2011. október 1., szombat

Talpnyalók és seggnyalók, az agymosottak

Tudjuk, az emberek többsége nem egy jellemóriás. Emberek vagyunk, jók és rosszak. Ezzel együtt undírítók azok az agymosottak, akik felülnek az aljas propagandának és még undorítóbbak azok, akik még szajkózzák sőt hirdetik is. Ilyen aljas propaganda fogás a forint hitelesek és a devizahitelesek szembe állítása, hogy a devizahitelesek "felelőtlensége" miatt majd szegény forinthiteleseknek kell szívni. E tárgyban bukkantam egy blog bejegyzésre az imént és eléggé el nem ítélhető módon kissé indulatból le is csaptam ezt a magas labdát:


Hogy a T. nyitott szerző szavaival éljek, orbitális baromság a devizahitelesek meg a forinthitelesek szembeállítása. Bizony-bizony ugyanaz a szőrös mancs nyújtotta mindkét banki terméket, a magasabb kamatú és kezdő törlesztő részletű forintkölcsönt és az alacsonyabb kamatú és tölesztő részletű, ám "kockázattal" járó banki terméket, magyarul a deviza-elszámolású kölcsönt. A mi - teremtett és manipulált - világunkban ez nem volt véletlen. A bankok ugyanis azzal tévesztették meg az ügyfeleiket, hogy valamit kedvezőbb színben tüntettek fel, hogy azt válasszák az emberek. Csak meg kell nézni, hogy az új termék bevezetésétől azt vitték az emberek! A bankok jól tudták, MERT ÍGY TERVEZTÉK, hogy a deviza-elszámolású hitel-termékükbe be van rejtetten építve kettő, extraprofitot termelő elem is. Nevezetesen az egyik a devizavásárás és eladás különbözete, ami az ő zsebükbe megy, valamit a törlesztő részlet változások számításánál azok emelkedésének trendje. Míg a forinthiteleknél a jegybanki kamatok feltétlen csökkenő tendenciát mutattak, addig a CHF/HUF aránynál a növekvő trend volt kalkulálható a futamidő alatt. Ezek azok a rejtett feltételek tehát a melyek a bankok számára GARANTÁLTÁK az exztaprofittot, azaz a forinthitelnél szignifinkánsan nagyobb nyereséget, a futamidő végére. Aki tehát megtévesztett, csalt az a bank. A torkosborzok viszont nem számítottak arra, hogy a CHF/HUF időbeli változása - amihez ugye a devizaelszámolású hitelek havi törlesztőrészletének az emelése kapcsolódik - a világválság hatására így elszabadul. (2011-re ugyanis 182 Ft-os CHF-et prognosztizálhattak a torkosborzok viszont 240 Ft főlé nőtt a valóságban.) Nem hitték maguk sem, hogy ennyire túlnyerik magukat, hogy torkukon akad a falat. Mert ez következett be akkor, mikor a havi törlesztő részletek a duplájára, ezáltal a kölcsönt felevők tömegei számára megfizethetetlenné váltak. Aki pedig mindebből azt a következtetést vonja le, hogy a devizahitelesek "felelőtlenségéből" a forinthitelesek szopnak, az több mint banki ügynök, az bizony .... (jelző opcionális) provokátor.
Szóval kedves nyitott bloggertárs akkor jártál volna jól, ha csendben maradsz ebben az ügyben, hiszen írásod beltartalma a "Tedd az áldozatot bűnbakká" aljas megtévesztő propaganda egy láncszeme. Én szégyellném a helyedben.


Pro Memória: Makovecz Imre

2011. szeptember 30., péntek

Állásfoglalásom a Devizaadósok Szövetsége megalapításával kapcsolatban

Kedves Sorstársak!

Ez egy jó kis „beleset” ugye,  és ahogy illik, annyiféleképpen látjuk itt a történéseket, na és az „előrét”.

Nem túl sokan nyilvánultak meg eddig - a többiek előtt - a 155 regisztrált szerződés tulajdonosai közül. Talán (ha jól lejegyzem jegyzem)
- Csaba (vitaindítás)
- Zoltán László
- András
- Gábor
- Erzsi

valamint 22 kattintás is történt - ebből egy én vagyok - a https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0ArAWQz-6wVm9dFNJTExmaUdIYlJFdHVDdEdkc24wcXc&hl=hu#chart címen.
Érdemes megnézni.

Én nem vagyok tanácstalan. Tudom azt, hogy 10-re száz 100, 100-ra 1000, valamint 1000-re 10000 következik a számsorban. Igaz nem egyből.
Kacskaringós életpályámon volt szerencsém ilyen nagyságrendű "tömegek" feladatra szervezésében, mozgatásában. A kérdés számomra inkább úgy vetődik fel, mi a cél, abból származik a feladat, és a leglényegesebb pedig, milyen eszközük állnak rendelkezésre a feladat megoldásához. Azok mennyire megbízhatók? Na és ha emberekről van szó, ők mennyire motiváltak. Álljon itt a „motiváció-kutatással kapcsolatosan” egy kedves kis tanmese:

A kalifa elefántja

Hol volt, hol nem volt, talán évszázadokkal ezelőtt történt, hogy egy hatalmas kalifa Babilonban elfogadta tanácsadói javaslatát. Elküldte megbízottjait Indiába azzal, hogy azok vegyék meg a világ legnagyobb elefántját és hatalmának élő bizonyítékaként ott járjon keljen Babilonban, lássa a nép. A küldöttek elmentek majd meg is érkezetek egy hatalmas hím elefánttal. Rögtön probléma is adódott, mert a hatalmi szimbólum, egyszerűen nem fért be a palotába, de egyetlen más épületbe sem. Elzárni így nem is tudták, miáltal megérkezésétől kezdve szabadon kószált a városban. Gondozót nem hoztak mellé, így igazán nem is tudták hogyan tudnák befolyásolni.
A kalifai hatalom élő szimbóluma jól bejárta a várost, ismerkedvén azzal, majd a piacon kötött ki. Az tetszett neki a legjobban. Ám a piac - számára szűk árus sorai - nem egy esetben akadályozták, hogy alaposabban megormányolja mindazt, ami felkeltette az érdeklődését. A harmadik napon már hatalmas volt a káosz a piacon és egyre nőtt az elkeseredés.

Az árusok úgy vélték ez az állapot tönkre teszi a piacot. Nagy gyűlést szerveztek hát, amelyen ott volt a piac minden árusa és maga a nép is, bár az nem fért be mind a piactérre. A szónokok kifejtették nézeteiket a helyzetről, majd döntés is született. Megalakították a Piac Képviseletét, mely vezetőt is választott magának. A döntés úgy született hogy a képviselőkből álló küldöttség a Piacról egyenesen a Palotába megy, ahol közli a nép akaratát, miszerint a hatalom élő szimbólumát képező elefánt nem kívánatos a piacon, mert azt már majdnem tönkre tette és ha ez így megy tovább garantáltan tönkre megy a piac.

Nem is halogatták a dolgot, a népes küldöttség a választott vezetővel az élen megindult a Palota felé. A vezető a küldöttek, a képviselők népes tábora élén büszkén és feladata fontosságától eltelten lépdelt, ám nem lévén már ifjú ember, vissza-vissza nézett a mögötte lépdelőkre. És mit látott? Ahogy a Palotához közeledett a népes küldöttség, az egyre-egyre csak fogyott. Oly annyira, hogy a Palotakert kapujában már vele együtt összesen három küldött érkezett, tisztes távolból pedig létható volt a kíváncsi nép.
A vezető elszánt volt, felesküdött hogy önként vállalt feladatát a nép érdekében ellátja, tehát ő semmiképpen nem hátrál meg. Megy tovább. Így esett hogy a trónterem ajtajához, már egyedül érkezett, ahol viszont már nyitott ajtókkal várták az ajtónállók és egyenesen, haladéktalanul a kalifa elé bocsátották.

A kalifa teljes hatalmában, hatalma díszeitől körül véve trónolt (ám mint tudjuk az elefánt az nem lehetett jelen, pedig ugye róla szól a történet, mert egyszerűen nem fért be...), mögötte a papság, jobbról és balról a kísérete, díszöltözetben, mert mégis csak ugye a nép képviselőjét - a népakarat hordozóját - várták. A küldöttek vezetője, miután iskolázott, udvarképes ember volt, semmit nem vétette az udvari protokollban. Fényezte a kalifát keleti szóvirágok zuhatagával, úgy köszöntötte, amit a kalifa némi idő után meg is unt. Így talán kissé udvariatlanul is - bár ugye az ma is vitatott hogy az uralkodó szolgája-e avagy alkotója az udvari rendnek - bele is vágott a szavába, név szerint szólítva a küldöttség vezetőjét: Gábriel! Térjünk a tárgyra. Akkor most mi is a nép kifogása hatalmam élő szimbólumával az elefánttal? Hogy ne is legyen?
Ó Uram sikított fel a küldöttek vezetője. Erről szó sem volt, ilyenre gondolni sem merünk mi alattvalók. Egyszerűen arra gondoltunk csak, hogy kéne már ennek a hímelefántnak egy nőstény, hogy legyen értelme az ő életének is.

Emlékeztetőül: Én - Tilk László Géza - erre hívtam gyülekezetbe a jelenlevőket: Százan összeállunk szövetségbe 12.000 forinttal és hirdetünk. A hirdetésünk hatására 1000 - 2000 fő közé kerül a szövetség taglétszáma, ahol már minden bankra jut egy-egy percsoport. Percsoportjaink pertársaságokat alkotnak és benyújtják kereseteiket. Ennyi. Aztán majd meglátjuk ... :)

A hívásomat – a szervezést - fenntartom. Viszont, ahogy a rómaiak rendezték az ilyen ügyeket:

1.    Aki ezzel ért egyet, álljon jobbra! Azaz töltse ki a Belépési nyilatkozatot és küldje el.
2.    Aki ezzel nem ért egyet, az álljon balra. Egyben kérem jelezze miért is nem, hogy törölhessem a regisztráltak közül.

Aki nem küldi meg a Belépési nyilatkozatot – azaz még ezen a szinten sem köteleződik el – mert esetleg úgy véli, itt is lehúzzák, nem ért egyet az iránnyal, ismételt ötlettel úgymint tüntetés, petíció, feljelentés, áll elő, amelyek mindegyikére van már kezdeményezés, ami az Interneten látható, úgy csatlakozzon azokhoz a csoportokhoz.

Fontos! Aki nem is válaszol arra, hogy küldje meg a Belépési nyilatkozatát - annak a felszólításhoz számított egy héten belül törlöm a regisztrációját. Ám erre külön személyre szóló levelet kapnak a regisztráltak. Mindez a jövő héten zajlik.

Mélységes elnézést kérem mindazoknak, akiket a fenti állásfoglalásom bármilyen okok miatt sértene.

Úgy vélem ez amit csinálunk nem játék, ez küzdelem. Harcba, küzdelembe én sem indulok és bocsátkozom csak azzal, azokkal magam mellett, akik ugyanazt hiszik és ugyanazért hajlandók áldozatokra.

Így aki nem hajlandó áldozatra, kötelezettség vállalásra azoknak megköszönöm, hogy eddig is meghallgattak.

Akik velem tartanak a szövetség megszervezésében és program megvalósításában, azokkal megyünk tovább. Aztán vagy sikerül, amit célul tűztünk, vagy sem, ám legalább a lelkünk megnyugszik, hogy megtettük magunkért mindazt, amit lehet. Úgy vélem az akit, ma itt és most 12 ezer forint éves egyesületi tagdíj, 10 ezer forintos perilleték költség megkockáztatása visszatart attól, hogy milliós - biztosnak látszó - veszteségeket elkerüljön, az tényleg ne is jöjjön velünk. Azoknak pedig, akiknek még ez is sok, sajnos nem én, nem mi vagyunk azok, akik megveszik az autóját a lakását számára. Látlak-e még ?
Voga János - Turnovszky Tamás

Kicsi a ház, kicsi a kert,
Nekünk így is megfelelt.
Kicsi a föld, kicsi a rét,
És a templom az égig ért.

Azt hittem már, hogy nem bírom, (- Nem bírom...)
Azt hittem már, hogy vége... (- Vége...)
Azt hittem már, hogy nem bírom, (- Nem bírom...)
Megváltást várva csak jöttem. (- Jöttem...)

Kicsi a jó, kicsi a szép,
Kicsi a láng is, mi benned ég.
Kicsi remény, üres táj.
Kicsi ember, kicsi halál.

Ilyen az élet minálunk.
Levelet írunk és várunk,
Hát ilyen az élet minálunk.
Levelet írunk és várunk.

Gyönyörű ház, gyönyörű kert,
De hol az a ház, s hol a kert ?
Gyönyörű föld, gyönyörű rét,
És a templom az égig ért.

Látlak-e még ? (- Látlak-e még...)
Nem tudom. (- Nem tudom...)
Látlak-e még ? (- Látlak-e még...)
Vagy mégse. (- Vagy mégse...)
Látlak-e még ? (- Látlak-e még...)
Nem tudom. (- Nem tudom...)
Látlak-e még ? (- Látlak-e még...)
Látlak-e még ? (- Látlak-e még...)

(- Látlak-e még...)
(- Látlak-e még...)
(- Látlak-e még...)

Deviza-hiteles szavazógépÖsszegzés

2011. szeptember 28., szerda

"Csak a kezemet nézzék"

Azt ugye Barátaim - tollashátú palimadarak - mindenki belátja, hogy az amikor egyre növekednek a törlesztő részletek és ezzel együtt maga az adósság is nő, az nem kölcsönszerződés. Nem bizony. Az nyerőautomata. Jogállamban - ami ugye maga sem tökéletes - a joggal lehet élni és bizony lehet visszaélni. Ezt teszik ma Magyarországon a pénzintézetek és ehhez a Legfelsőbb Bíróság is asszisztál. 
Sok eseteben még a a politika is eszköztelen, avagy más érdekek mentén vezérelt. A csatáknak is vannak áldozatai és martaléka, így a politika is beáldozhatnak minket.

Kétharmados kormányfőnk meg is üzente ugye itt a wikilisk kiszivárogtatás kapcsán napvilágra került üzenetében, hogy ne azt nézzék, amit mond. Jól teszitek hát ti is tollashátú Palimadár testvérkéim, ha komolyan veszitek szavát. Legalább úgy mint Rodolfóét, aki mit is mondott hatalmas bűvészmutatványai során? Igen- igen. "Csak a kezeim nézzék", mert csalok. Mást mond a száj barátaim és máshol kotorász a kéz. 


Nézzük hát a Kétharmad kezeit!
A Kétharmadnak az bankok által bekerített devizaadósok kimenekítésére van ugyan programja, ám ez a program is olyan, amilyen. Aki ma is hitelképes és fent maradt a CHF/HUF bikáján a banki rodeón, azok vélhetően a 180 forintos CHF forintosítással kimenekülnek a gyűrűből. Nem kis váltságdíj ellenében. (Amúgy ők is jól teszik ha - a későbbiekben kifejtettek szerint - velünk tartanak, még a végtörlesztés előtt. Nyertes per esetén ugyanis a váltságdíjat kártérítési perrel visszaszerezhetik.


Ám a többivel a minimum 150 ezer "bajba jutottal" ugyan mi lesz? 
Nem félek én attól, hogy a lakásaink tulajdonos nélkül maradnak, hiszen a kormányzat indikálta törvénykezés szépen mutatja, hogy az a lakóingatlan-állomány - amelyben azok a sorstársak élnek, akik 90 napon túli tartozással rendelkeznek - 35-55 %-os vagyoni értéken át lesz játszva a külföldi tulajdonosoknak, ahogy az a nemzeti vagyon nem lakás célját szolgáló részével is történt. Az úgynevezett privatizáció során. Ne féljetek testvéreim, lakásaitok nem maradnak tulajdonosok nélkül! Azok is úgy lesznek, ahogy gyáraitok, üzemeitek, munkahelyeitek. Ha jól viselkedtek - azaz fizetitek a bérleti díjat - maradhattok is. Bérlőként. Látható, hogy aki 2004-2010 között deviza-elszámolású kölcsönszerződéssel tulajdont kívánt szerezni, az bizony csapdába esett. És nyakig ül benne. 


Van-e kiút?
A csapdából ki kellene kerülni, a vagy a lehető legkisebb veszteséggel kijönni.  Sajnos a devizaadósok döntő többsége is különféle élethelyzetben van,. Aki elvesztette munkahelyét, avagy munkaképességét az bizony nem képes egyszerre fizetni a lakástartozást és a rezsit is. Ahogy az autó törlesztő részleteit sem, mert az bizony nincs belekalkulálva a munkanélküli segélybe.

Akik az anyagi gondok miatt elváltak, azok szintúgy hasonló helyzetben vannak, mert ma egy fizetésből lakáskölcsönt törleszteni, a rezsit fizetni, a gyerekeket nevelni szintúgy képtelenség. Ők bizony bármennyire is fájdalmas, nem fognak tudni birtokba kerülni, mert nincs aki megveszi nekik ezt a vagyont. A jelzáloggal terhelt fedezetet a bank elveszi, azaz végrehajtásra adja a végrehajtó pedig kiteszi a lakásból a sorstársat és elviszi a kocsit.
Ez már eddig is zajlott sorstársak, csak nem annyira szem előtt. Mikor 2001-2003 magasságában mi néhányan támadtuk a bankokat az ingatlan-fedezet alul-értékelése miatt, hogy az egy esetleges hitel bebukás során további vagyonvesztést okoz a bajba jutottnak, lesöpörtek minket a pályáról. Mondván hogy az ilyen esetek nem érik el a tapasztalatok szerint a hitelek 1 %-át sem.
Most pedig teljes fényében itt áll előttünk az, hogy a banki fedezetértékelés áldásos tevékenysége során megállapított fedezetérték a vagyoni értéktől minimum 20 %-al tér el. Amit ugye óvatosságból csináltak az úgynevezett "prudens" értékelési metodikát követve. Majd abból vontak még le BASEL II. előírásainak megfelelő további 20 %-ot.
Így lehetett az, hogy például egy 10 millió forintos vagyoni értékű ingatlanra 6 millió forintos hitelt adtak. Így ha most ez a fedezet megy a lecsóba, úgy a külföldi tulajdonos már viheti is 2,5 - 3 millióért. És ha bérbe adja nem kell neki adóznia. Viszont ilyen társaságot csak 1 milliárdos tőkével lehet alapítani kis hazánkban a nyár óta. Ügyes ugye barátaim? Így lehet egy stabil ingatlan-bérleményszolgáltató portfóliót létrehozni. 
Nos ellenkező bizonyításáig ez a jelenleg regnáló kormányzat titkos receptje erre a helyzetre. Bizony kedves tollashátú palimadaram te nem is tehetsz mást - mert pénzed nincs - mint bérlőként maradsz a magadénak hitt otthonban. Ez egy ilyen vidék kedveskéim. Vigasztaljon, volt ilyen már a múlt század negyvenes, ötvenes éveiben, amikor a lakóingatlanok tulajdonosai egy szép napon arra ébredtek, hogy amiről azt hitték a tulajdonukban volt, abban jó ha bérlők lehetnek és nem kitelepítettek. Így volt ezzel bizony az én Kicsi Párom egyik nagyapja és a nagy-nagybácsikája is.


És mi lesz azokkal, akik már a rezsit sem tudják fizetni?
Belőlük lehetnek az Ócsai Menekült tábor lakói, új telepesek, az ócsai palesztinok. Vagy "hazamennek", azaz a nyugdíjas mamához költöznek haza a gyerekekkel - mert a nagypapa már úgyis belepusztult ebbe a 21 évbe - és elválnak, mert a családapának - akinek nincs munkahelye - már nem jut hely. Ő mehet külföldre dolgozni ha tud, mert ma már utazhatunk. Ám öngyilkos is lehet. Ez itt kérem jogállam és demokrácia. Vagy nem? 
Amúgy ma már a rezsi, avagy akármilyen más tartozás miatt ugyanígy meg lehet csáklyázni az otthonokat és földönfutóvá lehet tenni a családokat. Régen volt az barátaim, amikor tilos volt a kilakoltatás és közveszélyes a munkakerülés.


Mit tehetünk? 
Az utcára hiába vonulunk. Hol vannak már a huszárok, a néphadsereg katonái, a fiaink. Akik minket védtek? Akik megfordítanák a fegyvert?  Tizennyolcezer (?) zsoldos katona áll fegyverben és koszovózik, meg irakozik, afganisztánozik  Nem, ők nem dubajoznak. Azok mások. Ők azok akik minden igénynek egyszerre képesek megfelelni. :)  / Makovecz Imre: Az aki minden igénynek egyszerre képes megfelelni, az a ringyó./
Közel hatvanezer zsoldos-rendőr vigyázza a "rendet". Parancsmagtagadás esetén a munkahelyével játszik, aminek elvesztése ugye tollas-hátúak már tudjuk mivel jár?

Amit tehetünk, az az hogy visszatámadunk, mint a sarokba szorított toportyán, mentjük ami menthető. Megtámadjuk a:
1. A fedezetek felértékelését
2. A kölcsönszerződéseket

Mégpedig szervezett tömeges perekkel. Nem kipályázunk. Azaz egyszerre minden devizahitel-elszámolású kölcsönt nyújtó pénzintézet fedezet értékeléseit, szerződéseit megtámadjuk, mégpedig bíróság előtt.  Ahhoz hogy eredményesek lehessünk három falat kell ledöntenünk:


Az egymás előtti ismeretlenség fala
Ez abból ered, hogy a bankok külön külön kötötték velünk a szerződéseket, így mi nem is tudjuk csak magunkról, hogy devizaadósok vagyunk. Nem kis munkával de egy hónap alatt 130 szerződésest nekem egyedül sikerült felkutatnom. Az más kérdés, hogy ebből csak nyolcan tudtak volna eljönni a szövetség alapító ülésére. Erről majd később.
Ha van 100 fő olyan, aki fejenként 12 ezer forinttal megalakítja velem a Devizaadósok Szövetségét, úgy  közel 1.200.00 Ft áll elő hirdetésre. Melyet az autós és ingatlanos lapokban hirdetésre felhasználva megtaláljuk azt az 1000 - 2000 devizaadóst a 150.000 -ből, akik a szövetség szervezésében minden bankra egy-egy  pertársasággal már megtámadhatják a pénzintézetek fedezetértékelésében foglaltakat - az ingatlanértékeléseket - valamint magát a kölcsönszerződést. Van keresnivalónk.


A perilleték küszöb falát
Nem véletlenül hírdették a tegnapi napig okos ügyvédek, hogy ők pertársaságot kínálnak a devizaadósoknak. 50-100 fős pertársaságok esetén a  perilleték költsége 10-20 ezer forintra rúghat ugyanis. Mert hála isten a perilleték ugyan a perérték - ami ingatlannál és autónál ugye húzós -  6 %-a ám isteni csoda kapcsán maximálva is van és ez a maximum 900 ezer forint. A perilleték köszöb fala tehát ezzel ledönthető. Ami megosztható a pertársakkal. 


A kishitűség és a sumákság fala
Nem lepődtem meg, mikor első kisérletre nem tudtam megalapítani a szövetséget, mert csak nyolcan ígérték hogy ott lesznek. Megmutatkozott amit eddig is tudtam és a Facebook csoport bejegyzései is ezt igazolják. 100 -ból "brekeg" 6-8" a többi meg lesi. Hogy valaki kitapossa az utat, vagy kikaparja a gesztenyét.. Lesi, amíg lesheti. Ám amikor már nem? Amikor a www.pertarsasag.com okos ügyvédjei is a Legfelsőbb Bíróság döntésére visszafaroltak, meg ugye szólt nekik a kamara is?


Bizony barátaim, csak magunkra számíthatunk. 
Az ügyvédeket meg kell versenyeztetni és venni, tarifálisan.  Ahol lószar van, ott veréb is van. Hogy tenni is tudjunk valamit, ahhoz vagyunk éppen elegen.

Akinek tehát 12 + 20 = 32 eFt ráfordítás megéri, hogy esélye legyen arra, hogy
- ingatlan, gépjármű árverés esetén ne bukja el a vagyoni érték 75-65 %-át
- a kölcsönszerződésből  kimeneküljön
az velünk tart.

Mi ugye semmi törvénytelent nem teszünk, hanem jogi eszközökkel kísérletet teszünk arra, hogy jogaink és vagyonunk roncsait megvédjük.
- Támadjuk a fedezetek felértékelését, a kárpótlási perek okán
- Támadjuk a kölcsönszerződéseket, a megtévesztés és alkalmatlanság okán,
szervezetten, bíróság előtt. Ez nekünk ennyit megér.

Nincs titkunk. Küzdelmünk van ...
- A szervezet tervezett alapszabálya
- A szervezet tervezett Szervezési Működési Szabályzata

Rövid program. Százan összeállunk szövetségbe 12..000 forinttal és hirdetünk. A hirdetésünk hatására 1000 - 2000 fő közé kerül a szövetség taglétszáma, ahol már minden bankra jut egy-egy percsoport.
Percsoportjaink pertársaságokat alkotnak és benyújtják kereseteiket. Ennyi. Aztán majd meglátjuk ... :)

Különben ...

2011. szeptember 27., kedd

Devizaadósok Szövetsége Alapító Közgyűlése: Eldőlt. Egyenlőre nem lesz alapítás.

Kategória: Hírek
Megjelent: 2011. szeptember 27. kedd, 14:05
Írta: Palimadár
Találatok: 15
A Legfelsőbb Bíróság elutasította azt a fellebbviteli bírósági döntést, amely megtiltja a bankoknak, hogy egyoldalúan emeljék a háztartási hitelkamatokat, hogy megtérüljenek a magasabb költségek, írja a Bloomberg.

Mély fájdalommal értesülhettünk a hírről, mely "kvázi" lazárja a devizaadósok jogérvényesítésének a szerződés megtámadásával nyíló útját. Miért adjunk be kertesetet - és fizessünk újabb összegeket az ügyvédeknek - vetődik fel okkal és joggal a kérdés. A válasz is kézenfekvő, nevezetesen azért mert az a törvényes út. Ennek a Legfelsőbb Bíróság ítéletnek súlyos üzenete van. Nevezetesen az, hogy a Jogi út itt és ma Magyarországon nem járható.

A fentiek alapján a 2011.10.01-re hírdetett alakuló ülés elmarad, elnapolódik. Közösségünknek át kell tekinteni, mi van ilyenkor. Szomorú hír tovább az is, hogy s szervezési tapasztalatok is a régi átkot mutatják, nevezetesen azt, hogy " Életünket és vérünket, de zabunkat azt nem." A sorstársak messze laknak, pénzük sincs, így "nem tudnak jönni" Én, meg mi, a szervezők meg nem tudunk mindehová odamenni.

Lássátok feleim szömtükkel ... Drábikot

Mondd mennyit ér? Ennyi.