2010. január 16., szombat

Magyar Nemzeti Gárda

Részlet a Jobbik programjából


A Magyar Nemzeti Gárda létrehozása
Az elmúlt húsz év:
A magyar honvédség a világ kevés olyan hadseregeinek egyike, amely nem rendelkezik semmilyen tartalék erővel. A katonai közigazgatás és a területvédelmi ezredek megszüntetésével lehetetlenné vált a hátország bárminemű védelme, amely a katasztrófavédelemben, a rendvédelemben is komoly hiányt okozott. A civil kezdeményezésre, törvényes úton létrejött Magyar Gárdát a kormány nyomására feloszlatták.
A szebb jövő:
A Magyar Gárda tagjai bizonyították, hogy a legnehezebb helyzetben is képesek és készek a haza védelmére. Az esküt tett gárdisták olyan értékei az országnak, akikre mindenképpen fontos feladatok várnak a jövőben: akár a csendőrségben, akár a tartalékos erőben, akár egyéb civil szerveződések terén.
Államilag felállítunk egy tartalékos erőt, a Magyar Nemzeti Gárdát, amely alkalmas a hadsereg folyamatos támogatására és az utánpótlás biztosítására, valamint a hátország fontos objektumainak védelmére.
A Magyar Nemzeti Gárda a „háborúban katona, békében civil” nemzetközi módszerével épül fel. Feladatrendszerében, békében megtalálhatók polgárvédelemi, katasztrófavédelmi feladatok, minősített időszakban pedig a honvédség alárendeltségébe kerül. A Magyar Nemzeti Gárda békeidőben szervezetileg nem tartozik a honvédség szervezetébe, csak kiegészíti azt.

Letölthető a Jobbik választási programja

A magyar nép rejtélyes eredete és nyelve

2010. január 12., kedd

Lekérdeztem


az APEH Ingatlanadó-kalkulátort

Többünket foglalkoztat ez a dolog. Miután úgy ítéltem meg az általam lakott (haszonélvezettel) lakás határeset és a Vagyonadó Törvény szerinti kalkulálás a bevallási küszöbérték alatti értéket mutat, vettem a bátorságot és saját nevemen, adószámomon és e-mail címemen lekérdeztem az APEH Ingatlanadó-kalkulátort, a „Segítőt”. Háromszor is.

Az első lekérdezésben kidobott nekem „tisztelettel Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” aláírással 31641750 Ft összeget. Leizzadtam. Első gondolatom az volt, hogy fogok ezzel a ballépésemmel elszámolni életem párjának. Mit kérdezősködök én akkor, amikor az Internetes Ingatlanadó-kalkulátorok – és a saját számításaim is - eleve azt mondták, hogy az adóküszöb alatt van a lakásom számított értéke. Havi rokkant-nyugdíjam ugyanis 50 eFt - mert én jelenleg egy „kitartott” vagyok itt szív és cukorbetegen – erre én beleszellintek a nulláslisztbe?  Ez kábé kéthavi nyugdíjamat vinné ugye? Második gondolatom az volt lássuk csak, nem hibáztam valamit az adatok beadásánál. És lám – én kis bamba – nem azt jelöltem be, hogy van felvonó a társasházban? Pedig nincs is.

Első lekérdezés itt!

Nekiszaladtam hát egy újabb lekérdezésnek. Javítottam a hibát és a biztonság kedvéért arra a kérdésre, hogy  merre néznek az ablakok bejelöltem még, hogy az épületszerkezettel körülzárt udvarra, azzal együtt, hogy amúgy a szomszéd családi ház tetejére néz két szoba. Gondoltam ha egyszer hibáztam, hibázhatok mégegyet. Erre dobott nekem 27196838 Ft-ot. Mondok magamnak hát, ö … ezeknek az ablakoknak a mire nézése azért mégiscsak izé

Második lekérdezés itt!


Három a magyar igazság, lássuk hát a medvét. Újra nekiszaladtam a kalkulátornak. És láss csodát: 28628 250 Ft-ot dobott.

Újra leellenőriztem a Vagyonadó Törvény szerinti értéket az OC Vagyonadó-kalkulátorával, amely dobta is a várt  adóküszöb alatti értéket: 24927525  Ft

Na ha már itt tartok lássuk – és akasszuk a hóhért - az általam ingyenesen nyilvánossá tett Irányár-kalkulátor Budapest szolgáltatta értékeket.

Irányár minimum:
14.53 MFt
Irányár maximum:
41.65 MFt
Irányár átlag:
25.43 MFt

Szóval én csak azt mondom, hogy az általam lakott társasházi öröklakás piaci értékét igenis 25,4 millió forintra becsülöm és azonnal el is adnánk az APEH-nak 28,6 millióért és vennénk ebből a szemben épülő lakóházban egy új lakást. Így hát én nem adok be bevallást a Vagyonadó Törvény alapján, inkább felkínálom 28,6 millió forintért megvételre az APEH Ingatlanadó-kalkulátornak, egyben megosztom tapasztalataimat az arra érdemesekkel.


A fejlemény:


Azonosító szám: (kitöröltem, Blogger)) 
Tisztelt Címzett!

A lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről szóló 242/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján az állami adóhatóság az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nért.) szabályozott adóköteles lakóingatlan forgalmi értékének megállapításához a lakóingatlan tulajdonosa vagy a lakóingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja kérelmére megállapítja a lakóingatlan becsült forgalmi értékét.
Az Ön által megadott adatok és az APEH forgalmiérték-adatbázisában lévő forgalmiérték-adatok összevetése alapján a kérelmében megjelölt lakóingatlan APEH által megállapított becsült forgalmi értéke:
28 628 250 Ft

A kalkulátor által megállapított becsült forgalmi érték nem biztos, hogy megegyezik a tényleges forgalmi értékkel, ugyanis lehetnek a lakóingatlannak olyan egyedi sajátosságai, amelyek a valóságos forgalmi értéket eltérítik a becsült forgalmi értéktől. Ugyanakkor az adó alapja minden esetben a tényleges forgalmi érték kell, hogy legyen.
Amennyiben az Ön által megjelölt adatok valósak – és az adóév január 1-jén is fennállnak – és Ön az adóbevallása benyújtását megelőző hat hónapon belül megállapított becsült értéket jelöli meg forgalmi értékként a Nért. szerinti adóbevallásban, vagy adóbevallást erre tekintettel nem nyújt be, valamint ha az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során a becsült forgalmi értéknél magasabb valós forgalmi értéket állapít meg, akkor ezt a körülményt úgy kell értékelni, hogy az adott helyzetben Ön az elvárható körültekintéssel járt el. Ebben az esetben a különbözetet meg kell fizetni, de az adóhatóság az adóbírság kiszabását, illetve a késedelmi pótlék felszámítását hivatalból mellőzi.
Amennyiben Ön a becsült forgalmi értéket jelöli meg forgalmi értékként a Nért. szerinti adóbevallásban, vagy adóbevallást erre tekintettel nem nyújt be, akkor jelen értesítésünket a bevallási kötelezettség naptári évnek az utolsó napjától számított 5. év végéig (elévüléséig) meg kell őriznie.

Tisztelettel:
Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal

2010. január 10., vasárnap

Bölcsi

Palimadár ingatlanadó-szagértő válaszol


Lekérdezzük, avagy sem az APEH Ingatlanadó-kalkulátort?

Palimadár ingatlanadó-szagértő elmélkedése egy kérdés körül, mely tízezrekben bújkál napjainkban.
A Palimadár Lelki Tanácsadó Szolgálatunk sem fog egyértelmű igennel, avagy nemmel válaszolni erre a kérdésre. Mi – palimadarak - is tanulunk a politikából és a politikától, amely ugye az érdekek harca illetve az érdekek összehangolásának művészete.

Mi van akkor, ha lekérdezzük?

A Rendszer először is bekéri adószámunkat. Ezzel máris azonosítva vagyunk és felhívtuk magunkra a figyelmet, hogy mi bizony érdeklődőek vagyunk. (Mit gondolhat ilyenkor a Rendszer? Hát … na ez egy érintett vagy egy hülye érdeklődő?).  Elvileg megtehetjük azt is, hogy elcsaklizzuk valakinek az adószámát, akiről tudjuk hogy hol lakik, például egy szomszédét, mintha nem is én kérdeznék, hanem a kamasz barátom a szexológust. Kérdés az ugye ilyenkor ez a valami - a kérdésnek látszó kérdezés -  jogilag minek minősül? A „segítségadó” Nagy Testvér megtévesztésének?  Aki ugye hat évig is gyűjtheti és számon tarthatja ezt a „megtévesztést”.  ( Kérdés most is mit gondolhat a Rendszer, a Nagy Testvér? Nicsak-nicsak.  Itt egy kis kis csaló? Lássuk, tud e nagyobbat is? )


Ha félretettük félelmeinket, mert nekünk ugye nincs vaj a fülünk mögött, mert úgy érezzük mi az érintettek körébe tartozunk, és be kívánjuk fizetni az ingatlanadót, majd bátran őszinte kék szemekkel lekérdezünk,  mire megyünk?
Meggyőződhetünk arról, mit „gondol” a Rendszer, a Nagy Testvér. Először is megállapíthatja: Bizony-bizony kiskatonám te ingatlanod adóköteles. Hm … hm …Mi a Rendszer is tudjuk, hogy például Budapesten a kerületi átlagár megjelölése a Vagyonadó Törvényben – a mellékletben -  úgy alkalmatlan az adóalap megállapítására, ahogy van. Minket se kérdeztek kiskatonám. Nem is kommunikáljuk mi azt, hogy az úgy van, hanem csak azt, hogy ez a szűrő, ki álljon jobbra és ki balra. (Ki balra áll fizethet!)
Éppen ezért volt oly bátyánk a Kormány, hogy Október végén utasította a Rendszert, minket Nagy Testvéredet kiskatonám,  hogy sebesen készítsünk már egy becslő kalkulátort is, mert minek is őrizgetjük mi itt az ingatlan adás-vételekről az adatokat, ha nem adóztatás céljából. Az APEH –kalkulátor, a Nagy testvér tehát segít. Nem értékel palimadárkám – mert arra nincs joga – hanem segít. Oly annyira, hogy meg se büntet, ha az ő értékbecslése alapján vallasz. ( Persze partizánéktól még tudhatjuk hogy bevallani is csak azt érdemes, amit úgyis tudnak.) Az persze más kérdés ha a Nagy Testvér kedve úgy hozza és vagyonosodást vizsgál nálad kiskatonám a helyszínen és ott úgy találja, hogy te nem voltál elég figyelmes, avagy az ő segítő kalkulátora elég érzékeny, nem bírságol ugyan meg, ám jól megállapítja a helyszíni szemle kapcsán általa készített ingatlanvagyon-értékelés alapján az adót és a különbözetet azt bizony pengetni kell. Mint katonatiszt.  


Összegezve a Rendszertől - Nagy Testvérünktől -   van egy jó kis e-mail a kezünkben, ha lekérdeztünk és az alapján lelkesen bevallhatunk, majd pengetünk mint katonatiszt.


Mi van akkor, ha nem kérdezzük le?
Katonaviselteknek - ugye palimadárkám - rögtön az öreg csókaság jut eszébe. Csak arra válaszoljon, amit kérdeztem! Szól az ige. Tegyük fel, hogy  - akármilyen okból - nem vesszük igénybe ezt APEH kalkulátort. (Bár már lelki  füleinkben ott cseng, miért is nem  vetted igénybe kiskatonám itt a valóvilágban a Nagy Testvér segítségét? Nem vagy internetes? )


Ebben az esetben mit tehetünk?
Megtehetjük azt, hogy lekérdezzük az Interneten fellelhető Ingatlanadó-kalkulátorokat. Ezek a Vagyonadó Törvény alapján dolgoznak és részben ugyanazt teszik, mint a Rendszer, azaz a Nagy  Testvér segítő kalkulátora az ő e-mailjával.
Megtehetjük továbbá Budapesten azt, hogy az ingatlanunk irányárát belőjük – mit is gondol maga a piac -  az Irányár-kalkulátorokkal az Interneten. Ezek sem kérdik ki fia borja vagy:
Ekkor már tudhatjuk is,  mi is a pálya. Meleg-e a pite, avagy sem? Kilőhet-e minket a Nagy Testvér mert ugye a Vagyonadó Törvény melléklete alapján horogra akadt az ingatlanunk, halmazatilag meg még  a piac is azt mondja, hogy az átlagos négyzetméterár a körzetünkben (irányítószámra) eléri az érintettségi küszöböt, azt a fránya harminc millát.


Ilyenkor elrévedhetünk. Elképzeljük a bíztató jövőt, mikor egy szép napon – nem hajnalban fekete Volgából – megjelennek nálunk a Nagy Testvér vidám alkalmazottjai - akik csak a javunkat (vagy javainkat?) akarják és a mi vagyonosodásunk után élénken érdeklődnek, különös tekintettel a pecóra, pecókra és a géperejűekre. A többi már idegrendszer és túlélési stratégia dolga. Ugye?


Már az anyaméhben a magzatokkal folytatott kísérletek során is kiderült, hogy szignifikánsan két ellentétes stratégiával születhetünk. A kísérlet szerint egy tűt szúrnak az anyaméhbe és azt vizsgálják, no erre mit lépsz kiskatonám, mint magzat. Na és mit figyeltek meg? A magzatok egy része a tűtől a legtávolabbi pontba húzódik méghozzá úgy, hogy ő mintha ott se lenne. És dermedten vár. Mi is lesz itt? A magzatok másik része hatalmas aktivitásba kezd, mozog keze lába és aktivitásával próbálja elmúlasztani a behatolást. (Nem tudhatják szegények, hogy a tű behatolása és eltűnése nem az ő magatartásuktól függ.)


Kedves Olvasó!  Te Jómadár!  Teszteld magad: 


Jobbra állsz. Az anyaméh legtávolabbi zugába navigálod magad és vársz. Jön a FIDESZ és egy múló rossz emlékké teszi ezt az egészet, kihúzza azt a kísérleti tűt?


Balra állsz. Lekérdezel, bevallasz – azt is hogy te meg anyád írtátok a Toldyt -  mert a Nagy Testvérnek és a Rendszernek mindig igaza van.


Magad lábára állsz. Megkalkulálod megéri-e szakértőt fogadni annak érdekében, hogy be is vallj – azaz ne kapj bírságot és büntit -  ám olyan hülyén se maradj, hogy többet fizetsz azért, amiért kevesebbet is lehet, avagy esetleg seggbe rúgjanak?


Jelen sorok szerzője a rejtői világból motiváció kutatónak képzeli magát így máris borítékolja, hogy a természetednek megfelelően fogsz dönteni.