2010. szeptember 4., szombat

Nem lehet

Szociológia


szociológia (a latin socius, azaz „társ”, „társaság”; valamint a görög λόγος, lógos, azaz „-tudás”, „-tudomány” szavakból) a társadalmi élet összetevői, az egyénekcsoportokszervezetekintézmények (családiskolaegyházállam stb.) életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány.
A szociológusok a társadalmi és társas viselkedést tanulmányozzák az emberek által alkotott társadalmi, vallási, politikai és gazdasági intézményeken, szervezeteken, csoportokon belül. Tanulmányozzák a társas kölcsönhatások során a csoportokon belül vagy azok között létrejövőviselkedési formákat, nyomon követik kialakulásukat és terjedésüket, elemzik a csoporttevékenység hatását az egyéni résztvevőkre. Szociológusok vizsgálják egy társadalmi csoport, szervezet vagy intézmény jellemzőit, az egyének egymásra és csoportjukra kifejtett hatását, ezzel összefüggésben az egyén olyan tulajdonságainak szerepét, mint a nem (gender), a kor vagy a rassz. A szociológia tárgyterületei többek között a család, a kisebbségek, az oktatás, a vallás, a politika, a lakóhely, a bűnözés, a szellemi és egészségi környezet társadalmi kérdéseivel foglalkoznak.
A szociológia a társadalmi folyamatokat többek között a társadalmi rétegződéstársadalmi mobilitáskommunikációelméletszociálpszichológia,demográfia és társadalomstatisztika ismereteivel és eszközeivel vizsgálja.
A szociológiai kutatás az utca névtelen emberei közötti kapcsolatok elemzésétől a globális társadalmi folyamatok tanulmányozásáig terjed. Új területei – mint a hálózat elemzés vagy a környezeti szociológia folyamatosan bővülnek.
A szociológiai kutatások eredményeit oktatók, tervezők, jogászok, hivatalnokok, fejlesztők, közgazdászok és más szakmabeliek is használják, akik a társadalmi problémák megoldásában érdekeltek és e célból közpolitikai tevékenységet folytatnak.

A hatalom


hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát vagy szándékát másra, másokra rá tudja testálni. Ez a hatalom különösen akkor mutatkozik meg, amikor valakinek nincs szándékában a másik akaratát elfogadni, tudomásul venni vagy magáévá tenni, esetleg még ezzel az akarattal szembefordul, annak ellennáll, ennek ellenére az ő ellenében ható akarat érvényesítését nem tudja megakadályozni.
„Hatalomnak azt a társadalmi kapcsolatokban rejlő lehetőséget nevezzük, amely megengedi, hogy az egyik ember akár a másik ellenállása ellenére is véghez vigye akaratát, függetlenül attól, hogy erre a lehetőségre mik, vagy milyen eszközök adnak módot.”
Max Weberszociológia alapfogalmai
Ahhoz, hogy az egyik ember alávesse magát, engedelmeskedjen a másik akaratának valójában nem kell erőszak vagy erőszakkal való fenyegetés. Így szociológiai értelemben a hatalom fogalma nem azonos a fizikai hatalommal vagy a politikai hatalommal, vagy akármelyik más olyan hatalommal, amelyről például Lord Bertrand Russell: A hatalom c. könyve szól. Bizonyos értelemben a mindennapi életben a befolyásnak vagy hatásnak nevezett jelenséggel rokon.
Általában szólva a hatalom meghatározása úgy szól, hogy az két ember vagy csoport stb. viszonylatában megfigyelhető olyan többé-kevésbé egyoldalú, azaz csak az egyiknél meglévő (vélt vagy valóságos) képesség vagy lehetőség, amely jelentős változást tud okozni a másik ember magánéletében vagy sorsában az előbbi illető vagy mások cselekedei által.
A hatalom eredetét tekintve az állatvilágból származik. A csoportéletet élő fajok (például farkasok vagy a csimpánzok) körében nem ritkán nagyon erős csoporton belüli hierarchia van. A hatalom tehát nem fajspecifikus sajátossága az embernek, hanem nagyon komoly előzményei vannak az állatok között, ahol a hatalom egyenlő az irányítás és elosztás jogával. 
Forrás


Kommentár: Ami Magyarországon folyik immár 500  éve az nem más, mint idegen hatalmak által történő kizsákmányolás. Hol az idegen hatalmak közti háborúk alkalmával történő kifosztás, hol a békeidőben az adózás rendszerével való kifosztás. Az idegen hatalmak bábkormányokat ültetnek a népességre és ezen a hálózaton keresztül érik el azt, hogy a homo hungaricusnak csak az ötöde ha jut a Lajtán túli hatalmak átlagpolgárai erőforrásainak. Mert ugye a hatalom egyenlő az irányítás és az elosztás jogával. A mindenkori magyar kormányoknak korlátozott az irányítási és elosztási joga. A póráz, pedig a PÉNZ és a szerződéses rendszer. A homo hungaricus a történelme során többnyire cseberből vederbe kerül és az éppen egymással szemben álló idegen hatalmak hazai kutyái morogják és köpködik egymást. Erre utal a népi bölcsesség, miszerint egyik kutya másik eb.
Az adósság póráz:
1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be Magyarországra.
1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegy milliárd dollár kamatot az egymilliárd dollár után.
1989-ben: csődhelyzet, mert összegyűlt húsz milliárd adóság!
Tehát: kölcsön: 1 milliárd dollár!
Visszafizetve: 11 milliárd dollár!
Maradék adóság: 20 milliárd dollár!
1989-2010 között felvettünk 50 millárd dollárt.
1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.
2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral plusz kamataival."

A választásokról: "A kutya megdöglik, ám a póráz marad!" Mi több? Szorul!

2010. szeptember 3., péntek

Mi történik ma Magyarországon?

egy ország fuldoklik egy érthetetlenül nagy adóság szorításában! Beszéljenek a számok:
1945-ben, a németek után az oroszok (szovjetek) szállták meg Magyarországot.
1956-ban a magyar nép megkísérelte visszaszerezni a hatalmat a megszállóktól és a bábkormánytól.
1957 tavaszára, a „van másik” bábkormány megszilárdította rémuralmát.
1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be Magyarországra.
1973-1989 között kifizetett a bábkormány tizenegy milliárd dollár kamatot az egymilliárd dollár után.
1989-ben: csődhelyzet, mert összegyűlt húsz milliárd adóság!
Tehát: kölcsön: 1 milliárd dollár!
Visszafizetve: 11 milliárd dollár!
Maradék adóság: 20 milliárd dollár!
Erre, mondta Antal József:
„Az adóságot vissza kell fizetni!”
„Ez becsületbeli ügy!”
Vajon kinek a „becsülete” múlott azon, hogy ezt a szélhámos pénzügyi műveletet elismerjék, amit a megszállók és hű kutyáik a magyar nép nyakába varrtak?
1989-2010 között felvettünk 50 millárd dollárt.
1989-2010 között kifizettünk 150 milliárd dollár kamatot.
2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral plusz kamataival."

Folytatás, ill. a teljes cikk:  http://szabadeuropa.shp.hu/hpc/web.php?a=szabadeuropa&o=heti_tema_2010_08_05__A1xd

Kommentár: Aki nem hiszi járjon utána! Ezért nincs nemzeti vagyon nyilvántartás, hogy a nép ne lássa ki mit lop, rabol és így tulajdonol. Ezért nem lehet hozzáférni az ingatlanforgalom idősoros adataihoz.
Ezért keresi egy magyar átlagember az átlag oszták pénzének ötödét, az átlagnémet hatodát, az átlag francia és angol hetedét. Kvázi: Egy német tojásért, hat magyar tojást kell adni.
Na és kik csinálják ezt? Na és hogy csinálják ezt?

Választások: 3. Svéd Páncélos szett (IKEA)

Itt vannak az önkormányzati választások. Te melyik "pengéket" választanád?

Választások: 2. Német Lovag szett (Fissler, Fiskars)

Itt vannak az önkormányzati választások. Te melyik "pengéket" választanád?

Választások: 1.Japán Szamuráj szett ( Bunmei)

Itt vannak az önkormányzati választások. Te melyik "pengéket" választanád?


Szavazz!

Triumvirátus


A Nagy Hármas: Deba 135, Deba 165, Usuba 165.

Igen ... a 17 kedvenc


Posted by Picasa

Ha profi szakácstanonc lennék, egy lépést sem tennék ezek nélkül. Ám mivel profi nem vagyok, így három a magyar igazság, ami nekem kézenfekvő: Usuba 180, Deba 165 Deba 135.

