2011. február 5., szombat

Arany János: A Lacikonyha

Vásári kép

   El innét, finnyás orru satnya nép!
El, vékonypénzű, holdvilági faj,
Melynek eleme csak illatolaj,
S befogja orrát ha szabadra lép!
El e puhult nép! nincs közöm velek,
A lacikonyháról énekelek.

   Csillámlik a fagy, a hideg kemény;
Vacog a "szomszéd" áruló helyén,
Kezében a rőf táncol és remeg,
Hű gazdáját nem egyszer csalja meg:
Vigasztalás csak az, hogy a vevőt
Háromszor csalja meg, míg egyszer őt.
Most a lyány arca s a mézbábos orra
Sokkal pirosabb, mint nyaranta volna;
Most János, a tót, méri sátorát,
Meghajtja sűrűn a telt csutorát,
A ponyva-árus, szabad ég alatt,
Lehintett szalmán fel s alá szalad,
Gondolja: beh jó volna egy kemence,
Mely a vásárt befűtené egyszerre!
Csak úgy neveti őt egy sanda ló,
Széles gyökérre vergődött kofa,
Ki a hidegnek alig néz oda,
Fűtvén bokáit bögre-kandaló.
A köszörűs acélja sustorog,
Kövérül a víz megfagy míg csorog.
Kalmár, szatócs nép tördeli kezét,
"Jeszuszt" kiáltoz, s nem leli eszét;
Mintha meglopták volna, nyugtalan,
Pedig nem épen rossz vásárja van.
De "Angyal Bandi" meg "Zöld Marci", "Sobri"
Sehogyse látszanak ritkulni, fogyni,
Sokan pislognak széjjel a ponyvárul:
Nem oly kelendő a szellemi áru -
Kivéve, hogyha szél ur elcsizel
Némelykor egyet enyves körmivel;
De tetten fogja az istóriás,
(Ha ő nem, akkor majd valaki más;)
Kárán okulva rájok könyököl,
S a szél szemébe gúnyosan fütyöl.
Lót-fut sebesen a jövő-menő,
Sűrűn cikázik keresztül-kasul,
Mint mikor a hó fürtös gyapja hull,
Miből a puszták fergetege sző.

   Ejhaj! cini, cini! dövő, dövő!
Ott ám a jó világ, a jó idő!
Elűl is ponyva, meg hátúl is ponyva:
Sátorbul utcák: ez a lacikonyha.
Éhes kutyák ólálkodnak körül,
A jó szagot kivánják messzirül,
Nem is hagyják el könnyedén a tért,
Sem egy kurjantás-, sem egy ütlegért.
Onnan a bőgő mormolása hallik,
Fülembe onnan klárinét nyilallik,
A cimbalom is zing-zong egy kicsit,
A hegedű, mintha nyúznák, visit.
De nem csupán egy zenekar lehet,
Megszámlálhatni vagy hatodfelet,
Mely mind külön-külön nótát csinál,
Ugróst az egyik, szomorút a más,
Hallik toborzó, tus, vagy áldomás:
Menjünk be, itt szokatlan élv kinál.

   Mindjárt elől víg tűz szikrája pattog,
Táncos betyárok érc tenyere csattog;
Sistereg a zsír, kolbász, pecsenye,
Éhes gyomornak bűbájos zene.
Sátorban úgy, mint sátoron kivül,
Füstöt vet a bor, a velő hevül,
Az arc kigyullad, van dallás, kacaj,
Szitok, visongás, mindenféle zaj.
Ott Júdit asszony, abárló kezében,
Hurkát kanyargat a zsír-tóba épen;
Kínnal görnyed le forró lábasáig,
Tokája mellig ér, s melle hasáig.
Bent, asztalánál, húga, egy teli
Képű menyecske, a bort mézeli,
Hint bőven borsot, paprikát a borba,
Úgy osztja szét apró, mázos csuporba;
Körötte vendég áll, vagy ül padon,
Tréfáít űzve, kissé szabadon.
De a menyecske nem durcás cseléd:
Egy kis tréfát, ha nem fájós, elért.

   Átellen a víg Júdit nénivel
Az ifjuság kuruc dolgot mivel.
Ott húzza három és egy fél cigány
(A brúgóst egybe-félbe számitván).
Meredt szemével a nyúlánk Peti
Cifrázza véknyan, szinte dűl neki;
Míg Dámi egy kiszolgált hegedűn
Utána baktat, lassabban, de hűn;
A bőgős, mint tapogatós halász,
Az alsó hangok mélyén kaparász;
Kint pedig, a szúrós kemény fagyon,
A fiatalság vigalma vagyon:
Szironnyal himzett bő bundáikat
Sátorba hányták a hőség miatt;
Szellős ruhában járják ott kivűl,
Egyik se fél, hogy megfázik, kihűl:
Mert e faj egyszer kap hűlést csupán
S nem lesz melegje többé azután.
Tarkóig érő síma körhajok,
Mint piperőcé, módosan ragyog;
Bársony szegélyű kupeces kalap
Szorítja össze a bársony hajat,
S beárnyékozza, de el nem takarja
A márvány homlokot keskeny karamja.

Míg termetökre kissé nőtető
Az a magosdad, gömbölyű tető.
Fekete mellény, min bolyongva vékony
Zsinór szaladgál, duzzad a derékon;
A nyakra himzett inggallér hajol,
Hó patyolatja illik oda jól;
Térdnél alább ér a bő ingnek ujja;
Bősége puffad a szélben, ha fúja;
Váll-ráncait finomra tűzdelék;
S nem meztelen - mint egykor - a derék.
Honnan redőit művészileg ontja
Le, szárközepig, a lábravaló,
Melyet redőzni lyány testvéri gondja
S fiatal ángyé, fél hétre való.
Látszanak is rajt' a mester kezek
Ha lassu táncban oly halkal rezeg,
Vagy a sebesben szétcsapong, terül
Bő gyolcsa majdnem véghetetlenül.

   Most épen gyorsat ugranak.
Nem úgy, mint holmi nápic úrfiak,
Kaszálva lábbal, és kézzel hadarva,
Borjú szökések közt erre meg arra.
Nem görnyedeznek oly ízléstelen,
Nem kurjongatnak szünes-szüntelen
Panyóka szájjal piros dalokat,
Mintha gunyolnák önnön magokat.
Ők nem utánzók... s az eredetit
A kellem istennői szeretik,
Öntenek arra illő bájt, nemest,
Erővel és méltósággal vegyest.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1850)

Cukkolás, gyűlöletkeltés

Az Internet és az Internetes közösségek hálózatai felerősítik a cukkolást, a gyűlöletkeltést, a gyűlöletbeszédet. Pedig a szó veszélyes fegyver. Érzelmeket, indulatokat vált ki. És nem kell ahhoz a kútba szarni - hogy szar legyen a kútban - elegendő a kávájára a szél úgyis belesodorja, szól a népi megfigyelés.
Ezer éves Kárpát-medencei magyar létünk során, ahogy megállapodtunk (avagy megrekedtünk?) tűrni voltunk - vagyunk -  kénytelenek a körülöttünk kialakuló Birodalmakat, azok hullámveréseit, népirtásaikat és egyben azt is, hogy sorozatos betelepítésekkel újabb -és újabb mételyek ütötték fel fejüket. Befogadtunk, vagy betelepítettek közénk? Itt sem igaz a vagy vagy, mert volt befogadás és volt betelepítés is. Nem kevés, népünk irtásait követően ( 1242-től 1700-tól). Itt kérem nem csak holmi 600 ezres holokauszt volt,. hanem 5 millióból eltűnt 3,5 millió magyar. 
Nem igaz az, amit a Habsburg korszakból I. István királyunk szájába ad  "véleményvezéreink" egy egresszív része, hogy szép az idegen. Az élet nem így működik. Ha idegen test kerül szervezetünkbe, annak első reakciója a kilökés, avagy, ha nem megy a beágyazás izolálás. Mert nyelvet, hazát lehet cserélni - vannak köztünk szép számmal akik ezt tették -  ám géneket azt nem. Mindenki úgy hülye, ahogy van és ehhez joga is van ma már. Az idegen gén, mindig is idegen marad. Kutyából nem lesz szalonna. Lám-lám, a franciák, olaszok, németek megveszik - mert megvehetik? - a "one way ticket"-et? 
Mai kínjaink múltunkból és jelenünkből fakadnak. Jelenünk egyértelmű gyarmati sors, ötöde pénzzel és három négyszeres kamatteherrel. Bizony ötszáz éve nem mi adóztatunk, hanem minket. Lám, most is hiába volt kormányváltás, az adósságszolgálat az maradt. Most még csak a 10 %-nyi "devizaadós" kizsuppolása megy, ám nem kell már sokat várni arra sem, hogy mások is sorra kerüljenek. Látható a "cél" időszakonként meg is üzenik a tömegkommunikációban. "Egészségtelenek a magyar lakás-tulajdoni viszonyok". A "fejlett" Nyugaton 40-60 % a bérlakások aránya.   
Megy a "tedd az áldozatot bűnbakká" aljas és mocskos tömegkommunikációja. Na és megy a "divida et impera" (oszd meg és uralkodj) aljas áztatás is. Ennek legegyszerűbb módja a cukkolás, a provokálás, a lefasisztázás, a lenácizás, a lerasszistázás manapság. Öncenzúrám most megdermeszti ujjaimat, nehogy már bizonyos tabu kifejezéseket használjak. Olyan etnikumokat vegyek a szájamra, akiket gonosz birodalmi erők arra használnak, hogy továbbra is kiszipolyozhassanak minket.

Egy bizonyos: Kommunista fasiszta egy kutya, rossz iparos, nácizó- rasszistázó kontra zsidózó-cigányozó egy kutya, aljas provokátor. Ezeknek a szájára kéne egy - avagy, ha a szükség úgy hozza több -  jó nagy pofán-csapás. Üss a mocskos szájra! Talán az új média-törvény erre is lehetőséget ad?

Süllyed a hajó? Nagyon visítanak már a patkányok. :)


Itt a jó idő

Posted by Picasa

Mókus a hóban disznó a búzában

Posted by Picasa

2011. február 3., csütörtök

Anonymus - a névtelen jegyző - az államadósságról

Íme két hír, amit az emberek 99,9%-a el sem olvas, meg sem ért.

1. hír: Az ország államháztartási és külső finanszírozási helyzete látványosan javult.  A Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) bankcsoport londoni befektetési részlege átfogó összehasonlító elemzést állított össze a magyar és a lengyel költségvetési helyzetről. A ház számításai szerint a magyar államháztartás strukturális elsődleges egyenlege az idén (2010) a hazai össztermék (GDP) 5,3 százalékának megfelelő többletet mutat majd 

2. hír: Röntgen alatt Magyarország - elégedett Brüsszel az eredménnyel, Magyarország tartja a gazdasági program megvalósításának irányát, javul külső pénzügyi helyzete,  állapította meg az Európai Bizottság, hétfőn közzétett, a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együttműködésben készített helyzetértékelésében. Az elfogadott 2010-es költségvetés összhangban van a 3,8 százalékos GDP-arányos hiánycéllal és jelentős tartalékok vannak benne. Tényadat: A vártnál kevesebb, 918,6 milliárd forint lett a 2009-es államháztartási hiány, azaz a GDP 3,6 százaléka.

Akkor most nézzük meg, mit is jelent ez MAGYARUL !!!
         1.  A magyar államháztartás 2009 és 2010 között stagnál, azaz nem változik. (Most tekintsünk el a pár tízed százalékos csökkenéstől, vagy esetleges emelkedéstől.)
         2. a fenti tényadatból így könnyen kiszámítható, hogy a magyarköltségvetés 1%-a az 255 milliárd forinttal egyenlő. (Sima aránypár:  Ha 918,6 milliárd 3,6%, akkor 1% hány milliárd? Tehát 1% = 255 milliárd forint)
         3. Idén, 2010-ben 5,3% lesz az államháztartás elsődleges többlete. Azaz 5,3-szer 255 milliárd, vagyis 1352 milliárd forint. Ez az elsődleges egyenleg. Vagyis 2010-ben ennyi pluszt termel MAGYARORSZÁG!!! 1352millárd forintot !!!
        4. A 2. hír szerint mégis - tartható lesz a 3,8%-os hiány !!! Ezek szerint 3,8-szer 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.
        5. Kérdés: Hová tűnt az 1352 milliárd többlet és miből keletkezett a 969 milliárdos hiány. Ez ugyanis összesen 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollár.


Hová lesz ez a pénz? Kapaszkodjon meg!  Ez a pénz a KAMAT - amit mi magyarok (magyar állam), 2010-ben fizetünk a hitelezőinknek! 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollár ! 
Hogy érzékeltessük mennyi pénz ez, néhány példa:
az öt darab teljes egészében felépített 4-es METRO,vagy    13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., és 21. havi
nyugdíj, vagy a teljes, jelenleg már meglévő magyar autópályák felépítésének összköltsége, vagy mintegy 50-szer annyi pénz, mint amennyit az eltörölt vagyonadóból várt a kormány, vagy
 - 150 darab Grippen vadászgép, vagy
 - 2321 darab Combino villamos, vagy
 - 46 420 Zuschlag ügy során ellopott pénz, vagy
 - minden magyarnak - a csecsemőtől az aggastyánig - 232 000 forint.
Ennyit fizetünk tehát a bankoknak csak kamatra 2010-ben. (Törlesztés nélkül !!!)

Lássunk tisztán, kik is ezek a befektetők? Kik szedik a kamatokat? David Rockefeller, Nicholas Rockefeller, Soros György, és még néhány hozzájuk hasonló. Vegyük észre, hogy a nemzetközi pénzvilág urait semmi más nem érdekli, mint a haszon és a hatalom! Számukra az országok és az emberek nem többek, mint eszközök. A tájékozatlan tömegeknek jelenleg semmiféle hatalom, semmilyen eszköz nincs a kezükben, amivel megvédhetnék magukat, a mérhetetlen kiszolgáltatottsággal szemben...


Megjegyzés: Kiszámoltam én is, hogy ha a magyar átlagpolgár keresetét egységnek vesszük, úgy a Lajtán túliak, az osztrákok 5-ször, a németek, angolok, franciák 6-7-szer többet visznek havonta haza.  Míg náluk a kamat 1-2 % között mozog, addig nálunk 5-6-on is felül lehet. (Tehát háromszor, négyszer akkora terhet kell cipeljünk.) És így versenyezzünk mi ugya a piacon, a termelések és szolgáltatások területén?
Az eb tehát a pénzpolitikában és a Jog-ban van elhantolva. A gyurcsányozás-orbánozás, meg ami a tömegkommunikációban megy, parasztvakítás. Van az A terv, B terv, sőt lassan úgy tűnik van C terv is, mert ugyan a Jobbikot tényleg ki is finanszírozza? Most Egyiptomban például ott a szopás, hogy elfelejtették a B tervet is csinálni, nem tudja az "ellenzék" átvenni az irányítást. Nem vigasztal bennünket az sem, hogy a volt szovjet csatlósállamok ( az EU csatlakozottak) is ugyanebben a bocskorban járnak. 
Hogy is van ez? Maszop ment, fidesz jött, az államadósság, meg a kamatok maradnak? Marad a csecsemőtől aggastyánig a 2 milliós "tartozásunk"? Sipisták, hamiskártyások markában vagyunk? Örökös adósok, növekvő adósságteherrel, kilakoltatásra várva? Az "élboly" a devizaadósok? 

Harley Benton Blous Sharp Sip

 


Posted by Picasa

Három furulyák

 
Posted by Picasa

Téged várunk Ádi, kisgazdánk. 

Jó reggelt Magyarország!

Posted by Picasa

2011. február 2., szerda

Kolbászpuska


Posted by Picasa
Háztartási hurka- és kolbásztöltő
Űrtartalom: 2,5 kg
Töltő csövek átmérői: 15 mm, 19 mm, 22 mm
Tapadókorongos.
Kis méretű, háztartási hurka- és kolbásztöltő. Ha nem mázsányi húsból készítünk otthon kolbászt vagy hurkát, hanem csak 10-20 kg-ból, akkor nagyon jól jön ez a praktikus, tapadókorongos kolbásztöltő, amelyhez három különböző vastagságú töltőfejet mellékelünk.

Megjegyzés: A pálinka és a kolbász összetartozik. 

2011. január 31., hétfő

Háziverseny

Posted by Picasa

Vezérfonal: Pálinka Szertartás és Kóstoló Verseny 2011 Császta

Megnyitó köszöntő!

Bajtársak! Kartársaim, Drága Barátaim, Édes Komácskáim, Gyerekek, Kölykeim!

Amiről itt szó van az az ákovita, baracilin, célzóvíz, lámpás, szemvíz, Cs-vitamin, guggolós, 3 emberes, epörnyepálinka,  fütyülős, kerítésszaggató,  papramorgó, sutulás, szilvórium, szíverősítő, gebula, kugyi, bugyi,
gugyi, nerángass, anyatej, boszorkányfing, kerítésszaggató, lacibetyárköpés, majomtej, nyakolaj, piaclégyköpés, geberdusz, gyűlölömital.

Csak léha és felelőtlen iszákos vedel mindenféle égetett szeszeket, kizárólag a bódulat hatásáért. Mi meghatottan itt állunk - Császtán a vártán - a Pálinka egy kis alkalmi szentélyében, hogy úgy ne mondjam kápolnájában. 

Igen. Igen és megint igen Mi nem vedelünk, mert az a Pálinkához nem illik. Mi áhitattal szinte csak cseppenként kortyolgatva ízlelgetjük annak bukéját. Mi szakemberek, csak így nevezzük azt a különleges micsodát, mely minden valódi pálinka osztatlan része, egyben belső szubsztanciája. A kóstolgatással nagyon vigyázni kell, mint azt bármely laikus is észlelheti, észlelhette.

Kartársaim!
Az igaz pálinkát harapni is lehet, ámde óvatosan harapjunk, szigorúan tudományos alapon a helyes sorrendben.

Drága Barátaim!
Ha és amennyiben, a tudományos vizsgálat tárgyához illően szelektíven kóstolgatunk, akkor pregnánsan érzékelhetjük a differenciát. Egészen pici pohárkával, tisztán csak! Nem siettetve magunkat. Nótázva, dalolva.

Édes Komácskáim!
A Pálinka – ez isten ajándéka, tiarájának ékköves boglárja - külön tudományos fejezetet érdemel, hiszen nóta van benne. Dal a lelke.

Gyerekek!
Nem kocsma ez. Pálinkakóstolás tudományos alapon. Melyik asztalra tegyem gyerekek. Ácsi az egész. Ebbe dugjátok a csőrötöket…

Kölykeim!
Picike csókot nemes homlokotokra, hisz ilyen egyszer van csak egy esztendőben.

Felkérem tehát az indulókat, hogy tartsák meg székfoglalójukat, tegyenek hitet a Pálinka Szék előtt az általuk hozott és bemutatásra érdemes pálinka mellett.

/ A Köszöntő Kazal László Tudományos borkóstolás c. klasszikusa nyomán szabadon készült  /

Két kategóriában versenyzünk. 
- Első a versenyre bocsátott pálinkák versenye. Melyről a Pálinka Szék dönt, azok alapos cseppre menő vizsgálata után.
- Második a Pálinka Dicsérete kategória, melynek szárnyalásáról szintén a Pálinka Szék dönt.
A döntés titkos szavazással, avagy felkiáltással történik, melyről szintúgy a Pálinka Szék dönt.

A Jegyzék
A benevezett pálinkák és a nevező székfoglalók jegyzéke:
1
2
3
4
5
6
7

Bemutató
A bemutató gyakorlatot elsőként végrehajtja …..

Felkészül: …..

Kóstoló

Most pedig Kartársaim, Drága Barátaim, Édes Komácskáim, Gyerekek, Kölykeim!

Szólítom a Tisztelt Széket!

Rendeződjünk. Üljenek a helyükre a Hét Kupicával. A kupicák számozottak. A számozott kupicában a jegyzék szerint nevezett nektárokat töltsék ki most az indulók.Kiosztom a szavazólapokat, egyben bemutatom a szavazóurnát. A kóstolás kollektíven történik. Egy pohár pálinka egy nóta, a pálinkát benevező nótája (dala).

Mire a nótázás végére érünk, úgy 7 *3 cent = 21 cent, azaz 2,1 dl nemes nedü kell lefolyjon nótás torkunkon. Ez alapozza meg a helyes döntést, a szavazásnál.

Szavazás
Most pedig töltsük ki a szavazólapokat és helyezzük a szavazóurnába.

Urnabontás, szavazatszámlálás
A szavazatokat összeszámoljuk (tuk). Összesítettük.

Eredményhirdetés
A Pálinka Szék – eléggé el nem ítélhető módon -  ítéletet hirdet!

A Pálinkák versenyében a sorrend:
1
2
3
4
5
6
7

A Pálinka Dicsérete versenyében a sorrend:

1
2
3
4
5
6
7

Jutalom
Az együttlét öröme.

Megjegyzés
Nevezni bármely valódi pálinkával lehet, ám előnyben részesítjük a saját főzetet. A székfoglaló – bemutató – szövegét írásban is kérjük, ám megengedett a szabad szép tiszta magyar beszéd is.

Hungarofóbok

Eubekir hodzsa: Eltitkolt történelem

Manapság egyre több olyan bizonyíték kerül elő, ami igazolja, hogy hosszú évszázadokon keresztül a magyarországi történészek, társadalomkutatók, illetve más tudományágak művelői is félrevezették az ország lakosságát, becsapták a hozzájuk képest kevésbé tájékozott jónépet. Megtehették, hiszen miközben az ország lakóinak döntő többsége mással volt elfoglalva (szántott - vetett - aratott, vagy éppen másutt dolgozott, hogy a saját és mások megélhetését biztosítsa), csak keveseknek adatott meg, hogy a régmúlt eseményeivel és azoknak magyarázatával foglalkozzanak. Az írástudók nagy része pedig arra használta fel ezt az előnyt, hogy saját érdekeik, felfogásuk, vagy éppen politikai (esetleg vallási) elkötelezettségük szerint formálják a közvéleményt: eltitkolják, vagy éppen megmásítsák a tényeket.


Császtai 2011. évi Tudományos Pálinka Kóstoló Verseny előhangja


A 2009. évben megrendezett Császtai Pálinka Fesztiválunk hagyománnyá érlelését tervezem, 2011. évi ismétléssel.  Ám már nem csak holmi populáris, hanem tudományos alapon. A vezérfonala a székfoglaló zsűritagoknak a fenti klasszikus.

2011. január 30., vasárnap

Boros tea téli estére

Posted by Picasa

Látlelet az Úr 2011. éve Január havában

Már érezhető a fidesz kormányzat jobbító akaratának hatása. A két gyereket nevelő nagy fiam e havi fizetése érezhetően növekedett. Ahol a nagyobb költség, ott maradhat több pénz. Ez jó. Így kevésbé érdekel és bánt, hogy az én rokkant nyugdíjam továbbra is a béka segge alatt van. Ráfaragtam, palira vettek, ezért vagyok Palimadár. De jön még kutyára gyorsvonat. Hiszek abban, hogy hamarosan lesznek itt valódi elszámoltatások húsz évvel, vagyonelkobzások! Nem csak nyolc évre visszamenően látszatból. Mert ebül szerzett jószág, ebül vész. Bűnözőnek börtönben a helye, legyen az akár politikai is, képviselő. Én nem kívánom, mint Petőfi, hogy akasszuk fel a királyokat, szerényen megelégszem csak azzal, hogy jó példával a bűnöző képviselőket is lecsukják, és az ebül szerzett vagyonokat elkobozzák. Itt van mindjárt elsőnek a Gyurcsány vagyon. Hogy pláne törvényes? Milyen törvények alapján is? 
"Csak" az szorongat, hogy az enyémek között - unokatestvéreim - sok a rokkant nyugdíjas, akiket a cuclista  iparosítással kiszakítottak természetes, öngondoskodó közegükből, a faluról, majd városba, panelbe terelték őket, ahol csőre vették (víz, villany, gáz), majd az egzisztenciális bizonytalansággal (munkahelyek megszüntetése, piacok eladása) megbetegítették. Most a janicsárok - Soros tanítványok - és az ifjútörökök - multibérrabszolgák -  az aktívok, tehertételnek érzik őket, mert véreim a panelban nem tudnak csirkét, tyúkot, nyulat tartani az öngondoskodáshoz. Gyerekeiknek meg nincs munkája? Van ebből kiút? Van? A sárga föld? A büdös barlang?

Banán úszik a Dunán, egy oldalágba sodródva bekerül a nádasba majd ott megérez valamit. 
Szól: Én a banán vagyok. Te ki vagy? 
Azonnal érkezik a válasz: Én egy rakás szar. 
Banán felháborodásában: Fúj büdös szar, hogy mersz mellém keveredni ide a felszínre? 
A válasz sem késik: Nyugi Öcsi. Tegnap még én is banán voltam. 

Embertelen világot építettünk. Továbbra is rágja a húsunk - az igaz rasszisták (akik csak kiválasztott önmagukra meg alávaló antiszemita-fasiszta-rasszista gójokra osztják a világot) által irányított és működtetett - globális pénzdiktatúra, az európai bérek ötödének és a 6 %-os kamat fenntartásával. Görögök neki is mentek ugye, a bankoknak?
Így - ilyen hamiskártyás, sipista játékszabályok mellett - mi magyarok a büdös életben nem leszünk "versenyképesek", ha nekünk ötöde pénzforrással és háromszoros kamat teherrel kell versenybe szállni a termelés és a szolgáltatás területein.
Így nem fogunk megújulni, mert kutyából nem lesz szalonna és szarból nem lehet várat építeni.  Csoda az, hogy a halálozások száma nagyobb, mint a születések száma a magunkfajtában?  Másfajtánál nincs ilyen gond ugye? Mert az ő megélhetésük forrásait is tőlünk csikarják ki az adóval? Majd mikor reklamálnánk, lefasiszta-rasszistáznak minket a Soros tanítványok a tudományok fellegváraiból és a tömegkommunikációban, a "sajtó szabadság harcosai", a sajtó-mamelukok? Hiénák, kojotok, kóbor ebek, kik régen a moszkvai Holdra, most meg brüsszeli és nyújorki (bikicsunáj) Holdra vonítanak. Van innen kiút?
Testvéreink felveszik a 300 ezer forintos hitelt a gyerek egyetemi taníttatására - notebookra - és fizetik rendesen a törlesztő részleteket, majd most már 600 ezer forint a tartozásuk a fizetésük meg azonos vagy kisebb? Barátaim mi ez? Milyen törvények, milyen szabályok? Minél többet fizetsz, annál többel tartozol? 
Milyen törvények, milyen szabályok azok, amelyek az ország lakosságának plusz 10 %-át a hajléktalanság irányába szorítja, devizaadóssá téve őket?  Milyen tömegpropaganda az és milyen emberek azok, kik el is hiszik, hogy az áldozat a bűnbak?
Erre, ezekre  nincs ép ésszel elfogadható magyarázat!
Tunéziában, Egyiptomban megmutatták ez hova vezet ugye?  Tömegesen fosztogatják a tehetősebbeket és a kormány tehetetlen. Nem működik a csiki-csuki, nem lehet előadni a trükköt, hogy akkor most jön az ellenzék és igazságot tesz? 
Kik géppel - pénzzel - szállnak fölénk, azoknak mindegy, hogy India, Dél-Amerika, avagy Magyarország, ami alattuk elterül. Úgyis megbombázták már. Nekünk viszont itt a Földszinten betyárul nem mindegy, ha úgy élünk, mint az indiaiak, vagy a dél-amerikaiak. 
A megélhetésre nézve, igen rosszak a törvények és a szabályok itt az EU-ban ránk nézve. A Jog, a Vagyon,  a Pénz asztalainál nagyon a sarkon a helyünk, avagy az asztal alatt, mint a kutyának.  Nagyon nem vigasztal az sem, hogy olyan "fejlettek és felvilágosodtak" lehetünk, hogy a homokosok is házasságot köthetnek, no meg nem dohányzunk a buszmegállókban.  Pedig csak ugye, mindenki a dolgát teszi?
Na és milyen emberek vagyunk, vagytok, akik az igazat szólóra a szélsőséges címkét rakjátok? Milyen ember az, akinek fáj az igaz?