2010. július 17., szombat

A korrupcióról

Ezekiel 34, 1-10: „Emberfia, jövendölj Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd meg nekik: Ti pásztorok, ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? A tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem gyógyítottátok,a sérültet nem kötöztétek be. Nem mentetek utána az eltévelyedettnek,nem kerestétek meg az elveszettet. Durván és kegyetlenül hatalmaskodtatok fölöttük...Ezt mondta az Úr, az Isten: A pásztorok ellen fordulok, és kiveszem kezükbõlnyájamat és véget vetek pásztorságuknak. A pásztorok nem legeltetik többé magukat, kiragadom torkukból juhaimat, és nem falhatják fel õket többé.”

Nincsenek megjegyzések: