2012. február 22., szerda

A Balog-Semjén nemzetség.

A vármegye első, legrégibb birtokosainak egyike a Balog-Semjén nemzetség. E nemzetség ősi fészke a Nyirség, a Kraszna és a Szamos felső vidéke volt, mely területet kétségkivül az első foglalás jogán birta; a XIII. században azonban jelentékeny birtokokat szerzett a Szamos alsó folyásánál is. A nemzetség tagjairól azonban csak a XIII. század elejétől kezdve vannak adataink.
A nemzetség első nagyobb szerepet vivő tagjai I. Egyed és Ubul voltak, a kik 1214-16-ban az ifju Kálmán királyt a gácsországi hadjáratba elkísérték, hol Egyed életét veszítette. I. Ubulnak három fia volt, I. Mihály (1250-1292) ugocsai ispán a Semjéni, később Kállay, II. Egyed a Kállay és Gergely (1250. előtt) a Biry család őse.
A nemzetség ősi birtokai közé tartozott Kér,, továbbá a vele szemben fekvő Kérsemjén, melyet Karácsonyi (Magyar Nemzetségek I.) szintén hajlandó a nemzetség alapítójától származtatni, bár e birtok 1252-ben nem volt egészen a Balog-Semjén nemzetségé; de lehet az is, hogy I. Mihály a helység harmadrészét, mely az idők folyamán elidegeníttetett, visszavásárolta.
1264-ben Mihály Panyolán osztozik Tompa fia Benedekkel. I. Mihályé volt még Nógrád, másként Marczelfalva helység, a Szamos mellett, mely valószínűleg Kér vagy Kérsemjén határába olvadt. IV. László királytól a nemzetség számos új adományt nyert. 1289-ben kapta a Gúth-Keled nembeliektől elvett Dobost, 1290-ben pedig Szokolyt, Ajakot, Jékét és Rozsályt, de ezt a királynak váratlan halála következtében aligha foglalták el, a halálát követő belzavarok alatt pedig elveszítették. 1290-ben azonban, vétel útján, a Bék nevű föld birtokába jutottak.
I. Mihály utódai: a Semjéniek, 1313-ban zálogba vették Tunyog egy részét, 1321-ben szerzik Szamosujlakot. I. István 1321-ben Bacha nevű birtok 569 elfoglalása miatt tiltakozik. II. István 1351-ben Ócsvaapátit veszi zálogba, 1355-ben pedig csere útján a radolfi (Nyirmeggyes és Hodász között) részbirtokot szerzi meg.

A nemzetség három ága 1325-ben osztozott az ősi javakon, mely alkalommal a Kállay-ág Fülöpöt (ma Nyirlugostól délre eső puszta), Pázmányt, a semjéni-ág Kért és Panyolát, a Biri-ág Kérsemjént és Nyirbélteknek Szatmár felé eső részét nyerte. De az 1325. évi osztály csakhamar felbomlott. A nemzetség tagjai 1329-42 között újból megosztoztak.

A Balog-Semjén nemzetségből veszi eredetét a Domahidy család is, melynek e nemzetséghez való tartozását Karácsonyi (Magyar Nemzetségek I. k.) egy 1280 táján kelt oklevélre alapítja, mely szerint Péter fiának, Miklósnak neveltetését Semjéni I. Mihály ugocsai ispán vállalta magára, a ki valószinüleg unokatestvére volt Péternek. Ez oklevél szerint az ifju Miklós birtokai voltak: a domahidi vám, továbbá Domahida és Penyige helységek. Miklóst "Szőke" melléknévvel jelölik a későbbi oklevelek. Fiai: István és II. Miklós 1332. és 1343. években szerepelnek.

Fertősalmás

Eketyukod

A Fertősalmási Eketyukodi Balogh nemzetség bizony fiaim, anyai ágatokon feljövőitek. A közvetlen feljövők családi kriptája Cégénydányádon található.


2012. február 20., hétfő

Csajtípusok az informatikusok szerint....

Vírus típusú csaj: Észre sem veszed, és beköltözött a lakásodba, mindent kisajátít.

Internet típusú csaj: Fizetned kell, hogy hozzáférjél.

Szerver típusú csaj: Mindig foglalt, amikor szükséged van rá.

Windows típusú csaj: Tudod, hogy teli van hibákkal, de nem tudsz nélküle élni.

PowerPoint típusú csaj: Arra jó, hogy bemutasd másoknak, de önmagában nem érték.

Excel típusú csaj: Azt mondják mindenfélére jó, de te csak az alapműveletekre használod.

Word típusú csaj: Mindig van egy meglepetése számodra és nincs olyan ember a világon, aki megértené.

D.O.S. típusú csaj: Valaha mindenkié volt, de most senkinek sem kell.

Backup típusú csaj: Azt hiszed róla, hogy mindent ad amire vészhelyzetben szükséged lehet, de a valóságban messze nem tud annyit nyújtani.

Scandisk típusú csaj: Tudjuk, hogy hasznos, és csak segíteni akar, de valójában senki sem tudja, hogy mit csinál.

Képernyővédő típusú csaj: Semmire sem jó, de szórakoztat.

Kábel típusú csaj: Csak akkor jó, ha be van dugva.

Infravörös típusú csaj: Érintkezés nélkül akarja a kapcsolatot fenntartani.

USB port típusú csaj: Büszkén mondogatja magáról, hogy minden gépbe bedugható.

Képernyő típusú csaj: Mindent megmutat neked, de ő semmit sem lát belőled.

Billentyűzet típusú csaj: Minden funkcióhoz más-más parancs/parancskombináció szükséges, de kitanulható, és többnyire jól működik.

Modem típusú csaj: Jó kapcsolatteremtő, de a kapcsolat előbb-utóbb megszakad vele.

RAM típusú csaj: Amint megszakad a kapcsolat, azonnal mindent elfelejt.

Merevlemez típusú csaj: Mindig mindenre emlékszik.

Egér típusú csaj: Csak akkor csinál valamit, ha lökdösöd.

Multimédia típusú csaj: Vele minden szép, de amikor kikapcsolod, visszatér a totál unalom.

Felhasználó típusú csaj: Semmit sem csinál jól, és állandóan kérdéseket tesz fel, és meg akarja érteni a dolgot, és nem érti, és...

E-mail típusú csaj: A hülyeségeivel mindenkinél megfordul, de a fontos dolgokat nem közli.

Számítógép típusú csaj: Az előzőek tökéletlen kombinációja, amely ha minél többet dolgozol vele, annál nagyobb lelki károkat okoz Neked.

2012. február 19., vasárnap

20 év számokban, avagy a magyar kapitalizmus diszkrét bája

Magyarország népessége:
1989-ben: 10 millió 374 ezer fő
2009-ben: 10 millió 016 ezer fő

Magyarország külső adóssága (bruttó):
1989-ben: 21 milliárd USD
2009-ben: 225 milliárd USD

Nyilvántartott munkanélküliek száma:
1989-ben: mintegy 30 ezer fő
2009-ben: mintegy 470 ezer fő

Létminimum alatt élők szám:
1989-ben: mintegy 900 ezer fő
2009-ben: mintegy 3 millió 300 ezer fő

Hajléktalanok száma (becsült adat)
1989-ben: 5-10 ezer fő
2009-ben: 50-70 ezer fő

Újépítésű lakások száma:
1989-ben: 51 ezer 500 db.
2009-ben: 28 ezer 400 db.

Házasságkötések száma:
1989-ben: mintegy 70 ezer
2009-ben: mintegy 42 ezer

Válások száma:
1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás
2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás

Élve születések száma:
1989-ben: mintegy 127 ezer
2009-ben: mintegy 96 ezer

Házasságon kívül született gyermekek száma:
1980-as évek: minden nyolcadik gyermek született házasságon kívül 2000-es évek: minden harmadik gyermek született házasságon kívül

Összes bűncselekmények száma:
1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset
2009-ben: mintegy 410 ezer bűneset

Befejezésül még egy jelzésértékű számadat:
Bogár László közgazdász professzor szerint a jelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét tekintve ("folyó áron") annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600 forint!

Míg 1978-ban egy egyedül élő az átlagos keresetéből a lakása rezsijére 20%-ot költött, addig ma, ez 80%!