2014. június 2., hétfő

Kaptam-küldöm

Üde vicc-sort kaptam az imént Székelyföldről, továbbítom, derűs, érdemes: /G.L./


Két srác beszélget

Két srác beszélget

- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?

- Nem, az én anyám jól főz!


Tarifa

Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.

Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.

- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?


Hárman beszélgetnek:

- Az én bátyám pap. Ha kimegy az utcára mindenki atyámnak szólítja.

- Az én bátyám püspök. Ha kimegy az utcára mindenki Isten szolgájának hívja.

- Az én bátyám 210 kilós. Ha kimegy az utcára mindenki így szól:
-Atyaúristen!!!!


Kérdezni szabad?

Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a városra. Az emberek pillanatok alatt
eltűnnek az utcáról. Egy zsidó éppen egy hentesboltba szalad be.
Áhítattal nézi a fenséges árukat, majd odaszól a hentesnek:

- Mondja meg, legyen szíves - miközben egy hatalmas sonkára mutat -,
mennyibe kerül ebből egy kiló?

Közben kint egy óriásit villámlik, amit szinte azonnal fülsiketítő
égzengés kísér. A zsidó felnéz az égre, és remegő hangon így szól:

- Jó, jó, azért még kérdezni szabad!

Mit mondjak még?

- Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól a szokottnál is hosszabb
szónoklatában egy pap - Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
- Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik a lábam, hogy szinte leszakad.

Coca Cola

A Coca Cola képviselői el mennek a római pápához azzal a kéréssel,
hogy a Miatyánkot alakítsa át a következőképpen: "A mi mindennapi
kenyerünket és egy pohár Coca Colát adj meg nékünk ma..."

Pápa: Erről szó sem lehet!

Coca Cola:1millió dollár támogatást kap az egyház!

Pápa: Nem!

Coca Cola: 10 millió dollár!

Pápa: Nem!

Coca Cola: Mért a pékek menyit fizettek?!


Denevérek

Egy református és egy evangélikus lelkész beszélget. Az evangélikus
így panaszkodik:

- Képzeld, tele van denevérrel a templom padlása, és sehogy sem tudom
elűzni őket. Nem tudsz valami jó módszert?

- Konfirmáld le őket, akkor egyiket sem látod többet!


Miért?

Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:

- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, előbb mindig leülsz és
lehajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?

- Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy adjon nekem egy jó prédikációt.

- És akkor miért nem ad?


Szőnyeg

Párizsban rázza a szőnyeget egy arab vendégmunkás az emeleti ablakban.
Arra jár egy francia és felkiált:

- Mi van, Ali, nem indul?


Szerzetes

Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol némaságot kell neki fogadnia.
Az a szabály, hogy csak minden 10 évben szólhat két-két szót. Az első
10 év eltelte után behívatja magához a kolostor főnöke, és megkérdezi,
mit akar mondani.

- Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan fiatal szerzetes.

Megint eltelik 10 év, megint behívatják, hogy mondhat két szót.

- Rossz étel - mondja a szerzetes.

A 30. év eltelte után megint behívatják, hogy mondjon két szót.

- Ezennel felmondok. - mondja a szerzetes.

- Jobb is, ha elmész - mordul rá főnök. - Amióta itt vagy nem csinálsz
mást, mint panaszkodsz.


Hallottátok már!

Hallottátok már! Mit osztott el egyedül igazságosan az Isten? Isten
egyedül az észt osztotta el igazságosan, mert még senki nem
panaszkodott, hogy kevés lenne neki!


Tévedés

Kissé csúnyácska hölgy bemegy a gyóntatószékbe gyónni.
- Vétkeztem a hiúság bűnében, mert állandóan magam bámulom a tükörben,
hogy milyen szép vagyok.
- Mire az atya: ez nem bűn, ez tévedés!

Generációs különbségek

Nagymama a kis unokájához:
- Kisfiam, én nem értem ezeket a mai zenéket!
- De nagymama, ez a porszívó.


Milyen a házasság?
Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A távolban paloták, pálmák, tevék
látszanak. Aztán amikor közelebb érsz, akkor eltűnik a palota, a
pálmák, és kettesben maradsz a tevével.

Harmonikus élet

- Gyerekek, ki tudna mondani egy példát a harmonikus házaséletre? -
kérdezi a tanárnő.
Móricka jelentkezik:
- Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a nagymama meg süket.

Hit csodálata

Két apáca megy az úton egy kocsival. Egyszer csak kifogy a benzin,
ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset. A farmer, mivel
nem talál más edényt, egy régi bilibe tölti nekik a benzint. Az apácák
visszamennek az autóhoz, és éppen töltik bele az újonnan szerzett
üzemanyagot, amikor arra megy egy rabbi és így szól:
- Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, de a hitüket, azt
igazán csodálom!

Skót karácsony

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam, parketta...

A hosszú házasság titka

Egy műsorba meghívtak egy házaspárt, néni is, bácsi is 100 éves volt.
A műsorvezető - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az ilyenkor
szokásos kérdést:
- Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?
Mire az:
- Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 éve,
megegyeztünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk tovább,
hanem az egyikünk kimegy a házból. Hosszú életemet annak tulajdonítom,
hogy rengeteget voltam friss levegőn!

Dalai Láma

Meghal a Dalai láma, és felkerül a Mennyországba. Isten személyesen
megy érte a kapuhoz, beinvitálja. Miközben ülnek a felhőkön, Isten
megkérdezi tőle:
- Nem vagy éhes, barátom?
- De igen, Uram, szívesen harapnék valamit.
Isten kinyit egy konzervet, odaadja a Dalai lámának. Az, miközben
eszegeti a konzervet, lenéz a Pokol irányába, és azt látja, hogy a
Pokolba került elkárhozott lelkek sült húst, kaviárt, lazacot esznek.
Másnap Isten ismét megkérdezi, nem éhes-e? A Dalai láma ismét igenlően
válaszol, erre megint kap egy konzervet. A Pokolban ezúttal languszta,
steak és pezsgő a menü.
Amikor harmadnap ugyanez játszódik le, a Dalai láma nem bírja tovább,
és megkérdi:
- Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig alázatosan éltem, soha nem
vétkeztem, mindig csak konzervet kapok, míg a Pokolba kerültek
fejedelmi lakomákat kapnak?
Erre Isten fejcsóválva:
- Tudod, itt fent kettőnkért nem érdemes szakácsot tartani...


Utoljára a nő

- Miért teremtette isten utoljára a nőt?
- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.

Nincsenek megjegyzések: