2011. augusztus 5., péntek

Dr. Czirmes György

A TV Ügyvédje című műsorban nyilatkozott Dr. Czirmes György a devizahitelekkel kapcsolatban. Íme a beszélgetés leírása:
2008 év vége óta megszaporodtak azok a panaszok, amelyek a hiteltörlesztőrészletek drasztikus emelkedéséről szóltak. A probléma társadalmi méretűvé vált, az elmúlt 2 és fél év alatt ezrek kerültek kilátástalan helyzetbe. Czirmes György ügyvéd eleinte azt gondolta, hogy a világválság úgynevezett vis major, így a jogelvek szerint a hitelfelvevőnek és a banknak el kellene feleznie a hiteltörlesztés növekedéséből eredő veszteséget. Aztán társaival felülbírálta korábbi elképzelését, jelenleg 30 bankot perelnek és az államot is felelőssé teszik a kialakult helyzetért.
- Két és fél éve az általam kezdeményezett autós próbaperen túl, ami folyamatban van, az Alkotmánybírósághoz fordultunk mi egy páran, hogy a pénzintézeti törvénynek az úgynevezett egyoldalú szerződésmódosítás megengedő részét semmisítse meg. -mondta Dr Czirmes.
Ugyanis az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége ellent mond az eu-s irányelveknek. A magyar törvényeket pedig harmonizálni kellett volna.
- Itt azt mondom, hogy sem a kamatot, sem pedig az árfolyamot, sem pedig az egyéb költségeket nem módosíthatná, illetve az egyéb költségeket fel sem számíthatná a korábban megjelölt indokok miatt. Az Alkotmánybíróságnak e tekintetben megsemmisítési jogköre van és visszaható hatályú, tehát ez azt is jelenti, hogyha ezt megsemmisítenék, akkor tulajdonképpen minden szerződés esetében ugye a visszaható hatály azt jelentené, hogy tulajdonképpen változatlanul és az első törlesztőrészlet nagyságában kellene folyamatosan tovább törleszteni a részleteket, ameddig -bocsánat, hogy úgy mondom – ameddig világ a világ.
2 éve nem írták ki az első tárgyalást és az Alkotmánybíróságtól sem érkezett válasz, az is igaz, hogy elképesztő lavina indulna el, ha Czirmes úréknak igazat adnának. A törvény szerint “a kamat a hitelezőnek a hitel használatáért és kockázatáért fizetett ellenérték”. E definíció alapján a kamat mértéke nem változhatna. Czirmes úrék a forintban folyósított és forintban fizetett hitelek esetében támadják a deviza alapú elszámolás, így az árfolyam-változás jogszerűségét is. Álláspontjuk szerint a magyar bankrendszer és az állam folyamatos jogsértésben van.


Forrás

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége szervezése

Nincsenek megjegyzések: