2009. június 20., szombat

Szar ügy Csori olvasatában
Baleset

Márai Sándor:

"Gondold csak el, milyen is lenne egy emberélet és a világ a baleset esélye nélkül? Milyen pökhendin magabiztos lenne, milyen szemérmetlenül gőgös és fennhéjázó!

Nem, a baleset lehetősége ott lappang minden pillanatodban, a tárgyak, a helyzetek, az emberek, a vegyi anyagok, a statikus és fizikai képletek: mindez ellened is van. Tehát vigyázz.

Ne aggályosan vigyázz, hanem emberi rangodhoz illően, komolyan és tárgyilagosan, nagyon figyelmesen. S mindig tudjad, hogy nem a világ ármánya tört önkényesen ellened, mikor a baleset bekövetkezik, hanem te voltál gyönge, lusta és kicsinyes. Nincs "villamosbaleset". Csak te vagy, s a villamos és a világrend."
Aktuális: A FIDESZ a kommunikációban pökhendin magabiztos, szemérmetlenül gőgös és fennhéjázó. Rejtő után szabadon: "Mindenkit érhet baleset."

A politika primitív harácsolása?

"Eszkimó elefánttal nem álmodik."
Politikusaink szolgai szűk agyi kapacitásából fakadóan a memóriába nem fér bele még a közelmúlt történelme sem. A vagyont a harácsolás tárgyának tekintik, holott az a megélhetés alapja.
Lassan mondom az elmúlt ötszáz év történetét, hogy mindenki értse. Feljövőinktől a Török Birodalom elvette a megélhetés alapjául szolgáló vagyont, azaz a tulajdonjogot. Mindenkit kivétel nélkül a szultán alattvalójává, egyben tulajdonává tett. Az embert is. A török birodalomban ugyanis egy tulajdonos létezett, a szultán.
A Habsburg Birodalom összeírt embert (Anyakönyv) birtokot (Földkönyv) és szintúgy alattvalóvá tette feljövőinket. A vagyont hűbérbe adta hűbéreseinek, akik fegyverrel, a vallással és a közigazgatással tartották kordában feljövőinket.
Az Szovjet Birodalom úgynevezett "kollektívába" szervezte az embereket - az államot tette meg tulajdonosnak - és e kollektívák mellé rendelte a vagyoni elemeket a megélhetés biztosítékául. Miután megszűnt a Szovjet Birodalmi megszállás - mikor az utolsó szovjet katona is átlépte a határt - "kimentek a tankok, bejöttek a bankok". Beindult az úgynevezett spontán privatizáció, a megélhetést szolgáló vagyoni elemek lenyúlása - lásd csak az Öszödi Böszméket, akik "megvették" az állami vagyont, majd jól visszabéreltették az állammal. A trükkjük az volt, hogy kvázi az állammal vetették meg maguknak a bankok aszisztálásával a vagyont. Illetve csatért pitykéért ugyanígy "eladták" a külföldi befektetőknek. Ezt nevezték privatizációnak. A tőlünk elvett pénnzzel adónk - kifizettették maguknak. Szép kis vircsaft ugye? Ennyit az úgynevezett magyar politikai elitről. Hamiskártyások! Nem csoda, hogy az emberek nem ismerik el az így szerzett vagyonok tulajdonjogát, az "itt a piros hol a piros" szemfényvesztést. Márpdig a jog és vagyonbiztonsághoz két dolog kell. Egyik az hogy az állam szavatolja, a másik hogy az emberek elismerjék.
Vagyonadó, ingatlanadó = a megélhetés alapjainak a számbavétele
A vagyonadó, ingatlanadó nem más, mint a megélhetést szolgáló vagyon számba vétele, majd ennek arányában történő adóztatás.
További harácsolásra készül az ellenzék?
Úgy tűnik se a FIDESZ, se a Jobbik nem kívánja a számadást, az elszámolást a nemzeti vagyonnal. Ők még nem lopták volna ki magukat? Nem elég a FIDESZ klientúrának az eddig harácsolt vagyon? Merz hogy a Jobbik mint párt szintén vagyonközelbe szeretne kerrülni az majdhogynem érthető, mert ők is szeretnék feltölteni a pártkasszát. A lendület, az újdonság ereje csak ideig óráig tart ki bizony.
A vagyonadó, ingatlanadó kontra adókulcs
A politika a vagyonadó, ingatlanadó esetében az adókulccsal kezdődik! A bevallás csak számbavétel. Leltár. Országleltár. Az adókulcs szól arról, hogy a mindenkori kormányzat ezen a jogcímen a lakosság illetve a társaságok jövedelméből mennyit von el.
Ha a FIDESZ és a Jobbik azt mondaná, hogy a lakossági adókulcsnak 0,0 % és 0,1 % között kellene lenni, az normális gazdát, urat mutatná. Ám most hogy a vagyon számbavétele ellen agitálnak, a leendő újtolvajok gyülekezete képét vetítik elénk. Hogy akarják az elszámoltatást akkor?
Elég volt már a tolvajokból!
Elég volt az MDF, SZDSZ, MSZP zászlók alatt sunnyogó harácsolókból és nincs szükség újabb harácsolásra.
Elszámolást a megélhetést biztosító nemzeti vagyonnal!
Vagyonadót, ingatlanadót, jövedelem nélkülieknek, nyugdíjasoknak nulla adókulccsal! A nemzeti vagyonnak a magyar emberek megélhetését kell szolgálnia, nem a külföldi tulajdonosok vagyongyarapodását.
A FIDESZ a kommunikációban pökhendin magabiztos, szemérmetlenül gőgös és fennhéjázó.

2009. június 17., szerda

Barátaimnak

Kérditek mi történt velem ma? Pici Párom 55 születésnapján? Egy gondolat és egy dal.
A gondolat: Én nem tudom van-e Isten, mert sokan kiáltanak a maguk istene után, ám egyet már tudok. A Szentlélek létezik.
És egy dal - amit sajnos nem én írtam és nem én is adok elő - ám ... és én kérek elnézést ...