket. Így kifejezetten nem kedvelem Sík Endrét a pirézek legényannyát, a TÁRKI kutatóját. Madarat tolláról! Miért is? Azért, hogy az idegen kézen lévő média, tömegkommonikáció nyomásával megint csak az arcunkba nyomja, hogy embernek is alkalmatlan, idegengyűlölők (fasiszták, rasszisták) vagyunk?
Na ilyen a valódi gyűlöletbeszéd amit büntetni kellene akkor is, ha a tudományosság álcáját húzza magára. Mert az ilyen jellegű kérdéseket, kik-kikhez hogy viszonyúlnak úgy kell feltenni, hogy egy ellenőrizhető és reprezentatív mintát meg lehet kérni, hogy a vizsgálat tárgyát képező népeket például állítsa szimpátia sorrendbe. Úgy mindjárt más következtetéseket lehet levonni még a "Milyenek a magyarok?" ostoba és utálatos médiakérdésre is. Borítékolhatom a végeredményt: "Hasonló a hasonlónak szimpatikus, a hasonlónak örül."
Mert milyenek is a magyarok? Ahogy a genetikai vizsgálatok is mutatják (hiszen kutyából nem lesz szalonna):
"Néhány szóval a hazai népesség származására vonatkozó DNS vizsgálati eredményekről is említést szeretnék tenni. A hazai roma populáció észak-indiai eredetű, többféle, a vándorlás során összedett apróbb eltéréstől eltekintve egységes népcsoport. A jász származású hazai lakosok perzsa eredetet mutatnak. A kunok a törökökkel mutatnak rokonságot. A finnugor rokonsággal kapcsolatban a leginkább közel az északi népekhez a csángók állnak, s egyben ők távolodtak el legjobban a többi magyar népcsoporttól (eléggé elszigetelt voltuk jól magyarázza is ezt). Különféle kevert magyar népcsoportok, székelyek, s több, a finnugor nyelvcsalád körébe tartozó nép vizsgálata során kiderült, hogy rendkívül kis fokú a finnekkel való magyar rokoni kapcsolat, egyúttal viszont közel azonos az egyéb, indoeurópai népekhez mért távolság mind a magyar, mind a finn népességben. (Azaz nem közelebbi rokonunk a finn, mint pl. a francia.) A magyar népességről összességében a török népek irányában való egyértelmű genetikai rokonság mutatható ki. (Természetesen a szláv és német keveredésen kívül, amely az elmúlt ezer évben nagy szerepet játszott.). A 15 éven át tartó nemzetközi együttműködéssel lefolyt munkálatok során finn kutatók is részt vettek a fentiekben részletezett vizsgálatban, s láss csodát, a finn tankönyveket átírták a rokonságot illetően a kutatómunka eredményeinek következtében. Hazai részről nem tudok ilyen módosításról. A vizsgálatokat a Johan Béla Országos Epidémiológiai Központ humángenetikai kutatója, dr. Béres Judit vezette magyar részről, a kutatási eredményeket a Science folyóiratban tette közzé. Ezt követően véleményem szerint hazánkban is hivatalosan el kellene ismerni, az oktatásban egy évszázad téveszméje után a valóságot tanítani, miszerint rokonság szempontjából semmi közünk a finnekhez." Forrás: http://ismeret.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=43608

No kedves Olvasó!

Rakd sorrendbe az alábbi népeket arra nézve, hogy melyik fiához adnád a lányod. ( Lengyelek csináltak évtizedekig ilyen felméréséket és a rendszerváltásig mi magyarok vezettük a nem lengyelek listáját.)

No. Népek
1. Bosnyák
2. Csángó
3. Horvát
4. Jász
5. Kun
6. Lengyel
7. Magyar
8. Német
9. Roma
10. Román
11. Ruszin
12. Székely
13. Szerb
14. Szlovák
15. Szlovén
16. Ukrán
17. Zsidó

Az ilyen felmérésból ugyanis az derül ki, hogy kikkel milyen mértékben szimpatizálunk, és nem az hogy rasszisták vagyunk. Vajon miért nem ilyen felméréseket csinálnak a síkendrék?

Kapcsolódó írás: Ne bántsátok a pirézeket!

2008. október 1., szerda

Engedj közelebb

Furdal a lelkiismeret. Szilap (Szabó István Pál) cimborám halálán. Nem hívtam Pénteken az Első Nagy Őszi Császtai Pálinka Fesztiválról. Pedig a Tarpai szilvát direkt az ő nevében indítottam. (Mert nem tudta elhozni a félretett két versenyzőjét és én így más eszközhöz kellett nyúljak.) A versenyzőket indító bajtársaim a "hamis tanúim". Szóljon ez a dal is érte: "Hogyha fáj, ne mondj igazat" jeligével:


Republik: "Mondd azt, hogy sohase féljek, Mondd azt, a tűz el nem éget, Mondd azt, hogy semmi se fájhat,Mondd azt, hogy vársz, míg megtalállak.Hazudj még nekem.Mondd azt, hogy ezerszer élek,Akkor is értesz, ha nem beszélek.Mondd azt, hogy senki se bánthat,A sötétben senki se láthat.Hazudj még nekem!Mondd azt, hogy igaz volt minden,Minden szó, amit elhittem,Meleget hozz, hogyha fázom,Szeress úgy, ahogy kívánom.Hazudj még nekem!Engedj közelebb,Engedd, hogy én is ott legyek,Látni akarom, és érezni azt, amit lehetÉgjen a tűz, engedd, hogy meglássalak,Hogy ha fáj, ne mondj igazat.Mondd azt, hogy sohase féljek,Mondd azt, a tűz el nem éget,Mondd azt, hogy semmi se fájhat,Mondd azt, hogy vársz míg megtalállak.Hazudj még nekem!Mondd azt, hogy igaz volt minden,Minden szó, amit elhittem,Meleget hozz, hogyha fázom,Szeress úgy, ahogy kívánom.Hazudj még nekem!Engedj közelebb,Engedd, hogy én is ott legyek,Látni akarom, és érezni azt, amit lehetÉgjen a tűz, engedd, hogy meglássalak,Legyen úgy, ahogy nem szabad.Engedj közelebb,Engedd, hogy én is ott legyek,Látni akarom, és érezni azt, amit lehetÉgjen a tűz, engedd, hogy meglássalak,Legyen úgy, ahogy nem szabad.Engedj közelebb,Engedd, hogy én is ott legyek,Látni akarom, és érezni azt, amit lehetÉgjen a tűz, engedd, hogy meglássalak,Legyen úgy, ahogy nem szabad."

Elhúnyt Szabó Pál István

Szilap a barátunk volt. Utoljára együtt a KIVOSZ 2008. Május 30-i közgyűlésén találkoztunk. Szerepel is a KIVOSZ 2008 Videoklipp képsoraiban. Készült a 2008. Szeptember 26-i Császtai Első Nagy Őszi Pálinkafesztiválunkra, amit a hagyományteremtés igényével szerveztem, mintegy kisérő rendezvényeként a munkabizottságunk továbbképzésének, viszont igazoltan volt távol mert kórházi kezelés alatt állt egy balesetéből adódóan. Szeptember 29-én Hétfőn este távozott a Csillagösvényre. Nagyon fájlalom és nagyon hiányolom Palit.

Továbbiak ...


Dalban Tolcsvay L. -Müller Sziámi P. : Karnevál