2008. március 15., szombat

Marhapörkölt és a KIVOSZ SMS kommunikációs csatornája

A héten csak marhalábszár pörköltet készítettem. A tarhonyát már a Párom szervírozta. Folyamatosan építem a KIVOSZ kommunikációs rendszerét. Az adminok lassan beletanulnak a levelező rendszer kezelésébe. Frissítve lett a tagjegyzék is és a levelezőlisták, az úgynevezett reglisták, minden egyes régióra. A bevezetésüket Március 15- i kezdettel tervezem. Ezek tahát készn állnak a használatba vételre. Fontos is, mert itt zajlanak majd a viták a KIVOSZ 2008. évi közgyűlésére előterjesztendő lényeges dokumentumokról, amelyeket az egyesület legfelsőbb döntési szerve, a Közgyűlés fogadhat csak el. Ilyen például a KIVOSZ Etikai - Fegyelmi Kódexe. Közben készülnie kell a KIVOSZ SMS rndszerének is, ugyanis bekövetkezett az úgynevezett e-mail immunitás, amelyről az amerikai szakirodalomban olvastam. Az emberek ugyanis annyi e-mailt kapnak, különösen a kereskedelmi levelezőlisták miatt - amelyet 1999-ben éppen én indítottam kis hazánkban - , hogy nincs iejük mindet elolvasni, ezért aztán behúzzák azokat egy-egy könyvtárba, hogy majd elolvassák. A majdra persze nem kerül sor, így maradnak aztán téjékozatlanok az egyesület érintő ügyekben, miután ezek a dolgok a megélhetés miatt a prioritási listájuk végére kerülnek. A fontos ügyekben viszont tájékozottnak kell lenni, különösen a közgyűlésen megszavazandók dolgában. A csütörtöki Skypen tartott elnökségi ülésen elfogadást nyert az a 10 lényeges téma és dokumentum, ami közgyűlés elé megy. Magán a közgyűlésen ezekről már vitát nyitni nem lehet, mert akkor egy hétig tartana. Ott már csak rövid ismertetésre kerülhet sor és döntésre, elfogadja-e a tagság avagy sem az előterjesztetteket.
Képriport
Dalban Cseh-Bereményi: Demokrácia

2008. március 9., vasárnap

Szavazós hétvége

Március 9-én szavazott a nép. Dacból nem mentem szavazni. (Fiaim elmentek.) Morálisan és erkölcsilag mélységesen elitélem egyben színvonaltalannak tartom a magyar politikai osztályt (is). Mellesleg a szomszéd Közép-Kelet Európi országokban sem jobb a helyzet. Ugyanaz a forgatókönyv. Újgyarmatosítás, a provinciák pacifikálása folyik. Meg is jelölöm miért: Kattanj rá. (Mellesleg a Kuruc.info szellemiségét ugyanúgy nem fogadom el, mint minden más szélsőséges szemléletet.) Az írás viszont kifejezi a lényeget. A dolog lényege pedig az, hogy 18 év alatt a népet megfosztották a vagyonától. "Hogyan lett a 22-ből 230 s a százból nulla? E képletben az előbbi az adósság, az utóbbi a népvagyon. A rendszerváltás óta a nemzetgazdaság összesített adóssága dollárban kifejezve mintegy a tízszeresére nőtt, a profittermelő működő tőke pedig nagyjából-egészében eltűnt."
Ezek a megélhetésre vonatkozó lényegi kérdések életünkben. Kié a vagyon? Ki működteti azt és kinek az érdekében? Mindezért - a nincstelenné tételért - pedig a magyar politikai osztály (is), mint a folyamat "haszonélvezője" a felelős. (Így lehet például Gyurcsánnak és társainak milliárdos vagyona, így szerezhetett napi 400 ezer forintnyi vagyont.) A felelősség ott van jobb és baloldal egyaránt. A lényeg egy parasztportára vetítve: A szántóföld, az erdő, a legelő már másé. Másé ugyancsak pince a szőlő, a a kert, az udvar, a kút, a nyárikonyha és a kemence. Az eladósítók már a pitvarban állnak. Csak a ház még - ám az is már jelzáloggal terhelten - a benszülötté. Így lehet nincstelenné tenni egy népet. Bérrabszolgává. Semmi más nem segít, csak a piacon eladható szakértelem, tudás.
Orbán most mondja az mtv-ben, hogy "Nem igaz, hogy a magyarok torkán mindent le lehet tolni". Úgy legyen. Meglátjuk.


Dalban
Aki marad Cseh T. - Paraszt
Aki megy Kárpátia -Kivándorlók dala
És a helyzet Cseh-Bereményi: Demokrácia