2010. augusztus 30., hétfő

Ihass: Barátkozom a zöld teával

A zöld tea

A teaivás szokása Kínából ered, de az emberiség legelterjedtebb italának felfedezése a legendák homályába vész. Az egyik változat szerint Sen-nung császár Kr. e. 2737-ben ivóvizét forraltatta, amidőn egy hirtelen támadt szélfuvallat az égő ágak közül néhány levelet belesodort a forró vízbe.
Micsoda császári ital lett a forralt vízből! Valószínű, miután a kínaiak régen rájöttek arra, hogy a forralatlan víztől megbetegszenek, igyekeztek azt ízesebbé tenni, s így találtak rá a teacserje leveleire. A tea nemcsak finom, hanem élénkít is, erre mutat rá egy másik eredetlegenda.Bodhidharma, a zen buddhizmus megalapítója kilenc évig elmélkedett lótuszülésben, a falnak fordulva. Amikor nem tűrhette tovább, hogy le-lecsukódnak szemei az álmosságtól, levágta szemhéjait. Belőlük nőttek az ébren tartó tea levelei...
A kínaiak szinte kizárólag zöld teát isznak. Ez egyszerűen a Camellia sinensis napon szárított levele, amit szárítás közben enyhén megsodornak, törnek, hogy ízanyagai jobban kioldódjanak, ha leforrázzák. A minősége a fajtán és a termőterület hollétén kívül azon múlik, milyen zsenge a levele. A legjobb teát az ágvégi, ki nem feslett levélrügy és a második kifeslő levélke adja. Sokra értékelik a félig fermentált teát is, ilyen az Oolong (ejtsd: ulong), kínaiul vu lung, azaz „fekete sárkány” tea.

Ne fogyasszon fekete teát!
Az erősen erjesztett, majd faszén tűzön szárított fekete teát nem kedvelik, csak exportra termelik. Ez a hungcsa, azaz „vörös tea” – kínai nevét a forrázat vörösbe hajló árnyalatáról kapta, és nem a száraz levelek fekete színéről – a kínai legenda szerint úgy keletkezett, hogy az idegenek a legrosszabb minőségű száraz tealeveleket belapátolták hajójuk gyomrába, ahol megrohadt a hosszú úton hazáig. Annyi mindenesetre tény, hogy a fekete tea a durvább levelekből készül, és valóban füllesztik, tehát bomlási folyamat terméke, „enyhe méreg”. Keringési zavarokat is okozhat, oldatba vitt koffeinje kevesebb, csersavja fanyarabb, krolofillja tönkrement. A zöld tea ezzel szemben nem pusztán élvezeti szer, hanem természetes gyógynövény.

Zöld teával élvezet lefogyni
Tudja-e a kedves olvasó, hogy a kínai konyha legfinomabb fogásai a húsok legzsírosabb részeiből készülnek? Hogy a csirkét, kacsát mindig a bőrével, a sertéshúst mindig a szalonnájával együtt eszik? Ennek ellenére, látott már kövér kínait?
Kiderült, hogy a titok valószínűleg a zöld tea élvezetében rejlik. Zsíroldó hatását francia klinikai vizsgálatok is igazolták: napi háromszor egy csésze zöld tea a főétkezések után, havonta minimum egy-két kilogramm súlycsökkenéssel jár. Anélkül, hogy változtatnánk étkezési szokásainkon, anélkül, hogy fogyókúráznánk, pusztán zöld tea ivásával is megszabadulhatunk súlyfölöslegünktől. Magyarországon ez nem olyan elhanyagolható téma: a férfiak között legalább harminc, a nőknél legalább negyvenöt százalékos az elhízás. Ha a túlsúly mellé még egy kockázati tényező társul, például a dohányzás, akkor a halálozási kockázat megkétszereződik.

Egyen zöld teát!
Újabban a zöld teát kapszulázzák is – ezt illetik a „szűztea” fantázianévvel. Nem is olyan ostobaság, így hasznosul a zöld tea zsírban oldódó A- és E-vitaminja, valamint értékes méregtelenítő rostanyaga. A Távol-Keleten ezt másképp oldották meg. Belefőzik a levesekbe, zöldséges ételekbe a zöld teát.

Ébresztő zöld teával
A koffein fantasztikus élénkítőszer, de nem a kávéban. A kávé koffeinje ugyanis már a gyomorban lökésszerűen felszívódik: gyomorbajt, ingerlékenységet, szívdobogást, magas vérnyomást okoz. A zöld teában egyrészt több is a koffein, másrészt fokozatosan szívódik fel a bélben, órákon át egyenletesen fejti ki hatását. Serkenti a szellemi teljesítőképességet, a gondolattársításokat, a megfigyelő- és koncentrálóképességet, megelőzi a fáradtságérzetet. Mindezt ráadásul káros mellékhatások nélkül!

Fogszuvasodás ellen zöld tea
Távol-keleti felmérések szerint azoknak az iskolásgyerekeknek, akik napi egy csésze cukor nélküli zöld teát isznak, feleannyi odvas foguk van, mint az átlagnak.

Sebgyógyítás zöld teával
Üszkösödő sebek kezelésére áztasson egy teás zacskót langyos vízbe, nyomkodja ki, és öt-tíz percen át szorítsa a sebre!

Rákmegelőzés zöld teával
Régen ismert tény, hogy a japán dohányosok körében ritkán alakul ki a bőrrák. Megállapították, hogy a zöld tea a sejteket károsító szabad gyököket leköti, akadályozza a hibás sejtek szaporodását. A japán országos rákkutató intézet szerint a zöld teát fogyasztók szervezetében lassabban növekszenek a daganatok.

Ceyloni zöld tea
Érdemes néhány szót szólni a ceyloni zöld teákról. Bár Srí Lanka szigetén az éghajlat és a földrajzi viszonyok a legelőnyösebb feltételeket kínálják, az európai és amerikai piac hagyományosan a fekete teájukat értékelte. Mindössze tíz-egynéhány éve állítanak elő kiváló minőségű zöld teát, eddig csak a távol-keleti teaimádók juthattak hozzá ehhez a különlegességhez. A japán tea széna illatú, a kínai zöld tea gyökér ízű, a ceyloni zöld teából a trópusi hegyek egzotikus illata árad. Meg kell kóstolni!

Mindig az eredeti csomagolást keresse!
Ahogy a zöld tea exportját a kínaiak központilag ellenőrzik, és a legkiválóbb minőségűeket nem adják ömlesztve, a többi termelő ország is saját ipara és a minőség védelmében a legjobb teákat maga csomagolja, minél közelebb az ültetvényekhez, hogy ne veszítsenek zamatukból.


Forrás: http://www.terebess.hu/szorolapok/zoldtea.html

A kínai bárd

A késkészlet


44-4002. uszuba kés (180 mm), 12 400 Ft
professzionális zöldségvágó és -hámozó kés44-4010. deba kés (225 mm), 16 800 Ft
44-4001. deba kés (135 mm), 9800 Ft
44-4009. deba kés (105 mm), 9200 Ft


Forrás: http://www.terebess.hu/kereskedelem/kesek/kes.html

Fuss velünk: H. Tilk Csilla Tünde


FutaNet

Másnaposok Pártja Közleménye a magyarországi önkormányzati választásokról

Pártunk - a globális egypárt - a magyarországi önkormányzati választásokon nem indul, ugyanis idáig nem alacsonyodik. Továbbra is mindenen felül áll. Felhívja viszont szimpatizánsait, hogy bátran szavazzanak a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeire, mert meggyűződésünk, hogy azok sem rosszabbak, mint más pártok jelöltjei.
Megérjük a Másnapot!
Kvászt minden másnaposnak!
Világ másnaposai egyesüljetek!

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Ágyazva

 
Posted by Picasa

Ehess: Káposztás krumplis pogácsa és lepény

2010. augusztus 29., vasárnap

Casting

Posted by Picasa

Hócsó

Japán konyhakések
Hagyományosan a japán konyhakéseket három darabos készletben, élezetlenül és nyél nélkül árusították. Mindig a vásárló köszörültette és igazítatta nyelét saját kezéhez, munkamódszereihez.


Minőségi kés a japánok szerint nem gyártható tömegesen; egyenként, ősi, kézműves eljárások betartásával kell elkészíteni. Nem használnak rozsdamentes ötvözeteket, hanem vasat és acélt rétegezve kovácsolják, van egy vékony belső acél pengéje (a vágóélt így könnyebb alakítani, élezni), amit lágyvas köpeny burkol, így nem egykönnyen pattan el. A kések nyelét hinoki-fából, japán ciprusból (Chamaecyparis obtusa) faragják.
Hagyományos kézművesek mindig hagyományos kézművesektől veszik szerszámaikat, életben tartva ezzel is a hagyományt. Szemben a közönséges háztartási késekkel (hon-gaszumi), a legjobb hivatásos szakácskések (hon-jaki) csillagászati összegekbe kerülnek. Egy japán szakács más-más kést használ húshoz, halhoz, zöldséghez, tésztametéléshez stb., sőt a hal fajtája és mérete szerint is kést vált. A japán késeket csak az egyik oldalukon (rendszerint a jobbon) élezik - így tisztábban vág. A fenőkövet vékonyan megolajozzák vagy vízbe áztatják, és a kést közepes nyomás alatt, 10-20 fokos szögben tartva, 70%-ban az eredetileg fent oldalt, 30%-ban a hátoldalát fenik.

Mesterszakácsok naponta legalább háromszor élesítik késüket. Évtizedeken át használt kedvenc, vékonyra kopott pengéjű és nyelű késeiket visszavonulásukkor tanítványaikra szokták hagyni.

Az élezés szakszerű módja