2009. november 3., kedd

HVG: Kik vogymuk?

zavarba ejtő kérdések a magyarsággenetikában

Zavarba ejtő kérdéseket vetnek fel a honfoglalókkal kapcsolatos legutóbbi genetikai kutatások. Ezek szerint „ősapáink” olyan kevesen voltak, hogy nem hagytak genetikai nyomot a mai magyar népességben. A magyar nép eredete több mint száz éve állandó viták tárgya. Számtalan kísérlet történt a honfoglaló törzsek útjának leírására Szibériától a Kárpát-medencéig, tudós akadémikusok közöltek egymásnak sokszor gyökeresen ellentmondó teóriákat a kérdésről, ám írott források hiányában (ilyenek csak a 9. századtól vannak) a történettudománynak a nyelvészek és a régészek következtetéseire kellett hagyatkoznia. A nyelvészek gyakorlatilag egyetértenek abban, hogy a magyar nyelv uráli–finnugor eredetű, számtalan, más nyelvből származó jövevényszóval. Az azonban, hogy utóbbiak hol és mikor kerültek a magyar nyelvbe, már vita tárgya. Még kérdésesebb a régészeti hagyaték. A legújabb szakmai közmegegyezés szerint csak nagyon ritkán lehet egyetlen régészeti kultúrát egy etnikummal azonosítani, arról nem is beszélve, hogy tudományosan a magyarokhoz köthető régészeti hagyaték nem található a Kárpát-medencétől keletre.
Ezen esetlegességeket újabb tudományágak bevonásával próbálták kiküszöbölni. A 20. század derekán a történeti embertannal, később a vércsoportvizsgálatokkal, majd az immunológiával. Az utóbbi két évtizedben az archeogenetika tűnt esélyesnek a fennmaradt, nem kevés kérdés megválaszolására. E kutatások summázatát mutatja be az a – Népünk genetikai családfája című – vándorkiállítás, amely a múlt héten nyílt meg (újra) a Természettudományi Múzeumban. A magyar nép eredetét feltérképező genetikai vizsgálódások (rész)eredményei azonban sokak számára vitára ingerlőek lehetnek.

Írja Riba István a HVG-ben.
Kommentár
"Madarat tolláról!" A bemutatott írás a HVG lapjain jelent meg. Sajátos logikája van. E logika kissé túlzó továbbvitele alapján csimpánzok vagyunk, mert mintegy 95 % a csimpánzokkal való genetikai azonosság nem? Ezek azok az írások amelyek a lényeges tényeket és összefüggéseket kitakarják, élve azzal sajnálatos ténnyel, hogy eleink írásos emlékeit éppen azok elei - akik ilyen megvilágításban mutatják be múltunkat, feljövőinket - megsemmisítették. A genetikai vizsgálatok éppen hogy igazolják történeti emlékezetünket, identitásunkat. A ma élő - szintént kevert népekkel - való rokonságfoknak identitásunkra - már hogy tudjuk kiknek a leszármazottjai vagyunk - vajmi kevés jelentősége van. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a XIII. században 1,2 millióról 0,5 millióra vágtak vissza bennünket ( a mongol-tatárok) majd a XVIII. század elejére ( XVI. századból nézve)  5,0 millióról 1,5 millióra. Az első genocídiumot követően mintegy 100 ezer keleti, azaz kun és jász ( a honfoglalókkal rokon nép) vérfrissítést kaptunk, a XVIII. században pedig jelentős nyugati - germán és szláv - betelepítések voltak.
300 év lefolyása alatt az azonos területen - különösen egy ilyen természetileg védett helyen - mint a Kárpát medence - genetikailag összekeveredik - egybe nő szétválaszthatatlanul (!) - a népesség. Ez a "genetikailag kevert" (helyesebben egybeolvadt)  népesség a mai magyarság, amire az a jellemző, hogy a honfoglalók vére - genetikai kódja -  minden olyan magyar nyelven beszélő emberben benne van, akinek ősei az elmúlt 300 évben itt éltek. (Kérdés kiben-kiben milyen arányban és mi a domináns.)  A magyar populáció, azaz a magyar nép - egyben - vérségi kötelék is. (Ennek ellenkezőjét csak a rassziszmust és fasizmust ordítók állítják.) Más a magyar nép és megint más a magyar nemzet! A magyar nemzet a magyar néppel és a vele együtt élő  nemzeti kisebbségek összessége. A politikai nemzet.  Ugyanis a betelepített egy tömbben maradó nemzeti kisebbségek és a magyarsággal (sem) genetikailag nem keveredő - magyar anyanyelvű ám a magyar néphez nem tartozó kisebbségek - is a politikai magyar nemzet részének tekinthetők és tekintendők. A politikai magyar nemzet - a Magyar Köztársaság népessége - viszont a trianoni békediktátum okán nem azonos a magyar néppel. A magyar népesség harmada ugyanis e politikai diktátum kapcsán az ország határain kívül rekedt, más politikai nemzetek túszaként.
Történeti nemzeti kisebbségek:
1 Bosnyák
2 Csángó
3 Horvát
4 Jász
5 Kun
6 Lengyel
7 Német
8 Örmény
9 Roma
10 Román
11 Ruszin
12 Székely
13 Szerb
14 Szlovák
15 Szlovén
16 Ukrán
17 Zsidó
Forrás: Identitásunk

A fenti magyar népi identitást a tudományosság álcájával tagadó írás olyan "madár tollából" származik - magyar nyelven - ki okkal joggal feltételezhetően -  Magyarország területén kisebbségben élő olyan népcsoport - etnikum -  gyermeke, amelynek tagjai nem a többségi nemzettel azonosulnak.
Kunklúzió: Vakoknak nem lehet színeket magyarázni!
Nincsenek megjegyzések: