2010. január 16., szombat

Magyar Nemzeti Gárda

Részlet a Jobbik programjából


A Magyar Nemzeti Gárda létrehozása
Az elmúlt húsz év:
A magyar honvédség a világ kevés olyan hadseregeinek egyike, amely nem rendelkezik semmilyen tartalék erővel. A katonai közigazgatás és a területvédelmi ezredek megszüntetésével lehetetlenné vált a hátország bárminemű védelme, amely a katasztrófavédelemben, a rendvédelemben is komoly hiányt okozott. A civil kezdeményezésre, törvényes úton létrejött Magyar Gárdát a kormány nyomására feloszlatták.
A szebb jövő:
A Magyar Gárda tagjai bizonyították, hogy a legnehezebb helyzetben is képesek és készek a haza védelmére. Az esküt tett gárdisták olyan értékei az országnak, akikre mindenképpen fontos feladatok várnak a jövőben: akár a csendőrségben, akár a tartalékos erőben, akár egyéb civil szerveződések terén.
Államilag felállítunk egy tartalékos erőt, a Magyar Nemzeti Gárdát, amely alkalmas a hadsereg folyamatos támogatására és az utánpótlás biztosítására, valamint a hátország fontos objektumainak védelmére.
A Magyar Nemzeti Gárda a „háborúban katona, békében civil” nemzetközi módszerével épül fel. Feladatrendszerében, békében megtalálhatók polgárvédelemi, katasztrófavédelmi feladatok, minősített időszakban pedig a honvédség alárendeltségébe kerül. A Magyar Nemzeti Gárda békeidőben szervezetileg nem tartozik a honvédség szervezetébe, csak kiegészíti azt.

Letölthető a Jobbik választási programja

A magyar nép rejtélyes eredete és nyelve

2010. január 12., kedd

Lekérdeztem


az APEH Ingatlanadó-kalkulátort

Többünket foglalkoztat ez a dolog. Miután úgy ítéltem meg az általam lakott (haszonélvezettel) lakás határeset és a Vagyonadó Törvény szerinti kalkulálás a bevallási küszöbérték alatti értéket mutat, vettem a bátorságot és saját nevemen, adószámomon és e-mail címemen lekérdeztem az APEH Ingatlanadó-kalkulátort, a „Segítőt”. Háromszor is.

Az első lekérdezésben kidobott nekem „tisztelettel Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” aláírással 31641750 Ft összeget. Leizzadtam. Első gondolatom az volt, hogy fogok ezzel a ballépésemmel elszámolni életem párjának. Mit kérdezősködök én akkor, amikor az Internetes Ingatlanadó-kalkulátorok – és a saját számításaim is - eleve azt mondták, hogy az adóküszöb alatt van a lakásom számított értéke. Havi rokkant-nyugdíjam ugyanis 50 eFt - mert én jelenleg egy „kitartott” vagyok itt szív és cukorbetegen – erre én beleszellintek a nulláslisztbe?  Ez kábé kéthavi nyugdíjamat vinné ugye? Második gondolatom az volt lássuk csak, nem hibáztam valamit az adatok beadásánál. És lám – én kis bamba – nem azt jelöltem be, hogy van felvonó a társasházban? Pedig nincs is.

Első lekérdezés itt!

Nekiszaladtam hát egy újabb lekérdezésnek. Javítottam a hibát és a biztonság kedvéért arra a kérdésre, hogy  merre néznek az ablakok bejelöltem még, hogy az épületszerkezettel körülzárt udvarra, azzal együtt, hogy amúgy a szomszéd családi ház tetejére néz két szoba. Gondoltam ha egyszer hibáztam, hibázhatok mégegyet. Erre dobott nekem 27196838 Ft-ot. Mondok magamnak hát, ö … ezeknek az ablakoknak a mire nézése azért mégiscsak izé

Második lekérdezés itt!


Három a magyar igazság, lássuk hát a medvét. Újra nekiszaladtam a kalkulátornak. És láss csodát: 28628 250 Ft-ot dobott.

Újra leellenőriztem a Vagyonadó Törvény szerinti értéket az OC Vagyonadó-kalkulátorával, amely dobta is a várt  adóküszöb alatti értéket: 24927525  Ft

Na ha már itt tartok lássuk – és akasszuk a hóhért - az általam ingyenesen nyilvánossá tett Irányár-kalkulátor Budapest szolgáltatta értékeket.

Irányár minimum:
14.53 MFt
Irányár maximum:
41.65 MFt
Irányár átlag:
25.43 MFt

Szóval én csak azt mondom, hogy az általam lakott társasházi öröklakás piaci értékét igenis 25,4 millió forintra becsülöm és azonnal el is adnánk az APEH-nak 28,6 millióért és vennénk ebből a szemben épülő lakóházban egy új lakást. Így hát én nem adok be bevallást a Vagyonadó Törvény alapján, inkább felkínálom 28,6 millió forintért megvételre az APEH Ingatlanadó-kalkulátornak, egyben megosztom tapasztalataimat az arra érdemesekkel.


A fejlemény:


Azonosító szám: (kitöröltem, Blogger)) 
Tisztelt Címzett!

A lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről szóló 242/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján az állami adóhatóság az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nért.) szabályozott adóköteles lakóingatlan forgalmi értékének megállapításához a lakóingatlan tulajdonosa vagy a lakóingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja kérelmére megállapítja a lakóingatlan becsült forgalmi értékét.
Az Ön által megadott adatok és az APEH forgalmiérték-adatbázisában lévő forgalmiérték-adatok összevetése alapján a kérelmében megjelölt lakóingatlan APEH által megállapított becsült forgalmi értéke:
28 628 250 Ft

A kalkulátor által megállapított becsült forgalmi érték nem biztos, hogy megegyezik a tényleges forgalmi értékkel, ugyanis lehetnek a lakóingatlannak olyan egyedi sajátosságai, amelyek a valóságos forgalmi értéket eltérítik a becsült forgalmi értéktől. Ugyanakkor az adó alapja minden esetben a tényleges forgalmi érték kell, hogy legyen.
Amennyiben az Ön által megjelölt adatok valósak – és az adóév január 1-jén is fennállnak – és Ön az adóbevallása benyújtását megelőző hat hónapon belül megállapított becsült értéket jelöli meg forgalmi értékként a Nért. szerinti adóbevallásban, vagy adóbevallást erre tekintettel nem nyújt be, valamint ha az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során a becsült forgalmi értéknél magasabb valós forgalmi értéket állapít meg, akkor ezt a körülményt úgy kell értékelni, hogy az adott helyzetben Ön az elvárható körültekintéssel járt el. Ebben az esetben a különbözetet meg kell fizetni, de az adóhatóság az adóbírság kiszabását, illetve a késedelmi pótlék felszámítását hivatalból mellőzi.
Amennyiben Ön a becsült forgalmi értéket jelöli meg forgalmi értékként a Nért. szerinti adóbevallásban, vagy adóbevallást erre tekintettel nem nyújt be, akkor jelen értesítésünket a bevallási kötelezettség naptári évnek az utolsó napjától számított 5. év végéig (elévüléséig) meg kell őriznie.

Tisztelettel:
Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal